Acts 2

Omaimo weuna oluhola limiye.

1Juda wewenasida esenipo vobetaibo holi onawa maya suwokoko onawa 50 oko wokaiyoko, holi onawa makoya nisiyoko, Jisesida emesalo molabo wewena maya numuda makomaloya li esa iki minayoko, 2okulumauti elewole lasi onowa alinaliya lemekoko aya numuku maya yoweko mino waitiye. 3Sa-okadanaki jo ulumakidana nesa mako soto pekoko makoko makoko oko madonipolo maya mino-loko wokaiyoko, 4Omaimidana weuna oluhola maya lemeko dukau maya mino waitoko ayamidana elewoleya bekaiyoko aito aito dono jiki ga maya lae.

5Sa-iboya aya onawaloya Juda wewena monokanipoki wewenaya wavu-liki aito aito ebatokatiya nisiki aya ebatoya li esa iki minabo ne. 6Sakiya minayoko gugu loko okulumauti limibo nesa mayamidana onowa elikiki ito aito aito dono jiki monoka li bebo nesa maya mudaikiki enonipolo je molaiyoko aiye wuye liki sa-liki lae: 7Ga wetome niabo weya Galeli ebakuti wegoya minaboya, 8edimoya nenaha ikiki lelimote gateutiya ga wetome iki li nilemeyoko noelune. 9Lemoya Patiya wewena minudawo, ito Midiya wewena minudawo ito Ilamu wewena minudawo ito Mesopotamiya wewena minudawo ito Judiya wewena minudawo ito Kapadosiya wewena minudawo ito Potu wewena minudawo ito Esiya wewena minudawo, 10ito Pilakiya wewena minudawo ito Pamapiliya wewena minudawo ito Ijipi mikau wewena minudawo ito Libiya mikaukati Sailini wewena minudawo ito Lomu ebatokati wenoka wewena minudawo Juda wewenasitokaya monokamu iwenipole nisiki edimotoka kolabo wewenaki 11ito Kiliti wewena ito Alabiya wewenakiya lemo sakoya wewena minudanaki Omaimidana oliwaki nesa elewoleyawaya sakiya onoteuti onoteutiya layoko elune. 12Liki likadanaki, topa iki data etipa kikiki li-lili moniki sa-liki lae: Agae, maya nenahama niae. 13Liki layoko malokasiya dupalo hapalo ga liki nei no maya nikiki madonipouka opa napa okaiyoko moniki nei gaya nilae liki lae.

  • 1 Liv 23:15-21; Dut 16:9-11

Pitamamo monoka ga lo biye.

14Liki likayoko, Pita maya iwelale 11-palamakiya sini-minayoko ga napauti sa-loko lo biye: Jelusalemu eba aholalikaki ito Juda wewena malokakiya nemo wehe loko wati gaya lo libituyo, elilo. 15Edimoya lemodamuya liwe no maya nikiki madonipouka opa okaiyoko moniki nilae liki nilaboya, ho maya owaha tomaya noyowinako sipaki onawa minamiye. 16Mayamidana nesamuya Omaimidana epalauti ga lokaka we Joelokaho luhuwa jibo nesa maya nise poto piye. Sa-loko luhuwa jiye:

17Omailimoya sa-loko lone: Minoko onawa napa suwetibo yupekaya weune oluho maya muki numuto namato wewena libekoyoko, awotipolemotasidaya Omaimidana epaloti gaya li nimoladeko we owahasiya wamokidana nimudadeko we ilohosida wamo hemo domudalo moloyoko wamo mudakilae. 18Ito aya yupekaya nemo weune oluho maya nemo elekele wewenasida maya le ohebetoyoko wetome itae.
19Ito okulumaloka mikaloka oliwaki ane muki dilipoyoko mudakilae. 20Mikaukaya olada joki jokilakiya soto pekolaiye, ito okulumalo towaya homidana omudaloya lubu jitibo ne. 21Sa-okadeko we napamidana uliwa li-minatabo wewenasida maya dilimekoloe loko liyoko Joelomamo luhuwa jibo maya ne.
22Isilaelo mikau weinasi, gaya lo libekoloyo, elilo. Naseleti numutokati we Jisesi maya edimo luwawatipou minokadanaki, Omailokati ne liki litae loko Omaimo he elowo oetaiyoko abuha-wowolalo molo elenedanaki oliwaki nesa mukiya le soto piye. 23Sa-ibo maya neboya, Omailimoya hapa molo hukaidanaki elibo nesa leko dadetipouya molokaiyoko edimosiya layoko ulalalo wesiya ilimi-liki wiki yoho yaha yalo kohayoko heliye. 24Sa-ikaboya ono molikakaku maya netibo nesa lamiyoko miluma eleko helenebokuti maya Omailimo aku ilime sinaiye. 25Sa-iboya, Jisesida gala maya Dewitikahoya luhuwa sa-loko jenebo maya ne:

Nemoya we napamidana muda-elo isulu heko minokaka noe. Sakoya woko opa okatuwe loko nade lamawakaloka ne.
26Yamuya muluneuya lahelepa noidanaki ohatama noiyoko noloe. Ito saina makoya nupanemu makoko elekoko oli nimideko minakoloe.
27Nuka laloki welika, nukane nuwama woko lilitamideyo. Weuneya oloha numukuya hulonetamo.
28Elewole nepa mutiwa litubo anuwa nilipedawolika, owisakaloya muluneu ohatama iyoko minakoloe loko liye.
29Done ahonelika, lemo latate Dewitidamuya le wehe loko lo libituyo. Dewiti maya heliyoko molitabo alewa maya olotiya aha neyoko mudaikaka niae. 30Omaimidana epaloti ga lokaka we maya neboma helekaiyoko Omailimo nemo unanele ipanele yuhauti yowanune epaloti we napane lolo oetatuwe loko elewole oko lo hukaibo ga maya Dewitikaho elekadanaki, 31olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo weya aleuti sinatibo gamuya elekadanaki ukala laloki we maya ukala lilitokatiye loko helebo wewenasida ebaku maya weuna huloetamibo ne loko liye. 32Sa-inako, Jisesida maya Omailimo ilime sinaibo maya lemo lomuda ihilawaloti muda-minudawo maya ne. 33Ito Omailimoya ade lamawakaloka ilime molokadanaki aholakaho eimola lo moloetaiboto weuna oluhoya mekaiyoko aya weuna oluholimoya lemeko lilime sahu okaiyoko oloti maya ganehenaya eliki minae. 34Ito Dewitiya okulumau yowamiboya, gahena sa-loko lone:

Yowau welimoya nemo we napanemidana maya sa-loko lo miye: Nemo nadene lamawaka mino-loko woko minadeko,
35ulakalo wesida maya ika heumauka hulobetoyoko minakilae, loko liye.
36Sa-onebo neyo, muki Isilaelo wewenalitaya, elewole iki elilo. Aya weya kohaikayoko helibo we Jisesi maya we napate olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo we netiye loko Omailimo ilime eto onebo we ne loko lo biye.

37Loko liyoko, milumanipo elikadanaki Pitale aposolo malokamaki loka ibitiki wewenatele yuhase, lemoya nenaha etune. 38Liki layoko Pitamamo sa-loko lo biye: Omailimoya lihimatipo hulobetatiye liki maya lahelamibo weutipo molabolawa maya eke liki aku hulalo. Sa-ikadeko lemokahoya Jisesi Kalaestida uliwaloya noku udolibetokuniyoko, Omailimoya weuna oluhola maya libekolaiye. 39Edimoki ito oluhotipolekiya magoina hetoka wewenakiya lesa molobetadeko nisitabo wewena mukiya weuna oluho libekolo lo mololibetonebo maya ne, 40loko Pitamamo lokadanaki, akuya amida meko ga mako sa-loko lo biye: Olotiya eke liki nisilo. Nei wewenasida maya demesa bikadeko Omailimo eke lolibetatiye, loko lo biye.

  • 17-21 Joe 2:28-3225 Sam 16:8-1130 2 Sam 7:12; Sam 132:11
  • 34-35 Sam 110:1

Jisesidamuya elewole iki elebo wewenasida monawanipo.

41Sa-lokaiyoko emo galalo elebo wewena 3000 Omaimo Jisesida wewenalalesito le kolaibo wewenasida noku udibitae. 42Sa-ikiki muki yupeka maya makoko aweyaha iki elikadanaki aposolosi li biki api-napi abo gahena maya elikiki aha nodenesaki ito lotisapakiya niki miniki Omailoka likaka ae. 43Sakiya minadanaki aposolomasi muki elewole ganehena maya lolo iki oliwaki nesahena maya lolo ikayoko nenako, muki wewena maya domodanipo adoha wiyoko minabo ne. 44Elewole iki elebo wewenasi nesanipomamu muki lemo nesate liki li-minadanaki, 45uvaminanipohena malokaya liki wiki maketilo molikadanaki ehada likiki uvaminanipo minamibo wewenamakiya ona moliki li yolalo malo ikadanaki, 46muki yupekaya obohanipo makokoto moliki muki yupekaya monoka numuda napau monoka liki ito numudanipouka nodenesaya aha nodenesaki lotisapaki niki duka li makokoto moliki minadanaki, 47Omaimidana epoka liki minikaka niayoko, muki wewenasiya dumunipo helibo ne. Sa-iki minayoko muki yupekaya We napanipokaho maloka wewenasidaya olisauti dilimekaka noibo wewenaloya le kolobetaiye.

  • 44 Apo 4:32-35
Copyright information for `YBY