Acts 3

Lahelamibo we mako monoka numuda ateto neyoko ilime lalo iye.

Yu makoya Pitako Joniko homa le yohotoko Omailoka domuda likikaka onawa maya nisiyoko monoka numuda napau maya Omailoka lesiye liki yoweiye. Sakiya yowesiye liki ateto maya nisiki mudaibo maya we makoya dolakaho etaibokuti anu monamoko ilaya lahelamiyoko monoka numuda ateto minoko wewena monoka numuku yowiki limiki abo wewenasida maya ehadamu wako wako loikaka oko nebo weya neyoko mudaiye. Aya wemidanaya muki yupekaya ilimi-liki nisiki monoka numuda napamidana ateda uliwa lalo nesae loko nebotoya hulimikaka iminayoko ehada wako wako loikaka oko nebo ne. Sakiya ilimi-liki wiki ayalo maya huliti-minayoko, Pitako Joniko maya monoka numuda napau maya yowesiye liki niaiyoko ehadamuya wako liye. Wako liyoko, Joniko Pitakomasiya wenu niitaidanaki Pitamamo mudalelo. Loko lokaiyoko maya wemamo saina nimikili laihe loko lokoko epalauwa no mikili okoko wenu delaiye. Sa-noiyoko Pitamamo sa-loko lo miye: Ehadaya lemotoka minamiboya, saina makoma lemotoka nebo nesaya emesiyo, Naseleti numutokati we Jisesi Kalaestida uliyeloya sinoko anu moloko wo. Loko nolidanaki adela lamawakaloka maya leko ilime sinaiyoko enemane oko ilauka ito ila hutanauka maya elewole iyoko sinokoko eko hehe omo woko Omaimidana maya epoka lomo woko Pitako Jonikomakiya magoina monoka numuda napau maya yowe. Sa-okaiyoko anu nomonidanaki Omaimidana epoka noliyoko muki wewenamasiya muda-elikiki, 10 omutoko maya monoka numuda ateda uliwa lalo nesae loko neboto minoko ehada wako wako lokaka ibo we maya nehe liki ila maya petoko lalo ibokumuya elikiki agae liki lae.

Pitamamo monoka numuda napauma ga lo biye.

11 Aya wemamo Pitako Jonikosida maya dadelo liyoko muki wewenamasiya monoka numuda napa numuda yawago nebotoya Solomonidae liki laboto maya lolosa jiki wiki li esa ikadanaki depa maya limiyoko nenako, ga lamiki minae. 12 Sa-niayoko Pitamamo mudaidokoko sa-loko lo biye: Isilaelo mikauka wese, maya wemidana muda-elikiki opa-napa gaya nilaboya, lemote abuha-wowoteloti ito elewoleyateloti ilime sinamuniyo, wenu lelamilo. 13 Latate Aebalahamule, Aesikile, Jekopulesida Omainipomidana elekele ipala Jisesida abuha-wowola maya soto piyokoya mudae. Uliyaki we Paelatimamo Jisesida maya esewa voetatuwe loko noliyokoma, edimomasiya Paelatida omudalalo maya kohatae liki likiki muda-eli aha nesa lolo ikiki imi wesida dadeu maya molae. 14 Edimoya aya weya wehe loko nebo we ukala laloki we maya muda-eli aha nesa lolo ikadanaki, wewenasida kohabo we maya esewa vikiki, 15 aha minokaka aholada maya kohaikayoko heliboya, Omailimoya helenebokuti maya ilime sinaiyoko mudaudawo maya ne. 16 Sa-ibo maya nenako, Jisesida uliwamuya elewole oko ele-minoko ila lahelamibo wemidana maya ilime lalo oiyoko aya wemoya Jisesidamuya elewole oko eliyoko ila maya dowa liye.

17 Wewenanele motakuse, edimoya ujapa wetipolekiya eli wehe lamiki Jisesida maya kohaiminabo maya ne loko ele-minoe. 18 Omailimoya olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo we maya yamidana oko miluma eleko helitiye loko Omaimidana epaloti ga likaka wesida maya dilipe sahu okaiyoko luhuwa jiki li-minabo ga maya olotiya niseko ulolotiye. 19 Omailimo lihimatipo le uluwitoletatiye liki maya obohatipo li wili jikiki milo. Sa-ikadeko we napalokatiya obohatipomidana nodenesalamae loko letibo onawaya nisekolaiye. 20 Sa-okadeko Omailimoya lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetonebo we Jisesi maya ilime eto olibetonebo we maya oli hekadeko akuya maya mikauya lemekolaiye. 21 Jisesida maya okulumalimo le wasa jeko lenedeko Omailimo ma mikau nesahena aku le ohatama etibo onawauya Omaimidana epaloti ga likaka niabo wesida depa le aila jekaiyoko ga li molabo onawa maya alili okadeko lemekolaiye. 22 Yamuya Mosesekaho ga mako sa-loko lone:

We napate Omailimoya sa-loko lone: Wewenatipolesida luwawanipoutiya Omaimidana epaloti ga letibo we nemokidana heko ilime sawa jekolaiye.
23 Sa-okadeko aya Omaimidana epaloti ga lokaka wemidana gala maya elamiki eli hulataboya Omailimo dilipe ekolaiye loko liye.
24 Ito Samuelo maya nebototi Omaimidana epaloti ga likaka we mini-liki nisebo wewenaya oloti maya onawamuya ohuwa hukiki likaka abo maya ne. 25 Sa-ikaka i-minabo maya nenako, edimoya Omaimidana epaloti ga likaka wesida dinipouka minayo, ito Omailimoya latatipolesitoka lo molaiboya edimokumuya libo maya ne. Aebalahamudaya sa-loko lo miye:

Awoka makolimoya muki numuto namato wewenasida lusa vobetakolaiye loko lo miye.
26 Omailimoya elekele ipalada maya ilime eto okaiyoko lusa volibetokoko anu lahelamibokuti maya dilipe anu lalotoka molatiye loko lemo Juda wewenasitokaya omutoko oli henebo maya ne, loko liye.

  • 13 Eks 3:1514 Mat 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Jon 19:12-15
  • 22 Dut 18:15, 18-1925 Jen 22:18
Copyright information for `YBY