Revelation of John 5

Pepa polli mate La꞉m mate

1Na꞉ Godta ya꞉ta pollalo dla polla natitepo ya꞉ dowala do dla pepa pollita ellati natiwa. Pepa edla dulu mate epo alikili mate yu ilimana. Epame pepa polli eye dea 7ta yulupo hutiyelati natiwa. 2Epame na꞉ banakaka oplami hale sikemte itiyamale natiwa. Ya꞉tapo yu sisiyatlemale mate epo atluwa, “Oplami anta ala꞉ta꞉, dea i kotipame pepa i towastloweye,” duwa. 3Amasiyama Pepele dimo mate ta꞉lamo mate epo ta꞉la dulu dla ha꞉ha꞉ mate dla oplami haletapo dea i kotipo pepa dulu natiloweye po-ala꞉na. 4Epedeme na꞉ sikemte amuwa. Adipalati, pepa polli i towastepo dulu natilowe oplami hale hawa ikadepe. 5Epame dokopala so dulu dla oplami haleta na꞉ watle epo atluwa, “Wa꞉ ase sikemte ammiya. Adipalati, Yuda elele oplami Deibidi ya꞉ mama haletapo ya꞉ dla opahale dlalo soye mo-tla꞉mtauwapo. Epalati opata ya꞉ye Layon demdepo. Epedeme hatlo ya꞉ dla itiyamale elapo, ya꞉ta dea 7ye kotipame pepa polli dulu ma natiloweye.”

6Epalati na꞉ Godta pollalo mo dla pasakalo ha꞉ha꞉ alisisi mate epo dokopala so mate dulu dla sipi aliya yemala La꞉mta halla natiwa. La꞉m aliya eye opata yumili ulu walena. La꞉m eye pate 7 epame inoma 7 dena. Inoma 7ye Godtapo ta꞉lamo hapuloma dla taiya dle Soko 7po. 7Epedeme La꞉mta puame God ya꞉ dowala do dla pepa polli elaleye hauwa. 8Ya꞉tapo pepa polli ya꞉ dowala do tle halati pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dle mate epo dokopala so 24 mateta ya꞉ hete sitali dla heodepo popa꞉uwa. Epame yia꞉ta hapulomatapo woiyo mate gold isilako mate halopo popa꞉uwa. Gold isilako dulu edla ullu ka꞉dle pamalalo alisisita poposatilipo popa꞉uwa. Eye God ya꞉ opata inoma sumalalo yupo. 9Epame yia꞉ta popa꞉mama sala amkoye ipo sauwa,

“Wa꞉ ala꞉na, pepa polli dea kotimoloweye.
Adipalati, opata wa꞉ye yumuwapo.
Epedeme wa꞉ omali tle ta꞉lamo hapuloma dulu dla
opa elele meyelope meyelope dle mate epo yu meyelope meyelope dle so mateye God dla me-elempuwapo.
10Epedeme wa꞉ta yia꞉ye elepame
God ya꞉ mo so duwapo,
yia꞉tapo God ka꞉ epo opa ka꞉ duka dla ha꞉ha꞉mama
God oko hamha꞉ha꞉lepo depame.
Epame yia꞉tapo ta꞉lamo hapuloma dla dokopala depo ha꞉ha꞉lepe.”
11Epame ma na꞉ta natiwa dulu dla banakaka so hapuloma sesa꞉lowe sukulu pa꞉leta yu hala daluwa. Epame yia꞉ta Godta pollalo mate epo pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi mate epame dokopala so mateta popa꞉lati alikili tle sillidepo ha꞉ha꞉lati natiwa. 12Yia꞉ta ha꞉ha꞉mama yu teta꞉le mate sala ipo sauwa,

“Opata yumili La꞉mye ala꞉na,
itiyamale hapuloma mate alisisi hapuloma mate malamale ka꞉dle mate hela꞉dle mate halomoloweye.
Epedeme dita ya꞉ dla sisiyemama
ya꞉ hi di dla ta꞉dlowe ka꞉pi.”
13Epame na꞉ ma Pepele dimo dla epame ta꞉lamo dla epame ta꞉la dulu dla epame yú dulu dla pasakalo ha꞉ha꞉ hapulomata ipo atlati daluwa,

“God mate epo La꞉m mate dla
hela꞉dle mate itiyamale mateta kokó hutiyelepe.
Epedeme dita yia꞉ dla sisiyemama
yia꞉ hi di dla ta꞉dlowe ka꞉pi.”
14Epalati pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dleta epo atluwa, “Eye ikadepepo,” duwa. Epame dokopala sota heodepo popa꞉mama God mate La꞉m mate dla siyele ta꞉duwa.

Copyright information for `XLA