Hebrews 12

We napalimoya oijolo mololetokaka noiye.

1Omaimidanamu li elewole ikakamidana monawa li soto pebo wewena mukisiya li wego wego iki lilimi lagoli ikabo nenako, yamuya lowa-sawa niabo wewenasiya lolosa jikili sa-ikaka niabo nesamu ele-minoko eda lelokaka noibo nesaya ololoha oko le hulatune. Ito lahelamibo nesamidana nala likebo nesaki ololoha oko le hulatune. Sa-ominokote osele lelamideko anu lilipibotoya lolosa jeko wetune. 2Sa-ominoko ele elewole okakakumuya le omutokaka ito yamidana saina lalo le soto molokaka we Jisesiya makimidana oko lomudaloka nedeko, emotoka muda wehe lo-minoko lolosa jetune. Emokaho elowa jitibo nesamuya aha nesae loko elekadanaki, yoho yaha yalo nohelideko lahelamibo we ne litahe loko owana napa helibo nesa maya aha nesaya lolo okaiyoko miluma elidanaki heliye. Sa-okadanaki, Omaimidana onowelaki siyalo maya ade lamawaka yoweko ne.

3Lahelamibo nesahena ito hokoliyahena maya Jisesida lolo itabo maya ele hulikadanaki abuha molaiye. Sa-oneyo, edimosiya emokumu nieliki maya osele amilo. Sa-ikadeko dukatipoya wina okatiye. 4Ito edimosidaya lahelamibo nesalimo dilipe udakolo noiyoko, dabuha moliki lowa hi nibiki, dupalokaya itihina ayoko olada mako owaha amiye. 5Ito Omailimoya edimokumuya ipanele yuha minae loko lokadanaki, luhawatipo maya le ilitolibetaidanaki, ga mako lo libibo maya data molokaihe, olo. Sa-loko liye:

Emo ipanelika Omailimo ilime wehe lekolo oijolo moladekoma, yamuya ele hulamo.
6We napalimo ukala bekaka noibo wewenasida dilimeko dilipe wehe lokaka noiye. Ito mukilokaya oluhola lalo dilipe molaibosidaya oijo beko dilipe wehe lokaka noinako, lahelamibo nesamu auha emekadeko maya ukaka wina amideyo.
7We napalimoya oijolo mololibetokadekoma, osele iki dukadunuya eli aha nesa lolo amilo. Ito we makolimo oluholada kohako ilime wehe lametibo nehe, sako minamiye. Muki wewenasiya oluhonipolesidaya kohaidiki dilipi wehe likaka niabo nesama nenako, Omailimo mudaiboya emo oluhola lolo ikayoko, dilipe wehe lekoloya oijolo mololibetokaka noiye. 8Sakoya Omailimoya muki oluholalesidaya dilipe wehe lokaka noinako, edimosidaya sa-olibetamideko minataboya, oluhola lolo iki minamikilae. Ayauya lenenako anulo oluhone loko lekolaiye. 9Ito ga mako letuyo. Maya mikaukati ahotelesiya oijolo moli limikayoko maya, demega lamoko demesalo moludawo nesa maya ne. Sa-ominudawo nesa maya nenako, lukateya ahoteda lo meko minuniyoko wehe lokaiye. Sakokoteya mino lalotoka moloko minatune. 10Ahotelesiya edimonipo data elebotoya meleke amanamasi nowiyoko nowiyoko oijolo molilitikaka iki minikaka aboya, Omailimoya saina lalo limitiye loko ito eimola eto oko nebo ebatoka maya koliki minatae loko sa-oletakolaiye. 11Oijolo mololetoko lilime lalo okaka noibo nesaya soto pekaiyoko maya, ada eludawotoya lelamiyoko milumawaki nesa lolo okaka noiye. Ito alikaya mino wehe lokaka noudawolimoya saina laloya lemotoka hulukiya netibo ne.

  • 5-6 Job 5:17; Plo 3:11-12

Omaimidana nasahilila maya mudai hulikatae loko data liye.

12Sa-onenako, edimoya duka opa ibo nesalimo di dadeu jekoko limiki udatabo nesa nolideko maya, osele amiki dabuha moliki elewole ilo. 13Monoka anugu wikili maya di lahelamibolimoya lina lahelamibo lolo oko suwokatiyo, monoka anuguya aku emesalo moliki niwideko wehe lokadekoma, Omaimidana anulaloya li wehe liki monilo.

14Edimoya muki wewenasitokaki hulu oko minatune liki ito duka laloki eto oko minatune likigo dabuha molalo. Ito duka huma jenebo wewenasiya miniki maya alika We napamidana mudamikilae. 15Edimokutiya we makomidanaya Omaimidana nasahililalimo asetokatiyo, ujapa iki minalo. Saniki apitipolokaya oloha lahelametibo makolimo isilika okaka noibomidana oko dukamidana ekesa nesalimo elewole okadeko, muki wewenasiya duka opa okatiyo, ujapa ibitiki minalo. 16Sa-nikiya edimotokatiya wewena mako ekahikaho Iso ibomidana okatiye. Pasidiyalo wewenasiya mini eto iki minamiki minikaka abomidana oko minokatiye. Isokahoya makoko nodenesamuye loko eimola makula ahulokati hulaiboma ne. 17Sa-onebo maya nenako, edimotipolita monawalamuya alo eli-minae. Emoya alikaya aholatokati maku lituwe loko lokaiyoko aholakaho o'e loko lo mekaiyoko, aya nesahena lolo-halo iboya nena nenako maya aya nesaya woko aha nesa lolo etiye loko elekadanaki, wije oko awisa loneboma ne.

18Edimoya Isilaelo wewena ileboya sa-ikiya Saenai bola li elikaka aweyaha amae. Ito Isilaelo wewenakidana iki jo ulumauya ma wiki hilamabo maya ne. Ito limu napa-napa viboku ito lubu jeneboku ito lasi ibokuya ma wamabo maya ne. 19Edimoya Saenai bolalokatiya pikuli napa jebo ito onowa napa liboya elamabo maya ne. Ito aya ga elebolawasiya ga makoki elametune likadanaki datauya oijo hiki letikiki minaboma ne. 20Ga sa-loko lo molaibo ga maya eleyoko eda delaiye: Wewena makoya aya bolalo monikadeko edimosiya ehadadunu kohaidi helitae. Ito jahenakiya asaikiya kohaidi helitae. 21Sakoya yatoka oliwaki nesaya soto piyoko, Mosesemamo mudakadanaki, yatoka nesamuya nemo oline nemekaiyoko luwo-luwo joe loko liye.

22Sa-oneboya, edimoya Jaiyoni bolalo nehekala, edimo Jaiyoni weuhauya Omaimidana numudala elewole oko minokakamidana ne eba Jelusalemukidana okulumau nebo ebatoya wiki hetikae. Sa-niadanaki, lepiki suwamitabo aweyaha iki okananipoki wewena minaboto, 23ito eimola oluhola lalo ulinipo okulumau luhuwa je molaiboki elowa jiki li nupa iki minabotoya wiki hetikae. Sa-nikiya muki wewena lihimatemu ona mololetatibo we Omai nebotoka wiki hetikae. Ito wehe liki minabo wewenasitoka wiki minikakaloka dilipe molaibo wewenasida weunipoloka koli mebo maya ne. 24Ito loko mutihibo ga ohatama maya le soto molokadanaki luwato nebo we Jisesitoka wiki hetikae. Ito Aeboloda koha helibo oladalalimoya yaloka paso loko liboto nehekala, Jisesikaho eimola oladala kisibolimoya leko yoweko saina lalomu lokaka noibo nesalo wiki hetikae.

25Eli-minahe. Ga lo libekaka noibo wemidanaya eli hulikatayo, ujapa iki minalo. Hapa yeikalaya Mosesekaho maya mikauka nedanaki ga mako lo bekaiyoko, eli aha nesa iki eli hulabo wewenasitokaya oliwaki nesaya dupalo soto pibo maya ne. Sa-okainako, olotiya okulumau nedanaki gala lo nolimibo wemidana lemesa mekudanaki gala ele hulatudawomuya bekimi oletamideko aha minatupe. 26Hapa ga noliyoko mima ibo ne. Sa-okaiyoko nenako, olotiya lomudaloya gala mako sa-loko lo molokaiye: Nemoya minoko aku maya mikayaki okulumakiya le momoga ekoloe, loko libo ne. 27Saina maina le soto molaibo maya le momoga okoko le tolowa etuwe loko elekadanaki liye. Sakoya le tolowa okadeko, elewole oko momoga amoko netibo nesahenaya soto pekoko elewole oko mino-loko woko minakolaiye. 28Lemoya ohola mako momoga ametibomidana mino-loko woko netibo nesaya le etoha ekolune. Aya nesamuya Omailoka epoka ludanaki oliwa mekaka oko Omailimo ele wati etibo nesa leko monokala loko minatune. 29Yaya nenahamuye, Omaiteya jo jeko ludokaka weya nenako, yamuyae.

  • 12 Aes 35:313 Plo 4:2616 Jen 25:29-3417 Jen 27:30-40
  • 18 Eks 19:16-22; Eks 20:18-21; Dut 4:11-12; Dut 5:22-27
  • 20 Eks 19:12-1321 Dut 9:1924 Jen 4:1029 Dut 4:24
Copyright information for `YBY