Ephesians 6

Menakipa oluhotele dotele ahotele iki moliki itabo ga.

Edimo oluholitaya We napadamuye liki dotipole ahotipolesida ganipoya elilo. Sa-itabo nesalimoya woko anuwalo litibo ne. Emo dokako ahokakosida ulitipo le sawa jo loko libo galimoya 10-pala lolotiya adaya ga mako kolo meko lo mololetaiboya sa-loko lone: Yatoka nesaya emesalo molokoko mikaukaya onawa hana mino-loko wekolane loko lonebo ne. Ito edimo dotipo ahotipolitaya depalo molokatiye liki yamidana mamidana nesahena li opa ibitamilo. Oluhotipolesiya We napamidana monokalauya dilipi wehe liki ga elitae liki oijo bilo. Sakiya oijo biki ujapa nibitadeko monokauya wiki napa itae.

  • 1 Kol 3:202-3 Eks 20:12; Dut 5:164 Kol 3:21

Elekele weki ujapa wenipoleki iki moliki itabo ga.

Edimo elekele oluholitaya maya mikauka duliki wetipolesida elekele ibitiki ganipo eli likiki dukau wati onedeko Kalaestida elekele itabo ilekolaiye. Ito edimokumuya elideko eda adoha okadeko maya moletiki miniki ganipolo elilo. Edimoya duliki wetipolesida duka bikiki elekele nibitadeko aha dupa esuwaloka mudadeko wati etiye loko neyopakala, lemoya ayamidana Kalaestida elekele wela minatune likiki Omailimo letibotoka molatibotoka olo liki emesalo moliki witae. Ujapa wenipomu elikiki nehekala, We napadamu eliki mulutipou wati onedeko, miniki oseleki delamideko yowanu litae. Yowanuya ni-liki elekele oluho minabo ito ujapa we minabo edimosiya wati nesa liki minataboya apila malokaya asako We napamo meinawa bekolo iye liki elitae. Ito edimo duliki welitaya elekele oluhotipolesidaya asaiki dilipi lalo ikiki lahelamibo nesamu lalahu ibitikaka nesaya hulalo. Sa-nikiya sa-liki elilo: Elekele oluhotipoki ito edimokiya ahotipo okulumau makoko ne. Emo yowiki minabola ito limiki minabolamukiya eliyoko makoko aweyahago one.

  • 5-8 Kol 3:22-259 Kol 4:1

Omailokati lowa nesa ile imisami le ladeu molatune.

10 Lo suwoko letuyo, elilo. We napaloka wiki kolikiki abuha-wowo napaya edimotoka minadeko yamidana ulauya mini-liki wiki elewole ilo. 11 Omailokati lowa nesa ile imiya li dadeu ikiki ujapa iki minadeko, olohalimo sunauka dokepa jekaka nesa lekolo noideko maya abuha-wowo likiki minatabototiya ipisi hulatae. 12 Edimosiya alo eli-minae. Lemoya aha lupaki wewenalita lowa-sawa amune. Duliki we napasi ito elewolenipoki we napa oloti lubu jenebo onawalo minaboya dupaki minamibo ito mudamodemidanaya lahelamibo nesaya okuluma iwauka minabolawasiya lowa hi limikaka niae. 13 Edimosiya yamuya Omailokati lowa nesa ile imi likiki miniki lahelamibo lowalo dabuha moliki minatabo yupekaya ulanipolo wesi kohaidikatayo, edimosiya ayalo elewole iki minatae. 14 Edimoya sa-ikiya siniki minalo. Ga ihilawa uvakidana dupalo olo jebo nesa ilenedanaki, Omaimidana omudaloya wehe liki minatabolimoya apitipolokaya sula lolo okadeko uka jikiki minalo. 15 Hulumidana gala lalo maya li etoha iki liminatabolimoya diguka su lolo okadeko li etoha ikiki monilo. 16 Sa-nikiya dolada napaya eli elewole okakalimo uvatipo lolo okadeko muki yupekaya uka jikiki li-minadeko osele nesa aholada imilauya ilelimo satokadeko ilemidana jola maya kohako hitiye. 17 Sa-nideko ainidunu adakolikidana ulitipowa dilimekakaya li olo jikiki Omaimidana weuna oluholokati Omaimidana galalimoya sopolo emitatipo lolo okadeko li-minatae. 18 Edimoya muki yupeka Omai weuna oluhomidana abuha-wowolalo Omaitoka koli miki wako wako liki minalo. Sa-ikiya yogo-yogo jiki osele delamideko ujapa iki minalo. Saniki monoka elebo wewena mukimuya Omailoka lilo. 19 Saniki nemokumukiya We napamo nepane le aila jekadeko gala laloya halukuka nebo maya nomoda wamideko lo soto moloko suwetane liki Omailoka lilo. 20 Nemoya aya gala lalomuye loko gawa lo soto molokaka we maya nala numuku hulinitayoko minobo weya Omailimo lonetaibomidana makiloti oli nemamideko lo soto molatane liki Omailoka lilo.

  • 14 Aes 11:5; Aes 59:1715 Aes 52:717 Aes 59:17

Ekenipo lobetaibo.

21 Minokaka nobomidana monawa ito yowanuwa lekaka nobomidana monawa elitae loko Tikikasikahoya woko gawa maya lo libekolaiye. Emoya wewenate lalo maya We napamidana yowanulau oluhola lolo oko osele elamiyoko lekaka onebo we nenako, 22 emokahoya lemo ateya lo libeko mulutipou lalo etiye loko oli hekoyoko yaitaya nowiye.

23 Ahote Omai ito We napate Jisesi Kalaestikaho wewenane mota edimo hulu le soto mololibetoko eli elewole ikaka nesatipoya le golotolibetokadeko emo ukala mideko emo ukala mideko iki minatae loko noloe. 24 We napate Jisesi Kalaestitoka koli lalo iki ukanipo mikaka niabo wewena edimotokaya Omaimidana nasahililamoya minowa minowa oko netiye loko noloe.

  • 21 Apo 20:4; 2 Tim 4:1222 Kol 4:7-8
Copyright information for `YBY