Luke 17

Lahelamibo nesalo ula molokaka ga.

(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

1Jisesimamo unala ipalale yuhasidama ga mako sa-loko lo biye: Lahelamibo nesamu ula molikaka niabo nesaya aha minakolaiboya, aya nesamu ula moloko lo-lele monitibo wemidanaya Omaimo nenaha lolo oetatihelae. 2Oluhone lasomosola minatabokutiya wewena makolimo makomidana lahelamibo nesa lolo o loko esewauka le ahu letiboya, Omailimo nenaha oetatiye. Ehada napa-napaloti enolauya nalawa iki tikiki helu i ela noku hulatabomidana asetoko Omaimo edawaki adoha nesa lolo oetatibo ne. 3Ehe, edimoya iki moliki itabo nesa ujapa iki minalo. We iweka makolimo liwe weuna molokadekoma auha meko ata lo. Sako ata lideko gaka elekadekoma lihimala le huloeto. 4Makoko yulakaya lihima nesa legetonetiboya 7-pala yulaka noadawotoka niseko iwene, yamidana nesa lolo oetobolimoya muluneu lahelamiye loko niseko lo imitiboya yamuya asako lihimawalaya le huloeto.

  • 3 Mat 18:15

Elewole oko elekaka nesamidana le hutili oleto.

5Aposolosi We napamidanama sa-liki li me: Emo elewole oko lata elekaka nesaya le hutili oleto. 6Liki likayoko, We napamamo sa-loko lo biye: Masteti ya ihilawa lasolasilimoya wileko yoweko napa-napa okaka noibomidana elewole iki elikaka nesatipoya minatidanako, ya makomidana babiya oko lemeko ela noku sino-mino liki li mitaboya, gatipo ele libekoko aha sa-etibo ne.

Elekele oluhola yowanu ga lobetaibo ga.

7Edimokutiya we makomidana elekele oluhola mikauka yowanu leko netibototiya ito ja ujapa oko netibokutiya ludakama nisekadeko aha sa-loko lo mitibo nehe: Enemane oko yoweko nodenesaka noko mino. 8Sako minamiye. Emoya sa-loko lo mekolaiye: Emokahoya yowanu lekaka upalo nesaya le molokoko ludakaya nodenesa wataina onetadeko nonoyoko, alikaya emoka epa nesaka wataina oko natane. 9Loko loetokadeko, elekele oluho maya ujapa wemamo loetaibo nesa lekogo nedeko, ujapa wemamo dowa lokoe loko letihe, ma ilime lalo amekolaiye. 10Ito edimo monawatipokiya asa-okogoya ne. Edimo yowanu ga lolibetoboya liki suwikikima sa-likiya lilo: Lemo elekele oluhoka ebili maya loletadawo yowanugo maya aloya lekune, kolo meko mako lolo amune liki lilo, loko lo biye.

Jisesikaho liboto mika ihi jelebo wewena 10-pala olutabo ga.

11Jisesima Jelusalemu numutoka wekolo Galeli ebakuka ito Samaliya ebakuka luwakuya nowidanaki, 12eba makomaloya nise hetoko nowiyoko, mika ihi jelebo wewena lade maloka maloka suwiyoko wewenasiya muda-elikiki yuha le yolalo malo nesama nenako, likadanaki hototiya ju liki sa-liki lae: 13Lemo ujapa wete Jisesiyo, lemokumuya milumate eleleto. 14Liki layoko, mudaidokoko sa-loko liye: Edimoya olutitabokumu dupatipoya liki wiki Omaimitoka jokila hi mikaka wesitokaya dilipilo. Loko lo bekaiyoko, oha li wili jiki niwayoko dupalo jelebo nesa maya olutobetaiye. 15Oluto suwobetaiyoko, makokolimoya mudaiboma sa-iyoko akuya niseko ga napautiya Omaimidana epoka lomo lomo, 16Jisesitokama nisidanaki i bola heko Jisesidama epoka liye. Aya weya Juda we nehekala, Samaliya welimoya sa-iye. 17Sa-iyoko, Jisesimamo sa-loko liye: We 10-pala minabo maya 9-palama nakahaloka wae. 18Edimomasi nisiki Omaimidana epoka litaboma neboya, aha wikayoko, Samaliya ebakuka muda aha nesa okaka noudawo wewenauti eimolago nisekaiye. 19Loko lokoko aya wemidana elewole oko eladawolimoya ilime haka loetokaiyo, sinoko wo loko lo miye.

  • 14 Liv 14:1-32

Omaimidana ohola soto pitibo ga.

(Mat 24:23-28, 37-41)

20Palasisi wewenasiya Jisesidama loka itiki Omailimo ujapa oletatibo we napateya nena yulakama soto pitiye liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Omaimo ujapa olibetatibo onawaya edimo mudai-minadeko, onowelaki soto pamekolaiye. 21Yamuya anewa mako mudaikikima agae, maloka soto pene, ito yolaloka soto pene liki lamikilae. Eli-minahe. Omailimo ujapa olibetatibo ebaya dukauya soto peko ne, loko liye.

22Ito unala ipalale yuha maya sa-loko lo biye: Minoko onawaya alili etiboya nemo okulumauti we uti muda-nelakiliya nupamu elitabo neboya, ma muda-nelamikilae. 23Ya yulakaya sa-liki li li bikilae: Lemotoka soto nopiye, ito edimotoka soto nopiye liki lideko, edimoya emesalo moliki wamilo. Ito wehe liki lae liki data kamilo. 24Okulumaloka muki go pana nokiyoko mudaokaka noune. Yamidana sako nemo okulumauti we uti nisitubo onawa alili noidekoma, sa-etibo nenako, ma mikau minatabo muki wewenasiya mudatabo mudaneli suwikilae. 25Sakoma neboya, maya wewenasiya nemo okulumauti we utima mudaneli hulikiki nemodama miluma nesa le nemetune liki li-minae. 26Nemo onawanemoya alili noideko maya, Nowama nebo onawalo minabo wewenasida diyakauya jitabo ne. 27Edimoya ataina napa-napa adanaki mena hukadanaki yogo-yogo jiki mini-liki wayoko, Nowa maya menakipa oluholaleki noku lapeu yowikayoko, no napa ileko niseko nolimo kohaido esa iboma ne. 28Ito Lotima nebo yulakamaki asa oneboma ne. Edimoya nodenesa napa-napa ataina adanaki, meinalo nesa li yolalo malo adanaki, yowanu liki yuha yaha adanaki, numuda vikiki lukikiki Lotida gala maya elamiki sa-niayoko, 29Lotimamo Sodomu ebama hulikoko nowiyoko, okulumautima gokidana nesa sako jo ulumaki lemeko kohaido esa iboma ne. 30Okulumauti we uti nemoya nisitubo yupekaya asako soto pekoloe. Soto pitubo yulakaya muki wewenasiya asaiki sa-ikilae. 31Ya yulakaya numudanipo hekaka minatabo wewenasiya enemane iki yowiki uvaminanipo lamikilae. Ito wewena mijanipouka minatabototiya enemane iki nisiki numudanipoukati uvaminanipo lamikilae. 32Sa-oneyo, Lotida menalatokagoma data kilo. 33Wewena mako duka depaya li etoha iki li-minatabo wewenaya wiki opa ikilae, ito wewena mako duka depaya wina itaboya elewole depa mutiya likilae. 34Nemoya wehe loko lo libituyo, eli-minalo. Nisitubo lubukaya we loweya makoko sipalo udi-minasaibokutiya mako maya ilimekoko makomamidana huloetakoloe. 35Mena lowema witi ihilawa esopa jiki nimulisaibokutiya Omailimo makomalaya ilimekoko makomalaya huloetakolaiye. 36Loko lokaiyoko, unala ipalale yuhamasiya loka itiki sa-liki lae: We napate yamalae, ya nesaya nena yulakama soto pitiye. Liki layoko. sa-loko liye: 37Wewena helebo onoloya nama osuwehaya enemane iki limi esa ikaka niae. Yamidana ma mikauka wewena nuwama nesalimo dukauka waitetibo onawaloya enemane iki obi napa ikilae, loko lo biye.

  • 26 Jen 6:5-827 Jen 7:6-2428-29 Jen 18:20-19:25
  • 31 Mat 24:17-18; Mak 13:15-1633 Jen 19:26; Mat 10:39; Mat 16:25
  • 31 Mak 8:35; Luk 9:24
Copyright information for `YBY