Matthew 20

Oko so koko dla wayu atlale

1“Pepele dimo kokoye ipapena. Osalo ya꞉ atapo utulala ikadepe oko so elemala telepe, ya꞉ta gla꞉pi dlomoko emale dla oko halepo depame. 2Epame ya꞉tapo opa opi natipo yia꞉ mate yia꞉ oko asiyama dla esemama alila hatloye elo mani hatlo hamilipe diyo. Epame yia꞉ye mo-oko hala taiya diyo.

3Epedeme osalo ya꞉ atapo sali inoma 9 oloma dla hallati ya꞉ mamisika꞉ mo dulu dla tamama natilati opa opitapo isikimi koko pa꞉le duka dla siyamalati natiyo. 4Epalati ya꞉tapo yia꞉ watle epo atlaiyo, ‘Wua꞉ ma tame na꞉ alisisi emale dla oko haiya. Epalati na꞉tapo tamila꞉la dla wua꞉ oko asiyama mate ala꞉le mani hapilowepo,’ diyo. 5Epame yia꞉ye mo-oko dla taiyo.

Epo alila hatlo medla sali inoma mo-duka dla hallati ya꞉ opa opi mape elemtame ya꞉ osalo dulu dla oko haiya diyo. Epame ma alila hatlo medla sali inoma dapahatlope oloma dla hallati ya꞉ matle opa opiye eleme tame oko hapiyo.
6Epame ma alila hatlo medla sali inoma do supulastale oloma dla hallati ya꞉ ma mo dulu dla ilamtame natilati opa opitapo koko pa꞉le siyamalati natiyo. Epalati ya꞉tapo yia꞉ watle epo atlaiyo, ‘Wua꞉ adipalati koko pa꞉le alila pato isikimi hema ha꞉ha꞉ma꞉?’ diyo.

7Epalati asiyama yia꞉ta epo atlaiyo, ‘Oplami haleta dia꞉ye ya꞉ oko halepo depo di watle po-atlana,’ diyo. Epalati ya꞉ta yia꞉ watle atlemama, ‘wua꞉ ma na꞉ osalo dla oko hala puaiya,’ diyo.

8Epame tamila꞉la oloma edla osalo ya꞉ atapo ya꞉ oko oplami hale watle epo atlaiyo, ‘Osalo dulu dla oko halomalalo so sisilapame yia꞉ oko asiyama mani halopine,’ diyo. ‘Epedeme wa꞉ mani halopimama opa alo ikadepe tle pumulale so tatle halopine,’ diyo.

9Epapalati oko sotapo asiyama halomolowedeme mo-puame alumalati alotle oko hala tlalo so tatle yia꞉ oko asiyama dla elo mani hatlope hatlope dle halopiyo. 10Epalati opa yia꞉ tatle utulala ikadepe oko hala tamalale sota koko e natipame yia꞉ta malamaleta yia꞉ tlo yia꞉ oko asiyamaye pato halomelepe depo momalampopa꞉iyo. Amasiyama yia꞉ ma elo mani hatlo me-epapele halomaiyo. 11Yia꞉ mani i halopame allimama osalo ya꞉ a watle epo atlaiyo, 12‘Dia꞉ tlo alila pato sali alemalle dla oko hamha꞉ha꞉lepo. Amasiyama opa iwoloye isikimi sali inoma kiyele dla oko halepo. Epapele tlope wa꞉ adipalati yia꞉ watle mani hapili mepapeleye ma di watle hapi?’ diyo.

13Epalati osalo ya꞉ ata yia꞉ dulu dla oplami hale watle epo atlaiyo, ‘Na꞉ batalimale koko hale wa꞉ dla pohana. Adipalati, wa꞉ alila hatlope oko asiyama elo mani hatlo me-epapeleye hali depame oko halowe solotamalepo. 14Epedeme wa꞉ mani e hame ma-tane. Na꞉ solotama, na꞉tapo wa꞉ watle mani hamili mepapeleye ma opi watle hapilowedeme. 15Adipalati, na꞉ ka꞉dena, na꞉tapo na꞉ mani mate na꞉ta solotamale koko haloweye. Epapele tlope wa꞉ adipalati na꞉ta ka꞉dle koko halati ma na꞉ watle siyaladema꞉?’ diyo.”

16Epalati Yesuta ma epo atlaiyo, “Epedeme wata oloma hema alo dla ha꞉ha꞉ sotapo ma itapu dla ha꞉ha꞉lepe. Epame ma itapu dla ha꞉ha꞉ sotapo ma alo dla ha꞉ha꞉lepe.”

Yesu mamisika꞉ ya꞉ta polowe koko atlale

(Maka 10:32-24, Luk 18:31-34)

17Yesu Yelusalem dla hetamama ya꞉ alotle tlalo soye alikili dla hohopo tame halemama yia꞉ watle epo atlaiyo, 18“Ka꞉e! Di Yelusalem dla matamayo. Edla Opa Yamiye Yu so aiyalma aya dokopala so mate epo aiyalma imalalo so mate dla homellepe. Epalati yia꞉tapo ya꞉ koko gladepo, ya꞉ta polowe kokoye atlepame ma po-Yu so dla homellepe. 19Epame po-Yu sota ya꞉ye hampame ya꞉ dla tetlemyemama putlopo atlamyelepe. Epame ya꞉ye hopolemtame dali yekelemhimili di dla gogodlepe. Amasiyama ya꞉ye wabasi dulu dla powame elepame ma dapahatlope alila dla pasakalo depame sila꞉tilipe.”

Yeims mate epo Yon mate yia꞉ waita solotamale koko

(Maka 10:35-45)

20Epame Sebedi ya꞉ akimlala Yeims mate epo Yon mateye yia꞉ waita eleme Yesu hala dla puaiyo. Epame yia꞉ waitapo ya꞉ akimlala koko dla Yesu watle dalla natilowedeme ya꞉ hete sitali dla polaiyo.

21Epalati Yesuta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Wa꞉ apa kokoye na꞉ watle atla puo?” diyo. Epalati asiyama ya꞉ta Yesu watle epo atlaiyo, “Wa꞉ mo kokota pulati na꞉ akimlala dapiyamte dulu dla haletapo wa꞉ dowala tiyama dla pola epo haletapo wa꞉ weke tiyama dla pola dlowe ka꞉deta꞉?” diyo.

22Amasiyama Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ wua꞉ta atla kokoye powua꞉malama. Wua꞉ na꞉ta wotiyalle pato halowedeme halaye wua꞉ ma mepapele halowe ala꞉ta꞉?” diyo.

Epalati asiyama yia꞉ta epo atlaiyo, “Yao, di ma-ala꞉na,” diyo.

23Epalati Yesuta asiyama yia꞉ watle epo atlaiyo, “Ikadepe, wua꞉ ma wotiyalle mepapele halepe. Amasiyama na꞉ dowala tiyama dla popa꞉lalo so mate epo na꞉ weke tiyama dla popa꞉lalo so mate sesalemoloweye na꞉ dla itiyamale hawa. Amasiyama isikimi na꞉ Ata ma-sesalemale so siyapotapo mo edla popa꞉lepe.”

24Epapele dulu dla Yesu ya꞉ alotle tlalo so opa opitapo yu i dalepame Yeims mate epo Yon mate dla sikemte siyalasiyaladiyo. 25Epalati Yesuta yia꞉ sisilapame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Po-Yu so dokopala sotapo yia꞉ isili tle ha꞉ha꞉lalo soye sikemte itiyamale mate omha꞉ha꞉mdepo. 26Amasiyama wua꞉ dulu dla epapolowe poka꞉dena. Epedeme wua꞉ dulu dla anta pato hallowe solotamelepiye, ya꞉ ka꞉yapa wua꞉ yu dla salladepo sela꞉lepe. 27Epame antapo itapu hallowe solotamelepiye, ya꞉ ka꞉yapa ya꞉skamu isili dla hamtulupame ya꞉ motoye yimkadulo gadlowe oko dla himilipe. 28Adipalati, Opa Yamita ta꞉lamo hema puwaye, opata ya꞉ gadlepo depame popuana. Amasiyama ya꞉ta opaye gadlowedeme puwapo. Epo opata pasakalo halepo depame polowedeme puwapo.”

Yesuta inoma pa꞉talo opa dapiyamte ka꞉ka꞉dle

(Maka 10:46-52, Luk 18:35-43)

29Yesutapo ya꞉ alotle tlalo so mate Yeliko mo meleme tamha꞉ha꞉lati opa hapulomatapo yia꞉ dolumtamalaiyo. 30Epapele oloma edla inoma pa꞉talo so opa dapiyamteta api duka dla popa꞉iyo. Yia꞉tapo Yesuta pua koko dalepame yu teta꞉le mate epo atlampopa꞉iyo, “Lod, Deibidi Yami, wa꞉ di polowamama di gadene,” dempopa꞉iyo.

31Amasiyama opata yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ yu dimi popa꞉iya,” diyo. Amasiyama opata yia꞉ watle epo atlati yia꞉tapo yia꞉ yu podallalo ma sikemte yu teta꞉le mate epo atlempopa꞉iyo, “Deibidi Yami, wa꞉ di polowamama di gadene,” dempopa꞉iyo.

32Epalati Yesutapo medla hedepame yia꞉ sisilapo yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ na꞉ta wua꞉ watle apa koko halepo depo solotama꞉?” diyo.

33Epapalati asiyama yia꞉ta ya꞉ watle epo atlaiyo, “Di inoma ka꞉dene. Di ma tlamsiyamolowe solotama,” diyo.

34Yesuta yia꞉ polowamama yia꞉ inomaye u-umamaiyo. Epalati pakasiyamalalo yia꞉ inomata ma-ka꞉ka꞉dlati yia꞉tapo Yesu alotle dolumtamalaiyo.

Copyright information for `XLA