John 8

We ukelelo neyoko mudaibo mena.

Nisikayoko Jisesimamo Olivi ya bolau maya yowiye. Udikiki go maya loko, ho ijala maya nohulaiyoko, monoka numuda napau maya yoweko neyoko, muki wewena maya Jisesi nebotoka maya nisiki li esa ikayoko, mikalo nedanaki monoka monawahena maya lainimi obetaiye. Sakoya monoka monawahena maya api-napi nobetaiyoko, monoka monawa lainimi ikaka weki ito Palasisi wemaki mena makoya we ukelelo menaya we makoki udi-minaiyoko, muda-elikiki adelo liki liki nisiki Jisesi maya neboto luwato maya hulitikiki sa-liki lae: Tisate yamalae, maya menaya we makoki udi-minaiyoko mudakoko adelo leko leko nonisudawolae. Ito Mosesekaho lo hukaibo gauya yamidana menakipa maya ehadaloti kohaidi hulalo loko loletonebo maya nenako, emoya nenae loko nolane, liki loka itikiki ga letibotoe liki ujapa i-minae. Sa-liki laboya, kohalo loko lidekoma obi oetatune, ito hulitalo loko lidekoma obi oetatune liki elehukidana vi-miniki aha ohumanau hiki lae. Sa-liki laboya, Jisesimamo ga mako lokadeko, elekoko, yalotiya le ya gauya moloko kohatune liki data kikiki layoko, Jisesimamo mino mikalo molonedanaki, ade umawa makokolotiya mikalo maya luhuwa jiye. Sakoya nojiyoko, loka itikiki, akuya loka nitayoko, sinokoko sa-loko lo biye: Edimotokati we mako lihimala minametibo welimoya adaya ehada hulo upalo jekadeko alika kohalo. Loko lokoko, akuya mino lipeko mikalo maya luhuwa jiye. Sakoya mikalo luhuwa nojiyoko, ahonipo maya le omutokaiyoko, makoko makoko iki wiki suwae. Sakiya wikayoko aya menamagoya Jisesida amaitoka maya neyoko, 10 Jisesimamo mino haka loko wenu eloko loka oetoko sa-loko liye: Ma menalae, malo minabo wewena maya nakahaloka wae. Amaloya miniki lihimakamuya obi igitamahe. 11 Loko liyoko, aya menamamo we napane yamalae, samabowae. Loko liyoko, Jisesimamo nemokiya lihimakamuya obi ogetamoe, loko lokoko, sa-okaniyo, woko numudakaloka minoko maya aku ayamidana lihima nesa lolo amo, loko lo miye.]

  • 5 Liv 20:10; Dut 22:22-24

Jisesiya muki numuto namato wewenasida lenipo ne.

12 Jisesimamo alikaya ga maya esewau leko nemoya muki maya mikau wewenasida lenipo minoe loko liye. Sa-ominonako, nemoda nemeke molatabo wewena maya lubu jitiboku wiki minamikilae. Elewole lameda maya likiki minakilae. 13 Loko liyoko, Palasisi wewenamasiya eimoka monawaka lo soto moloko ladawoya, lemo eluniyoko, lahelamiye liki lae. 14 Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Neimone monawane lo soto moloko loboya, nemoya nakahauti nisekoko ito nakahauka wetubomidana monawaya le-minoko noloboya wehe loko ihilatoka noloe. Edimoya yamidana mamidana nesa mako elamae. 15 Edimoya wewenasida monawanipo li mumusopa jikiki yowanuwa likaka niaboya, aha hutuwaya likaka niae. Nemoya monawahenaya le mumusopa jekoko oloti lamoboya, 16 nemoya monawahenawaya le mumusopa jeko lituboya, neimonego lituboto minamiye. Noli hibo welimo letiboto lituboya woko anuwalo lekolaiye. 17 Mosesekaho lo hukoko libo gauti sa-loko mako nebo ne: Wewena lowesiya wewena makomidana monawalamuya li makoko aweyaha iki yowanu lisaiboya woko anuwalo litibo ne loko lonebo maya ne. 18 Neimone monawane maya noloyoko, noli hibo we ahonekahoya asako monawane maya lo soto molokaka noiye. 19 Loko liyoko, loka itiki ahokaya nakahama ne, liki layoko, Jisesimamo edimoya nemo monawane maya elamanako, nemo ahonedakiya monawala elamae. Edimoya nemo monawane eleboto minatidanako, ahonedakiya monawala eletine. 20 Loko Jisesimamo liboya, monoka numuda napauya ehada molikaka bokisi apilaloka minoko, monoka monawahena lainimi obeko, aya gaya liboya helitibo onawala maya alili amiyoko nenako, wewena makolimo ilime nala numuku molamibo ne.

  • 08 Mat 5:12; Jon 9:513 Jon 5:31

Nemoya woko minatubotokaya ma wamikilae.

21 Jisesimamo sa-loko lokoko aku amida meko sa-loko lo biye: Edimoya nemokaho hulolibikoko wokoyoko, moniki nemodamu ohu jiki jiki ikiki lahelamibo weutipokiya aha miniki helikilae. Sakiya helikiki nemo woko minatubotokaya ma wamikilae. 22 Loko liyoko, Juda wewenamasiya sa-liki lae: Nemo woko minatubotoka ma nisamikilae loko liboya, nenahamu liye. Eimola upala le lahelamibo oko helekolo nolihe. 23 Liki layoko, Jisesimamo edimoya mikauti minae. Nemoya yowauti minoe. Edimoya ma mikauti minaboya nemoya ma mikauti minamoe. 24 Sa-onenako, nemoya yamuya lahelamibo weutipoya aha nedeko helikilae loko lo noliboe. Nemoya minoko monawane lo noliboboya, nemoya Omailoti lemobo we minane liki elewole iki data kamitaboya, lahelamibo weutipokiya helikilae. 25 Loko liyoko, loka itiki sa-liki lae: Olo, sa-ideya maya, emoya ekahima minane. Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Api oko maya mikau lemobototiya lo libe-loko wokaka nobolae. 26 Nemoya muki wewenalika lihimatipoya le-minobolae. Sa-noyoko, noli hibo welimoya ga ulawa lokaka noiye. Sa-noiyoko, nemoya epauti ga elobo maya nenako, ma mikaukaya lo soto moloko lo libekaka noe. 27 Aholadamuya sa-loko lo bibo maya aya wewenamasiya eli wehe lamabo ne. 28 Sa-ikayoko nenako, Jisesimamo amida meko sa-loko liye: Edimoya nemo okulumauti we uti maya yoho yaha yalo nalawa iki tikadeko maya nolobo nesahenaya soto pideko mudatayo. Ito eimola atauti yowiboto yowanu lamoko, aholakaho liboto yowanu lekaka iye liki alikaya eli wehe litayo. 29 Noli hibo weki nemokiya magoina minoiye. Nemoya muki yupeka sainahena oko moloko noboya umu helekaiyoko nenako, ma hulonetamiye. 30 Loko liyoko, yaloti maya muki wewenasiya emokumu lahelamibo nesauti lilimitiye loko lo mololetaibo wema ne liki elewole iki ele.

Ga wehe loko ulawalimoya lahelamibo nesauti lilimitiye.

31 Juda wewena elewole iki elebolawasida Jisesimamo sa-loko lo biye: Edimoya nemo ganelogo minataboya nemo oluhone wehe liki minakilae. 32 Sa-ikiki ga ulawalimoya nalatipo maya wina olibetokadeko wati iki minakilae. 33 Loko liyoko, edimomasi sa-liki li me: Lemoya Aebalahamuda ouvamela minuniyo, wewena makolimo meinawa lamiki agowe yowanu limibomidana nalauti maya olotiya wina oletokadeko wati oko minatune loko nolape. 34 Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Nemoya wehe loko ga lo libituyo, elilo. Wewena mako lahelamibo nesa liki minatabo wewenaya aya nesalimoya nala jebetokadeko minakilae. 35 Agowe yowanu lebo wewenasiya ujapa wenipomidana numudalau maya minamikilae. Aya wemidana ipalagoya onawa hanaya oluholago mino-loko woko minakolaiye. 36 Yamuya Omaimidana ipalakaho wehe loko nalauti maya olutolibetokadeko nalau minamikilae. 37 Edimoya Aebalahamuda awolale minune liki layoko, mudalido-minoboya, ganeya dukau minamiyoko nenako, nemoda maya kohanelatune liki likaka niae. 38 Nemoya ahoneda amaitoka neyoko mudaobo nesamugo lokaka noe. Ito edimoya ahotipole nesa mudabomugoya likaka niae. 39 Loko liyoko, lemo ahoteya Aebalahamuya nenae. Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Edimoya Aebalahamuda awolale minatidanako, Aebalahamu ibo nesa letine. 40 Nemoya Omailokati ga ulawa elobo ga maya lo libobomamuya kohanelatune liki likaka niaboya, Aebalahamuya sa-loko lamiboma ne. 41 Edimoya ahotipole abo nesa likaka niae, loko liyoko, edimomasi sa-liki li me: Lemoya anulo oluho minamune, Omaiya ahote makoko ne. 42 Liki layoko, Jisesimamo nemoya Omai minobototi wewena lolo okoko leme-minobo maya nenako, ahotipo Omai minatidanako, dukaya nemotoka moli nemetine. Aha neimone nata eleko soto pamoe, Omailimo noli hekaiyoko leme-minoe. 43 Nemo ganeya nenaha iyoko eli wehe lamae. Nemo ga noloboya eda delokaiyoko elamae, yamuyae. 44 Edimoya ahotipo Olohalimo umu helitibo nesago letune liki data kikaka niae. Emokahoya hapa yeikalaloti api oko kohaidokaka omo nonisiye. Ukauya ga ulawa mako minamiyoko emesa mekaka noiye. Suwa gamidana ahola ito suwa nesaya nodenesala lolo iyoko, yalo ata ke-minoko sa-okaka noiye. 45 Nemoya ga ulawa maya lo libekaka noboya edimoya eli hulikaka niae. 46 Edimotokatiya wewena makolimo nemo lihimane netiboya lo soto moladeko woko wehe letihe, sakoya minamiye. Nemoya wehe loko ga ulawa maya lo libekaka noboya, nenaha iyoko maya elewole iki eliki emesalo molamae. 47 Edimoya Omaimidana oluhola minataboya Omaimidana gala maya elikilae. Sa-itanako, edimoya Omaimidana oluhola minamiki, gala maya eli hulikaka niae.

  • 33 Mat 3:9; Luk 3:8

Aebalahamuya soto peko minamiyoko Jisesiya nebo we ne.

48 Loko liyoko, Juda wewenamasiya sa-liki li me: Emoya Samaliya we maya madoka opa noiyoko lokaka noane loko lokaka noudawo maya wehe loko lokaka noune. 49 Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Nemoya madone opa iyoko lamoe. Edimolitaya nemodaya liki mumusopa jikaka niae. Ahoneda maya ilime napa oko lokaka nohao. 50 Nemoya nuline wetiye loko lamoe. Yamidana nesaya ahoneda nesala ne. Emoya ga lo huko huko weya nenako, muki wewenasida monawanipomuya lo hukobetakolaiye. 51 Nemoya wehe loko lo libekoloyo, eli-minalo: Nemo gane ele litibo wewena maya ukalahena ito weunahenaya helamekolaiye. 52 Loko liyoko, Juda wewenasida ujapa wenipolesiya sa-liki lae: Emoya madoka maya alo opa okaiye. Aebalahamudamuya ladawoya alo helekaibo we maya nehao. Ito Omaimidana epaloti ga likaka wehenaya alo hapa helikabo maya neboya, nemo gane elitabo wewena maya dukahena ito weunipohena helametiye loko nolape. 53 Latate Aebalahamuya yoweko nebo we maya helibo ne. Emoya Aebalahamuda maya asetakolo nolape. Ito Omaimidana epaloti ga likaka wehena maya alo asaiki helikabo maya neyo. Emoya nakaha wemu nolane, aha suwa loko upaka leko yoweko nolane. 54 Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Neimonego nupane leko yoweko letuboya wehe lamekolaiye. Ahone Omaiye liki likaka niabo welimoya nilime napa okaka noiye. 55 Edimoya aya wemidanamuya eli wehe lamae. Neimonekahoya aya wemidanamuya ele wehe lo-minoe. Ahonedamuya elamoe loko letuboya edimokidana suwalo we minokatuwe. Ahonedamuya ele-minoko galakiya le-minoe. 56 Latatipo Aebalahamuya nemo maya mikau lemobolawa maya wamotoka muda-nelokoko elowa jeko nebo ne. 57 Loko liyoko, aya ujapa wemasiya sa-liki li me: Emoya meleke 50 wamiyokoya Aebalahamudaya mudaelo-minape, liki lae. 58 Liki layoko, Jisesimamo nemoya wehe loko lo libituyo, eli-minalo. Aebalahamuya owaha soto peko minamiyoko, nemoya omutoko minobo we maya olotiya lemeko maya minoe. 59 Loko liyoko, ehada maya likiki kohatune liki sa-niayoko, Jisesimamo aha nesa lolo oikoko monoka numukuti muki wewenasida luwawanipouti maya lemeko wiye.

Copyright information for `YBY