Acts 25

Polomamo uliki we napalimo gala maya elitiye loko liye.

1Pestoya kiyape lolo okadanaki, onawa loweki makokisi minokoko Sisaliya numutokatiya le Jelusalemu numutoka yowiye. 2Sakoya yowekaiyoko, Omaitoka jokila hi mikaka abo we napaki ito Juda wewenasida ujapa we malokakiya nisiki Poloda gala maya li me. 3Li mikadanaki, anuloka mana udominoko kohatune liki lowa jikadanaki kiyape Pestoda maya sa-liki ula molae: Muluteu le lahelepa oko Poloda maya Jelusalemu numutoka oli hitane loko nolune. 4Liki layoko, Pestomamo sa-loko lo biye: Polo maya Sisaliya numutokaya nala numuku maya nenako, nemoya ayaloka enemane oko lemekoloe. 5Edimoya Poloda monawala li-miniki litaboya, edimotipouti ujapa we malokaki nemokiya ayaloka lemekuniko Poloda obi ibitatae.

6Loko lokadanaki onawa 8-palahe ito 10-palaheya Jelusalemu numutoka minokadanaki alikaya le Sisaliya numutoka lemeko wiye. Sa-okadanaki go maya lokaiyoko, obi numuku yoweko minoko Poloda maya ilimi-liki nisilo loko liyoko ilimi-liki nise. 7Sakiya ilimi-liki nisikayoko, Juda wewena Jelusalemu numutokati lemebo wewena maya hiki wego iki miniki ga maya li yolau mau iki olisala minamibo nesamu obi itanako, olisala li soto molamae. 8Li soto molamayoko, Polomamo eimola monawa le sinodanaki sa-loko liye: Nemoya Juda wewenasi li hukabo ga neha ito monoka numudatipo neha, Lomu uliki we napa neha, ma leko mumusopa jamoe. 9Sa-loko lokaiyoko, Pestomamo Juda wewenasida mulunipouka le wati ekolo sa-loko Poloda maya lo miye: Emodaya Jelusalemu numutoka ilime-loko yoweko gakaya lo hukoetatuhe. 10Loko liyoko, Polomamo sa-loko liye: Lomu uliki wemidana obi numudala maya, maya nenako, nemo ganeya maloya loko suwetudawoya wehe lone. Nemoya monawanehena ele-minane. Nemoya Juda wewenasida lahelamibo nesa mako lolo obetamoe. 11Nemoya helekaka nesa mako lolo oko lahelamobo we minoyoko kohanelatae loko letidanako, nupa nomoda wametidawoya, obiloya suwaki ladanaki nilimi nimolanako, makomamoya mulunipou lalo elitae loko ma dadeu nilime molametibo ne. Sa-onenako, yamuya Lomu uliki we napamamo nemo ganeya elideko suwetiye loko noloe. 12Loko liyoko, Pesto maya kanisoleki elikadanaki Poloda may sa-loko lo miye: Uliki we napamamo gane elitiye loko noladawolimoya uliki we napa maya nebotoka wetane.

Agilipako Pelenikekosiya Poloda gala maya elikili laiye.

13Loko lokaiyoko, onawa mako niseko nowiyoko, mika masumalokati uliki we napa mako uliwa Agilipaya olu emonala Pelenikekoteya Pestoda adelau lesiye liki Sisaliya numutokaya niseiye. 14Nisiki onawa lasolasi mako emoki minaiyoko, Pestomamo Poloda gala maya uliki wemamidana wetome oko lo midanaki, sa-loko lo miye: Pelikiya nala numukuya we mako hulokadanaki wokaiyoko neboya, 15nemoya Jelusalemu numutoka yowoyoko, Omaitoka jokila hi mikaka we napaki ito Juda wewenasida ujapa wenipokiya gala mako li nimikadanaki aya wemidana maya koha heletune liki linitae. 16Liki layoko sa-loko lo boe: Lomu wewena lemo monawate sako minamiye. Wewenahenaya lemo opa-napa kohaido helamune. We mako gala minokadeko maya aya weki ito obi itatabo wewenakiya dilipe nupa okuniyoko obi itatabo wewenasiya lideko, aya welimo saowe samowe loko lekolaiye. 17Yamuya lahelamibo nesalamuya letune liki aya wewena maya nisikayoko nemoya onawa hana minamoyoko go maya lokaiyoko, obi numuku yoweko lokoyoko aya we maya ilimi-liki nise. 18Sakiya ilimi-liki nisikayoko, lihimalamu ma litahe loko eleminoboya, 19obilo ilimi molabo wesiya sinikadanaki edimonipo monokanipomu Polomamo helenebo we mako uliwa Jisesiya helenebokuti aku sinokoko ne loko libo gamuya opa-napa ga lae. 20Sa-iki opa-napa ga likayoko, nata lowe kekodanaki Poloma Jelusalemu numutoka yowideko gala maya loko suwetupe loko lo moe. 21Loko loyoko, Polomamo Lomu uliki we napamamo gane loko suwonetatiye loko liye. Loko liyoko, Polomamo amaloka nala numukuka ewa oko nedeko Lomu uliki weloka oli hitubo onawa maya alili okadeko oli hituwe loko loyoko, aha ewa oko ne. 22Loko Pestomamo lo mekaiyoko, Agilipamamo sa-loko lo miye: Nemoya aya welimo mako epauti lideko elituwe loko noloe. Loko liyoko Pestomamo aijoya lideko elitane loko liye.

23Loko lokaiyoko, udikadanaki, go maya lokaiyoko Agilipate olu emonala Pelenikelete maya onowenipoma li kolikaiyoko imi wesida ujapa wenipo napaki ito aya numuto duliki we napawakiya kohiki aya numuku maya magoina yowe. Sakiya yowiki suwikayoko, Pestomamo liyoko Poloda maya ilimi-liki aya numuku maya yowe. 24Ilimi-liki yowikayoko, Pestomamo sa-loko lo biye: Uliki we Agilipama wewenanele malokakiya, ga lo libituyo, eli-minalo. Maya wemuya muki Jelusalemu wewena ito malo wewenasiya elewole ga liki minametiye liki likayoko, 25nemokahoya helitibo lihimalamuya ohu jekodanaki, Lomu uliki we napalimo gane elitiye loko libokumuya lo hukokoe. 26Sakoya lo hukoboya maya wemidana lihimalamuya ohu jeko le soto molamodanaki, we napaloka luhuwa jitubokumuya edane nelokaiye. Nemoya nala numuku wewena makomidana lihimala ohu jeko le soto molamoko luhuwa nesa jeko aha oli hekoyoko uliki we napa netibotoka wetibomuya eda nelokaiye. Yamuya maya wemuya edimotoka ito uliki we Agilipakaho monawala 27ohu jeko elekoko luhuwa nesa jituwe loko aha lemo molone, loko liye.

Copyright information for `YBY