2 Peter 2

Suwa monoka li-lili monikaka wesida ganipo.

1Yeimaloka Isilaelo wewenasitokaya suwa monoka likaka wewenaya minae. Sa-iki minabo nenako, edimotokakiya asako suwa monoka likaka wewenaya nisikilae. Sakiya nisiki suwa monoka li soto molikadeko, edimotoka ona molikaka nesa ito sima nikaka nesaya soto pekolaiye. Ito yatoka nesago minamiye. Lihimawanipo meina hebetaibo weya We napamidana demesa mikaka nesaki lolo ikilae. Sa-ikadeko, edimonipo iki moliki abomuye loko latila okakamidana nesaya alinali dupaloya soto pekolaiye. 2Yamidana wewenasiya anulo monikaka iki pasidiya yowanu nilideko, muki wewenasiya mudaidikiki demesalo molakilae. Aya wewenamuya maloka wewenasiya monoka lalomidana anumuya li aha nesa lolo ikilae. 3Sa-ikadeko, suwa monoka likaka wewenasiya moni uvaminamu dabuha molikiki dukauti suwa ga yowekadeko, dokepa jiki saina-mainatipohena maya opa likilae. Sa-iki yowanu litabo wewenasidaya Omailimo lihima bituwe loko aha le lolowa obetoneboya aha ne. Ito tolowa ikaka nesamidana anuwa le lolowa ibo maya ahaya ne.

4Sa-oneyo, yamidana wewenasida monawanipomuya sa-liki elilo: Maloka okananipoki wesiya lahelamibo nesa lolo ikayoko, Omailimo dilipe lalo amidanaki, mekuya dilo dadelo leko dipisoko hulikaiyoko, lubu lapa-lapa jibokuya limiki minae. Sakiya limiki lihima litabo onawamuya ewa iki minae. 5Ito hapaya muki nesaya maya mikauka minabo nesaki wewenasidakiya Omailimo esenipo vobetamibo maya ne. Makoya Nowae loko weya wehe loko minokakamidana ga lalo wetome okaka ibo weki oluholaleki onohuwolale yuha 7-palakiya esenipo vobetokoko lahelamabo weunipo molabo wewenaloka mukiya nolimo ileko kohaido esa onebo maya ne. 6Ito Omailimoya Sodomu numutokaki ito Gomola numutokaki asaiki suwitae loko lokaiyoko, joku maya liki suwiminabo maya ne. Ito alikaya lahelamitabo wewena soto pi-minatabosiya aya nesalimo lemo lupaloka soto pekatiye liki elitae loko sa-ibo maya ne. 7Ito aya eba maya le opa ekolo noidanaki, mulunauka lahelamiyoko, anulo pasidiyalo oheta jiki dupalo elamiki lolo iki minayoko, Omailimoya Lotida maya ilime heketiye. Lotiya wehe loko nebo weya monokalo elewole ibo we maya luwawanipou neyoko, edimoya lahelamibo nesaya muki yupeka lolo iki minayoko, mudaoko elekaka idanaki, mulunaukaya lahelamiyoko minokaka iye. Yamidana wewenamuya Lotikaho miluma eleko neyoko, yamuye loko Omailimo Lotida maya ilime heketiye. 9Sa-iyoko, yalimoya We napamidana monawala maya alo soto pekaiye. Emoya monokanipoki minabo wewenaya mulunipou hekaka nesauti dilimekaka elewoleyaki ne. Ito monoka ulawanipou minamiyoko helebo wewenaya onawa napauya lihima bituwe loko nala bene. 10Wewenasida dukauya anulo monikaka pasidiya nesalimo waitokaiyoko, uha elekele iki minadanaki ujapa wenipolesida ganipo maya eli aha nesa lolo ikaka niabo wewenasidaya Omailimo elewole oko leko yoweko nala bekolaiye.

Ito aya suwa monoka likaka niabo wewenasiya domoda wamiyoko, hokoliya iki Omaimidana lamedalaki minabo wewenasidaya liwi letiwi ga libitiki minikaka niae.
11Sa-niayoko, okananipoki wesi abuha-wowo aitomidana liminabosiya We napamidana omudaloya aya suwa monoka likaka wesidaya liwi letiwi ibitamae. 12Yamidana wewenasiya duka data minamibo aha-nama kohaiki natabotogo mini-liki niwabokidana minabo wewenasiya saina-maina monawa eli wehe liki elamadanaki, aya nesamuya opa-napa ga lahelamibo nilae. Sa-ikaka nianako, yamuya aha-nama tolowa ikaka niabomidana iki tolowa ikilae. 13Sa-ikiki lahelamibo nesa lolo-halo iki minikaka niabomidana meinawaya likiki miluma elikilae. Edimosiya lubuka nehekala, ho napa libotoya dupalimo umu helibo nesa dabuha moliki likaka niabo nesalimo elowa jikaka nesanipo lolo okaka noiye. Luwanipouya wehe lamibo nesa nuwama wibo nesa lolo iki minayoko dupalo elikaka niae. Nodenesa edimoki niki minadanaki, li opa-napa iki dokepa jikaka abokumu elowa jikaka niae. 14Anulo pasidiya nesalo domuda molabo nesa, ito maloka lahelamibo nesamu lahelepa delokaka noibo wewenaya monoka elewole iki elamabo wewenasida mulunipou higi-higi ga niladanaki, ito moni uvaminanipomu dabuha moliki wikaka niayoko, aya nesalimo dukanipo lolo iye. Aya suwa monoka likaka wesidaya Omailimo dipisideko, meidamidana epa nesala lolo itae. 15Edimosiya wehe lonebo anu maya demesa mikiki nei moliki Bosolada ipala Balamukaho wibo anulo maya emesalo moliki niwae. Balamukahoya lahelamibo nesamidana meinawa lekolo abuha molaiboya, 16We napalimo lihimalamu auha miboya, donki jaya ga lametibo nesamamo wewenakidana gaya lokadanaki, suwa monoka li-lili monikaka wemamidana nei nesaya anulo maya jeko li loetaiye.

  • 5 Jen 6:1-7:246 Jen 19:247 Jen 19:1-1615 Nam 22:4-35

Suwa monoka li-lili monikaka wesida monawanipo.

17Aya suwa monoka likaka wewenaya ina ailalo nokidana iki miniki ito lasilimo limumidana le hulikaiyoko woko leko niseko leko noibomidanaya minae. Sa-iki minanako, monokamu delaibo wewenasida dohumanipo etibo nesa lamae. Sa-iminanako, yamidana wewenaya lubu lapa jitiboku minatae loko lobetone. 18Edimonipo eleyoko ga lalo ne liki labo gaya likadanaki, monoka eli-minadanaki asehawa anumamidana owaha demesa mebo wewenasidaya dokepa jikaka niae. Sa-nikiya anulo pasidiya nesaya li dadeu ikayoko, mudaikadanaki asehawa dukalimo umu helekaka noibo nesa maya lolo ikadanaki, maloka wewenaya edimo elehunipou litae liki sa-ikaka niae. 19Dupalimo umu helibo nesaya aha lolo ikilae liki li bikaka niaboya, edimonipo dukanipo nuwama wonetibomidana nalalau minadanaki, sa-likaka niae. Yamidana monawamuya sa-loko ele-minune: Wewena malokasiya saina makomu ibu ibu jiki minataboya, ya nesamidana nalalauya wiki minakilae. 20Eli-minahe. Maloka wewenasiya We napate olisauti lilimekaka we Jisesi Kalaestida monawala maya wati iki elikae liki monokanipo minamibo wewenasida nuwama wibo nesanipomidana demesa bikadeko, aya nesalimo aku domudaloka wokoko aku uliki we lolo obetokadeko, aya nesalo aku koli lalo itaboya, omutiki lolo-halo abo maya lasolasi lahelamibo maya neboya, alika lolo itabo nesalimoya lina lahelamekolaiye. 21Edimoya yamidana wewenaya wehe loko minokaka anu laloloya mudametidanako, lasolasi lahelametibo lolo iki minatine. Ito anu lalolo wabo wewenaki ito ga lalo li bikayoko elebo wewenakiya hapa asehawa anulo aku li wili jiki witaboya lina lahelami ikaka niae. 22Yamidana wewenalokaya kohai moliki ga mako sa-liki likaka niaboya niseko ulolotokaiyoko minae:

Ulalimoya nodenesa nokoko omu wilekadanaki aya omu wilibo nesa maya aku nokaka noiye. Ito jalimoya noku udokadanaki aku uhaya hilekaka noiye.
  • 22 Plo 26:11
Copyright information for `YBY