John 17

Yesuta ya꞉skamu inoma sumale himili

1Yesu yu eye ma-atlepo gudepame pepele di dla omhalemama epo inoma sumaiyo, “A, na꞉ alilatapo wata mo-puapo. Epedeme wa꞉ Maseyemalata hela꞉dleye opa hapuloma dla nati-ine. Epapalati wa꞉ Maseyemalatapo asiyama wa꞉ta hela꞉dleye opa hapuloma dla nati-iliwepo. 2Adipalati, wa꞉tapo opa hapulomaye omhallepo depame Maseyemala watle itiyamale ma-hamiwapo, ma ya꞉tapo wa꞉ta ya꞉ watle hapili opa dla halepo halepo pasakalo hapilipo depame. 3Epapedeme halepo halepo pasakalo kokoye wa꞉ koko malamolowe kokopo. Adipalati, wa꞉ye God ikadepe halapo. Epame halepo halepo pasakalo eye wa꞉ta tane dle oplami Yesu Keliso koko malamolowe kokopo. 4Epedeme na꞉tapo ta꞉lamo hema wa꞉ta na꞉ watle hamiwa okoye moguduwapo. Epapele koko tle na꞉tapo ta꞉lamo hema wa꞉ta hela꞉dleye opa dla ma-nati-imsela꞉uwapo. 5Epedeme A, ta꞉lamo ala pomita꞉plalo hallati na꞉ta wa꞉ mate halemama hela꞉dle hamhaluwaye ma wata na꞉ watle hamine.”

Yesuta ya꞉ alotle tlalo so yilo inoma sumale himili

6“A, na꞉tapo wa꞉ta na꞉ watle ta꞉lamo so dulu tle hapiwa opa dla wa꞉ kokoye ma-nati-iwapo. Opa iwoloye wolëpo, wa꞉tapo na꞉ watle halopiwapo. Epame yia꞉tapo wa꞉ yu dla mo-salladepo siyamuwapo. 7Epedeme na꞉ta wa꞉ tle koko hapuloma halomhalaye, wata yia꞉ ma me-yia꞉malamana. 8Epame wa꞉ta na꞉ watle imale hamiwaye, ma yia꞉ watle hamilati ma yia꞉tapo imale eye mikadepe depame hamuwapo. Epame yia꞉ye ma-yia꞉malamana, na꞉ta wa꞉ tle puwa kokoye. Epame yia꞉ mape wa꞉ta na꞉ye tulune duwa koko dla ma mikadepe demdepo.

9Epedeme na꞉ta inoma sumale yu himi iye ta꞉lamo so yilo po-aposema. Amasiyama wa꞉ta na꞉ watle hapili so yilo inoma sumale yu himima. Adipalati, yia꞉ye wolëpo. 10Epapele dulu dla na꞉ta omhala opaye wolëpo. Epalati asiyama wa꞉ta omhala opaye nolëpo. Epapele koko tle na꞉ta hela꞉dleye yia꞉ tle botomastamhalapo. 11Epapedeme na꞉ta ma ta꞉lamo hema pohallalo wekelowe alilata mo-teteka꞉mpuapo. Adipalati, na꞉ta wa꞉ hala dla mo-puapo. Amasiyama na꞉ alotle tlalo so tlo ta꞉lamo medla me-ha꞉ha꞉lepe. A, wa꞉ye aiyalma ikadepepo. Wa꞉ta wa꞉ hi na꞉ watle hamiwa, itiyamale hi etle opa iwoloye woloma omhalane. Epapelepiye, yia꞉tapo wa꞉ta na꞉ mate hatlope depo halaye, epammama yia꞉tapo yimkata hatlope depo ha꞉ha꞉lepe. 12Epapele dulu dla na꞉ta yia꞉ mate haluwa oloma edla na꞉tapo wa꞉ hi itiyamale etle yia꞉ye woloma omhallati oplami haletapo pohaodena. Amasiyama God yu bukata atla mate ala꞉mama isikimi oplami hatlo tlo ikadepe api tle ma alikili dla polatamama haodlepe duwa oplamitapo mo-haoduwapo.

13Epedeme na꞉ye wa꞉ hala dla mo-puma. Amasiyama na꞉ ala ta꞉lamo dla me-halemama koko iye atlema, na꞉ alotle tlalo sotapo na꞉ dla siyele ela iye ma yia꞉ dulu dla pasatepo ellepo depame. 14Na꞉tapo wa꞉ yuye yia꞉ watle ma-atlamuwapo. Amasiyama ta꞉lamo sotapo yia꞉ye allipo. Adipalati, na꞉tapo pota꞉lamo oplami depo halaye, epammama yia꞉ ma ta꞉lamo so depo poha꞉ha꞉sema. 15Epedeme A, na꞉ta ipo inoma sumale yu himiye, wa꞉tapo na꞉ alotle tlalo soye ta꞉lamo itle alikili a꞉ma elemtelepo depo po-apesema. Amasiyama wa꞉tapo yia꞉ye batalimale oplami Saitenta hohomalala depo woloma omhallepo depo amma. 16Epapedeme na꞉tapo pota꞉lamo oplami depo halaye, yia꞉ ma epammama pota꞉lamo so depo poha꞉ha꞉sema. 17Epapele dulu dla yia꞉ye wa꞉ yu mate imhalemama yia꞉ye ullu pa꞉talo so depo melene. Adipalati, wa꞉ yuye ikadepepo. 18Epedeme wa꞉ta na꞉ye tane duwa epammama ma na꞉tapo yia꞉ye ta꞉lamo dla taiye dema. 19Epame na꞉tapo yia꞉ yilo ullu pa꞉po halapo, yia꞉tapo ikadepe ullu pa꞉talo so depo ha꞉ha꞉lepo depame.”

Yesuta mikadepe dle so hapuloma yilo inoma sumale himili

20“Epedeme na꞉tapo hatlo na꞉ alotle tlalo so yilo inoma sumale yu po-atlasema. Amasiyama opa anawolotapo yia꞉ta imalati dalepame na꞉ dla mikadepe dlalo so dla ma inoma sumale yu iye atlema. 21Epame A, na꞉ inoma sumale yuye ipo atlema. Na꞉tapo wa꞉ dulu dla hallati ma asiyama wa꞉tapo na꞉ dulu dla halaye, epammama yia꞉ mape epo yimkata yia꞉ dulu dla hatlope depo ha꞉ha꞉lepo depo amma. Epame ma ipo inoma suma, yia꞉ mape dia꞉ mate yimkata hatlope dlepo depame. Epapelepiye, eta ta꞉lamo sotapo na꞉ye ikadepe wa꞉ta tane dena depame na꞉ dla mikadepe dlepe. 22Epapedeme wa꞉ta na꞉ watle hela꞉dle hamiwaye, ma na꞉tapo yia꞉ watle hamiwapo, yia꞉tapo yia꞉ dulu dla hatlope depo ha꞉ha꞉lepo depame. Dita madipatata hatlope depo ha꞉ha꞉po. 23Epame na꞉tapo yia꞉ dulu dla halapo, epame wa꞉ mape na꞉ dulu dla halapo. Dita epo ha꞉ha꞉ koko tle yia꞉ mape ikadepe yimkata hatlope depo ha꞉ha꞉lepe. Epalati ta꞉lamo sotapo e natipame na꞉ye ikadepe wa꞉ta tane dena depo malamelepe. Epame wa꞉ta na꞉ye sikemte bokotiyapo malamhalaye, epammama ta꞉lamo sotapo wa꞉ta mikadepe dle so ma sikemte malahala kokoye malanatilipe.

24Epedeme A, wa꞉ta na꞉ watle mikadepe dle so hamiwa iwolota na꞉ta tame hallowe mo dla yia꞉ mate ha꞉ha꞉lepo depame solotama. Epame na꞉ ma solotama, yia꞉tapo wa꞉ta na꞉ watle hela꞉dle hamiwa eye natilipo depame. Hela꞉dle eye ta꞉lamo ala pomita꞉plalo hallati wa꞉ta na꞉ bokotiyapo malapame na꞉ watle hamiwapo.

25Epapedeme A, wa꞉ tlo ka꞉dlepo. Epapele dulu dla ta꞉lamo soye wa꞉ koko yeitamana. Amasiyama na꞉ tlo wa꞉ kokoye na꞉malamana. Epame wa꞉ta na꞉ tane duwa kokoye mikadepe dle so mo-yia꞉malamana. 26Na꞉tapo wa꞉ hiye yia꞉ watle mo-botomastauwapo, epame ma me-botomastamhallepe, wa꞉ta na꞉ dla bokotiyapo malamhala epapeleta ma yia꞉ dulu dla ellepo depame. Epammama na꞉ mape yia꞉ dulu dla me-hallowepo.”

Copyright information for `XLA