2 Corinthians 10

Polomamo eimoladamu ilime sawa jeko libo.

1Nemo Polokahoya Kalaestida youlaki ito nasahililakimuye loko data leko lo libituyo, elilo. Maloka wewenasiya nemokumuya muda-neliki sa-liki likaka niae: Emoya edimotoka niseko abuha-wowolaki minamidanaki ga hulu ibola lo libekaka noiye. Ito makomaloka widanaki elewole gauti luhuwa jeko lo libekaka noiye liki likaka niae. 2Wewenane motakuse, edimotoka woko minodanaki maloka wewenasi asehawa dukadunu likaka niabomidana yowanuwa leko minokaka noiye liki nemokumu likaka niabo wewenasidaya elewole gauti lo bituwe loko olo-loko lo bituboya, edimo malokakiya nokepalo elewole gauti lo libekatuyo, ula molamilo. 3Monawateya sakoya ne: Saina-mainate le-minudanaki, aseha lupateki wati oko nomonudawo neboya, monokamuye loko lowa hekaka noudawoya mikauka wewenasi aseha dukaloti lowa hikaka niabomidana minamiye. 4Ile imi le-minudanaki monokamidana lowalau yowanu lekaka noudawomidana elewoleyateya ma mikaukati minamiye. Omaimidana abuha-wowolaki minudanaki yalotiya ulatelo wewenasida aha gatipomidana elewole oko maya leda jekaka noune. Sa-oko abuha-wowonipo maya le aha nesa lolo okuniyoko minadeko, 5Omaimidana monawalamuya eli wehe likaka anu maya hiki li likili owiya moniki likaka ganipo maya ele hulokudanaki, wasa jikaka nesa li soto molikaka niaboya asekaka noune. Ito Kalaestida elekelelago soto pitiye loko aito-aitomidana lata elekaka nesateya nala mekaka noune. 6Edimoya nemo gane eli likaka niabo nesatipo maya olo li suwikadeko, maloka wewenasida ga pelesa jikaka niabolawasida maya oijo bituwe loko ewa noe.

7Nemo monawane maya domuda ulalo soto nopiboya mudai wehe lilo. Edimotokaya wewena malokasiya lemoya Kalaestida aposolola minudawoya, Polo maya aposolo minamiye liki likaka niae. Aya weya sa-liki elitae loko noloe: Edimoniposiya makokoya Kalaestida wewenala minamae. Muki lemokiya Kalaestida wewenalago minune. 8We napalimo elidanaki yowanulamidana abuha-wowo nimiboya dilipe latila okakamu nehekala, luhawatipo le ilitokakamuya nenako, aya abuha-wowonemuye loko nemo edawaki nupa leko yoweko ga lo libituboya owane helamekoloe. 9Ito luhuwa nesa maya luhuwa jeko noliboboyamu elideko aha wetibo ga lolo amideyo. 10Nemokumuya sa-liki likaka niabomuya noloe: Luhuwa nesaya oliwaki ga ito abuhalaloti jekaka noiboya, lomudaloya abuha-wowolaki we minamiye. Ito aha ga lokaka noiye, liki likaka niae. 11Yamidana nilabo wewenasiya sa-liki elitaboya ne: Nemoya hoto minodanaki luhuwa jeko libekaka nobo gamidana aweyahaloya ulawatipouya minodanaki le soto moloyoko mudakilae.

12Nemokaho wewena dupa liki yowi yowi ikaka niabo wewenaloya kolokoko makoko aweyaha oko you loko letuhe. E'e, edimoya nemoki makoko aweyaha amae. Yamidana wewenaya Omaimo oko moloko noudawomuya nenae loko noeliye liki lamadanaki, ga ona moliki likaka niaboya edimonipo monawanipomu moli eliki opa gaya likaka niae. 13Nemoya Omaimidana yowanula letuwe loko nilime eto oko nimibo aweyahaloya lodanaki, edimotoka woko hetobomuya elekodanaki leko yowe yowe aweya lamoe. Ito sakoya lo loko lo nimibomidana ma asetoko lamoe. 14Nemoya edimotoka yowanu lobomidana gala nololiboboya nupa leko yowamoe. Nemoya yowanuya le hekaka molamowe. Omailimo lo loko nimibo makilaloya sakoya lekaka noe. Laka yowanuneya edimotokaya watiya nebo nenako, nemoya edimotoka woko hetoyoko nepauti Kalaestida gala laloma ada api iki eli-minabo maya ne. 15Nemoya maloka wewenasida yowanunipou nemo laka hekakaloka nemo lobomuye loko nupane leko yowekaka ga lokaka nobo gamuya lamoe. Eli elewole ikakatipoya ada likadeko nemoya edimotoka woko laka yowanune maya le napa etuwe loko yamuya ubolo oko minokaka noe. 16Sa-okodanaki, demesaloka nebo mikauya wewenasitoka ga lalowa maya wetome oko lo bekoko we makomidana laka yowanulau eimola le soto molaibomidana nupa le sawa jekaka ga lametuwe. 17Lupa leko yowekakakumuya monoka bukuguya ga mako sa-loko nebo ne:

Wewena makolimo saina-mainamuya leko yowe yowe ga letuwe loko nolideko maya, We napamo oko moloko ibomuye loko ele-minoko sa-etiye.
18Wewena makolimo eimola upala leko yoweko nolideko maya, monoka yowanu lalo liye loko lametune. Yowanuwamuya We napamo le napa okadeko wati iye loko letune.

  • 17 Jel 9:24
Copyright information for `YBY