James 3

Lepa ulumate.

Wewenanele yuhase, eli-minahe. Muki tisasidaya Omailimo leko yoweko obi yowanu napa le lemekolainako, edimokutiya muki wewenalita monoka tisa lolo amilo. Lemo muki wewenalitaya le opa okaka noune. Sa-okaka nouninako, maloka wewenasiya lahelamibo ga ma lamitaboya wewesikigo minakilae. Depatipoya li dowa liki ujapa lalo itaboya dupalokakiya ujapa lalo ikilae. Hosi jasida demesalo monikili maya ainiloti lolo abo nesaya depa luwatoya moliki nala jikiki nalawalo maya liki ika niayoko, anu witabotoka wikaka niae. Asakoya no mupilalo monekaka noibo nesaya napa-napa netiboya lasilimo ahaya ilime-loko wokaka noiboya, okepau lekaka noibo welimoya lasolasi nesaloya leko tanimi ideko, aya napa-napa nesa maya anu moloko wetibo ne. Sa-okaka noinako, asako lepa ulumateya lasolasi nesa neboya, aya lasolasi nesalimoya muki nesamuya upa leko yoweko ga napa-napa lokaka noiye. Ito jo ulumaya lasolasi nesa neboya uluma okoko muki ohunahu ito yanala yuha maya loko suwokaka noiye. Ito lepa ulumateya jokidanaya ne. Lupaloka nesautiya muki mikauka nesasida ujapa weya ne. Lepa ulumalimoya muki luka lepaya le opa oletokaka noiye. Jo ulumalimoya uluma okoko muki nesa loko suwokaka noibomidanaya jo ebakuti maya olohamidana wewenalalesiya lemo maya lepa ulumate maya li welepa-alepa jeyoko, lahelamibo ga maya lokudanaki, sainahena lolo-halo okaka noudawo nesaya muki lahelamibo nesagoya lolo okaka noune. Ja ula ito yauka aha-nama ito oleteha ito nokuka nesa mukisidaya dilipe yuna okaka nesa ne, ito data li golotikaka niaboya, lepa ulumateya wewena makolimo ata lamekolaiye. Lepa ulumateya lahelamibo nesa nedanaki aha minamiye. Le welepa-alepa jeko minokaka noiye. Lepa ulumateya yahameda nesa ito helekaka nesaya ne. Malokaya lepa ulumatelotiya We napate ahotedaya epoka lokaka noune. Ito malokakiya Omailimo eimolakidana dilipe soto molaibo wewenasidaya lepa ulumatelotiya auha bekaka noune. 10 Sakoko aya makoko lepa ulumaloti maya akuya ga lalo lo beko depoka lokaka noune. Ito le welepa jeko auha bekaka noune. Wewenanele yuhase, yaya wehe lamibo nesa lolo okaka noune. 11 Mudalo, no heko nokakakutiya nokaka noki ito ekesa nokiya lemekaka noibo nesa nehe. 12 Ito analimoya uve ilitibo nehe, ito uvelimoya ana ilitibo nehe, ito ekesa nokutiya nokaka noya soto pitibo nehe. Samekolaiye.

  • 9 Jen 1:26

Omailokati wehe loko elekaka nesa.

13 Edimokutiya wewena makolimo wehe loko elekaka we netibo weya you loko minokoko ula nesa le soto molatiboya, elibo nesamidana monawaya le soto molakolaiye. 14 Dukauya mukaha emo okani emo okani liki wewena makolimo lolo etibo nesamu ma ukau yowi hilikiki dokepau ga liki minataboya suwa likatayo, dupa liki yowiki lemo wehe loko ele-minune liki lamilo. 15 Yamidana nesa lolo itaboya wehe loko ele-minune liki labo maya wehe liki elamae. Omailimoya yatoka nesa lolo ilo loko lamiboya, olohalimoya lolo ilo loko ula molokaka noiyoko, asehawa lukalotiya lolo okaka noune. 16 Maloka wewenasida mudaidikiki dukau yowi hilikiki emo okani emo okani iki minatabotokaya muki wewenasi opa nesa liki muki lahelametibo nesa lolo ikilae. 17 Omailimo wehe loko elekaka nesa limitiboya lukauya mukaha minoko suwa minoko auha minoko amoko hulugo minoko uluwitokogo minatudawolikaya migelele iki minatabolasidaya mudaidokoko dilipe lalo oko aito wewenasida mudaido lalo-talo oko mudaido oha amoko lepa ulumate loweloti suwaki namaki lamekolune. 18 Muki wewenasiya hulu wewenago miniki wehe letibo nesago lolo itaboya hulu nesago soto pekolaiye.

Copyright information for `YBY