Revelation of John 14

144,000 sota sala sale

1Na꞉ matle natilati La꞉mta Sayon tamali di dla halla natiwa. Epalati 144,000 opata ya꞉ mate ha꞉ha꞉la natiwa. Opa iwolo daptala dla La꞉m hi mate epo ya꞉ A hi mate hutiyeuwa. 2Na꞉ epame pepele di tle utumapita sodle yu sepeleye daluwa. Epame omaplata halë sepele ma daluwa. Epame yu na꞉ta daluwa eye woiyo taumalalo sota woiyo yulumha꞉ha꞉ sepele yu some daluwa. 3Epalati 144,000 sota Godta pollalo mo mate epo pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dle mate epame dokopala so mate yia꞉ mila꞉pi tle ha꞉ha꞉mama sala amko semha꞉ha꞉uwa. Sala iye oplami haletapo malamoloweye po-ala꞉na. Amasiyama isikimi 144,000 opa yia꞉ tlo sala iye yia꞉malamana. Opa iwoloye ta꞉lamo tle Godtapo asiyama mate ma-hohomuwapo. 4Opa iwoloye wola꞉ mate poha꞉ha꞉mdena, epame wola꞉ kapala po-umamdena. Yia꞉ye ullu pa꞉talo sopo. Epame yia꞉tapo La꞉mta hadima tama꞉, yia꞉ ma ya꞉ dolumsiyamdepo. Epedeme opa iwolotapo osalo dulu dla itapu teimale alisisiye hauwalepo God mate epame La꞉m mate dla hapili alisisi epapele some ha꞉ha꞉po. Adipalati, yia꞉ye Godtapo ta꞉lamo tle asiyama mate mo-hohomuwapo. 5Epame yia꞉tapo yia꞉ mati tle bobokolomale yu po-atlamasemde. Epapedeme yia꞉ dla batalimale koko hale pe-elasema.

Banakaka so dapahatlopeta atlamale koko

6Epame na꞉ ma di dla natilati banakaka oplamita di dla hollomsela꞉lati natiwa. Ya꞉tapo ta꞉lamo meyelope meyelope dle dla epame elele meyelope meyelope dle so dla epo yu meyelope meyelope dle so dla kokó ellalo ka꞉dle yuye hamtlowedeme hollomsela꞉uwa. 7Epame ya꞉tapo yu teta꞉le mate epo atluwa, “God dla wowota꞉mama hatlo ya꞉ dla siyele ta꞉diya. Adipalati, alilata mo-umula puapo, Godtapo opa hapuloma koko gladloweye. Godtapo pepele di mate epo ta꞉lamo mate epame kaula pato mate epame yú matale hapuloma mate mimita꞉puwapo. Epapedeme hatlo ya꞉ dla siyele ta꞉diya,” duwa.

8Epalati banakaka oplami haleta ya꞉mkale ko tle dolumtamama epo atluwa, “Babilon mo patoye mo-batalipo hamastauwapo. Adipalati, ya꞉ta batalimale kokotapo ta꞉lamo so hapulomaye batalimale dla elemtauwapo,” duwa.

9Epalati matle banakaka oplami haleta yimkadulo ko tle tamama yu teta꞉le mate epo atluwa, “Opa anawolota ulugiyemale alinepi dla epo ya꞉ mila꞉pi sepele dlopi dota mita꞉ple dla heodepo sisiyemha꞉ha꞉lepiye, yia꞉ye bobtalimelepe. Epame opa anawolota ulugiyemale alinepi tle ya꞉ do dla o daptala dla ulu halomelepiye, yia꞉ ma bobtalimelepe. 10Adipalati, yia꞉tapo Godta kasilamale pato isilako tle yú dlomelepe. Epapele dulu dla opa iwoloye La꞉m mate epo God ya꞉ banakaka so mateta me-omha꞉ha꞉lati dlapa mate ewala teleka꞉le mateta yia꞉ dla wotiyalle hamilipe. 11Yia꞉ dla wotiyalle hamilalo dlapaye sumtlowe poya꞉malamana. Epame ya꞉ namiletapo alila hapuloma dulu dla mepo hetama hallepe. Epedeme wotiyalle dulu edla ha꞉ha꞉lalo so dla hedle hale ponatilowa. Adipalati, yia꞉tapo ulugiyemale alinepi tle ulu halopame ma ya꞉ dla epo ya꞉ mila꞉pi sepele dlopi dota mita꞉ple dla heodepo sisiyemha꞉ha꞉uwapo. 12Ipapele koko natimama God ya꞉ opa Yesu dla mikadepe dlalo sotapo mikadepe dle dulu dla woloma kokalepo ha꞉ha꞉lowe ka꞉pi.”

13Na꞉ pepele di tle yuta epo pulati daluwa, “Buka dla yu iye ilimane. Wata oloma itle tamalemama mikadepe dle dulu dla ha꞉ha꞉mama palli sota sisiyelepe,” duwa. Epalati Hela꞉dle Sokota asiyama epo atluwa, “Ikadepe, yia꞉ matle wotiyalle ponatilowa, amasiyama aseka hedepo ha꞉ha꞉lepe. Adipalati, yia꞉ta ka꞉dle koko halomha꞉ha꞉lati asiyama Godta yia꞉ watle hamilowedeme dinapele kokotapo yia꞉ dolumsiyamapo,” duwa.

Ta꞉lamo alisisi hauwallowe koko

14Na꞉ matle di dla natilati wuala kamale natiwa. Epame wuala di dla Opa Yami sepeleta polla natiwa. Ya꞉ dokopala dla dokopala sota didiyelalo alisisi goldta mita꞉ple asipame aipa꞉ya haka꞉lle hampoluwa. 15Epalati God ya꞉ aiyalma aya dulu tle banakaka oplami haleta puame wuala di dla poluwa oplami watle yu teta꞉le mate epo atluwa, “Ta꞉lamo alisisi hapulomaye ma-napo popa꞉po. Epame alisisi hauwallowe alilata mo-puapo. Epedeme wa꞉ aipa꞉ya hapame alisisi hauwalene,” duwa. 16Epalati wuala di dla pollalo oplamitapo ya꞉ aipa꞉ya hapame ta꞉lamo alisisi hapulomaye ma-hauwaluwa.

17Epalati banakaka oplami haletapo aipa꞉ya haka꞉lle mate aiyalma aya Pepele dimo dla pola tle woyamala natiwa. 18Na꞉ matle God dla namkale dle alisisi ha꞉lalo tile dla dlapa milalo banakaka oplami natiwa. Ya꞉tapo aipa꞉ya hamhallalo banakaka oplami watle yu teta꞉le mate epo atluwa, “Ta꞉lamo dla gla꞉pi dlomoko hapulomaye ma-napo hutiyepo. Epedeme wa꞉ aipa꞉ya hapame gla꞉pi dlomokoye hauwalene,” duwa. 19Epalati banakaka oplamitapo ya꞉ aipa꞉ya hapame gla꞉pi dlomoko hapuloma hauwalepame halopo puame dlomoko dala okollalo ita dla kolumuwa. Ita iye Godta kasilamale ita patopo. 20Epapeleye mo pato alikili dla dlomoko dala okollalo ita dla dlomokoye hete dolemha꞉ha꞉lati omalitapo ita etle alowampoluwa. Epo alowampolomama omalitapo aloma pato himiwa, 300 kilomita selemalli epapele, epame ya꞉ta ga꞉tulliye oplami maka꞉ oloma epapele dla haluwa.

Copyright information for `XLA