Revelation of John 14

144,000 sota sala sale

Na꞉ matle natilati La꞉mta Sayon tamali di dla halla natiwa. Epalati 144,000 opata ya꞉ mate ha꞉ha꞉la natiwa. Opa iwolo daptala dla La꞉m hi mate epo ya꞉ A hi mate hutiyeuwa. Na꞉ epame pepele di tle utumapita sodle yu sepeleye daluwa. Epame omaplata halë sepele ma daluwa. Epame yu na꞉ta daluwa eye woiyo taumalalo sota woiyo yulumha꞉ha꞉ sepele yu some daluwa. Epalati 144,000 sota Godta pollalo mo mate epo pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dle mate epame dokopala so mate yia꞉ mila꞉pi tle ha꞉ha꞉mama sala amko semha꞉ha꞉uwa. Sala iye oplami haletapo malamoloweye po-ala꞉na. Amasiyama isikimi 144,000 opa yia꞉ tlo sala iye yia꞉malamana. Opa iwoloye ta꞉lamo tle Godtapo asiyama mate ma-hohomuwapo. Opa iwoloye wola꞉ mate poha꞉ha꞉mdena, epame wola꞉ kapala po-umamdena. Yia꞉ye ullu pa꞉talo sopo. Epame yia꞉tapo La꞉mta hadima tama꞉, yia꞉ ma ya꞉ dolumsiyamdepo. Epedeme opa iwolotapo osalo dulu dla itapu teimale alisisiye hauwalepo God mate epame La꞉m mate dla hapili alisisi epapele some ha꞉ha꞉po. Adipalati, yia꞉ye Godtapo ta꞉lamo tle asiyama mate mo-hohomuwapo. Epame yia꞉tapo yia꞉ mati tle bobokolomale yu po-atlamasemde. Epapedeme yia꞉ dla batalimale koko hale pe-elasema.

Banakaka so dapahatlopeta atlamale koko

Epame na꞉ ma di dla natilati banakaka oplamita di dla hollomsela꞉lati natiwa. Ya꞉tapo ta꞉lamo meyelope meyelope dle dla epame elele meyelope meyelope dle so dla epo yu meyelope meyelope dle so dla kokó ellalo ka꞉dle yuye hamtlowedeme hollomsela꞉uwa. Epame ya꞉tapo yu teta꞉le mate epo atluwa, “God dla wowota꞉mama hatlo ya꞉ dla siyele ta꞉diya. Adipalati, alilata mo-umula puapo, Godtapo opa hapuloma koko gladloweye. Godtapo pepele di mate epo ta꞉lamo mate epame kaula pato mate epame yú matale hapuloma mate mimita꞉puwapo. Epapedeme hatlo ya꞉ dla siyele ta꞉diya,” duwa.

Epalati banakaka oplami haleta ya꞉mkale ko tle dolumtamama epo atluwa, “Babilon mo patoye mo-batalipo hamastauwapo. Adipalati, ya꞉ta batalimale kokotapo ta꞉lamo so hapulomaye batalimale dla elemtauwapo,” duwa.

Epalati matle banakaka oplami haleta yimkadulo ko tle tamama yu teta꞉le mate epo atluwa, “Opa anawolota ulugiyemale alinepi dla epo ya꞉ mila꞉pi sepele dlopi dota mita꞉ple dla heodepo sisiyemha꞉ha꞉lepiye, yia꞉ye bobtalimelepe. Epame opa anawolota ulugiyemale alinepi tle ya꞉ do dla o daptala dla ulu halomelepiye, yia꞉ ma bobtalimelepe. 10 Adipalati, yia꞉tapo Godta kasilamale pato isilako tle yú dlomelepe. Epapele dulu dla opa iwoloye La꞉m mate epo God ya꞉ banakaka so mateta me-omha꞉ha꞉lati dlapa mate ewala teleka꞉le mateta yia꞉ dla wotiyalle hamilipe. 11 Yia꞉ dla wotiyalle hamilalo dlapaye sumtlowe poya꞉malamana. Epame ya꞉ namiletapo alila hapuloma dulu dla mepo hetama hallepe. Epedeme wotiyalle dulu edla ha꞉ha꞉lalo so dla hedle hale ponatilowa. Adipalati, yia꞉tapo ulugiyemale alinepi tle ulu halopame ma ya꞉ dla epo ya꞉ mila꞉pi sepele dlopi dota mita꞉ple dla heodepo sisiyemha꞉ha꞉uwapo. 12 Ipapele koko natimama God ya꞉ opa Yesu dla mikadepe dlalo sotapo mikadepe dle dulu dla woloma kokalepo ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi.”

13 Na꞉ pepele di tle yuta epo pulati daluwa, “Buka dla yu iye ilimane. Wata oloma itle tamalemama mikadepe dle dulu dla ha꞉ha꞉mama palli sota sisiyelepe,” duwa. Epalati Hela꞉dle Sokota asiyama epo atluwa, “Ikadepe, yia꞉ matle wotiyalle ponatilowa, amasiyama aseka hedepo ha꞉ha꞉lepe. Adipalati, yia꞉ta ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉lati asiyama Godta yia꞉ watle hamilowedeme dinapele kokotapo yia꞉ dolumsiyamapo,” duwa.

Ta꞉lamo alisisi hauwallowe koko

14 Na꞉ matle di dla natilati wuala kamale natiwa. Epame wuala di dla Opa Yami sepeleta polla natiwa. Ya꞉ dokopala dla dokopala sota didiyelalo alisisi goldta mita꞉ple asipame aipa꞉ya haka꞉lle hampoluwa. 15 Epalati God ya꞉ aiyalma aya dulu tle banakaka oplami haleta puame wuala di dla poluwa oplami watle yu teta꞉le mate epo atluwa, “Ta꞉lamo alisisi hapulomaye ma-napo popa꞉po. Epame alisisi hauwallowe alilata mo-puapo. Epedeme wa꞉ aipa꞉ya hapame alisisi hauwalene,” duwa. 16 Epalati wuala di dla pollalo oplamitapo ya꞉ aipa꞉ya hapame ta꞉lamo alisisi hapulomaye ma-hauwaluwa.

17 Epalati banakaka oplami haletapo aipa꞉ya haka꞉lle mate aiyalma aya Pepele dimo dla pola tle woyamala natiwa. 18 Na꞉ matle God dla namkale dle alisisi ha꞉lalo tile dla dlapa milalo banakaka oplami natiwa. Ya꞉tapo aipa꞉ya hamhallalo banakaka oplami watle yu teta꞉le mate epo atluwa, “Ta꞉lamo dla gla꞉pi dlomoko hapulomaye ma-napo hutiyepo. Epedeme wa꞉ aipa꞉ya hapame gla꞉pi dlomokoye hauwalene,” duwa. 19 Epalati banakaka oplamitapo ya꞉ aipa꞉ya hapame gla꞉pi dlomoko hapuloma hauwalepame halopo puame dlomoko dala okollalo ita dla kolumuwa. Ita iye Godta kasilamale ita patopo. 20 Epapeleye mo pato alikili dla dlomoko dala okollalo ita dla dlomokoye hete dolemha꞉ha꞉lati omalitapo ita etle alowampoluwa. Epo alowampolomama omalitapo aloma pato himiwa, 300 kilomita selemalli epapele, epame ya꞉ta ga꞉tulliye oplami maka꞉ oloma epapele dla haluwa.

Copyright information for `XLA