2 Corinthians 2

Yamuya edimotoka aku woko eda delatibo nesa le soto molokatuwe loko eloyoko eda nelokaiyoko, edimotoka wametuwe loko nolowe. Nenahamuye. Edimosidaya miluma nesa le soto mololibetatuboya, ekahilemasi muluneuya nilimi lalo itae. Edimogoya minanako, sakoya mulutipou lahelamideko nemodaya muluneuka aku nilimi lalo amitabo ne. Ito edimotipo lolo ikaka niabo nesahena maya li wehe litae loko luhuwa nesa mako je liboboya, nemoya edimotoka wokoyoko muluneuka li lalo ikaka niabo wewenalika aku muluneuya li lahelamibo lolo ikatae loko aya luhuwa nesa sa-loko jobo ne. Lelimotemuya nemo muluneu lalo elitubolimoya edimokiya mulutipou lalo elitae loko noloe. Ito nukane hekadeko edimokumuya wije napa-napa okoko aya luhuwa nesa maya joboya, mulutipou lahelamibo elitae loko noloyopakala, nukane maya edimotoka elewole oko molobolawa maya dilipituwe loko omutoko aya luhuwa nesa maya je liboe.

Lahelamibo nesa lolo ibo wemidana lihimala hulitatabo ga.

We makomu luhuwa nesa joboya muluteu lahelamibo nesa lolo o-loko wiboya nemodago lolo onetamiye. Edimokutiya maloka wewenasidakiya mulunipou lahelamibo nesa lolo olibetaibo maya ne. Muki wewenaki le nupa oko lokoyoko eda elokatiye loko muki wewenaya yamidana nesa lolo oletaibo we maya ne loko lamoe. Edimo mukisiya aya wemidana oijo kohaki ilimi wehe litaboya, muki nesahenaya woko wehe lekolaiye. Olotiya monokamidana emesa mekoko mulunauya aku lahelamibo elekoko woko lina lahelamibo lolo okatiye liki lihima nesala maya hulitikiki ilimi lalo ilo. Sa-onenako, olotiya lihimala li hulikiki oha ilimikiki dukatipo mikaka niabo nesamidana monawa ilipitae loko data leko noloe. Nemoya sako nesamuya omutoko luhuwa nesa je libe-minoboma neboya, nemo gane muki eli litabomidana monawa soto pitiye loko mulutipou heko luhuwa maya je liboboma ne. 10 Omutoko lo libobo gaya eliki li emesalo molabo nenako, nemoya aya wemidana lihimala le hulobo nenako, edimoya ya asaiki li hulatae noeloe. Ito emokahoya lihima le soto molaiboya, nemodakiya le soto molonetoneyoko aya lihimala maya nohuletowe loko Kalaestikaho elene. 11 Olohalimoya lahelamibo sainahena lolo oletatuwe loko ata noelibolawa maya alo ele-minudawoma nenako, yamuya edimokumuya eleko Kalaestida omudaloya olohalimo lokepa jeko aseletokatiye loko aya wemidana lihimala maya hulokaka noe.

Polo maya Tolowasi numutoka neyoko atauka niseko upe-nape ibo ga.

12 Nemoya Kalaestida gala lalo letuwe loko Tolowasi numutoka nonisoyoko, We napamamo anune maya le golotonetokaiyoko elekoko, 13 iwene Taetasi maya edimotokati wetome ga enemane oko leko nisamiyoko ohu nojoyoko, ga maya niseko natauka upe-nape okaiyoko, onawa hana minamoko edimoda maya minalo lokoko Taetasida oho jekolo maya Masedoniya ebatoka nisowe.

  • 12-13 Apo 20:1

Omaimitoka jokila hi meyoko nuwala lalo wibo maya minune.

14 Ito Taetasida ga mako olotiya lo bamoko Omailimo lolo ibo nesamuya epoka letuwe. Lemoda lilime Kalaestitoka omeletokoko olohamidana asetokaiyoko lemoya elowa jeko anida anida heko minune. Sakoko ula molaiyoko monokamidana nuwala lalo maya auvena siyekuniyoko, numuto namato hutili oko wibotoya eleko elowa jeko minatune. 15 Lemoya Kalaestida nuwala lalokidana minudawo wewenaya Omailoka uda je mekaiyoko lahelamibo nesauti dilime yowaloka molokaka noibo wewenasidaya ito tolowa ikaka niabo wewenasidaya nuwalalimo kohaidokaka noiye. 16 Tolowa itabo wewenasidaya ika iki hulikayoko, limiki helikaka nesamidana nuwala lolo obetaiyoko, limiki helikaka niae. Ito lilime yowaloka molokaka noibo wewenasida maya ika iki hulikayoko aya nuwalalimoya lilime momoga okaiyoko ohatama lepa mutiwa leko minokaka noune. Lemoya yowanutemidana monawa sakoya nenako, yamidana yowanuya ekahimamo eimola abuhalaloti lideko woko elewole etiye. 17 Lemokidana minatabo wewenasigo litabo nesa lolo one. Lemoya maloka wewenasi iki moliki ikaka niabo nesa leko samune. Maloka wewenasiya Omaimidana galamuya eleyoko ehada le soto molobetatibo nesa lolo okaiyoko, yowanuwaya likaka niaboya, lemoya Omailimo loli hekadeko lukauya lameda gugu loneyoko Omaimidana omudaloya Kalaestitoka omekoko monokalaya lokaka noune.

Copyright information for `YBY