Acts 18

Poloma Kolinti ebatoka wiye.

1Sa-ikayoko, Poloma Atena numuda maya hulikoko Kolinti numutoka wiye. 2Sakoya yaloka woko Juda we mako le soto molaiye. Aya weya uliwa Akuila. Aya wemidana Potu ebakuka etabo we ne. Sa-ibo nenako, menala Piliskakoteya Italiya ebakuka minaiyoko, uliki we napa Kalautiyokaho Juda wewena maya Lomu ebakuka minamitae loko lo hukokaiyoko nenako, aya eba maya hulikaidanaki Kolinti numutokaya waiye. Sa-okaiyoko owaha wiki nihetaiyoko Polomamo woko ayalo maya hotula oko hulikaiye. 3Aya wego menagokiya Polo ibo nesa liki seli numuda lolo ikaka aibo nenako, numudanipou yoweko nedanaki dilipe wati iyoko, makoko yowanu le. 4Sa-iki miniki Polomamo muki Saleleu maya Juda wewenasida monoka numudanipou yowidanaki Juda weki ito Guliki wekiya data lowatiye loko monoka lo bekaka iye.

5Sa-ikayoko, Saelasiko Timotiko maya Masedoniya ebakukati maya nisikaiyoko, Poloma monoka yowanu abuha moloko lidanaki, Jisesiya olisauti huka limitiye loko lo mololetaibo wema ne loko monawala maya Juda wewenasidama lo soto moloko lo beko ne. 6Sa-ibo maya aya wewenamasiya gala maya eli hulikiki lowa hi medanaki liwi letiwi itikayoko nenako, Polomamo uka koha beko iguti maya mumusopama le hulokoko sa-loko lo biye: Alikaya edimoya wiki latila itaboya, yauya nemo lihimane minamiye. Edimotipoloka minakolaiye. Yamuya edimoda maya nemesa libekodanaki hetoka wewenasitokago wekoloe. 7Loko lokadanaki wiboya, hetoka we mako uliwa Titiyo Justo loko nebo welimoya Omailoka monoka lokaka oko ne. Sa-iboya aya wemidana numudalaya Juda wewenasida monoka numudanipo apilaloka nebo ne. Sa-ibo nenako, Polomamo aya wemidana numudalauma yoweko lemeko oko nedanaki, 8monoka numuda ujapa we uliwa Kilisipo loko nebo weya emoki numudalau minabo wewenakiya We napamuya elewole iki elikayoko Kolinti wewena mukisiya monokamuya elewole iki elikadanaki nokuya udae. 9Sa-ikayoko nenako, yu makoya lubukaya Poloma udoko wamokidana nesa mudaiyoko, We napamamo sa-loko lo miye: Maya ebaku wewena mukiya nemo wewenanele yuhago lolo itabo nenako, monoka lo bitadawo maya oli mamideko maya hulamoko wetome okogo minatane. Sa-etadawoya nemokaho ujapa oeto-minakolonako, wewena makolimo niseko ilime opa napa amekolaiye. 11Loko lo mekaiyoko, elekoko yaloka maya Omaimidana gala maya lo bebe oko neyoko, meleke makokoki ukada 6-palakiya wiye.

12Sa-okaiyoko, Akaiya ebakukaya uliki we napa mako neboya uliwa Galiyo loko nebo nenako, aya welimoya ujapa oneyoko Juda wewena maya li nupa ikadanaki Poloda maya lowa hi mikadanaki obi numutoka ilimi-liki wiki sa-liki lae: 13Maya welimoya li hukilitabo ga maya aku pelesa jekadanaki aitomidana iki Omailoka monoka litae loko lata lekaka noiye. 14Liki layoko, Polomamo owaha epa ka oko ga lekolaiyoko, uliki wemamo Juda wewenasida maya sa-loko lo biye: Agae, Juda wese, maya welimoya edawaki lahelamibo lihima nesa le soto molatidanaki, nemokaho gatipoya ele libetine. 15Sa-oneboya, edimo gatipomu ito wewena makosida ulinipomu ito li hukilibitabo gamugoya obi yowanu nilebo ga maya nenae. Sa-ikaka niabo maya neyo, edimotipo nesatipoe. Nemo nesane minamiye. 16Loko lokadanaki, obi numukuti maya doli he hulikaiyoko hetoka leme. 17Sa-okaiyoko, hetoka limikiki enemane iki monoka ujapa we uliwa Sostenedaya apusa jikadanaki uliki we Galiyoda omudalo kohaboya, Galiyomamo mudaibo maya neboya muda hulikaiye.

Poloma Enitiyoko numutoka aku le wili jeko wiye.

18Sa-ikayoko, Polomamo Kolinti numutoka maya lasolasima nedanaki monoka emesalo molabo wewenasida maya minalo loko lo bekadanaki Piliskako Akuilakosida maya dilipe-loko widanaki noku lapeu maya yowekadanaki Siliya ebatoka wikili Senikaleya numutoka maya wiki hetikayoko, Poloma hapaya Omaimidana uliwalo lo moloko yopala hukamibo nenako, ya onawamu hukatuwe loko libo onawa maya alili okaiyoko yaloya hukaiye. 19Sa-okaiyoko, noku lapeu maya yowikiki wadanaki Epesisi numuto maya hetikiki Piliskako Akuilako maya ya numuto maya minikaiyoko Poloma Juda wewenasida monoka numuku maya yowekaka iyoko magoina monoka gamuya likaka ae. 20Sa-okadanaki magoina onawa hana minatune liki likayoko, o'e loko lokoko nohulobetoko nowoko sa-loko lo biye: 21Omailimo elideko dowa lokadeko maya, edimotoka aku le wili jeko nisituwe. Loko lokoko Epesisi eba maya hulikoko noku lapeu maya yowekoko wiye.

22Sakoya woko Sisaliya ebato maya hetokadanaki, Jelusalemu numutoka yoweko woko Jisesida wewenalale yuhasida maya mudaidokoko eke-woke lobetaiye. Sa-okadanaki Enitiyoko numutoka le wili jeko lemeko wiye. 23Sakoya lemeko Enitiyoko numutoka lasolasi minoko, monoka yowanugu aku le Galaisiya ebakuka ito Pilikiya ebakuka ito muki numuto namato monidanaki Jisesida wewenalale yuhasida maya luhawanipo le ilitobetomo wiye.

  • 18 Nam 6:18

Apolomamo Epesisi numutoka monoka lo biye.

24Sa-okaiyoko, Juda we mako neboya uliwa Apolo loko nebo welimoya Alesataliya numutoka etabo welimoya Epesisi numutoka woko hetiye. Sa-iboya aya weya wehe libo gago loko minokaka ibo nenako, monoka bukugu nebo gahena maya muki ele suwiye. 25Sa-ibo nenako, aya we maya We napamidana gala maya wetome iki li mikayoko aya gagoya eliye. Sa-iboya, Jonikaho wewenasida noku udobetaibo gahena ito Jisesida galawahena lasolasi eliboya, aya lasolasi elibolawa maya abuha moloko wehe lokogo lo beko nebo ne. 26Sa-okaka noidanaki, Juda wewenasida monoka numukuya yowidanaki lo akutoko monoka lo biye. Sako monoka lo nobiyoko, Piliskakote ito Akuilatesiya elikiki ilimi eba makomaloka molikiki Omaimidana gala maloka li meidanaki ilimi wehe laiye. 27Sa-ikaiyoko, Apolo maya Akaiya ebakuka wetuwe loko libo maya wewenalalesi ilimi abuha-wowo likadanaki, Jisesida wewenala yuhaloka luhuwa nesa sa-liki ji be: Maya weya edimotoka wideko maya ilimi lalo ilo. Liki luhuwa jiki hulikayoko, woko Kolinti numutoka hetokoko Omailimo nasahili obetaiyoko eli elewole abo wewenasida maya dilipe lalo iye. 28Sa-okadanaki, monoka bukugutiya lepeko Jisesi maya lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya ne loko yamidana ga monawa maya wewenasida domudanipolo lo soto molaidanaki Juda wewenasida ganipo maya le aha nesa lolo iye.

Copyright information for `YBY