Psalms 2

Maro Kindeni ipatea Koipu Ŋalae

Mana mana ŋana kinzi tinikoa ŋgu, a? Ŋana sâ kâ ŋga kinzi sipa ŋgua ŋana siveta paraŋa kâ, a? Ŋana sâ kâ ŋga siveta ŋgua pâŋa kaa kaa mine, a?

Kinzi ŋgu ŋinde nenzi koipu ŋalaŋala siluku ŋana paraŋa kâ. Kinzi nenzi tamâta mbâna-mbâna sipasau tu siroto nzâla ŋana siŋgoloa paraŋa kuku Yova Kindeni tava Koipu Ŋalae ŋinde i muŋga ipatea. Kinzi situ ŋgua mine tu, “Yova Kindeni kuku ne koipu ŋalae rua nde sipa wâlo kaika lâ kinda tininda lâ, andeta kala ŋine kinda ma tapu wâlo mbutukunâŋa ŋinde ututu.”

Andeta Maro Ŋalae, ina uru isaŋona koipu ŋalae ne saŋonâŋa nia lâ samba lawea, ande iŋeleanzi wa iveta “a” panzi wa. Ŋineŋga i wisi nâna ŋalae panzi kala itu ŋgua kaika panzi. Aku Maro Ŋalae ne wisi-nâna ŋinde iveta ruruŋa ŋalae ŋinde panzi. Aku Maro Ŋalae iporo mine tu, “Muŋgani naŋa apatea tamâta ŋinde tu ma imo Koipu Ŋalae, aku naŋa warakâŋgu ao i imo Saion tuu kulu, naneŋgu tuu sapâŋa ŋinde.”

Aku Koipu Ŋalae ŋinde nde iporo tu, “Ŋine naŋa ma atula Yova Kindeni kawa ŋgua pwataki. Muŋga Yova Kindeni ipai naŋa mine tu, ‘Noko nde naŋa natuŋgu. Kala ŋine naŋa amo noko tama.’” Aku Yova Kindeni kala ipai naŋa mine tu, “‘Ambo noko ma kuno pa naŋa, ande naŋa ma tamâta rârâni nenzi tâno alano, aku noko ma pwai poe pa nia ndoni. Noko ma pwai poe kaika ndo panzi tamâta rârâni, aku ma kupunzi pwapwataki, itogo tamâta ipu kulo pwapwataki kala punu-punu nâ ikeno.’” Yova Kindeni iporo ŋgua mine pa naŋa koipu ŋalae.

10 Mine nde miki koipu ŋalaŋala rârâni kaloŋo naneŋgu ŋgua ŋine sondo, aku kapakatona warakami nemi vetâŋa sondo ndo. 11 Miki ma kamege ŋana Yova Kindeni kâ, aku kapanea i ŋa tava ilomi ruruŋa. Miki ma kapare tukumi ndue lâ i kie tini laiti. Tia ma i wisi nâna walele nâ pami, aku ma izavarumi ku naomi tia lâ. Aŋga tamâta ea kinzi uru silâ pa Yova Kindeni tu ma ikea ŋananzi, ande i ne nzâmbe ara ikeno panzi.

12 

Lâ mboyo tamâta ino pa Maro Kindeni tu ma ipu tini kaika papa i

Daviti isia wâŋgiŋa ŋine, lâ zo ŋinde ikâwa ŋana i natu Apsalom kâ.

Copyright information for `XSI