Romans 15

Yimkadulo koko tlo sikemte malamha꞉ha꞉iya

1Epedeme ka꞉dena, mikadepe dle dulu dla kokalepo ha꞉ha꞉lalo so ditapo mikadepe dle pase kokalle so gadloweye. Epame diskamu dia꞉ tlo malapame koko pohalomha꞉ha꞉lowa. 2Amasiyama di diamkadulo tlo sikemte malapame yia꞉ta mikadepe dle dulu dla kokalepo ha꞉ha꞉lepo depame yia꞉ta solotamale koko tlo dolumha꞉ha꞉lowepo. 3Adipalati, Keliso mape God yu bukata atla yu e dolumama meyelo ya꞉ta solotamale kokoye po-ala꞉msela꞉na. Ame adipalati, yuta epo atlapo,

“Opa anawolotapo wa꞉ dla putlomha꞉ha꞉ma꞉,
yia꞉ mape na꞉ dla putlomha꞉ha꞉mama apopo,” depo.
4Epedeme koko hapulomaye God yu buka dla mo-powataliya hatitimuwapo, di imhalemama di gadlalo hallepo depame. Epapele koko tle di sadle mate ha꞉ha꞉mama Godtapo di watle pasakalo hamilowe dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉lowepo.

5Epedeme mikadepe dle dulu dla kokalepo hallowe koko mate ya꞉mkale gadlowe koko mateye God tle dia꞉ dla puapo. Epapedeme na꞉ inoma sumale yu himima, wua꞉tapo Yesu Keliso koko natipo dolumama wua꞉ dulu dla woloma malamale hatlope dle kokota ellepo depame. Epame wua꞉ta hapuloma yimkatatapo di Lod Yesu Keliso ya꞉ A God hi di dla ta꞉demha꞉ha꞉lepo depame.

Ka꞉dle yuye Yu so mate epo po-Yu so mate dla elapo

7Epedeme Kelisotapo wua꞉ hohomuwaye, wua꞉ ma epammama wua꞉ amkaduloye hohomha꞉ha꞉iya. Wua꞉ta epamha꞉ha꞉lepiye, opatapo koko eye natipame God hi di dla ta꞉dlepe. 8Epapedeme na꞉ wua꞉ dla atlema, Kelisotapo Yu so yilo salladle oko halalo oplami haluwapo, ya꞉tapo Godta yia꞉ mamadulo mate yu itiyapo hatitimale kokoye ikadepe dlowedeme. 9Epame po-Yu sotapo Godta yia꞉ watle bokotiyapo malamale himili koko dla ya꞉ hi di dla ta꞉dlepo depame. Adipalati, God yu bukata epo atlapo,

“Epedeme na꞉tapo po-Yu so dulu dla halemama wa꞉ hi di dla ta꞉demhallowepo.
Epame sala dodolumhalemama wa꞉ hi tlo di dla ta꞉demhallowepo.”
10Epame God yu bukata ma epo atlapo,

“Po-Yu so wua꞉, wua꞉ Yu so mate yimkata hatlo godepame sisiyeiya.”
11Epame God yu bukatapo ma epo atlapo,

“Po-Yu so wua꞉, wua꞉ God hi di dla ta꞉demama sisiyeiya.
Epame siyele sala dodolalimama ya꞉ hi di dla ta꞉diya.”
12Epame Aisayata ma epo atlapo,

“Dokopala oplamitapo Yesi
15:12 Oplami Yesi iye, dokopala oplami Deibidi ya꞉ apo.
ya꞉ asiya dulu tle pulupe,
ya꞉tapo po-Yu soye dokopala depo hallowedeme.
Epame po-Yu sotapo ya꞉ tle pasakalo gadle halowedeme dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉lepe.”
13Epedeme na꞉ inoma sumale yu himima, wua꞉ dla pasakalo hamilalo Godtapo wua꞉ye sadle mate epo siyele mateta poposatilipo mellepo depame. Epame Hela꞉dle Sokota itiyamale tle wua꞉tapo Godta wua꞉ dla pasakalo hamilowe dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉lati wua꞉ dla siyele elatapo pasatamama alowamelepe.

Polo ya꞉ oko meyelo atlale

14Epapedeme mikadepe dle so namkadulo, na꞉ mikadepe dema, ka꞉ka꞉dle kokotapo wua꞉ dulu dla mo-poposatilipo ha꞉ha꞉po. Epame na꞉ ma mikadepe dema, wua꞉ta Keliso kokoye malastapame ma yimkadulo gadle yu mate asiyama gade asiyama gade demha꞉ha꞉loweye mo-wua꞉malamana. 15Amasiyama epapele tlope wua꞉ta koko hapuloma iye welilala depame na꞉tapo yu ilimale dulu hema haliyamale dla botomastepo ilimuwapo. 16Adipalati, Godta bokotiyapo malamale tle na꞉ye Keliso ya꞉ oko oplami duwapo, na꞉tapo po-Yu so dulu dla oko halepo depame. Epedeme na꞉ye God ka꞉ epo opa ka꞉ duka dla hallalo some salladle oko hamama ya꞉ tle puale ka꞉dle yu atlamsela꞉po. Epame po-Yu soye na꞉tapo ullu ka꞉depo pamalalo alisisi epapele some God watle hapima, yia꞉tapo Hela꞉dle Sokota itiyamale tle ullu pa꞉po ha꞉ha꞉mama God dla siyele hamilipo depame.

17Epedeme na꞉ Kelisotapo na꞉ta God oko hamhallati na꞉ tle oko hamhaluwa tlo di dla hamhetama. 18Epapele dulu dla na꞉ koko opi tlo di dla hamhetlowe posolotamasema. Amasiyama na꞉ hatlo Kelisotapo na꞉ dulu dla oko hamama na꞉ta atlamale tle epo na꞉ta koko halë tle po-Yu sotapo God dla mikadepe duwa koko tlo di dla hamhetama. 19Epame yia꞉tapo na꞉ta Hela꞉dle Sokota itiyamale tle ulugiyemale koko patoto halomhaluwa natipame God dla mikadepe duwapo. Epedeme na꞉ye ka꞉dle yu atlamsela꞉mama Yelusalem tle kotiyapame tame Ilulikon mo dla tame guduwapo. 20Epapedeme na꞉ sikemte solotamduwa, Keliso koko podallalo wekele so mo dla tame ka꞉dle yu atlamsela꞉lowedeme. Epammama na꞉ posolotamdena, ya꞉mkaleta oko mo-kotiyamale tama di dla ma na꞉ta oko haloweye. 21Adipalati, God yu bukata epo atlapo,

“Ya꞉ koko pomalamalalo wekele sotapo ya꞉ kokoye malamelepe.
Epame ya꞉ koko podallalo wekele sotapo ya꞉ koko dalepame malastlepe.”

Polota Loum mo dla ha꞉ha꞉lalo mikadepe dle so natila tlowedeme solotamale himili

22Epapele koko tle na꞉tapo ka꞉dle yu atlamsela꞉mama wua꞉ta hala dla tloweye alila ponatimdena. 23Amasiyama na꞉ta mo hema oko haloweye moguduwapo. Epedeme na꞉ ma puame wua꞉ natilowe solotama. Adipalati, na꞉ mo-powataliya wua꞉ natilowe solotamale himhaluwapo. 24Epapedeme na꞉ Spein mo dla tamama Loum mo edla tuwame wua꞉ natilowepo. Epapele dulu dla na꞉ta wua꞉ mate halepo gudepo ma Spein mo dla tlowedeme apalati wua꞉ na꞉ye gadle himilipe. 25Amasiyama na꞉ wua꞉ hala dla tlowe aseka me-hallati Yelusalem dla mikadepe dle so watle namkale dle alisisi tatle hamtlowama. 26Adipalati, mikadepe dle so Makedoniya dla ha꞉ha꞉lalo so mate epo Akaya dla ha꞉ha꞉lalo so mateta Yelusalem dla alisisi pa꞉talo mikadepe dle so gadlowedeme mani kolupo na꞉ watle hamiwa, na꞉ta yia꞉ dla hamtelepo depame. 27Epapedeme Makedoniya so mate epo Akaya so mateta sisiyele mate mani i kolumuwapo. Adipalati, Yu so tle pasakalo gadlowe kokota yia꞉ dla mo-puwapo. Epedeme yia꞉ ma asiyama alisisi mate Yelusalem mikadepe dle so gadlowe ka꞉pi duwapo. 28Epapedeme na꞉tapo yia꞉ta namkale dle alisisi kolumale hamtame Yelusalem so dla hapipame ma Spein mo dla tamama duka dla tuwame wua꞉ natilowepo. 29Epedeme na꞉malamana, na꞉ta wua꞉ta hala dla pulupiye, Kelisota di watle siyele pato hamilipe.

30Epapedeme mikadepe dle so namkadulo, Lod Yesu Keliso hi tle epo Sokota bokotiyapo malamale tle na꞉ wua꞉ dla otele pato himima, wua꞉tapo na꞉ oko ipiye gademama na꞉ yilo God dla inoma sumale himha꞉ha꞉lepo depame. 31Epame wua꞉ inoma sumale yu hale himiya, Yesu dla pomikadepe dle so Yudiya mo dla ha꞉ha꞉lalotapo na꞉ye hampame wotiyalle hamilala depame. Epame ma inoma sumale yu hale himiya, na꞉tapo mani Yelusalem dla hamtlati mikadepe dle so Yelusalem dla ha꞉ha꞉lalotapo mani e natipame sisiyelepo depame. 32Epapedeme Godta solotamelepiye, na꞉tapo siyele mate wua꞉ hala dla tlowepo. Epame dita yimkatatapo asiyama gade asiyama gade demama hedle ka꞉dle halowepo. 33Epedeme sadle hamilalo Godtapo wua꞉ mate hallepe. Eye ikadepepo.

Copyright information for `XLA