Acts 4

Pitako Joniko maya monoka kanisolesida luwawanipou minaiye.

1Pitako Joniko maya sa-liki ga li biki minaiyoko, Omaitoka jokila hi mikaka wehena ito monoka numuda napau ujapa wehena ito Sediyusi wewenahenakiya minaibotoka nisedanaki, 2wewenasida maya Omailimo Jisesida maya helenebokuti ilime sinaibomidana oko maloka wewenasidaya dilipe sinakolaiye liki li biki api-napi ibiki sa-ibo nesamuya elebo maya wehe lamiyoko, 3saboya alo lubu jekaiyoko nenako dadelo liki aijogo obi yowanu lebetatune likiki li nala numukuya molae. Sa-ikayoko numuda makoko udaiboya, 4edimo ganipolo eliki demesalo molabo weya 5000 minae.

5Sakiya nala numuku hulibikiki udiminayoko, go maya lokaiyoko Juda wewenasida ujapa wenipoleki ito wewena loidawahena ito monoka monawa api-napi libikaka wehenamakiya, 6Omaitoka jokila hi mikaka abo we napawaya Anasi ito Kaiyapasi ito Joni ito Eleksenda ito asaiki Omaitoka jokila hi mikaka abo yuha malokakiya Jelusalemu numutoka maya li esa iki minadanaki 7aposolosida maya dilipi luwawanipou molikiki loka ibitiki we ekahida elewoleyalalo ito abuhalaloya jigi i-miniki maya wemidanaya ilimi haka lae. 8Liki layoko Omaimidana weuna oluholimoya lemeko Pitada madonau maya waitoneyoko sa-loko lo biye: 9Donelika, ahonelika, edimoya ila lahelamibo we maya nenaha okoko ito nena-nenakoma ila lalo iye liki lemodaya oloti maya saina lolo oibomuya loka nilitaboya, 10edimoki ito muki Isilaelo mikauka wewenakiya magoina lo libekoloyo, elilo. Naseleti numutokati we Jisesi Kalaestidama edimosiya yoho yaha yalo kohaiki teyoko Omailimo ilime sinaibo wemidana elewoleyalaloya oloti maya weya lalo tekoko edimo domudaloya sinone. Sa-oneboya, monoka bukuguya luhuwa mako sa-liki ji-minabo maya ne:

11Numuda vikaka wesiya ehada napa mako mudai hulabolimoya numuda ahodawa lolo okoko sinone liki luhuwa ji-minabo maya ne.
Liki luhuwa ji-minabo maya nenako, edimoya aya numuda vikaka weya minanako, Jisesida maya asehawa ahoda ne liki muda-eli hulabo maya ne.
12Muki numuto namato wewenauti huka limitibo we mako minamiye. Ito emo uliwaloya woko dowa letudawo nesa ne, we mako ma mikaukaya minamiye, loko liye.

13Sa-iboya Pitako Joniko maya domoda wamiyoko li akutiki gaya likaiboya, maya sukulu lamaibo we maya minainako likiki agae liki Jisesida amaitoka minaibo wemasiya sainae liki lae. 14Sa-inayoko, ilimi dowa laibo we maya minaibotoka nonisiyoko, we lowesida donoto liki ga litabo maya minamiyoko ohu je. 15Sakiya ohu jikiki le nupa okaka numukuti maya aya we lowesidama dilipi hetoka hulikiki edimonipogoya sa-liki wetome iki minae: 16Maya we lowesidaya nenahama obetatune. Edimosiya oliwaki nesa likaiye liki muki Jelusalemu numutoka wewenasiya eli suwikanako, lemoya nenaha oko le yuwawa moloko sakoya minamiye loko letune. 17Ito aya ga maya woko napa okadeko muki wewenasiya elikatae liki Jisesida uliwalo ga maya wetome amisaiye loko data letune likadanaki, 18akuya ju likiki Jisesida uliwalo nesa maya lolo-halo iki api-napi libitamisaiye liki data likayoko, 19Pitako Jonikomasiya sa-liki li beiye: Edimoya ga maya eliki maloka mudalo. Wewena edimo gatipoya elekoko Omaimidana gala ele hulasiboya Omailimo dowa loko ne loko letibo nehe. 20Mudako, eleko noudawo nesaya lemo ma le hitamekolune. 21Liki laiyoko akuya domodanipo wetibo ga li bikadanaki, kohaidatabo anuwamuya ohu jebo maya minamiyoko akuya hulibitikayoko waiye. 22Sa-iboya, aya oliwaki nesa liki ilimi haka laibo weya meleke 40 le hulaibo we nenako, aya nesamuya muki wewenasiya Omaimidana epoka likanako, kohaidatudawoya wewenasiya auha limikatae liki elikadanaki hulibitayoko waiye.

  • 11 Sam 118:22

Jisesida wewenalale yuhasida maya depalo le gogotetiye liki Omailoka lae.

23Dilipi hulikayoko hetoka limikiki wewenanipole minabotoka maya wiki Omailoka jokila hi mikaka wesi ito monoka we loidawasi labo ga maya wetome iki li bikaiyoko, 24Omailoka makoko aweyaha iki sa-liki lae: Yowau we napate emoya okulumauka ito ma mikauka ito ela nokuka minabo nesasida lolo adawo welika, 25weuka oluholimoya gawa maya latate Dewitida lo mekaiyoko sa-loko liye:

Hetoka wewenasiya depalo molokaiyoko aha nesae likiki opa napa ga nilae. Wewenasiya lahelamibo nesa lolo oetatune liki elikaboya, aha elikakawagoya ele.
26Mikauka duliki we napasiya ito ujapa wesiya yamidana mamidana iki we napateki olisauti lilimitiye loko lo mololetaibo welakiya lowa he betune liki li esa ae loko liye.
27Lelaki we elekele ipaka Jisesida maya lahelamibo nesauti lilimitiboto ilime eto adanaki sabo we maya lowa hi mikili Helotile Paelatile uliwa lasola Ponitiyasi ito Isilaelo ujapa wehena ito monoka elamabo wewenahenakiya maya ebato li esa ikadanaki, 28ohatama nesa soto pitiye loko ladawo nesa muki lebo maya ne. 29Sa-iboya, we napatelika, olite limitibo ga elekoko le akutoko lepa ulumateya le sogotokoko, 30abuha-wowote maya lemekadeko wewenasida maya dilipe haka lokoko lamedalaki ipaka Jisesida uliwaloya oliwaki yowanuya letune loko nolune, liki lae.

31Liki Omailoka layoko minabo numuda maya momoga iyoko Omaimidana weuna oluholimoya lemeko obohanipou maya mino waitokadanaki dilipe elewole iyoko limiki Omaimidana gala maya enemane iki li akutiki li bikaka ae.

  • 24 Eks 20:11; Nih 9:6; Sam 146:625-26 Sam 2:1-2
  • 27 Luk 23:7-11; Mat 27:1-2

Saina-mainaya muki wewenasi nesae liki labo.

32Sakiya eli elewole abo wewenaya mulunipo obohanipo moli makokoto ikadanaki, muki edimo li-minabo nesahena maya imiya lamiki muki wewenasi nesae likadanaki li-minae. 33Sa-niadanaki aposolosiya we napate Jisesima aleuti sinaiyoko mudaune liki ga maya wetome iki li bibi iki minayoko Omailimoya he elowo obetaiyoko, muki wewenasiya edimokumu eleboya lahelepa iyoko minabo ne. 34Numudahe mikahe ito yanala ahonipolesiya meinawa likaka adanaki liki wiki aposolosida maya beyoko maloka maya edimokuti sainanipo minamibo wewenasida maya ona moliki bikaka ayoko nenako, wewena makolimoya sainalamuya ohu jamiye. 36Yamidana nesaya we mako uliwa Josepu uliwa makoya Banabasiyo liki molae, ya uliwamidana monawaya lemo gateuti dilipe etoha okaka welimoya Liwaeda awola Saepalasi mikaukati etabo welimoya, 37ya yuha mako leneboya, meinalo lekoko aya ehada maya leko woko aposolosida maya biye.

  • 32 Apo 2:44-45
Copyright information for `YBY