1 Peter 3

Weki menaki minasaibo ga.

1Ito edimo menalitaya ayamidana iki wautipolesida diuka limiki minalo. Ito wautipole malokaya monoka elamiki minataboya monoka elitae liki monoka ga li bamiki aha duka laloki minikadeko, 2wautipolesiya edimo iki moliki iki minatabo nesalimoya wati okadeko mudaikiki dukanipo li wili jiki minatae. 3Ito edimo dupatipolokaya onowe nesamu ito yopatipo li lalo-talo ikaka nesamuya ito onowe lalo kolikaka nesamu ito di dadeloka saina meinawa yoweko nebo nesa li kolikaka nesamuya data kiki amilo. 4Sa-noideko, dukauya moletiki hulu iki minatabo nesalimoya dukauka wati okogo nedeko, onowelaki elewole oko minokakamidana ito asehawa lamokakamidana ito Omailimoya napa-napa nesa ne loko elitibomidanaya mudatae. 5Monokanipoki menakipa hapa mini-liki nisebo menasiya asaikiya dukamidana onowela likadanaki minae. Sadanaki, Omailoka eli miki waunipolesida diuka limiki minabo maya ne. 6Selakahoya asako wauna Aebalahamuda gala ele lekadanaki, waunakumuya we napane loko lo mekaka iye. Ito edimo saina lalo lolo iki muki nesahenamu domoda wamideko minataboya, Selada oluhola yuha minae loko lolibetatune.

7Edimo waunipolitaya asaiki menatipolesitoka koliki miniki elewoleyanipoya lemeko nenako, saina-mainaya duka lalolotigo li bi-minatae. Edimoya magoinaya menatipoleki elewole depa mutiwama li-minabo maya ne. Ito Omailoka likaka niabo ganipoya woko aha nesa lolo ametiye liki menakipatipolesida dilipi wati iki minalo.

  • 1 Ipi 5:22; Kol 3:183 1 Tim 2:96 Jen 18:127 Ipi 5:25; Kol 3:19

Oko moloko etudawolimo wehe nolideko milumaya ele aha nesa etudawo nesa.

8Sa-nikiya le nupa oko lo libituyo. Sakikiya mukiya dukatipo moli makokoto ikiki wati iki miniki duka emo mideko emo mideko iki wewenatipolesidamu eliki dupatipo liki limiki minalo. 9Lahelamibo nesa lolo nilibitadeko maya, dade lihima liki aya wewenasida lolo ibitamilo. Edimosidama liwi letiwi ga nilibitadeko maya, asaiki libitamiki makuya bilo. Edimosida maku libekoyoko, elewole nesa litae loko Omailimo lesa mololibetonebo maya nenako, edimosiya asaikiya maku aya libitalo. 10Yamuya monoka bukuguya ga mako sa-loko ne:

We napalimoya wehe liki minikaka niabo wewenasitokago mudaidoko emotoka likaka niabomuya ata moloko ameme noiboya, lahelamibo nesa lolo ikaka niabo wewenasidamuya We napalimo mudaiboya, wehe laminako,
11elewole oko minokaka nesamuya dukauka wati ideko elowa jeko minatune liki maya depalo ujapa i-miniki lahelamibo gahena lamiki minatae. Ito depadunu suwa ga mako lamitae. Ito lahelamibo nesamidana demesa mikiki saina laloya lolo itae. Dukaya hulu iki miniki ya yowanumidana ihilaya letune liki iki moliki iki minatae.
13Edimosiya sainala lalomuya wiki koliki minadeko, wewena mako ekahimamo lahelamibo nesa lolo olibetatiye. 14Edimosi iki moliki itabo nesalimoya woko wehe nolideko miluma nesamidana epalo minatabolimo elowa jitabo nesatipo lolo etiye. Ito lowa hi nilibikihe ito domoda wetibo ga nilikima, di dade unuwaya pipi amideyo. Ito mulutipo molamilo. 15Ito dukatipo li uluwitiki li lolowa ikadeko, Kalaestikaho We napatipo wehe loko lolo ideyo. Sa-ikadeko saina-mainamuya dukadunu ewa iki ubolo minikaka niabomuya loka nilibitadeko maya, li lolowa iki monawa lo soto moloko betune liki li wati ikigo minalo. 16Sa-nikiya gaya moletiki edimokumu elitaboya aha nesa lolo amideko dukauya lahelamibo ga minamideko wati iki li bitae. Sa-itabomuya edimokumu liwi letiwi nidekoma, Kalaestiki koliki wati iki minatabo nesalimoya yatoka suwalo wewenasida ganipomidana monawaya soto pekadeko dupalo elikilae. 17Sa-etibo neyo, yamuya sa-liki eli-minalo: Edimoya saina lalo lolo iki minadeko, Omailimo mudatiboya, wehe lokadeko, kohaidiki nala hilibitataboya dowa loko ne. Ito edimotipo lihima likadeko lolo ilibitatabolimoya, woko dowa lametiye. 18Eli-minahe, Kalaestiya asako we lalomamo lemo lahelamudawo wewenamuya heliye. Lemodamuya lihimate suwetiye loko lemokumu wehe loko yu makoko helibo maya ne. Omailoka dilipe molakolo ibo upaki minokaiye likiki kohaikayoko, heliye. Sa-ikayoko, weuna oluhoki minokadanaki nenako, aleuti maya momoga oko sinaiye. 19Ito weuna oluhoki minikiki heliki wabolawaya nala ohou minabo wewenasito lemeko monoka lo biye. 20Edimoya hapa yeikalaya Nowakaho noku lape lolo oko neyoko Omailimoya mulunau hulu ibo we nebokumuye loko aku duka li wili jitahe loko dewa o-loko noyowiyoko, gala maya eli hula hula imi yowe. Sa-niayoko, wewena 8-palasigoya aya noku lape napau maya yowikayoko, Omailimoya dilipiyoko nokuya sima namiki aha minae. 21Asakoya yamidana aweyahaloya noku udolibetokaka nesalimoya dilipe lalo okaka noiye. Monoka noku udokaka nesalimoya ma duka le uluwitamiye. Monoka nokuya noududanaki, Omailimoya lukate nokalawe oletatiye loko elekaka noune. Monoka nokuya nouduniyoko, Jisesi Kalaesti helenebokuti aku ilime sinaibokumuye loko olisautiya lilimekaka noiye. 22Ito eimolaya okulumauka Omaimidana adela lamawakaloka yoweko ne. Yalokaya yoweko neyoko, okananipoki we yowiki minabolawa ito dabuha-wowonipoki minabolawakiya emoda ilauka limiki minae.

  • 10-12 Sam 34:12-1614 Mat 5:1014-15 Aes 8:12-1320 Jen 6:1-7:24
Copyright information for `YBY