Psalms 46

Maro Kindeni uru imo kuku kinda

Kinzi Kora ne vâsa ŋgu sisia wâŋgiŋa ŋine

Maro Kindeni uru ikea ŋana kinda kâ, aku i tamwata ne walo kaika ilua kinda ikura zo zo. I imo tininda laiti nâ, aku lâ zo ŋana malia imâ ipâŋga pa kinda, ande indeka ŋana ivila kinda. Mine kala kinda ma taruru ŋana sâ toŋge tia. Ambo ogigi ma iririŋo tâno kaika, kala tâno ipwa pwapwataki aku tuu imbe indue tâi geza-geza ilo, ande kinda ma taruru tia. Ambo tâi ma ipu kaika ndo ku ne maka ipâŋga, ambo ne kâla ma isuka kâki imbware ku isapunzi tuu iririŋo tuu duvi, ande kinda ma taruru tia.

Ŋana tu lââ ŋalae toŋge nde irere lâ Jerusalem lawea ilo, lawea sapâŋa ŋinde Maro Kindeni âta Tamwata uru imo. Aku lââ ŋinde uru iveta kinzi tamâta sindeka. Maro Kindeni imo Jerusalem lawea ilo. Mine nde sâ toŋge ikura tu izavaru lawea ŋinde tia ndo, ŋana tu ikura zo zo, lâ mbwale pwataki, Maro Kindeni ma ivila ne lawea ŋinde. Aŋga kinzi tinikoa ŋgu ndoni nde wisinzi motutu kala sisarâwa kawanzi ŋalae, aku kinzi warakanzi sipayaula tava nenzi lawea. Maro Kindeni isuŋa kawa kâki ŋalae ndo, ŋineŋga tâno ikâwa kala nao tia lâ. Andeta Yova Kindeni, ina kaika warika, ande uru imo kuku kinda. Kinda talâ tamuna lâ timbunda Yakopu ne Maro Kindeni tini laiti, kala tamo ara nâ.

Ayo, miki kamâ kamora vetâŋa ŋalaŋala Yova Kindeni iveta ŋinde. I iveta mâsi kaika ŋalaŋala kie-kie ipâŋga tâno kulu. I nde ilulu paraŋa lâ tâno ndoni. Imbwarenzi temba wa silâwa wa nuki-nuki, aŋga maramuŋa nde irumbianzi lâ yââ kana lâ. 10 Iporo mine tu, “Miki ma kapara kilo ndimo! Naŋa iloŋgu tu miki ma kasama naŋa kilalâŋgu sondo tu naŋa warakâŋgu nde Maro Yova Kindeni. Kinzi tamâta ŋgu ndoni nde simo naŋa kaloŋgu. Naŋa amo akai Maro Ŋalae ikura tâno ndoni.”

11 Yova Kindeni, ina kaika warika, ande uru imo kuku kinda. Kinda talâ tamuna lâ timbunda Yakopu ne Maro Kindeni tini laiti, kala tamo ara nâ.

Copyright information for `XSI