Romans 4

Godtapo A꞉iblahamta mikadepe dle koko natipame ya꞉ye ullu pa꞉le oplami duwapo

Epapedeme ditapo di mama A꞉iblaham koko dla adipo atlepa꞉? Ya꞉ye ya꞉ta koko halomhalaleta ya꞉ye God mila꞉pi tle ullu pa꞉po haluwa dleta ammatiye, eta ya꞉ta ya꞉skamu di dla hamhetlowe api ellemla. Amasiyama ya꞉ye God mila꞉pi tle ya꞉skamu di dla pohamhetamdena. Adipalati, ya꞉ meyelo koko halë tle ullu pa꞉po pohalana. Ame adipalati, God yu bukatapo epo atlapo,

“A꞉iblahamtapo God dla mikadepe dlati
Godtapo ya꞉ta mikadepe dle natipame ya꞉ mila꞉pi tle ya꞉ye ullu pa꞉le oplami duwapo.”
Epapele dulu dla oplamitapo oko halepiye, ya꞉ oko asiyama eye ponamkale dle alisisi hamisema. Amasiyama eye ya꞉ta oko halë asiyama epo. Amasiyama oplamitapo ya꞉ta koko halomhalale tle God mila꞉pi tle po-ullu pa꞉le oplami dlowa. Amasiyama hatlo mikadepe dle tle Godtapo oplamiye ya꞉ mila꞉pi tle ullu pa꞉le oplami demhalapo. Epedeme Godtapo oplamita koko halomhalale posesa꞉lalo ya꞉ye siyele hamipame ullu pa꞉le oplami demde kokoye Deibiditapo God yu buka dla epo atluwapo,

“Opa anawolo batalimaleye Lodtapo mo-hiyotipo weliwa,
wua꞉ sisiyeiya.
Epame opa anawolo batalimaleye Lodtapo asiyama pohamilalo wekema꞉,
wua꞉ sisiyeiya.”
Epapele dulu dla siyele koko iye hatlo kapala kotimale so dla elema꞉? O kapala pokotimalalo wekele so dla ma me-elema꞉? Epedeme di ka꞉yapa ma-atlalepo, Godtapo A꞉iblahamta mikadepe dle natipame ya꞉ mila꞉pi tle ullu pa꞉le oplami duwapo. 10 Amasiyama adipalalo Godtapo A꞉iblahamye ya꞉ mila꞉pi tle ullu pa꞉le oplami duwa? Ya꞉ye kapala mo-kestepo hallati apuwa? O kapala ala pokestlalo hallati apuwa? Amasiyama dulu edla ya꞉ kapala ala pokestlalo hallati Godtapo ya꞉ tatle ya꞉ye ya꞉ mila꞉pi tle mo-ullu pa꞉le oplami duwapo. 11 Epedeme A꞉iblahamta ala kapala pokestlalo halemama God dla mikadepe dlati Godta ya꞉ye ullu pa꞉le oplami duwapo. Epapele alotle ya꞉ kapalaye kestauwapo, ya꞉ta God mila꞉pi tle mo-ullu pa꞉le oplami depo hala kokoye nati-iliwedeme. Epapele koko tle opa anawolotapo kapala pokotimalalo ha꞉ha꞉mama yia꞉ta mikadepe dle tle ullu pa꞉po ha꞉ha꞉ma꞉, ewolo yia꞉ a ikadepeye A꞉iblahampo. 12 Epame opa anawolotapo kapala kotipo ha꞉ha꞉mama A꞉iblaham some God dla mikadepe depo ha꞉ha꞉ma꞉, ewolo mape A꞉iblaham ya꞉ yimlala ikadepepo.

Godta atlamale kokoye A꞉iblahamtapo mikadepe dle koko tle halë

13 Epedeme Godtapo A꞉iblaham mate epo ya꞉ mamadulo mate dla yu itiyapo himimama ta꞉lamo pato iye yia꞉ watle hamilowepo duwapo. Epapele dulu dla koko iye A꞉iblahamtapo aiyalma koko dolumhallati natipame po-atlana. Amasiyama A꞉iblahamtapo God dla mikadepe dle koko natipame atluwapo. 14 Epapedeme opatapo Godta atlale koko iye isikimi aiyalma koko dolumha꞉ha꞉le tle halomatiye, asiyama mikadepe dle kokota koko pa꞉le ellemla. Epame Godta A꞉iblaham dla yu itiyapo atlale koko mape koko pa꞉le ellemla. 15 Adipalati, aiyalma kokotapo aiyalma postlalo so dla Godta kasilamaleye hampumdepo. Amasiyama aiyalma kokota pe-ellalo wekematiye, opata adipo aiyalma postamha꞉ha꞉pa꞉?

16 Epapele koko tle mikadepe dletapo koko pato halapo. Adipalati, Godta ya꞉ta yu itiyapo himili atlamale kokoye dita mikadepe dle koko natipame isikimi namkale dle tle dia꞉ dla hapilipe. Epapedeme Yu so mate epo po-Yu so mate dulu dla anawolotapo A꞉iblahamta mikadepe depo haluwa epapele some ha꞉ha꞉ma꞉, yu itiyapo himili iye yiolepo. Adipalati, A꞉iblahamye mikadepe dle so hapuloma yia꞉ apo. 17 Ame adipalati, God yu bukatapo A꞉iblaham koko dla epo atlapo,

“Na꞉tapo wa꞉ye ta꞉lamo so hapuloma yia꞉ a hallepo depame wa꞉ye mo-hulumuwapo,” depo.
Epedeme A꞉iblahamta God dla mikadepe dle koko tle koko iye mo-woyamuwapo. Epedeme God iye palli tle ma pasakalo dlalo Godpo. Epame God hatlo me-ita amko koko kotiyamalalo God halapo.

18 Epapele dulu dla Godtapo A꞉iblaham watle yu itiyapo himimama, “wa꞉tapo ta꞉lamo so hapuloma yia꞉ a hallepe,” dlati asiyama A꞉iblahamtapo koko edla malamale potatlamalalo isikimi mikadepe depame omhaluwapo. Adipalati, Godta ma ya꞉ watle epo atluwapo,

“Wa꞉ mamadulotapo sikemte pasatamama sesa꞉loweye po-ala꞉lowa,” duwapo.
Epalati A꞉iblahamtapo yimlala pohatitimalalo mo-totoyemala halemama mepele Godta atlale yu dla mikadepe duwapo.
19 Epapele dulu dla A꞉iblahamye mo-totoyemala halemama 100 sokomoko epapele umala taiyo. Epalati ya꞉llu Sela mape yimlala pohatitimalalo hamkapi a꞉ya polomama ma-alluyemala polaiyo. Amasiyama A꞉iblahamtapo Godta atlamale yu dla ala me-mikadepe depo halaiyo. 20 Epame ya꞉tapo Godta ya꞉ dla yu itiyapo himili koko dla mikadepe depo halemama malamale potatlamalalo halaiyo. Epame ya꞉ta mikadepe dletapo ya꞉ dla itiyamale hamilati ya꞉tapo God dla siyele ta꞉demduwapo. 21 Epame ya꞉tapo epo malamduwapo, “Godtapo meyelo na꞉ dla yu itiyapo himili kokoye halepe,” demduwapo. 22 Epapedeme Godta A꞉iblahamta mikadepe dle koko natipame ya꞉ye ya꞉ mila꞉pi tle ullu pa꞉le oplami duwapo.

23 Epapele dulu dla yu iye hatlo A꞉iblaham watle po-atlana. 24 Amasiyama di watle ma me-atluwapo. Adipalati, di mape God mila꞉pi tle mo-ullu pa꞉talo so duwapo, ditapo di Lod Yesu Keliso powale tle ma pasakalo dle God dla mikadepe dlati. 25 Epedeme Godtapo Yesuye di batalimale dla polopo depame hamiwapo, ya꞉ta popo sila꞉tili kokotapo dia꞉ye God mila꞉pi tle ullu pa꞉talo so dlepo depame.

Copyright information for `XLA