Titus 1

1Na꞉ye Polo, God ya꞉ oko oplamipo. Epame Yesu Kelisotapo na꞉ye tane duwapo, na꞉ta Godta sesalemale soye ikadepe koko mate ka꞉dle yu mate imhalati yia꞉ta mikadepe dleta teta꞉lepo depame. Adipalati, ikadepe koko etapo yia꞉ta God dulu dla ha꞉ha꞉lowe kokoye imelepe. 2Epame yia꞉tapo kokó halepo hallalo pasakaloye God tle halowedeme omha꞉ha꞉lepo depo na꞉tapo yia꞉ye gadlalo halapo. Adipalati, Godtapo ka꞉yapa alisisi hapuloma ala pomita꞉plalo halemama ya꞉tapo kokó halepo hallalo pasakalo iye di watle hamilowedeme yu ma himiwapo. Epedeme Godye pomala-atlasemde. 3Epapedeme ka꞉dle alilata pulati God di pasakalo gadlalotapo ka꞉dle yuye botomastapame na꞉ye tane duwapo, na꞉tapo ka꞉dle yuye opa dla atlepo depame.

4Epedeme na꞉tapo yu ilimale iye Taites wa꞉ watle hamima. Adipalati, mikadepe dle dulu dla wa꞉ye na꞉ maseyemala ikadepe sepena.

A God mate epame Yesu Keliso di pasakalo gadlalo mate yia꞉ta sadle mate epame bokotiyapo malamale mateta wa꞉ mate hallepe.

Sos dokopala so

5Na꞉tapo wa꞉ye Kiliti hasu dla saliyome tauwapo, wa꞉tapo sos hapuloma dla yia꞉ dokopala so hohomtelepo depame, epame sos koko opi ma dinapelepo depame. 6Wa꞉ epamsela꞉mama na꞉ta wa꞉ watle sos dokopala so koko dla atluwa yu ma me-malasela꞉lepe. Adipalati, sos dokopala oplamitapo batalimale pa꞉le hallepe. Epame ya꞉ a꞉ya hatlo hamhallepe. Epame ya꞉ yimlala ma mikadepe depo ha꞉ha꞉mama yia꞉ a mate yia꞉ wai mate yia꞉ yu dla salladlalo ha꞉ha꞉lepe. Epame yia꞉tapo poka꞉ka꞉dle kokoye pohalomha꞉ha꞉lowa. 7Oplamitapo sos dokopala oplami halli dlepiye, ya꞉ ka꞉dena, batalimale pa꞉le hallepe. Adipalati, ya꞉ye God oko hamhalapo. Epame ya꞉tapo ya꞉skamu di dla pohamhetamhallowa. Epame hapele posiyalademhallowa. Epame kawata yú depame poyiyilamhallowa. Epame ya꞉ ponalatimhallowa. Epame mani sikemte posolotamhallowa. 8Amasiyama ya꞉tapo asepe so dla namkale dlalo oplami depo hallepe. Epame ka꞉ka꞉dle koko hapuloma tlo solotamalalo hallepe. Epame ya꞉ ya꞉skamu ya꞉ moto hamalalo hallepe. Epame opa mila꞉pi tle ka꞉depo halemama God mila꞉pi tle ma ka꞉dle oplami depo hallepe. 9Epame ya꞉tapo dita imsiyama ka꞉dle yu ikadepe dla kokata hamame halemama ka꞉dle yu e mate opa gadlalo hallepe. Epame ya꞉tapo ikadepe koko dla allimha꞉ha꞉ so watle yia꞉ta api hotepo ta kokoye imalalo hallepe.

Kiliti so opa opitapo batalimale koko imha꞉ha꞉le

10Epapedeme sos dulu dla dokopala so yu dla poheodlalo wekele so opaye me-ha꞉ha꞉po. Yia꞉ta biskapa kokoye opa dla imama yia꞉ye batalimale api dla eleme tapo. Ipapele koko halomha꞉ha꞉ye Yu so opa opi mikadepe dle dulu dla ha꞉ha꞉ sota amha꞉ha꞉po. 11Epapedeme yia꞉ta imsiyama kokoye humatlowe ka꞉dena. Adipalati, yia꞉tapo opa hapulomata malamaleye bobtalimsiyamapo. Epame yia꞉tapo mani halowedeme poka꞉ka꞉dle koko iye imsiyamapo. 12Epapedeme Kiliti so dulu dla imalalo oplami haletapo Kiliti so koko dla epo atluwapo, “Kiliti so hapulomaye isikimi mala-atlalo sopo. Epame yia꞉tapo moko esemala epapele some ha꞉ha꞉po. Yia꞉tapo oko halowe dla allimama asiyama dlowe tlo sikemte dlomha꞉ha꞉po,” duwapo. 13Ya꞉ta ipo atluwa kokoye ikadepe koko atluwapo. Epedeme Taites, wa꞉ biskapa imalalo so opa iwoloye natipame yia꞉ye sikemte atlamane, yia꞉tapo batalimale imale kokoye memelepame ma ka꞉dle koko imale dla mikadepe dlepo depame. 14Epame yia꞉tapo Yu so yia꞉ toto koko esemale hamsiyamaye memelediya. Epame yia꞉tapo ka꞉dle yu dla allimha꞉ha꞉ sota imale koko dla dalemsiyama ma memelediya.

15Epedeme God mila꞉pi tle ka꞉ka꞉depo ha꞉ha꞉lalo so dla alisisi hapuloma mate epo dlowe alisisi hapuloma mate ullu pa꞉po me-hutiyepo. Amasiyama batalimale dulu dla ha꞉ha꞉ so mate epame pomikadepe dle so mate dla alisisi hapuloma ullu walena. Adipalati, ka꞉depo malamolowe malamale yia꞉ dla eluwaye mo-batalipo hamastauwapo. Epedeme yia꞉ dla ka꞉dle koko mate batalimale koko mate malanatiloweye poyia꞉malamana. 16Epedeme yia꞉ta atlemama, “Di Godye dimalamana,” demdepo. Amasiyama yia꞉ta batalimale koko halomdetapo yia꞉ta God dla pomikadepe dlalo wekele kokoye nati-imdepo. Yia꞉ye batalimale so ikadepepo. Epame yia꞉tapo ikadepe ka꞉dle yu dla allimdepo. Epame yia꞉ dla ka꞉ka꞉dle koko halomolowe dla po-ala꞉lalo wekele so ikadepepo.

Copyright information for `XLA