John 19

Jisesima helitiye liki obi itabo.

(Mat 27:15-31, Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Sakoya Paelatimamo lokaiyoko, Jisesidama seida oijoloti kohaiki, 2uliki wema nenae liki imi wemasiya uhedawaki nalaloti adakoli lolo iki madonalo olo jimikiki upalo nesa lalo okohuda luhuwalakiya liki nisiki olo jitae. 3Sa-ikiki amaitoka maya hiki leti miniki ganidalimo oulimo lemo jeje noiyoko sa-liki lae: Esekanealiyo, Juda wewenasida uliki wenipo maya minapao, ni-liki dadedunu Jisesida okepalo nijiki nijiki labo ne. 4Sa-ikayoko, Paelatimamo aku Juda wewena minabotoka maya lemeko mudalo, lihimalamuya ohu jobo maya minaminako, edimotipo elitae loko ilime-loko nonisoe. 5Loko lokaiyoko, Jisesimamo asowalaki adakolimaki upalo nesa luhuwakimaki olo jekoko lemeko minabotoka maya neyoko, Paelatimamo nodilopeko maya weya muda-elalo loko liyoko, 6Omaitoka jokila hi mikaka wehenamaki maloka wewenanipolekiya Jisesida maya muda-elikiki amowa jiki sa-liki lae: Ya weya yoho yaha yalo helitibokumuye, yoho yaha yalo helitibokumuye, liki layoko, Paelatimamo elekoko nemoya lihimalamuya ohu jobo minamiyoko, 7edimotipoya ilimi-liki wiki yoho yaha yalo kohatune likima kohalo. Loko liyoko, Juda wewenamasiya eimoladamuya Omaimidana ipala maya minoe loko lokaka noibo nenako, yamidana wewena maya helitae liki lemoda li hukiliti-minabo gauya luhuwa ji-minabo maya nenako, helitiye. 8Liki layoko, Paelatimamo Omaimidana ipala minoe loko libo ne liki labokumuya omodala adoha wiye. 9Omodala adoha wokaiyoko nenako, Jisesida maya aku numuku maya ilime-loko yoweko emoya nakahautima soto pedawo ne loko loka oetaiye. Loko liboya Jisesimamo onoto lamiye. 10Jisesimamo onoto lamiyoko, Paelatimamo emoya nenahamuya nonoto leko ga lo nemamane, nemokahoya letubotoya aha minakolane, ito nemokahoya letubotoya yoho yaha yalo helekolane. Yamidana elewoleya nimi-minabo maya neboya emoya elamape. 11Loko liyoko, Jisesimamo aha netiboya, nemo ganeya nena-nenakoma eletine. Nemo gane maya letane loko yowaukati Omailimo elewoleya emenebo maya nenako, yaya nolane. Yamuya emotoka nilime molaibo wemidana lihimala asegetoko napa-napa ne, loko lo miye.

12Loko liyoko, Paelatimamo Jisesida gala maya elekoko esewa voetatuwe loko liyoko, Juda wewenasida ujapa wesiya ai ai moliki emo maya wemidana esewa voetatadawoya Lomu ujapa wemidana iwela minatape, ito suwitatae. Ito we makolimo eimoladamu we napama minoe loko letiboya, Lomu ebatoka uliki we napa Sisada maya asetokoko lowa hamekolaiye. 13Liki layoko, Paelatima elekoko sa-loko lo bekaiyoko, Jisesida maya ilimi-liki lemeyoko lemeko ga li hukikaka sipalo maya neyoko, ehadaloti lolo abo sipaya Hibulu gautiya uliwa Gabatae liki likaka abo sipa ne. 14Juda wewenasida esenipo vobetaibo holi onawa maya minatune liki saina-painahena maya li lolowa niayoko, holiga nekewa maya Paelatimamo Juda wewenasida maya uliki wetipoma muda-elalo loko lo biye. 15Loko liyoko, aya wewenamasiya ai ai moliki sa-liki lae: Emoya suwideyo. Yoho yaha yalo yowideyo. Liki likayoko, Paelatimamo sa-loko liye: Aije, uliki wetipo maya neboya edimosiya lideko yoho yaha yalo yoweko helitiye liki nilahe. Loko liyoko, Omailoka jokila hi mikaka we napamasiya sa-liki lae: Lemoya uliki wete mako minamiye. Lomu ebatoka uliki wete makoko Sisagoya ne. 16Liki layoko, Paelatimamo elekoko Jisesida yoho yaha yalo kohaidiki helikaka oijoloti maya kohatae loko dadeuya molaiye.

17Sa-ikikiya lowa wesiya yoho yaha ya maya Jisesida mikayoko oheko leko eba mako madonipo abuhawa ebae loko ito Hibulu gautiya Gologotae loko nebo ebatokaya ilimi-liki wae. 18Sa-ikiya ilimi-liki wikiki yoho yaha yalo maya nalawa iki te. Sa-ikiki lahelamaibo we loweya kohaidiki apila maloka maloka maya nalawa iki tibitae. Sa-ikiki Jisesida maya luwaku maya hi sinitae. 19Sa-ikayoko, Paelatimamo sa-ilo liyoko yalo maya luhuwa mako sa-liki jiki molae: Naseleti numutoti Juda wewenasida uliki wenipo Jisesimae. 20Yaya numuda esewatoka minokaiyoko, Juda wewenahena muki wiki nisiki niadanaki aya luhuwa maya lepe. Aya luhuwa maya Hibulu gauti ito Lomu gauti ito Guliki gautiya luhuwa jiki moli-minabo ne. 21Sa-ikayoko, Juda wewenasida Omailoka jokila hi mikaka we napahenamasiya Paelatida maya sa-liki li me: Juda wewenasida uliki wenipoe liki luhuwa jamiki, nemoya Juda wewenasida duliki wenipo minoe loko libo ne liki luhuwa jamae. 22Liki layoko, Paelatimamo aloya luhuwa jekonako, aha netiye loko liye.

Jisesida yoho yaha yalo kohabo.

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

23Sakiya lowa wewenamasiya Jisesida maya kohaiki yoho yaha yalo maya tikiki upalo nesa maya ona moliki loweki loweki iki aya nesa maya ona moliki li yawalo yawalo iki aya wego lolo ae. Sa-ikayoko, upalo nesa hana maya onuwa miki oto amabo nesa nenako, likiki sa-liki lae: 24Sa-okainako, hukoko le nosamibo okatiye, likiki kati onokidana ono makoya molae, asitibo welimo litiye likiki. Sa-iki saboya, monoka bukuguya ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo maya ne:

Nemo olo jeminobo nesaneya ona moliki likiki muki nupalo nesaneya li onou molatabo ne,
liki luhuwa ji-minabo ga maya ayaloya niseko ulolotiye.

25Lowa wesiya sa-inayoko, Jisesida yoho yaha ya monauya mena sa-iki neboya ne: Dolale ito aholale ito Kolopasida menala Mele ito Magadala numutokati Mele makokiya. 26Yauya Jisesikaho weuna nemenebo we nemokiya magoina minuniyoko nenako, Jisesimamo dolada maya sa-loko lo miye: Mena yamalae, nemo ipakada maya muda-elogae. 27Loko lokoko nemodaya sa-loko lo nimiye: Dokada maya muda-elo. Loko lokaiyoko, aya onawalo wehe loko nemo numudaneu maya magoina minoibo ne.

  • 24 Sam 22:18

Jisesima helibo.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Jisesima yowanula le suwibo elekoko gala maya woko ulolotetiye loko ga mako monoka bukugu neboya gaya sa-loko liye: Nonemu nelokaiye. 29Loko liyoko, lape makomauya waini no ekesamidanaya mako neyoko aya nokuya noikidana elibo nesauya oijolo pikiki Jisesidama meyoko naiye. 30Waini no maya nokoko ju loko aloya ahonelika, nemedawo yowanuma le suwokoyo loko lidanaki weuna oluhola maya huloetokoko yowekaiyoko madona lipe lemeko heliye.

  • 28 Sam 22:1529 Sam 69:21

Jisesida lohanau ujaloti aluka hebo ne.

31Juda wewenasida ujapa wesiya latanipolesida esenipo vibo holi onawa maya minakili sainahena li lolowa niadanaki sa-liki lae: Aijoma holi napama minatudawoma nenako, kohaidabo wewena maya yoho yaha yalo minamitae. Liki likiki Paelatida maya sa-liki li me: Aijo maya holi onawa napa maya nenako, lowa wewenasida yaitaya doli hideko wiki aya wewenasida di abuhawanipoma jiki letiki liki wiki ale jibitatae. 32Liki likayoko, Paelatimamo lowa wesida maya doli hiyoko wiki lahelamibo weunipo molaibo we Jisesiki magoina kohaidabo we lowesida maya dima jiki letikiki liki wiki Jisesida maya muda-elae. 33Sakiya wiki mudabo maya, Jisesima alo helekaiyoko nenako, ila maya jiki letamae. 34Sa-iyoko, lowa we makolimo Jisesida lohanau maya ujaloti heko ololi iyoko oladalaki nokiya ayauti maya limiye. 35Sakiya sabo nesaya nemo nomuda ihilawaloti mudakoko maya lo noliboe, suwa minamiye. Sakiya sayoko mudaminobo nenako, olotiya edimokiya elikiki elewole iki data kitae loko lo noliboe. 36Monoka bukugu ga mako sa-loko nebo maya woko ulalo litiye loko soto piye:

37Edimoya ono abuhawaya ma jiki letamikilae.

Ito monoka bukuguya ga mako sa-loko ne:

Ujaloti lohanau hiki hokolotabo we maya muda-elakilae.

  • 36 Eks 12:46; Nam 9:12; Sam 34:2037 Jek 12:10; Lev 1:7

Jisesidama ale jebo.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Sa-ikayoko, Alimatiya numutoti we Josepuya Juda wewenasida ujapa wenipomuya omodala wokaibo nenako, sunauka Jisesida oluhola nebo wemamo Jisesida onola maya leko wekoloe loko woko Paelatida maya liyoko, Paelatimamo oo lokaiyoko, woko yoho yaha yaloti maya leko nolimiyoko, 39Nikodimasiya hapa yeikala lubuka Jisesitoka wibo we maya nuwala wibo netupa lowemidana le opa napa okoko sigelilo mologo ibo edawa maya 50 kilo okaiyoko heko leko wiye. 40Sakoya emoki we malokasiya liki wiki Josepuda maya ilimiyoko, Jisesida onola maya nuwama wokatiye liki aya netupa maya hilimikiki lawo-lawo ukulolotiya sese imikiki Juda wewenasi ono molikaka niabo nesa liki molitae. 41Saboya, Jisesida kohabo apilalokaya ya yuha mako nebo nenako, yamidana monauya ehada numuda mako neboya wewena owaha ono molamayoko, aha ohatama nebo ne. 42Sa-iyoko, Juda wewenasida esenipo vibo holi onawa maya alili okoko yowanu litabo onawa maya suwokaiyoko, aya ehada numuda maya alili neyoko nenako, yau maya Jisesida onola maya enemane iki liki wiki molitae.

  • 39 Jon 3:1-2
Copyright information for `YBY