Matthew 17

Yesuta Moses mate Ilaya mate yukamhalale

(Maka 9:2-10, Luk 9:28-36)

1Epame alila 6 mogudlati Yesutapo Pita mate epo Yeims mate epo Yeims ya꞉ ei Yon mate tamali di ikadepe dla miyelo ha꞉ha꞉la hetaiyo. 2Yia꞉ edla hetame popa꞉mama natilati Yesutapo ya꞉ Pepele dimo mila꞉pi himhalla natiyo. Epalati ya꞉ mila꞉pitapo sali some hela꞉demama usiyemaiyo. Epame ya꞉ tlukatapo sikemte kamama hela꞉dle some halaiyo. 3Yia꞉ edla me-ompopa꞉mama natilati Moses mate epo Ilaya mate wowoyapo Yesu mate yuhamha꞉ha꞉iyo. 4Epalati Pitata Yesu watle epo atlaiyo, “Lod, di mo hema ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi. Epedeme wa꞉ta ka꞉dena dlepiye, na꞉ hema kimna꞉ya dapahatlope kimtimolowepo. Kimna꞉ya haleye wolëpo, epame haleye Moses tete, epame haleye Ilaya tete dlowepo,” diyo.

5Pita ala me-yukamhallati wuala sikemte hela꞉dletapo malame yia꞉ye bopudiyo. Epalati wuala dulu tle yuta epo atlaiyo, “Iye na꞉ta sikemte malamama dupa ellalo maseyemalapo. Na꞉ ya꞉ dla sikemte siyema. Epedeme ya꞉ yu dla daliya,” diyo.

6Epalati Pita wolota koko i natipame sikemte wowota꞉mama ta꞉la dla tulume hutiyemama yia꞉ mila꞉pi isili dla poutalepo hutiyeiyo. 7Amasiyama Yesuta puame yia꞉ dla umama epo atlaiyo, “Wua꞉ silliya. Ase sikemte wowota꞉miya,” diyo. 8Epalati yia꞉ta sillipame toko natitepo Yesuta meyelo halla natiyo.

Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo Ilaya koko dla atlanatili

(Maka 9:11-13)

9Epame yia꞉ tamali di tle malemha꞉ha꞉mama Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ta tlamale kokoye opa opi watle atlamiyo. Amasiyama Opa Yamita popo sila꞉time me-hetlati alotle atlamsiyamaiye,” diyo.

10Epalati Pita wolota Yesu watle epo atlanatiyo, “Adipalati aiyalma imalalo sota imama ‘Ilayata itapu pulati Kelisota alotle pulupe’ demdi?” diyo.

11Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Ikadepe, Ilaya tatle puame koko hapulomaye ma woloma ka꞉ka꞉depo dinapelepe. 12Amasiyama na꞉ wua꞉ dla atlema, Ilayaye mo-puwapo. Epapele tlope opatapo ya꞉ye woloma pomalanatilalo ya꞉ dla wotiyalle halopimyeuwapo. Epammama yia꞉tapo Opa Yami dla ma mepo wotiyalle halopimyelepe.”

13Epalati yia꞉tapo Yesuta epo atla dalepame asiyama yia꞉ta malamaleta Yon opa yú dla ka꞉ka꞉timalaloye semte ikadepe Ilayata pua tepo diyo.

Yesuta bataliya walle maseyemala ka꞉dle

(Maka 9:14-29, Luk 9:37-43)

14Yesuta ya꞉ alotle tlalo so dapahatlope mate tamali di tle tulume opa hapuloma yia꞉ ompopa꞉le so dla woyamalati oplami haleta puame Yesu hete isili dla heodepo polomama epo atlaiyo, 15“Lod, wa꞉ na꞉ maseyemalaye polowamane. Adipalati, ya꞉tapo yiyilamaleta ya꞉ dla halati ya꞉skamu yú dulu dla epo dlapa dulu dla tutula꞉msela꞉mama wotiyalle pato hamde. 16Epapeleye na꞉tapo maseyemala eye wa꞉ alotle tlalo so dla puame nati-ilati yia꞉tapo ya꞉ye poka꞉dena,” diyo.

17Asiyama Yesuta epo atlaiyo, “Wua꞉ye mikadepe dle pa꞉talo bobtalimale sopo. Wua꞉ta na꞉ dla mikadepe dlepo depame na꞉ alila adisowaye wua꞉ mate halepa꞉? Amasiyama maseyemala eye na꞉ watle hamampuaiya,” diyo. 18Epame Yesuta maseyemala dulu tle bataliyaye alikili dla dodolomaiyo. Epapele oloma edla maseyemalatapo ma-ka꞉diyo.

19Koko ita tame gudlati alotle Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo miyelo popa꞉mama Yesu watle epo atlaiyo, “Di adipalati bataliyaye maseyemala tle alikili dla dodolomolowe dla itiyamale hawa halo?” diyo.

20Epalati Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ta mikadepe dleye pta yimka꞉sikili ikadepe. Epapele koko tle wua꞉ta bataliya i alikili dla dodolomoloweye itiyamale hawa halalepo. Epedeme na꞉ ikadepe koko wua꞉ dla atlema. Wua꞉ta mikadepe dleta dlomoko ale yimka꞉sikili epapele some wua꞉ dla me-hutiyelepiye, eta wua꞉ ala꞉na, tamali watle atlemama ‘ma huma tame polane’ dlepiye, mepapelepe. Epedeme koko haletapo wua꞉ dla pokokallowa. [ 21Amasiyama bataliya ipapeleye isikimi daya aiyalma depo halemama inoma sumale mate alikili dla dodolomlala.”]

Yesuta ya꞉ta polowe koko dla ma atlale

(Maka 9:30-32, Luk 9:43-45)

22Yesu ya꞉ alotle tlalo sota puame Ga꞉lili dla alupame ha꞉ha꞉lati Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Opa Yamiye opa do tama dla homellepe. 23Epalati yia꞉tapo ya꞉ye yumilipe. Amasiyama ya꞉ye powame elepame ma dapahatlope alila dla ma pasakalo depame sila꞉tilipe.” Epalati Yesu ya꞉ alotle tlalo sotapo yu i dalepame sikemte dupa koliyo.

Aiyalma aya gadlowe koko dla ta꞉kis mani hatitimolowe

24Epame matle Yesu mate epo ya꞉ alotle tlalo so mate tame Kapaniyem mo dla woyamalati aiyalma aya gadlowe koko dla ta꞉kis mani halomalalo sotapo Pita watle puame epo atlaiyo, “Wua꞉ imalalo oplamiye aiyalma aya gadlowe koko dla ta꞉kis mani hatitimdi?” diyo.

25Epalati Pitata asiyama epo atlaiyo, “Yao, me-hatitimdepo,” diyo. Amasiyama Pita ala aya dulu dla tumhallati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Pita, wa꞉ koko iye na꞉ dla atlane. Ta꞉lamo dokopala sotapo opa anawolo tle ta꞉kis mani halomdi? Me-yia꞉ yimlala tle halomdi, o opa opi tle halomdi?” diyo.

26Epalati Pitata asiyama epo atlaiyo, “Opa opi tle halomde,” diyo.

Epalati asiyama Yesuta epo atlaiyo, “Epedeme dokopala oplami ya꞉ yimlalatapo yia꞉ a watle ta꞉kis mani pohatitimolowa.
27Amasiyama di poka꞉dena, aiyalma aya gadlowe koko dla ta꞉kis mani halomalalo so iwolo dla siyaladle hamiloweye. Epapedeme wa꞉ tame kaula dla tudi pololepame amalo yelene. Epame ya꞉ mati gowalastame elo mani natilipe. Epame wa꞉ mani e hamtame yia꞉ dla ta꞉kis mani hamimama nolë mate epo wolë mate hatitimane,” diyo.

Copyright information for `XLA