Luke 4

Saitenta Yesuye elemala natili

(Ma꞉t 4:1-11, Maka 1:12-13)

1Yesuta Yoden aloma tle ma ilamtlati Hela꞉dle Sokota ya꞉ dla pasatapame ya꞉ye dalupa dulu dla semtaiyo. 2Ya꞉ 40 alila dalupa dulu dla hallati Saitentapo ya꞉ye elemala natimhalemdiyo. Ya꞉ alila dulu edla sela꞉mama daya dimi halaiyo. Epo 40 alila eta tame gudlati ya꞉ dla daya ta꞉leta puaiyo.

3Epela natipame Saitenta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ ikadepe God Yami dlepiye, wa꞉ ewala ela i atlane daya yelepo depame,” diyo.

4Amasiyama Yesuta epo atlaiyo, “God yu bukata epo atlapo,

‘Oplamitapo daya siyapo tlo demhalemama pasakalo pohallowa,’” diyo.
5Saiten matle Yesu seme tamali di dla hetaiyo. Epame Saitenta Yesu watle pakasiyamalalo ta꞉lamo pato hapulomaye nalati-iyo. 6Epo Yesu watle epo atlaiyo, “Ka꞉yapa Godta alisisi hapuloma iye na꞉ watle hapilati na꞉tapo omhaluwapo. Amasiyama wa꞉ wata na꞉ dla heodepo siyele ta꞉dlepiye, ta꞉lamo pato i mate epo alisisi hapuloma dulu dla ha꞉ha꞉ mate wa꞉ watle hapilowepo. Adipalati, na꞉ dla itiyamale elapo, ma oplami hale dla hapiloweye.”

8Epalati Yesuta asiyama Saiten watle epo atlaiyo, “God yu bukata epo atlapo,

‘Wa꞉ hatlo Lod wa꞉ God dla heodepo siyele ta꞉demama ya꞉ yu dla salladepo sela꞉ne.’”
9Epame matle Saitenta Yesu seme Yelusalem dla taiyo. Epame aiyalma aya dopuko di ikadepe dla Yesuye seme hetame pamelepame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ ikadepe God Yami dlepiye, wa꞉ dopuko di itle ta꞉la dla putuko dene. 10Adipalati, God yu bukata epo atlapo,

‘Godtapo ya꞉ banakaka so watle,
wa꞉ye woloma omha꞉ha꞉iya, dlepe.
11Epalati yia꞉tapo wa꞉ye yia꞉ dota hamelepe,
wa꞉ heteta tulume ewala dla heyulala depame.’”
12Asiyama Yesuta epo atlaiyo, “God yu bukata ma epo atlapo,

‘Wa꞉ Lod wa꞉ Godta itiyamale natilowedeme ya꞉ye elemala natimiya,’” diyo.
13Saitenta Yesuye elemala natimsela꞉le mogudlati ma ilampuluwe malamama aseka alila yimka꞉mala dla Yesu saliyome taiyo.

Yesu ya꞉ mo sota ya꞉ye alli

(Ma꞉t 13:53-58, Maka 6:1-6)

14Yesuye Hela꞉dle Sokota pasatapame itiyamale mate ma Ga꞉lili dla ilame taiyo. Epame ya꞉tapo Yu so inoma sumalalo aya hapuloma dla imsela꞉lati opata ya꞉ dla sisiyemdiyo. Epalati Ga꞉lili mo pato dulu dla opa hapulomata Yesu koko dlalemtaiyo.

16Alila haleta Yesu ya꞉ta ta꞉le mo ikadepe Nasalet dla taiyo. Epame Yu sota inoma sumalalo alila dla ya꞉ ma meyelo aplalo epammama yia꞉ta inoma sumalalo aya dla hetame halemama God yu buka sesa꞉lowedeme sila꞉tiyo. 17Epalati God tle yu hapame molo atlalo oplami Aisayata ilimale bukaye ya꞉ watle hamiyo. Ya꞉ buka hapame dollomtame yu hatitimale oloma hema gowaladepo yu iye sesa꞉iyo,

18“Lod ya꞉ Hela꞉dle Sokoye na꞉ mate halapo.
Adipalati, ya꞉tapo na꞉ye sauwapo, ka꞉dle yuye atali so dla hampulupo depame.
Epame ya꞉tapo na꞉ye tane duwapo,
amtuwale aya dulu dla deata popoliyepo ha꞉ha꞉ soye dea totowatimelepo depame.
Epame inoma pa꞉talo sota matle ka꞉depo tlamelepo depame.
Epame Lodtapo na꞉ye tane duwapo,
opata allimha꞉ha꞉ soye upiyele etle elepame alikili dla woyamelepo depame.
19Epame na꞉tapo Lodta namkale dle alilata puaye opa watle imolowedeme.”
20Yesu buka sesa꞉po gudepame ma ilame buka omhallalo watle hamipame polaiyo. Epalati opa hapuloma aya dulu edla popa꞉le sotapo Yesu watle woloma inoma kokata omhutiyeiyo. 21Epame ya꞉ta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ta God yu buka dla atla dalle kokotapo wata wua꞉ dla mo-woyamalepo,” diyo.

22Epalati ya꞉ yu dallalo so opa hapulomatapo ya꞉ye ka꞉dle oplami depame ya꞉ta atlamale yu ma ka꞉pi diyo. Yia꞉ epo atlepame ma epo atlamyaiyo, “Dimalamana, ya꞉ye Yosep yamipo. Epapele tlope ya꞉ adipammama yu ipo ka꞉pi atlo?” demyaiyo.

23Yesuta ma yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ mikadepe dema, wua꞉tapo na꞉ watle epo atlamyelepe, ‘Dakopala ilalo oplami, wa꞉skamu wa꞉ ka꞉dene. Epame wa꞉ta Kapaniyem mo dla ulugiyemale koko halomuwaye ma wa꞉ mo ikadepe hema halomane,’ demyelepe,” diyo.

24Amasiyama Yesu ma yia꞉ watle epo atlaiyo, “God tle yu hapame molo atlalo oplamiye ya꞉ mo so ikadepeta allipe. 25Epedeme wua꞉ daliya, Ilayata halale oloma edla sali silaple patota puwapo. Epalati sokomoko dapahatlope epo mama 6 dulu dla tiyota pehellalo haluwapo. Oloma edla Isalael mo dla dupulapitalo me-popa꞉uwapo. 26Amasiyama dulu edla Godta Ilayaye yia꞉ gadlepo depame po-atlana. Amasiyama ya꞉ Ilayaye isikimi po-Yu a꞉ya Saidon mo dulu dla mo hale Salipat dla pollalo dupulapi tlo gadla tane duwapo. 27Epame ma Ilaisata halale oloma edla Isalael mo dla kapala bobtalimale sota wokasepo ha꞉ha꞉uwapo. Amasiyama Ilaisata opa ewoloye pogadena. Amasiyama ya꞉ po-Yu oplami Naman, Siliya mo dla hallalo tlo gademama ya꞉ye ka꞉duwapo,” diyo.

28Opa inoma sumalalo aya dla popa꞉leta yu i dalepame sikemte siyalasiyaladiyo. 29Epame yia꞉ sillipame Yesuye hamame tamalaiyo, mo alikili dla tei seselemale halale di tle ka꞉stlowedeme. 30Amasiyama Yesu opa alumale dulu metle alikili a꞉ma woyapame taiyo.

Bataliya walle oplami

(Maka 1:21-28)

31Epame Yesu matle Ga꞉lili mo dulu dla mo hale Kapaniyem mo dla taiyo. Ya꞉ edla tame halemama inoma sumalalo alila haleta yia꞉ta inoma sumalalo aya dla hetame God yuye imhalaiyo. 32Epalati opata ya꞉ta imale dalepame sikemte yiyeliyo. Adipalati, ya꞉ye sikemte itiyamale mate imhalaiyo.

33Inoma sumalalo aya edla bataliya walle oplami hale polaiyo. Ya꞉tapo yu teta꞉le mate Yesu watle epo atlaiyo, 34“Hei, Yesu Nasalet oplami, wa꞉ dia꞉ dla apa koko hala puo? Wa꞉ di bobtalimala puo? Amasiyama wa꞉ di meleme tane. Adipalati, na꞉malamana, wa꞉ye God tle malale aiyalma oplamipo,” diyo.

35Epalati Yesuta bataliya yemala watle itiyamale mate epo atlaiyo, “Wa꞉ keidepame oplami dulu etle alikili dla ulatane,” diyo. Yesuta epo atlati bataliya yemalatapo ulatlowedeme oplamiye opa inoma dali dla ka꞉stapame wa꞉ya dla teyume ellati ya꞉ tle alikili dla ulataiyo. Amasiyama bataliya yemalata ya꞉ tle ulatamama ya꞉ dla wotiyalle hale pohamilalo wekiyo.

36Epalati opatapo koko i natipame yiyelle mate epo atlamyaiyo, “Ya꞉ta atlale kokoye adipapeta꞉? Adipalati, ya꞉tapo itiyamale mate bataliya yimlala watle yu atlati yia꞉tapo ya꞉ yu dla dalepo salladepame alikili dla u-ulapo tamdepo,” demyaiyo. 37Epalati opatapo koko i natipame mo opi edla popa꞉mta dla esemtaiyo.

Yesuta opa ka꞉ka꞉dle

(Ma꞉t 8:14-17, Maka 1:29-34)

38Yesu inoma sumalalo aya tle ma Saimon aya dla taiyo. Aya dulu edla a꞉ya hale Saimon ya꞉ dokoye esiyeme elaiyo. Epalati opatapo ya꞉ye Yesuta ka꞉dlepo depame Yesuye atlaiyo. 39Epalati Yesuta tuame ya꞉ta ela mateka꞉pi dla halemama esiyele alikili dla ayalemama epo atlaiyo, “Wa꞉ ya꞉ tle alikili a꞉ma woyamane,” diyo. Epalati pakasiyamalalo esiyeleta ya꞉ tle ma-hawa hallati ya꞉tapo ma-ka꞉depame sila꞉tipo daya ha꞉po yia꞉ watle alemaiyo.

40Salita mo-tullati opata esusulumale so hapulomaye Yesu watle eleme pumhalaiyo. Epalati ya꞉tapo ya꞉ do mate esusulumale so hapulomaye hohopame ka꞉ka꞉diyo. 41Epame Yesuta bataliya watalo soye ka꞉ka꞉dlati bataliya yimlalata yia꞉ tle u-ulapo tamhalemama yu teta꞉le mate “Wa꞉ye God Yamipo,” demyaiyo. Amasiyama Yesuta itiyamale mate yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ yuhamiya,” diyo. Adipalati, bataliya yimlalaye yia꞉malamana, Yesuye Godta sale Kelisopo.

42Ma utulala ikadepe Yesu elale tle sila꞉time keilipo elale mo dla taiyo. Amasiyama ya꞉ ko dla opatapo ya꞉ hawa hallati ya꞉ totamsiyamaiyo. Opata Yesu totamtame natipame ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ di saliyome tamiya,” diyo. 43Amasiyama Yesutapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ ka꞉dena, mo opi dla ma God ya꞉ mo kokoye atlamtloweye. Adipalati, Godta koko edla na꞉ye tane duwapo,” diyo. 44Epame Yesutapo Yu so mo pato dla yia꞉ta inoma sumalalo aya hapuloma dla God yu imsela꞉mdiyo.

Copyright information for `XLA