Revelation of John 8

Dea yuli mosukulu kestale

Epedeme La꞉mta pepa polli dea yulumale mosukulu kestlati Pepele dimota alila kiyele dla yu dimi ka꞉lipo eluwa. Epame na꞉ matle banakaka so opi 7 God mila꞉pi tle ha꞉ha꞉lalo sota ha꞉ha꞉la natiwa. Epame yia꞉ dla hulu 7ye halopiwa.

Epame banakaka oplami haleta gold isilako hapame Godta pollalo mila꞉pi dla gold tileta pola dla puame haluwa. Epame ullu ka꞉dle pamalaloye ya꞉ watle hamilati ya꞉tapo God ya꞉ opata inoma sumale yu mate hatlo dukupame gold isilako dla ha꞉uwa. Epalati ya꞉ta ha꞉mhala isilako etle ullu ka꞉dle pamalalo hamdele namile mate epame God ya꞉ opata inoma sumale yu mate God hala dla hetauwa. Epame banakaka oplamita tile dla dlapa hapame gold isilako dla hapo pasatlati ma ta꞉lamo dla hamastauwa. Epalati omapla hela꞉hela꞉dle mate omapla halë mate epo allutuwale mateta wowoyamuwa.

Banakaka sota hulu sisilamale

Epedeme banakaka so 7ta hulu sisilamolowedeme dinapopo ha꞉ha꞉uwa. Epapeleye banakaka oplami itapu hallalota ya꞉ hulu sisilamalati ewala mate epo dlapa mateta omali mate dukupo ta꞉la dla tiyo some heluwa. Epalati ta꞉lamo patoye alumale dapahatlope dulu dla hukulupame alumale hatlope tlo dlapata hamdemama dali mate osamokolo mate hamdouwa.

Epame banakaka oplami haleta ya꞉ hulu sisilamalati tamali patoye dlapa hamdele epapeleta kaula pato dla hamastauwa. Epammama kaula patoye alumale dapahatlope dulu dla hukulupame alumale hatlo tlo omali yelati dulu edla ha꞉ha꞉lalo alisisi hapulomata paliwa. Epame koa hapuloma edla siyamale mape mo-bobtalipo hamastauwa.

10 Epame banakaka oplami haleta ya꞉ hulu sisilamalati tamili pato tuloma some hamdemhallalota pepele di tle aloma yú dla epo yú kokolomale dla teyuwa. 11 Tamili pato ya꞉ hiye Haka꞉le. Epalati aloma yú hapuloma mate epo yú kokolomale hapuloma mate alumale dapahatlope dulu dla hukulupame alumale hatlo dulu dla ha꞉ha꞉lalo aloma yú mate epo yú kokolomale mate mo-bobtalimuwa. Epedeme yú e dlomale so opa hapulomaye paliwa. Adipalati, yú iye pta haka꞉na.

12 Epame ma banakaka oplami haleta ya꞉ hulu sisilamalati sali seme mate mama seme mate epame tamili opi mateta amtuwa. Epammama alila ipita amtumama utula꞉la ipi ma mama mate tamili mate dla hela꞉dle hawa haluwa.

13 Epame na꞉ matle natilati kepilita omapla di dla hollomsela꞉la natiwa. Ya꞉ hollomsela꞉mama yu teta꞉le mate ipo atlati daluwa, “Woiyo! Woiyo! Woiyo! Ta꞉lamo dla ha꞉ha꞉lalo so opa yimkadulo. Adipalati, banakaka so opa dapahatlope ala yia꞉ hulu posisilalimasema. Yia꞉ta yia꞉ hulu sisilalimelepiye, wotiyalle koko dapahatlopeta wua꞉ dla pulupe,” duwa.

Copyright information for `XLA