Genesis 8

Yúta mo-pilli

1Godtapo Nowa mate epo alinepi hapuloma mate koa dulu dla ha꞉ha꞉leye ala me-malahalaiyo. Epammama ya꞉tapo mosisi dla itiyamale hamiyo, mosisita sikemte hotlomhalemama yúta pillipo depame. 2Epalati Godta ta꞉la dulu dla yú matale opokoko ha꞉ha꞉leye ma-gogodlati omapla di tle tiyo patota helemhalale mape keidiyo. 3Epalati yúta woloma pilimtulumhalaiyo. Epalati koata yú di dla holomsela꞉mama mama 5 pololepo gudlati tulume Alalat tamali aloweli di dla gagadiyo. 5Amasiyama yúta ala woloma me-pilimtulumhalemama mama dapiyamte pololepo gudlati tamali opi aloweli mape mo-wowoyamaiyo.

6Epame Nowata ma 40 alila pololepame mosisi kokoloma gowaladepame wako teaye tane diyo. Amasiyama tea itapo ma ilame populalo yúta pillipo depame me-hollomsela꞉iyo. 8Epame ma-alotle Nowatapo seselema teaye tane diyo, yúye mo-pilita꞉ depo natilipo depame. 9Amasiyama yúta woloma pilimtulumama dalupa ala me-dodokolopo hallati natipame teata kollowe totamsela꞉po ilame pulati Nowata ma hamame koa dulu dla pameliyo. 10Epame Nowa matle alila 7 halepo gudepame seselema teaye ma tane diyo. 11Epalati seselema teatapo hollomtame sela꞉po ma tamila꞉la ilame pumama olipi dali upa amkota꞉le ketahame mukota yilame puaiyo. Nowa epela malamaiyo, yúye mo-pilimtulupo. 12Epame matle alila 7 halepo gudepame seselema teaye ma tane diyo. Epalati ya꞉tapo hollomtamama ma ilame popuwaiyo.

13Epalati Nowata koa dulu dla halemama mama 10 umulati eme dokostepo alikili dla natitepo, yúta mo-pilipo halla natiyo. Oloma hema Nowatapo 601 sokomoko umaiyo. 14Epame ma mama dapiyamte pololepo gudepo alotle natilati ta꞉lata ma sekelemama kokalestame ella natiyo.

15Epalati Godtapo Nowa watle epo atlaiyo, 16“Wa꞉ mate epo wa꞉ a꞉ya mate epo wa꞉ akimlala mate epo yia꞉ wola꞉ mate koa dulu tle alikili a꞉ma dla wowoyamaiya. 17Wua꞉ta u-ulapo tamama alinepi hapuloma mila꞉pi meyelope meyelope dle mate eleme alikili dla woyamaiya, yia꞉tapo yimlala usulumama ta꞉lamoye matle pasatlepo depame,” diyo.

18Epalati Nowata ya꞉llu mate epo ya꞉ akimlala mate epo yia꞉ wola꞉ mate koa dulu tle alikili dla u-ulapo tamalaiyo. 19Epame alinepi hapulomata koa dulu tle alikili dla u-ulapo tamalemama miyelo yia꞉ sepele siyapota mepo ketamta mepo ketamta depo tamalaiyo.

20Epame Nowatapo God dla alinepi poyupo ha꞉lalo tileye haiyo. Epame ya꞉tapo God hi di dla ta꞉demama ullu pa꞉le aliya halo mate tea mate poyupo halomaiyo. 21Epalati alinepi halomale ullu seyamaletapo hetame ya꞉ umalati Godta sikemte siyeiyo. Epame ya꞉skamu epo atlaiyo, “Ta꞉la sota ma batalimale koko halomha꞉ha꞉lati na꞉tapo ta꞉lamoye matle poyuluwa. Epapele dulu dla na꞉malamana, ta꞉la sotapo koko halomale mate epo momalamale mateye pta batalimana. Epapele tlope na꞉ matle yia꞉ye popoyuluwa. 22Amasiyama ta꞉lamota matle hallowe oloma edla alisisi emolowe alila me-ellepe, epame alisisi hauwallowe alila ma me-ellepe. Epame pomale alila ma me-ellepe, epame alemalle alila ma me-ellepe. Epame tene alila mate epo sali silaple alila mate ma me-ellepe. Epame utula꞉la mate alila mate ma me-ellepe.”

Copyright information for `XLA