Acts 5

Ananaeyasiko Sapaelasiko.

1Sa-okaiboya, we makoya uliwa Ananaeyasiyo loko nebo weya menala Sapaelasite ligi hagi ikiki ya yuha mika makoya salimi iki meinawa liki, 2maloka maya li suna ikiki malokagoya Ananaeyasi maya leko woko aposolosida nobeko ayahasiya ludawo ne loko lo biye. 3Sa-iyoko, Pitamamo sa-loko lo miye: Ananaeyasiyo, emoya nenaha iyoko Olohalimo ukau le opa iyoko Omaimidana weuna oluhomidana suwaki lo meikoko mikakaloti meinawa malokaya le suna ane. 4Aya mikaya aha eimokaloka netibo neboya eimokalikaya ataka keko aya mikaloti salimi okoko meinawa ledawoya eimoka ehadaka maya nenako, lemokaho ma wako lamune. Yalotiya meinawa lekoko alikaya sainahena nata kekoko letuwe loko letadawo maya neboya, nenaha iyokoma aya lo molokoko yamidana nesaya lolo ane. Wewenasida suwa lo bohe lekolo Omaimidana suwa lo mekane. 5Loko nolibo epakiya Ananaeyasima moheloko lemeko mikalo maya heliye. Sakoya helekaiyoko we owaha minabolawasiya nisiki homidalotiya wasa jiki liki wiki ale jitae. Sa-iyoko aya ga elebo wewenasiya domodanipo wiye.

7Sakiya ale jitikayoko onawa lasolasi minoko menala maya aya gama elamidanaki waune ma wibotokae loko ayalo maya nisiye. 8Sakoya nisekaiyoko, Pitamamo loka oetoko olo, ma mena yamalae, waukateya mikatipoloti meinawa maya ayahasi leibo nehe. Loko loka oetaiyoko, aya menamamo oo, ayahasi nenae, loko lokaiyoko 9Pitamamo sa-loko lo miye: Edimoya waukateya nenaha iyoko aya nesaya Omaimidana weuna oluholimo mudametiye liki mulunau hiki lolo aiye. Sa-okaniyo, elo. Waukada ale jitabo we owaha maya atetoka yaitaya gili gili liki niniseyo, emodakiya asaiki ilimi-liki wiki ale jigitakilae. 10Loko nolibo epakiya aya mena maya lemo jeko alinaliya heliye. Sakoya helekaiyoko aya we owahamasiya yowiki mudabo maya mikaloya heleneyoko mudaikiki ilimi-liki wiki waunada ale jitabo apilaloka maya ale jitae. 11Sa-okaiyoko, muki Jisesida wewenalale ito ganipo elebo wewenamakiya domodanipo wiyoko minae.

Oliwaki nesa aito-aitomidana li soto molae.

12Aposolosiya oliwaki nesa elewoleya aito aitomidanaya wewenasida domudalo li soto soto moliki monoka numuda napau yawago nebo eba makoya uliwa Solomoniye loko nebokuya mulunipo obohanipo li makokoto molikiki li esa ikaka ae. 13Sakiya li esa iki minayoko maloka wewenasiya dulinipo li sawa jeboya, maloka wewenasiya domodanipo wokaiyoko nenako, monoka elebo wewenasitokaya wiki omamae. 14Ito muki wewenasiya elewole iki elikadanaki, we napaloka maya mini moliki minae. 15Sa-ikadanaki nenako, saina jelebo wewenasida maya anulo dilipi hulayoko, Pita maya aya anulo maya nomoneko dupalo lekadekohe ito aha amamunamo auta lelokadekohe haka litae liki mokolo maya lolo ikiki aya wewenasida maya moliki dilipi-liki nisiki iwauka maya hulibitikaka ae. 16Sa-iyoko, Jelusalemu numutoka alili minabo wewenasiya saina delaibo wewenahena ito oloha dukau yowebo wewenahenasida maya dilipi-liki nisi nisi ayoko dilipe haka lo suwiye.

Aposolosida maya nala numukutiya okananipoki wesi dilipi hetoka hulabo.

17Sa-niayoko Omaitoka jokila hi mikaka weki unala ipalale yuhaki ito Sediyusi wekiya mudaikiki ma yamidana sa-etudawolae liki dukau yowi hiliki depalo molokaiyoko, 18aposolosida maya dadelo likiki li nala numuku molae. 19Sa-ikayoko, nala numuku maya udiminayoko, lubuka udo heledawolawa maya we napamidana okanaki wela makolimo nala numuda atedawa maya siyekoko aposolosida maya dadelo leko lemeko sa-loko lo biye: 20Edimoya wiki monoka numuda napau maya yowiki elewole depa mutiwa liki minatabo gama li bikaka iki minalo. 21Loko lo beko doli he hulokaiyoko, nekewa maya ho maya noyowiyoko monoka numuda napau maya monoka li bikaka iki minae.

22Sa-niayoko Omaitoka jokila he mekaka ibo we napalimoya unala ipalale yuhakiya, Isilaelo wewenasida ujapa wehenaki ito monoka ujapa wehenasidakiya dilipe nupa okadanaki gahena li kohikiki aposolosida maya dilipi-liki nisitae liki imiki wesida maya nala numutoka maya doli he. 23Doli hikayoko wiki nala numuku maya mudabo maya minamayoko, nisiki sa-liki li be: Lemoya woko ateda maya etoha iki viminayoko ujapa we maya aha ateto maya neyoko ateda maya siyekoko yoweko ulau maya mudaudawoya aya wewena maya minamayoko mudaune. 24Liki likayoko, monoka numuku ujapa wemaki ito Omaitoka jokila hi mikaka wemakiya elikiki alikaya saina mako soto pitibo nehe liki datanipo etipa ke. 25Sakiya nikeyoko we makolimoya niseko sa-loko lo biye: Nala numuku dilipi molabo wewena maya wiki monoka numuda napau maya monoka li biki minahao.

26Loko liyoko monoka numuda napau ujapa wemamo imiki wekiya dilipe-loko widanaki, aposolosidaya kohaidatudawoya aha wewenasiya ehadaloti kohalelikatae liki aha moletiki dadelo liki liki nise. 27Sakiya dilipi-liki nisiki monoka kanisolesida luwawanipou maya hulibitikiki Omailoka jokila he mekaka we napamamo sa-loko loka obetaiye: 28Nemoya aya monoka likaka niabo wemidana uliwa maya li bamilo loko lamobo nehe, olo. Edimoya nemo ane maya eli hulikiki Jelusalemu numutoka wewenasida maya li bikayoko aya wemidana uliwa maya hutili okaiye. Sa-adanaki, yoho yaha yalo kohabo wemidana lihimala maya lemo mupilatelo yowitiye liki nilahe. 29Loko liyoko, Pitale aposolo malokakiya onoto liki sa-liki li me: Wewenasida ganipo ele lekoko Omaimidana gala ele hulokakawa minamiye. 30Edimoya Jisesida maya kohaki yoho yaha yalo helikayoko, ahote Omailimoya aku ilime sinaiye. 31Sa-okaiyoko Omailimoya edimo Isilaelo wewenalikaya mulutipo obohatipo nimikadeko lihimatipo maya suwobetatuwe loko aya weya uliki we lilimekaka we loko ilime eto oko ilime sawa jekaiyoko, Omaimidana amaitoka ne. 32Sa-okaiyoko Omaimidana weuna oluhola maya Omaimidana gala eli likaka niabolawaya bekaka noibo weki lemokiya mudako elekudanaki, ga wetome oko lo nolibune loko lo biye.

33Loko lo bibo maya depauka lalo lamiyoko aposolosida maya kohaidatune liki li hukaboya, 34Juda wewenasida kanisoletipoutiya Palasisi we mako neboya, uliwa Gameliele loko ne. Ya welimoya Mosesekaho lo hukoko libo gauti leko api-napi lobetaiyoko wewenasiya muda lalo abo we ne. Sa-iyoko aya wemamo sinokoko aposolosidaya dilipi hetoka itae loko liyoko aposolo maya limiki hetoka maya minayoko, 35aya kanisolemamo wewenalalesida maya sa-loko lo biye: Isilaelo wese, edimoya maya wewenasida monawanipoya eli wehe liki sainahena lolo ibitalo. 36Hapa yeikalaya we mako uliwa Teudasiyo loko nebo ne. Aya welimoya nemo nulineki we napa maya minoe loko lokaiyoko, wewena 400-tipalaya emotoka wiki kolabo wewenasidaya alikaya kohaiki hulikayoko, emotoka emesalo molabo wewena maya hutili iki wikiki api iki likilabo yowanu maya hulabo ne. 37Sa-okaiyoko, alikaya Galeli ebatokati we mako uliwa Judasikahoya lulite lokaka onawalo maya sinokadanaki wewenasida maya ula moloko le omutoko lowa ga liyoko, lowa li api iki heboya aya wemidana maya kohai hulikayoko unala ipalale yuha maya hutili iki wae. 38Sa-onebo nenako, ga maya lo libekoloyo, elilo. Maya wewenasidaya hulibitadeko aha minatae. Edimoya gahena liki yowanuhena nileboya edimonipo data eliki nilitaboya woko opa oko suwekolaiye. 39Ito Omaimo yowanu ga lobetonedeko nilitaboya edimolitaya sa-ikili Omaimidana yowanula maya li opa iki Omaimidana lowa hi mikatae. Sa-ikatae loko yamuya data le golotoko noloe.

40Loko liyoko, emesalo moliki aposolosida maya dilipi-liki yowiki seida oijoloti kohaidikiki Jisesida uliwa maya aku wetome iki wewenasida li bamitae liki li hukibitikiki doli he. 41Kohaidiki doli hikayoko niwiki sa-liki lae: We napadamuye liki kohale-liki owate luwitibo nesa lolo ilitaboya, Omailimo eliboya dowa liye liki elikiki elowa jiki kanisolesida domudaloti maya limiki wae. 42Sakiya wiki monoka numuda napau ito numudanipoukaya Jisesidamuya lahelamibo nesauti huka limitiye loko lo mololetaibo wemidana gala lalo maya wetome-katome iki li bikigo minae.

  • 28 Mat 27:25
Copyright information for `YBY