2 Corinthians 3

Ohatama ga loko onuwa mekaka gamidana yowanuwa lekaka noune.

Sa-loko noloboya, nemo nuline le sawa jituwe loko yamidana gaya aku le api amowe. Maloka wewenasiya wewena makosiya yowanunipomidana monawanipo elitae liki luhuwa jikiki li sawa jiki lilipikaka niae. Sa-niaboya, nemo monawanemu luhuwa jeko dilipekaka amowe. Yamidana oko minamiye. Nemo yowanunemidana nade luhuwala maya edimoya minae. Ito luhuwa jekaka nesa maya dukauya luhuwa jekoyoko, muki wewenasiya mudaki elikaka nesa ne. Edimotoka yowanu loyoko edimosiya Kalaestitokati luhuwa nesala lolo ikayoko, yamidana monawama soto peko ne. Ito luhuwa jekaka nesaya noloti jamoe. Elewole Omaimidana weuna oluholimo jeneboya, aha atapa ehadaloya minamiye. Duka ulau maya luhuwa jekaiyoko ne.

Nemo, Silasite Timotite mayakiya le sinatune loko yamidana gaya Kalaestida abuhalaloti Omailoka lata keke okuniyoko soto pekaka noiye. Yowanu ulawa mako lelimotelokati soto pekaka noiye loko ito lemote elewoleyateloti ne loko minamiye. Muki nesa lolo uniyoko dowa loko soto pekaka noiboya Omailokatigoya ne. Omailimoya lilime wati okaiyoko lo mutihina okaka gaya ohatamamidana yowanula lekaka noune. Li hukabo ga maya emesalo molokaka yowanu neyopakala, Omai weuna oluhomidana ele mekaka yowanu ne. Li hukabo ga luhuwa jebolimoya weute helekaka nesaya le soto molokaka noiye. Ito Omaimidana weuna oluholimoya elewole lepa mutiwama le soto mololetokaka noiye.

Ito Mosesekaho lo hukoko libo galimoya asehawa lukate maya le leso okaka nesa le soto molokakamidana maya atapa ehato luhuwa jenebo maya opaya Omaimidana lamedalakiya soto piye. Ito aya lo hukoko libo ga nomiyoko libomidana lamedala maya minoko leso iboya, Moseseda omudalaloya aya lamedala maya napa-napa neyoko, Isilaelo wewenamasiya Moseseda okepalo wehe liki nisiki muda-elamabo ne. Asehawa monokamidana lamedala maya yamidana oko nebo nenako, Omaimidana weuna oluholimoya monoka ohatama le oheletokaka noibomidana lamedala maya yoweko napa-napa netiye. Luka leso okakamidana ga loko onuwa mekakamidana lamedala maya lemeko lasolasi netiye. Ito lihimate minamibo minokakamidana lamedala maya yoweko netiye. 10 Ito loko onuwa mekaka ga asehawamidana lamedala maya Moseseda okepalo soto piboya, ohatama ga loko onuwa mekaka gamidana lamedala maya leko lemekaiyoko lemo maya owate luwiye. 11 Yamidana monawaya sakoya ne: Woko aha nesa lolo etibomidana lamedala maya yowekosi nenako, minowa minowa oko minatudawo lepa mutiwamidana lamedala yoweko napa-napaya ne.

12 Omailokatiya elewole nesaya sakoya letune loko ele-minoko ewa ominudawo nesa maya nenako, monoka gaya lomoda wamiyoko lo akutoko lo bekaka noune. 13 Sa-udawoya, Mosesekidana minamune. Emoya Isilaelo wewenasiya okepalo lamedala maya suwekolo noideko nisiki muda-elikatae loko okepalo maya owoseha hitokoko minokaka iboya, lemoya loko onuwa mekaka ga ohatamamidana lamedalalotiya le hitamune. 14 Ito dukanipo maya heko li lokaiyoko mino-loko woko olotiya loko onuwa mekaka ga asehawa maya akuya le nupa okaiyoko, Isilaelo wewenasiya nilepikiya data eli wehe liki elamae. Ito wasaya ahamu ma wina amekolaiye. Kalaesti makokolimoya wina oko le wesama okaka noiye. 15 Oloti onawaloya Juda wewenasiya Moseseda luhuwala maya lepikaka niayoko, dukau wasawakiya aha minokaka noiboya, 16 dukanipo li wili jikiki We napaloka dokepa ilipitabolimoya wasawa maya wina obetakolaiye. 17 We napamu noloboya Omaimidana weuna oluhomu noloe. Ito We napamidana weuna oluho minokaka noibotokaya saina makolimoya nala jeletametiye. 18 Lemo otipateya emotokaya wasau nebo elametibo nenako, We napamidana lamedala maya he hada oko apokapomidana sa-oletoko lilime wili jekaiyoko Omaimidana wewenala aweyaha o-loko nowudawoya, We napamidana weuna oluholimo sa-okaka noiye.

  • 3 Eks 24:12; Jel 31:33; Iji 36:266 Jel 31:31;7 Eks 34:29
  • 13 Eks 34:33
Copyright information for `YBY