Luke 16

Mani batalipo omhallalo oplami

1Yesutapo ya꞉ alotle tlalo so watle epo atlaiyo, “Alila hale alisisi pasatale oplamitapo ya꞉ mani omhallalo semhalaiyo. Epapele dulu dla alisisi pasatale oplami ya꞉ daliyo, ya꞉ mani omhallalo oplamita hemele ya꞉ mani udemhalaleye. 2Epame ya꞉tapo ya꞉ mani omhallaloye sisilapame ya꞉ watle epo atlaiyo, ‘Wa꞉ na꞉ maniye batalipo omhalana. Epedeme wa꞉ ka꞉dena, wa꞉ta hamhaluwa koko hapulomaye buka dla ilipame na꞉ watle nati-ilipe. Adipalati, poka꞉dena, ma wa꞉ta na꞉ mani omhalloweye. Epedeme wa꞉ oko wata mellepe,’ diyo.

3Epalati mani omhallalo oplamita epo momalamaiyo, ‘Na꞉ dokopala oplamita na꞉ okoye ma-ketahamastalepo. Epedeme na꞉ ma apa koko hapa꞉? Na꞉ dla alisisi emolowedeme ta꞉la muwalloweye itiyamale hawa. Epame na꞉ta opa dla mani isikimi otomsela꞉loweye pta wota꞉ma. 4Amasiyama na꞉ta na꞉ oko mellati namkadulota na꞉ye yia꞉ aya dla semhetlepo depame na꞉ta koko haloweye wata mo-malama,’ diyo.

5Epo malapame ya꞉tapo ya꞉ dokopala oplami dla alisisi isikimi dota halomha꞉ha꞉le soye sisilalimaiyo. Epame ka꞉yapa oplami hale watle epo atlaiyo, ‘Wa꞉ta na꞉ dokopala oplami dla apa alisisi hauwaye ma asiyama ilame pohamilalo halema꞉?’ diyo.

6Epalati oplami etapo asiyama epo atlaiyo, ‘Na꞉ 100 palastiki dla tuloma yú tilimale halomuwaye asiyama ala pohamilalo halema,’ diyo.

Epalati asiyama mani omhallalo oplamita ya꞉ watle epo atlaiyo, ‘Dokopala oplami ya꞉ bukaye ipo. Epedeme wa꞉ hapele polomama buka hema wa꞉ta 100 palastiki dla tuloma yú tilimale halomaleye hiyostapame ma isikimi 50 palastiki dla tilimale tlo halomuwa dene,’ diyo.

7Epame mani omhallalo oplamitapo ma oplami hale watle epo atlaiyo, ‘Wa꞉ta na꞉ dokopala oplami dla apa alisisi halomuwaye ma asiyama ilame pohamilalo halema꞉?’ diyo.

Epalati asiyama ya꞉ta epo atlaiyo, ‘Na꞉ 100 yekalo dla palawa daya atilimale halomuwaye asiyama ala pohamilalo halema,’ diyo.

Epalati asiyama mani omhallalo oplamita ya꞉ watle epo atlaiyo, ‘Dokopala oplami ya꞉ bukaye ipo. Epedeme wa꞉ hapele polomama buka hema wa꞉ta 100 yekalo dla palawa daya atilimale halomuwaye hiyostapame ma isikimi 80 yekalo dla atilimale tlo halomuwa dene,’ diyo.

8Amasiyama ya꞉ dokopala oplamitapo koko i dalepame ya꞉ mani batalipo omhallalo watle epo atlaiyo, ‘Wa꞉tapo wata opa opi gagadletapo ma alotle wa꞉ gadlepe,’ diyo.”

Epapedeme Yesu ma epo atlaiyo, “Yao, ta꞉lamo sotapo yiskamu yia꞉ tlo malamama yimkadulo tle gadle halowe api hapulomaye sikemte malastana. Amasiyama God ya꞉ opaye epapele koko haloweye pase malamasemde.
9Epapedeme na꞉ wua꞉ dla mikadepe koko atlema. Ta꞉lamo hema ha꞉ha꞉mama wua꞉ mani mate wua꞉ alisisi mate yimkadulo gagademha꞉ha꞉mama namkale demha꞉ha꞉iya. Wua꞉ta epamha꞉ha꞉lepiye, asiyama alisisi eta pa꞉lati Godta wua꞉ye Pepele di dla kokó hallalo aya dla elemhetlepe.

10Epedeme wa꞉ yimka꞉mala kokoye woloma ka꞉pi omhallepiye, eta wa꞉ ma pato kokoye woloma omhallowe ala꞉lepe. Epame oplami antapo yimka꞉mala koko dla omhalloweye po-ala꞉lalo wekelepiye, ya꞉ ma pato koko omhalloweye po-ala꞉lowa. 11Epapedeme wa꞉tapo ta꞉lamo alisisiye woloma ka꞉pi po-omhallalo wekelepiye, wa꞉ ma adipo Pepele dimo alisisiye woloma omhalepa꞉? 12Epame wa꞉ ma wa꞉ amkadulo alisisiye woloma ka꞉pi po-omhallalo wekelepiye, wa꞉ ma adipo mo-wa꞉ alisisi ikadepeye omhalepa꞉?

13Epapedeme oplamitapo dokopala so dapiyamte yu dla salladepo sela꞉mama oko haloweye po-ala꞉na. Adipalati, ya꞉ dokopala oplami hale tlo solotamama haleye allipe. Epammama ya꞉tapo dokopala oplami hale yu dla salladepo sela꞉mama ma hale yu dla posalladlowa. Epapedeme wa꞉ poka꞉dena, God dla salladepo sela꞉lalotapo matle mani dla salladepo sela꞉loweye.”

14Epalati Pa꞉lisi sotapo Yesuta atlale yu i dalepame ya꞉ yu ipi dla tepelemama eimelemyaiyo. Adipalati, Pa꞉lisi so iwoloye mani sikemte solotamale sopo. 15Amasiyama Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ye isikimi opata ka꞉ka꞉dle so dlepo depame wua꞉tapo wuskamu pepemdepo. Epapele dulu dla Godtapo wua꞉ dupa duluye natimdepo. Epapedeme opata wua꞉ koko natipame ka꞉ka꞉dena demdiye, asiyama Godta wua꞉ koko eye batalimana demhalapo.

16Godta aiyalma koko hatitimale mate epo God tle yu hapame molo atlamalalo sota yu hatitimale mateta opaye elempuame Yonta haluwa oloma dla puame guduwapo. Epalati ma Yon ko tle ka꞉dle yu God ya꞉ mo kokoye opa dla atlampuwapo. Epalati opatapo God ya꞉ mo koko edla tuluwedeme sikemte itiyamapo. 17Epapedeme ta꞉lamo mate epo pepele di mate pa꞉lepe. Amasiyama Godta aiyalma hatitimale dulu dla hi ilalimale yemala haleta alikili dla pohaodlowa.

18Epapedeme oplami antapo ya꞉llu memelepame ma a꞉ya hale halepiye, ya꞉ a꞉ya eye uhapo. Epame oplami antapo a꞉ya ya꞉wolalita memelleye ma ya꞉ta halepiye, ya꞉ ma a꞉ya eye uhapo.”

Alisisi pasatale oplami mate Lasales mate

19“Alila hale alisisi pasatale oplami halaiyo. Ya꞉tapo alila hapuloma tluka ka꞉ka꞉dle siyapo tlo didiyemhalemama daya ma isikimi ka꞉ka꞉dle siyapo tlo demhalemdiyo. 20Oloma edla alisisi pa꞉le oplami hale halaiyo, ya꞉ hiye Lasales. Ya꞉ moto hapulomaye hiliyamama hekakata sikemte yulupo halaiyo. Epapeleye ya꞉tapo alila hapuloma alisisi pasatale oplami aya kokoloma tala dla elemama ya꞉ta daya ka꞉dle dele hulluta teteyulati dlowe solotamdiyo. Epalati esemalatapo puame ya꞉ hekakaye sosopo demyemdiyo.

22Amasiyama alila opi alotle alisisi pa꞉le oplami Lasalesye mo-powaiyo. Epalati God ya꞉ banakaka sota ya꞉ye hamame tame A꞉iblahamta hala mateka꞉pi dla pameliyo. Epalati alotle alisisi pasatale oplami ma mo-powaiyo. Epalati opatapo ya꞉ motoye wabasi dulu dla hamatiyo. 23Ya꞉ popo tame palli sota ha꞉ha꞉lalo mo dla halemama wotiyalle dulu dla halaiyo. Ya꞉ edla halemama toko di dla natitepo A꞉iblahamtapo Lasales seme pateka꞉mu dla halla natiyo. 24Epalati ya꞉tapo sisilamama epo atlaiyo, ‘A A꞉iblaham, wa꞉ na꞉ polowamane. Epammama Lasalesye na꞉ watle tane dene, ya꞉tapo puame ya꞉ domoko mate yú dla saodepame na꞉ te dla ummama pomale hamilipo depame. Adipalati, na꞉ye dlapa dulu hema wotiyalle mate halema,’ diyo.

25Amasiyama A꞉iblahamta asiyama epo atlaiyo, ‘Na꞉ maseyemala, wa꞉ malamane, wa꞉tapo pasakalo haluwa oloma edla wa꞉tapo isikimi ka꞉ka꞉dle alisisi siyapo tlo halomhaluwapo. Amasiyama Lasalestapo alisisi dimi isikimi atali oplami haluwapo. Epapedeme watapo Lasalestapo hema siyele mate hallati asiyama wa꞉tapo wotiyalle dulu dla halapo. 26Epame koko haleye, wua꞉ ka꞉ epo di ka꞉ dukaye ga꞉tulliye pta pato, opata seme dla ulluweye po-ala꞉na. Epedeme dia꞉ tiyama tle opata wua꞉ta ha꞉ha꞉ dla ulluweye api hawa ikadepe. Epame wua꞉ta ha꞉ha꞉ etle opata dita ha꞉ha꞉ hema ulluwe mape api hawa ikadepe,’ diyo.

27Amasiyama alisisi pasatale oplamita epo atlaiyo, ‘A A꞉iblaham, na꞉ solotama, wa꞉tapo Lasalesye na꞉ a aya dla ma ilame tane dlepo depame. 28Adipalati, na꞉ a aya dla na꞉ eidulo 5 me-ha꞉ha꞉ma. Epedeme ka꞉dena, Lasalesta ma ilame tame yia꞉ye molo atloweye, yia꞉tapo palipame ma wotiyalle mo hema pulala depame,’ diyo.

29Epalati asiyama A꞉iblahamta epo atlaiyo, ‘Yia꞉ dla Mosesta aiyalma hatitimale mate epo God yu molo atlamalalo sota God yu hatitimale mate me-hutiyepo. Epedeme ka꞉dena, yia꞉tapo molo atlale yu e dalepame malamale ka꞉dloweye,’ diyo.

30Amasiyama alisisi pasatale oplamitapo epo atlaiyo, ‘Hao, pe-epapolowa. Powale oplami haletapo ma ilame tame yia꞉ye atlepiye, eta yia꞉tapo yia꞉ bobtalimale tle malamale meyelope depame God hala dla heheletimelepe,’ diyo.

31Amasiyama A꞉iblahamta ma epo atlaiyo, ‘Yia꞉tapo Mosesta aiyalma hatitimale mate epo God yu molo atlamalalo sota God yu hatitimale mate dla dalepame pomikadepe dlalo wekelepiye, yia꞉ adipammama mo-powale oplamita puame atlati mikadepe depa꞉?’ diyo.”

Copyright information for `XLA