Psalms 63

Tamâta ilo tu Maro Kindeni ma imo kuku i, kala ikai noŋa papa

Daviti isia wâŋgiŋa ŋine, lâ zo ŋinde i imo nia bilimu ikeno Judia tâno.

1Maro Kindeni, naneŋgu Maro Ŋalae noko, naŋa iloŋgu ndo tu apono muli pano. Naŋa iloŋgu ndo ikeno pano, itogo tamâta imo nia bilimu ku irakoŋa ŋalae tina ŋana lââ kâ. 2Naŋa iloŋgu tu amora noko kilala tava ne walo kaika ipâŋga nia yo lâ noko ne luma sapâŋa ilo.

3Maro Kindeni, noko ne tini-mwasa uru ikeno mine ku imo nâ, aku ŋinde nde kelekele ara ndo, ipole maka tamâta nema via lâ tâno ŋine kulu, aku ipole kelekele pinde rârâni tona. Mine kala naŋa apaneano asuka noko ŋa kâki. 4Naŋa ma kawâŋgu ndaŋge pano ikura zo rârâni naŋa ma amo viâŋgu. Naŋa ma asuka mbauŋgu kâki akai noŋa pano. 5Lâ zo ŋana naŋa amo noko tini laiti, ande naŋa ma iloŋgu ara nâ, itogo tamâta ika kâpwa ara lee kapwa pupuro ndo mwasina. Aku naŋa ma awâŋgi wâŋgiŋa paneâŋa kâ pano tava ndekâŋa ŋalae.

6Maro Kindeni, lâ zo ŋana naŋa akeno kenoŋa nia, ande naŋa uru kaloŋgu ŋgere ŋanano. Naŋa kaloŋgu ŋgere ŋanano mine lee mbwale pwataki. 7Naneŋgu vetâŋa ŋinde nde duvi mine; noko kumo naneŋgu Pavilâŋa Tamwata ikura zo rârâni. Naŋa amo noko tini laiti, itogo tatareko natu imuna tina mbani kalo mine, aku andeka nâ awâŋgi pano. 8Naŋa asaŋa noko kaika ndindi nâ, aku noko ne walo kaika uru ikea ŋanana.

9Tamâta pinde situ sipu naŋa pâta amâte, andeta kinzini ma sisânda kazâŋa kulu ku ma silâ pa mateŋa nianzi. 10Kinzi ma sipamateteu lâ paraŋa ilo, ŋineŋga kinzi mbwâmbwa ŋgoi ma sika mbatunzi. 11Aŋga naŋa koipu ŋalae ma andekana Maro Kindeni ŋana i ne pavilâŋa ara ŋinde. Tamâta ea sipa ŋgua lâ Maro Kindeni nao, ande kinzi ŋinde ma sindeka ŋalae. Aŋga kinzi laŋeŋa tamwatanzi, ande i ma isae kawanzi.

Copyright information for `XSI