1 Timothy 5

Monoka eli-minabo wewenasida nasahili obetatudawo ga.

Iloho makomidana ga mako lo mituwe loko maya auha meko lamo. Ahone loko ilime you loko lo mitaniyo. Ito we owahasidaya unane lokoko yamidana mamidana obeto-loko woko minataniyo. Menakipa ilohosida maya done loko ujapa obeto-loko woko yamidana mamidana nesa lolo obetoko minatane. Ito menakipa owahasida maya nemo nanele lokoko atama-atama kamoko ujapa lalo nesa obeto-loko woko mino.

Ito eto menakipasida maya edimonipo meusa dokepa dokepa iki minadeko maya dilipe dowa letane. Ohuda mena makomidana oluho ouvamelasiya omutiki edimonipo numudanipouya aya menamidanaya monoka yowanu litiki ilimi wati itae. Sakiya donipole ahonipolekiya soto ujapa ibitabotoya, aya lihimaya pasiki elekele itatae. Sa-iki sa-itabo nesalimoya Omaiya umu helekaka noiye. Ohuda mena watiyasiya edimonipogo miniki Omaimidanamu eli elewole ikadanaki muki yupeka nekewa ludaka Omaitoka wako wako ladanaki ubolo minikaka niae. Ito ohuda mena makolimo anulo nesae loko minokadeko maya, emokumuya sa-loko letane: Omudaki ne liki lamilo. Sa-etiboya weunaya aloya helekaiye. Ga maya lo hukoko lo bekadeko ohuda menakipa maya lihimanipo minametibo minadeko maloka wewenasiya edimokumu lamitae. Wewena mako edimo wewenanipole yuha ito menakipa oluhonipolesida ujapa lalo ibitiki nasahili ibitamitabo wewenaya monoka hulikiki lina hetoka wewenasitokati limiki minae.

Ohuda mena makolimo meleke 60 netiboya monoka yowanu lasolasima nolideko, nodenesa lasolama le soto moloko natiye loko uliwa maya pepau luhuwa je molokadeko netiye. 10 Emokahoya oko moloko iyoko muki wewenasiya eli lalo abo netihe, ito oluhola etokoko dowa loko ujapa obetoko nasahili obetoko netihe, ito emotoka wenoka wewena niseboya nasahili obetoko dilipe molaibo netihe, ito emolaya lemeko nedanaki Omaimidana wewenala yuha malokasidaya nasahili obetaibo nehe, ito wewena miluma eleyoko dilipe wati ihe, ito wewenasida nasahili obetoko yamidana lalo nesa lolo obetaihe, monawanipomu loka etadawoya sako ne liki lidekoma, duliya aya pepalo netiye. 11 Ohuda mena ohatamaya lulite pepalo jitane liki likadekoma, demega lokoko jametane. Welo aku witabo nesamo dumu helekadeko, omutiki Kalaestitoka wiki kolabo ga maya hulikiki aku wili jiki we makotoka wetune liki elikaka niae. 12 Sa-ikadanaki, edimonipo api iki monokamu le emesalo molatune liki li hukabo aya eli hulikayoko lihimanipo obe-loko minokaiye. 13 Sa-ikadanaki numuku numukuya yowigi limigi iki aha aya liki minikaka niae. Ito yagoya minamiye. Edimonipoya ga kohilili monedanaki lahelamibo ga opaya liwa liwa adanaki maloka wewenasida yowanugu awa-kawa iki monikaka niae. 14 Yamuya nemoya sa-loko noloe: Mena eto ohatamaya akuya welo wikiki oluhonipo eti molikiki edimonipo numuku miniki iki moliki iki ujapa lalo ibitatae. Sa-iki minadeko, monoka ulatelo wesida depa ji li likadeko, lemokumuya lahelametibo gaya lamitae. 15 Eto menakipa malokasiya enemane iki sima nikaka anulo wadanaki olohamidana emesalo moliki wikae. 16 Ele elewole onetibo mena mako netibomidana yuhauti eto mena mako nitaboya emokaho nasahili obetatiye. Sa-noideko, monoka elebo wewenasiya muki nesanipouti lamideko, monoka elebo wewenasiya eto menasidaya edimonipogo minabolawasidago nasahili ibitatae.

17 Monoka we loidawasiya yowanu lideko wehe lokadeko maya, meinawaya liki yowiki litae. Monoka li biki api-napi ibikaka yowanuya elewole iki litabo wesiya yamidana iki litae. 18 Meinawa litabomu monoka bukuguya luhuwa sa-liki ji-minaboma ne:

Bulumakamoya yowanu le-loko nowidanaki nodenesa natuwe loko noidekoma epalo nala jamilo. Aha natiyo.
Ito ga makoya sa-liki luhuwa ji-minabo ne:

Maloka wewenasitoka yowanu litibo welimoya aya wewenasitoti meinawa litiye.
19 Wewena makolimoya monoka we loidawa makomidana obilo ilime molatuwe loko nolidekoma, ele mamo. Wewena lowehe ito loweki makokisiya sa-ibo we liki likadeko elekoko obi yowanuwaya letatane. 20 We makolimoya lihima lekadeko maya, maloka wewenasi elikiki domoda wetiye loko muki wewenasida domudaloya auha mitane. 21 Nemoya Omaimidana ito Jisesi Kalaestida omudalalo Omaimo dilipe eto okaiyoko, amaitoka okananipoki we minabosida domudaloya sa-loko lo nohukoetoe: Monoka yowanu litabo wewenasidamu lo hukoko ga lo noemoboya ele lekoko ujapa okadeko lemeko udamideyo. Wehena menakipahenasida ganipoya letuwe loko, maloka wewenamuya eliyoko yoweko lemeko ibomuye loko yamidana mamidana lolo oetamo.

Monoka yowanu litabo wesidaya dilipe eto okaka ga.

22 We makolikaya enemane oko monoka yowanu litae loko makuya enemane oko bamo. Edimo lihimanipolimoya emo upakalo oloto molokatiyo. Emo obohaka ito upakakiya ujapa ideko ukulo loko netiye.

23 Ito Timotiyo, emoya mulukau okohu oka ito eloka wokaka noibo nesamuya nogoya namoko, waeni no lasolamaki natane loko noloe.

24 Ito maloka wewenasida lahelamibo nesanipomidana lihimala maya Omailimo oijo bitibo onawa alili amiyoko omutoko soto pekaka noiye. Ito malokawasida lihimanipo maya halukuka halukoko mino-loko woko minamekolaiye, alikaya soto pekolaiye. 25 Ayamidana oko maloka wewenasida nasahili yowanunipoya soto pekaka noiye. Ito malokawaya sametiboya halukuka mino-loko woko minamekolaiye, alikaya soto pekolaibo nenako, yamuya monoka yowanu litabo wesidaya enemane oko dilipe eto amo loko noloe.

  • 18 Dut 25:4; Mat 10:10; Luk 10:719 Dut 17:6; Dut 19:15
Copyright information for `YBY