John 12

Beteni numutoka Jisesida nuwala lalo wibo netupa hiletaibo.

(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)

1Esenipo vobetaibo holi onawa maya alili oko onawa 6 aha neyoko Jisesi maya Beteni numutoka woko hetiye. Aya numutokaya omutoko Laselesi maya helenebokuti ilime sinaibo numuda maya ne. 2Sa-iki aya numuto maya nodenesa ataina ayoko nenako, Matamamo nodenesa maya leko moneko ona moloko nobiyoko, Jisesi maya Laselesilekiya magoina minayoko ne. 3Saki niki minayoko, netupa makoya uliwa nadiyae loko meinawa yoweko nebo netupa maya Melemamo meina heko leko nisekoko botoloutiya Jisesida ilalo maya kisekoko madona yopalalotima uli jeko le lalo oetaiye. 4Sa-iyoko, numuku maya nuwalalimo molo lele moniyoko, unala ipalale yuhauti maya we mako Kaliyoti ebatokati we Judasiya Jisesida mimi etibo welimoya sa-loko liye: 5Nuwala lalo wibo netupa maya nenako, aha minatidanako, meinawa kilisimasi makokomidana ukau ehada lekoko saina-painahenanipo minametibo wewenasida betine. 6Loko liboya, sainanipo minamibo wewenasidamu lamiye. Emokahoya Jisesida wewenalalesida ehadanipolo ujapa onebo nenako liye. Ehadahena liki nisiki meyoko le suna suna oko minokaka ibo maya nenakoya, liye. 7Loko liyoko, Jisesimamo edimoya hulitikalo, loko liye. Emoya nuwala wibo netupaya nupalo hilenetaiboya nemo helekoyoko nupalo hilinitatabo nesa leko hilenetaiyo. 8Uvaminanipo minamibo wewenaya edimoki magoina mini-liki wiki minatabo neha, nemoya edimoki sako mino-loko woko minamekoloe.

  • 3 Luk 7:37-388 Dut 15:11

Laselesida maya kohakili lowa jebo.

9Loko lokaiyoko, muki Juda wewenamasiya Jisesi maya yaloka ne liki laboya elikiki niseboya, Jisesidamugo nisamae. Laselesi maya helenebokuti ilime sinaibo wemidana maya muda-elakili nisebo ne. 10Sakiya Laselesidamuya muki wewenasiya Juda wewenasida ujapa wesidaya hulibitikiki wiki omiki elewole iki Jisesidamugo data ki me. Sayoko nenako, Omailoka jokila hi mikaka wesiya Laselesidaki kohatune liki lowa je.

Jisesida epoka likilayoko, Jelusalemu numutoka wiye.

(Mat 21:1-22; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Udikiki go maya lokaiyoko, holilo nisebo wewenamasiya Jisesima nonisiye liki labo elikiki, 13wavu-liki kokonasi aila maya letiki liki Jisesida wiki anuloka hotula ikili liki anuloka wae. Sakiya anulokaya niwiki, agae, we napamidana galalo maya nisekaninako, Omailimo maku imitiyo. Lemo Isilaelo wewenalika uliki wete maya nonisedanako. 14Liki nilayoko, Jisesima donki ja akalewa mako mudakoko emesalo maya yowekoko wiye. Sa-iboya monoka bukuguya ga mako sa-loko neboto maya ele-minoko sa-iye:

15Edimo Saiyona bolau wewenalitaya domodatipo wamideyo, eli-minahe. We napatipo maya donki jamidana emesalo maya yoweko minokoko yaitaya nonisiye.
16Sa-iboya, aya gaya lemo unala ipalalikaya ele wehe lamudawoya, alikaya Jisesi maya aku le okulumau yowekaiyoko elekoko emodamuye liki luhuwa ji molabotoya aweyaha sa-iye loko ele wehe lune. 17Jisesimamo Laselesida maya ju liyoko ono aleuti limiyoko mudabo wewenasiya wetome iki li be. 18Sa-ibo nesamuya muki wewenasiya awa maya elikiki nenako, anuloka woko hotula etune liki wae. 19Sa-ikayoko, Palasisi wewenamasiya edimonida sa-liki ligi hagi ae: We yuhakuse, eli-minahe. Aya yowanu ludawo maya aha nesa lolo okaiyoko, muki wewena maya wiki emotokagoya omiki nisuwae, liki lae.

  • 13 Sam 118:25-2615 Jek 9:9

Duliki wewena malokasiya Jisesidamuya ohula jebo.

20Juda wewenasida holi onawanipouya Omaitoka monoka letune liki Jelusalemu numutoka yowebo wewenautiya malokaya Guliki wewena minabo ne. 21Edimoya Galeli ebaku Betiseda numutokatiya we mako Pilipiyo loko nebo wemidanaya wiki we lalo nesa yamalae, Jisesida maya ma muda-elatune loko noludawolae. 22Liki layoko, Pilipimamo woko Enduluda maya lo miyoko magoinaya wiki Jisesida maya li mikaiyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: 23Okulumauti we uti nemoya huwepaneki ito luhuwanekiya soto pitibo onawa alo alili okaiye. 24Wehe loko wati gaya lo libekoloyo, eli-minalo. Kile yuha makokoya mikau hametudawoya aha minakolaiye. Ito mikau hekuniyoko maya, minoko okepa helekoko wileko yoweko aila jeko o-molakolaiye. 25Yamidana oko wewena makolimo ukala leko yowitiboya alikaya ukala opa-napa ekolaiye. Ito wewena mako nemokumuye liki duka liki limiki minataboya alikaya elewole depa mutiwa liki minakilae. 26Wewena mako nemo elekele oluhone lolo etune liki data eli-minatabo wewena maya nemo nemeke moliki nisitae. Sa-ikadeko, nemo yoweko minatubotoka maya elekele oluhoneki magoinaya minakolune. Ito nemoda nasahili initatabo wewenasida dulinipoya alikaya ahonekaho le sinakolaiye.

  • 25 Mat 10:39; Mat 16:25

We ahodawa Jisesida maya ilimi sinakilae.

27Ahoya jekoko nupau lekainako, nenae loko letuwe. Ahone yaliyo, ahone yaliyo, onawane maya alili inako, nupalo yowekolabo nesaya hulo hoto oneto loko letuboya lahelamekolaiyo, sa-loko lamekoloyo. Miluma elitubo nesa nupalo yowitibo onawa maya aloya nisekaiyo. 28Ahonelika, lokadeko ulikamidana luhuwa maya soto pideyo. Loko liyoko, okulumauti ga napa mako sa-loko liye: Nuline luhuwalaya alo onowelakiya soto pekaiboya, soto pe-loko woko soto pideko minakolaiye. 29Loko liyoko, muki li esa iki minabo wewenamasiya elikiki sa-liki lae: Okanaki we makolimoya aya lo mekaiyo. 30Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Gaya nemokumuye loko lamiye. Edimokumuye loko soto pekaiye. 31Olotiya lahelibo lahelamibo nesa ma mikau nebomidana obi obetatibo onawala maya alili okaiyo. Ma mikau ujapa we mako Olohae loko nebo wemidanaya oli hekoloe. 32Ma mikauya yalo maya nalawa iki tinitikadeko, muki wewenasida maya lesa molo boyoko nemotokagoya nisiki suwikilae. 33Loko liboya, yoho yaha yalo maya sakoya helitubo ne loko koha moloko liye. 34Loko liyoko, muki minabo wewenamasiya sa-liki li me: Lemoya monokauya ga mako sa-loko elekaka noune: Lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo weya helamoko mino-loko woko minakolaiye loko nebo maya nenako, emoya okulumauti we uti nemodaya yalo nalawa iki tinitakilae loko nenaha iyoko nolane. Ito nenamidana okulumauti we utimuya nolane. 35Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Le maya onawa lasolasiya edimo luwawatipouya lameda lekolaiye. Sa-ekolaiyo, lubulimoya edimotoka lubu jekatiyo, lelimoya edimotoka lameda lokogo netiyo, aya leya likiki minalo. Ito wewena mako lubuka witabo anuya mudai wehe lamikilae. 36Sa-oneyo, leya edimotoka nebotogoya li etoha iki li-minalo. Edimoya lemidana oluhola lolo etune liki maya nemodamuya elewole iki elilo.

  • 34 Sam 110:4; Aes 9:7; Den 7:14

Juda wewenasiya elewole iki elamabo.

Loko Jisesimamo lokoko woko suna ibo ne.
37Jisesikahoya aito-aitomidana elewole anehena maya domuda leleiya le soto molokaiyoko mudaikaboya, elewole iki data kamabo ne. 38Omaimidana epaloti ga lokaka we Aesayada gala maya woko ulolotetiye liki sabo ne. Aya welimoya sa-loko luhuwa jenebo ne:

We napane yamalae, gaya loboya, muki wewenasi elewole iki data kamae. Ito we napamidana elewoleyala maya wewenasitoka soto piyoko amanama wewenasiya elewole iki elebo ne.
39Ito Aesayada gala mako sa-loko nebo maya elewole iki data kamae:

40Edimoya domuda likoko madotipo maya opa okaiyoko sainahena maya mudai wehe lamae. Dukaya li wili jamanako, dilipe lalo etubo nesa lamiye.
41Loko Aesayakaho liboya, Jisesida lamedala maya okulumau nebo mudakoko libo ne. 42Sa-iyoko, Juda wewenasida ujapa wenipole malokasiya Jisesidamuya elewole iki data keha, lo soto molatudawoya Palasisi wewenasiya monoka anute maya hiki lilimikatae liki domodanipo wokaiyoko, li soto molamae. 43Aya wewenasiya aito wewenasi dupa liki yowitae liki sa-ikaka abo ne. Omailimo dupa leko yowitiye liki samabo ne.

  • 38 Aes 53:140 Aes 6:10

Jisesikaho lo molaibo galimoya alikaya obi oletatiye.

44Sa-iyoko, Jisesimamo ga napauti wewena mako nemodamuya elewole iki elitaboya nemodamugo elamikilae, nemoda noli hibo we ahonedamukiya elewole iki elebo elekaiye, loko liye. 45Wewena mako nemodaya mudaneli wehe litaboya, ahone noli hibo wemidanakiya muda-eli wehe likilae. 46Nemodamu elewole iki elitabo wewena maya lubu jitiboku minamitae loko ma mikau wewenasida lenipo minatuwe loko leme-minobo maya ne. 47Ito wewena mako nemo gane maya elikiki eli hulatabo wewenasida maya obi obetamekoloe. Nemoya ma mikau wewenasida lihima le bituwe loko lemamoe. Muki numuto namato wewenasida maya dilimituwe loko lemobo maya ne. 48Sa-oneboya, wewena mako nemoda huli hoto molinitikiki nemo gane maya eli hulataboya, lo molobo galimoya onawa napalo maya obi yowanu lebetakolaiye. 49Neimone nata eleko lamoe. Ahone noli hibo welimo lo soto molatane loko lonetaiyoko lokaka noe. 50Sakoya nemo nepauti galimoya elewole oko minokakamidana monawa maya le soto molokaka noiye loko ele-minoe. Ga matokaya noloboya, ahonekaho liboto noloe loko Jisesimamo liye.

Copyright information for `YBY