Hebrews 9

Go numuda asehawalimoya monoka numuda lalo makomidana aweyaha oko ne.

1Lo mutihekaka ga minawauya We napamidana monoka lokaka aya ne, ito monoka numudaya maya mikauka neboya, 2aya monokamidana go numudaya sakiya vae: Omudaloya sahaya mako hiki hukikiki uliwaya eto oneboe liki lae, sa-liki labokuya lamu jo hanaki namabetakiya ne, ito sipamidana mupilaloya Omaimidana omudalo netibo beletiya ne. 3Sa-ikiki wiki sahaya mako hiki hukaboya, uliwaya aseko eto onebo ebae liki lae. 4Yauya nuwala jokiladunu Omaitoka jokila hi mikaka namabeta goludunu lolo aboya ne. Ito goludunu hiti-minabo bokisiguya lo mutihibo ga 10-pala maya ne. Sako ayauya mana nodenesamidana somola goludunu lolo abo mako ne. Ito Elonida akusalamakiya ayauya ne. Ito atapa ehada loweloya 10-pala lo maya luhuwa jekaiyoko ne. 5Yowauya Omai lamedalamidana aweyaha nesala loweya lihima lepekaka siyalo maya okananipoloti moli hitikaidanaki minaiye. Yamidana gawaya hana minokatiye loko kolo meko lo suwametuwe.

6Sa-ikiya saina molikayoko neyoko, numuda okepauya Omaitoka jokila hi mikaka wehenama muki yupeka yowiki yowanunipo likaka aboya, 7numuda sahaya mako hiki lalada hulikabokuya Omaitoka jokila hi mikaka wesida we napanipokahogoya meleke makokomidana ulauya makoko yupekago yowekaka noiye. Sa-okadanaki meme janipohena ito bulumaka janipohena oladanipo maya lenedanaki yoweko eimola lihimalamu ito wewenasida lihimanipo aha obe-loko nebomuye loko lihimanipo le hulokaka namabetaloma olada maya kisemo wiye. 8Sa-okaka noibo nenako, yamidana nesa monawamuya Omaimidana weuna oluholimoya sa-loko noliye: Numuda sahaya minawaya aha neyoko monoka numudamidana lina aseko eto onebokuya anu hi huki-minaboku wokaka anuya golotamibo ne. 9Ito sahaya omudaloka nebolimoya oloti maya onawalo maya mikauka minudawo wewenalita aweyahateya ne. Sa-onenako, yaya mudakudanaki lahulu loko nodenesa maya o numukuya uda jeko wataina okakalimoya Omaimidana omudaloya wewenasida dukaya le wehe lametibo ne loko eletune. 10Yalimoya lupaloka li molabo gagoya ne. Ito nodenesa nokaka ito lupa nokalawe okakamidana galagoya ne. Yatoka nesaya Omaimidana galalo soto pekaiyoko, wewenasiya emesalo moli-liki niwideko alikaya Kalaestikaho saina-maina le wehe letibo onawa soto pitiye loko lo molobetaibo ne.

11Sa-oneboya, Kalaestikahoya saina watiya le soto molakolo yamidana Omaitoka jokila he mekaka we napaya soto piye. Go numuda asehawa viboya monoka numuda mako dadedunu vamabo ito maya mikauka minamibomidana aweyaha oko nebo ne. 12Emoya bulumakatipo ito memetipolesida yamidana oladanipo nehekala, eimola oladalaki ito emo eto onebo go numuda sahayau yu makoko yoweko meina heko olisauti lilimibolimoya elewole oko mino-loko woko minakolaiye. 13Eli-minahe, bulumakatipo ito memetipolesida oladanipo ito bulumaka akalewamidana lada dupalo litibo nesa lenebo wewenaloka tili tili ikadanaki dupaloka hilikayoko, lahelamiyoko minabolimoya edawaki nesa ne. 14Sa-onenako, Kalaestikahoya mino-loko wowa wowa okaka Omaimidana weuna oluholimoya ilime wehe liyoko, uka epa laloki nebo nesaya Omaimidana mekadanaki lemo oko moloko okaka udawomidana asehawa luka neboya, Kalaestida oladalalimo nokalawe oletoko lilime uliwi tokadeko, elewole Omaimidana elekelela oetatudawoya edawaki nesa minamiye.

15Yamuya Kalaestiya sa-okadanaki lo mutihekaka gamidana awehawauya minudanaki lihima le soto moludawoutiya lilimituwe loko helibo ne. Ito sakoya nohelidanaki Omailimo lesa molaibo wewenasiya elewole oko minokaka maku litae loko lo mololetaiboya wehe liki litae loko Omaiki wewenakiya dilipe nupa okaka ga ohatamakiya le soto mololetokaiye.

16Sa-iboya, elewole uvaminamidana anuwaya sakoya ne: Ahola helibomidana monawaya soto pekadekogo uvamina litabo anuwaya golotetiye. 17Omuda ohatamaki netiboya uvaminamidana galaya aha minakolaiye. Helidekoya uvaminamu luhuwa jenebo ga maya soto pideko uvaminala maya ona moliki litae. 18Yamuya sakoya lo kohekaka ga asehawamoya Jisesiya oladala kisekoko heliyoko wehe loneboma ne. 19Yamidana monawaya sakoya ne: Mosesekaho lo hukoko libo ga luhuwa jeboya madonagoya lo soto molokaka idanaki, wewenasida lo beko suwidanaki, bulumaka janipomidana oladala maya noki le opa idanaki seida oijomidana lolowaloya meme jamidana upala molo lilikekadanaki, lo hukoko libo gamidana luhuwa jebo pepaki wehena ito menakipahena minabotokakiya tili tili iye. 20Sakoya tili nobetaidanaki, sa-loko lo bekaka iye: Omailimoya lo kohekaka ga lo hukolibetaiboya maya oladalimoya le elewole oko netiye. 21Ito Moseseya go numuda eto onebo ito eto onebo yowanulo lape nebo aya nesaloya ayamidana oko tili o suwiye. 22Yamuya lo hukoko libo galoya memetipomidana bulumakatipomidana muki nesamidana oladaloti nokalawe okaka onebo ne. Ito oladaya liki wiki kisamidekoma lihimanipo li hulikaka itabo nesa lamiye.

  • 2 Eks 26:1-30; Eks 25:31-40; Eks 25:23-303 Eks 26:31-33
  • 4 Eks 30:1-6; Eks 25:10-16; Eks 16:33; Nam 17:8-10; Eks 25:16; Dut 10:3-5
  • 5 Eks 25:18-226 Nam 18:2-67 Liv 16:2-34
  • 13 Liv 16:15-16; Nam 19:9, 17-1919 Eks 24:6-8
  • 21 Liv 8:1522 Liv 17:11

Lihimatemamo Kalaestida mupilalalo yowekaiyoko miluma eleko Omaitoka jokila he meko heliye.

23Saina maina okulumau nebomidana aweyaha oko yatoka aha-namasida oladanipoloti sa-iki nokalawe jiki li uliwititae loko lonebo maya ne. Sa-oneboya, okulumau saina laloya Omaitoka jokila he mekakamidanaya eimola eto oko aitomidanadunu no jeko le ukulo letiye loko lonebo maya ne. 24Sa-loko loneboma nenako, yatoka nesa monawamuya sa-loko eletune: Kalaestiya eto onebo monoka numuda napaya dadeloti vabo ito saina lalomidana aweyahawa nebokuya ma yowamiye. Emoya okulumau yowekadanaki Omaimidana omudalo lemokumuye loko le wehe loletaibo yowanuya lekaka noiye. 25Ito Juda wewenasida Omaitoka jokila hi mikaka wesida we napanipokahoya melekeu melekeu yu makoko yupekagoya lina aseko eto onebo numukuya wokaka noiye. Sa-noidanaki eimola oladaladunu nehekala, aha nesamidana oladanipo lenedanaki yowekaka iboya, Kalaestiya eimola upalaya lemokumuye loko hulakoloya muki yupeka yowamibo ne. 26Kalaestikaho upalaya muki yupeka lemokumuye loko huloletaibo minatidanako, emoya hapa maya mika soto pibototiya hele-loko wowa wowa etibo nenako, lasolama minametibo ne. Sa-oneboya, emoya sako samidanaki Omailimo molaibo onawa suwekolo noiyoko, yu makoko yupekaya emo upala nohulaidanaki lihimate suwetiye loko soto piboya wehe loko lina suwokaiye. 27Wewenalita, yu makoko heletune loko ito yamidana mupilaloya lihimatemuya obi etune loko loletoneboma ne. 28Kalaestiya asako muki wewenasida lihimanipoma emo mupilalalo yowekaiyoko, Omaimidana uda je meko heliye. Ito akuya lahelamibo nesa suwetiye loko nehekala, emokumu ubolo miniki ewa iki minikaka niabo wewenasida olisauti lilimekaka yowanu maya le suwetuwe loko alikaya aku soto pekolaiye.

  • 28 Aes 53:12
Copyright information for `YBY