Revelation of John 19

Godta Babilon mo yumulati opata sisiyele

1Koko ita tame gudlati na꞉ matle Pepele di dla opa hapulomata yuhalë yu epapele daluwa. Yia꞉tapo epo atluwa,

“God dla sisiyeiya.
Adipalati, pasakalo gadlowe koko mate
epo hela꞉dle koko mate epame itiyamale koko mateye hatlo di God tetepo.
2Ya꞉ta koko gladle dulu dla koko hale hotale hawa ikadepe.
Amasiyama ya꞉ isikimi ikadepe koko tle koko glademdepo.
Epapedeme ya꞉tapo duka dla sela꞉lalo batalimale a꞉ya kokoye gladepame
ya꞉ye mo-batalipo hamastauwapo.
Adipalati, a꞉ya i ya꞉ batalimale koko tle ta꞉la so opa hapulomaye mo-bobtalipame
God ya꞉ opa ma ya꞉ta potimduwapo.
Epapele koko tle Godta ya꞉ watle asiyama hamiwapo.”
3Epame yia꞉ta ma epo atluwa,

“God dla sisiyeiya.
Adipalati, duka dla sela꞉lalo batalimale a꞉ya
hamdemhala dlapa namiletapo alila hapuloma dulu dla di dla hetamhallepe.”
4Epalati dokopala so 24ta pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dle mateta Godta pollalo mila꞉pi tle alumata kellepo popa꞉mama God dla sisiyele ta꞉duwa. Epammama yia꞉ta epo atluwa,

“Koko eta mepapelepe. Epedeme God dla sisiyeiya.”

La꞉mta a꞉ya halë dla daya dele koko

5Godta pollalo mo tle yuta epo atluwa,

“Opa hapuloma patoto mate epo yimka꞉sikili mate
anawolotapo God yu dla salladepo siyamama ya꞉ wowota꞉le mate ha꞉ha꞉ma꞉,
wua꞉ di God hi di dla ta꞉diya,” duwa.
6Na꞉ matle opa alumale patota yuhalë yu sepele mate epo utumapi yu sepele mate epame omaplata halë yu sepele mateta yuhamama epo atla daluwa,

“God dla sisiyeiya.
Adipalati, di Lod Godye sikemte itiyamalepo. Epame ya꞉tapo di dokopala halapo.
7Epedeme ditapo sikemte sisiyemama
God hi di dla sikemte ta꞉dlowepo.
Adipalati, La꞉mta a꞉ya halowe alilaye mo-puapo.
Epame ya꞉lluta ma-dinapopo halapo.
8Epame ya꞉ta asilipo depame
ya꞉ watle tluka kamale ullu pa꞉le hamiliye ma asiyame halapo.”
Tluka kamale i ya꞉ dulu kokoye God ya꞉ opata ka꞉ka꞉dle koko halomde kokopo.

9Epame banakaka oplamita na꞉ watle epo atluwa, “Wa꞉ buka dla yu iye hatitimane. ‘La꞉mta a꞉ya halë daya dele dla pumullupo depame sisilalimale so, wua꞉ye sisiyeiya.’” Epame banakaka oplamita matle epo atluwa, “Yu iye ikadepe God ya꞉ yupo,” duwa.

10Epalati na꞉tapo ya꞉ yu dalepame ya꞉ hete sitali isili dla heoduwa, ya꞉ dla siyele ta꞉dlowedeme. Amasiyama banakaka oplamita na꞉ watle atlemama epo atluwa, “Na꞉ dla siyele ta꞉demiya. Adipalati, na꞉ mape God yu dla salladepo sela꞉lalo oplami wa꞉ epapelepo, epame Yesu yu hamsiyamalalo so opa epapelepo. Epedeme wa꞉ hatlo God dla siyele ta꞉dene. Epapedeme Yesu koko atlamsiyamalalo soye yia꞉ Hela꞉dle Sokota itiyamale tle atlamsiyamapo.”

Hos aliya kamale di dla pollalo oplami

11Na꞉ matle Pepele dita gowaladepo hallati natiwa. Epalati dulu edla oplamita hos aliya kamale di dla polla natiwa. Epeleye opata ya꞉ hi semama ikadepe koko tlo halalo oplami demdepo. Epame ya꞉ye God ya꞉ oko oplami ikadepe ka꞉pi demdepo. Epedeme ya꞉ta koko gladle dulu dla koko haleye pohotasemde. Epame ya꞉tapo ka꞉dle koko hame puluwe yilo opahale demdepo. 12Epame ya꞉ inomaye dlapa teleka꞉le aloweli epapele some haluwa. Epame ya꞉ dokopala dla dokopala sota didiyelalo alisisiye sikemte wokasepo haluwa. Epame ya꞉ moto dla ya꞉ hi himili haluwa. Amasiyama opa hapulomata hi eye poyia꞉malamana. Hatlo ya꞉ tlo ya꞉malamana. 13Epame ya꞉tapo tluka omali dla haliyomelleye asiyame poluwa. Epeleye opata ya꞉ hi semama God yu demdepo. 14Epalati Pepele dimo opahale sota tluka ka꞉dle kamkamale didiyepo hos aliya kamkamale di dla hetame popa꞉mama ya꞉ ko tle tamaluwa. 15Epame ya꞉ mati tle woyamolowe aipa꞉ya haka꞉lletapo ta꞉lamo so opa hapulomaye posalepame yia꞉ye tla꞉mtelepe. Epame ya꞉tapo sikemte itiyamale mate ma yia꞉ye omhalemama Godta kasilamale ita dulu dla gla꞉pi dlomoko kolumaleye hete dollepe. 16Epalati hi itapo ya꞉ tluka dla epo ya꞉ malla dla hutiyeuwa,

“Dokopala so hapuloma yia꞉ dokopala oplamipo,

epame patoto so hapuloma yia꞉ Lodpo.”

17Na꞉ matle banakaka oplami haleta sali dla halla natiwa. Epeleye ya꞉ta tea hapuloma di dla holoyemsiyamalalo dla yu teta꞉le mate epo atluwa, “Godta daya dele pato dinapele dlowedeme wua꞉ta hapulomata puame alumaiya. Adipalati, Godtapo ya꞉ dla opahale dlalo soye potimelepe. 18Epedeme wua꞉ puame ta꞉lamo dokopala so palli mo dlomaiya. Epame matle hos aliya palli mo mate epo hos aliya di dla popa꞉lalo so opa palli yia꞉ mo ma dlomaiya. Epame opa hapuloma patoto mate epo yimka꞉sikili mate yia꞉ mo ma dlomaiya,” duwa.

19Epalati na꞉ ulugiyemale alinepi mate epo ta꞉lamo dokopala so mateta yia꞉ opaye eleme alupo ha꞉ha꞉la natiwa. Yia꞉tapo hos aliya kamale di dla pollalo oplami mate epo Pepele dimo opahale so mate dla opahale dlowedeme dinapomha꞉ha꞉uwa. 20Amasiyama opahale dele dulu dla ulugiyemale alinepi mate epo isikimi mala-atlalo oplami mateye hohopame Dlapa kaula dla ka꞉ka꞉timuwa. (Isikimi mala-atlalo oplami itapo ulugiyemale alinepi tle ulu halopame ma ya꞉ mila꞉pi sepele dlopi dota mita꞉ple dla heodepo sisiyelalo so hapuloma hohomsela꞉uwa oplami eye ipo.) 21Epame opa opiye hos aliya di dla pollalo oplamitapo ya꞉ mati tle woyamale aipa꞉yata potimuwa. Epalati teata puame yia꞉ moye dlomama sikemte susukaluwa.

Copyright information for `XLA