Mark 11

Jisesi maya uliwa li sawa jikilayoko Jelusalemu numutoka wiye.

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Sakiya Jelusalemu numuda aliliya bola mako Olivi ya loko nebomidana ohalaloya numuda emesa loweya neboya dulinipo makoya Betepeje loko, ito Beteniyo loko nebotoya wiki hetikiki, Jisesimamo unala ipala lowesida maya doli nohidanaki sa-loko lo biye: 2Yolaya numutoka wiki hetikiki, donki ja akalewa nala ji-minatabototiya mudaki wewena emesalo monamitabo netiboya wina ikiki liki nisiliyo. 3Sakiya wina niaiyoko, we makolimoya nenaha ikili wina niaiye loko lidekoma, we napalimo yowanu neyoko maya jamu liyoko wina noinako, aku maloka enemane oko oli hekadeko leko nisesibo ne liki li miliyo. 4Loko lokaiyoko, wiki anu ateto maya aya jama nala ji-minayoko mudaikiki wina niaiyoko, 5ateto minabo wehenasiya mudaidikiki donki ja akalewaya nenaha ikili wina niaiye liki layoko, 6Jisesimamo sa-liki liliyo loko libo ga maya laiyoko, oo likayoko liki waiye. 7Sakiya aya jama liki Jisesima neboto wikiki olo ji-minaibo nesa maya ololoha ikiki aya jamidana emesalalo molikaiyoko, Jisesima yoweko mupilalo maya ne. 8Sakokoya nowiyoko, muki wewenasiya dupalo nesa maya ololotiki anugu moli-liki nilemeyoko, maloka wewenasiya kokonasi ailawa maya hiliki anugu moli-liki wiki newelusa imi wae. 9Sa-inayoko, omutika alika molika abo wewenasiya ga napauti agae, we napamidana galalo soto pekadanako, Omaimo maku imitiye. 10Latate Dewitikidana netibo weya nenako, ya welimo ujapa oletatibo onawaloya Omailimo maku limitiye. Okulumau Omaitemidana epoka letune, liki lae.

11Sakiya limi wiki Jelusalemu numuto maya wikiki monoka numuda napau maya yowiki muki nesahena maya moneko mudako suwokoko ho maya lemeko lubu onawa alili okaiyoko unala ipapalale yuhamakiya li Beteni numutokaya wae.

  • 9 Sam 118:26

Omailimoya Juda wewenasida auha metibomidana aweyaha oko koha moloko sigolokidana yamidana ebili ga loetaibo.

(Mat 21:18-19)

12Lubu jekoko go maya lokaiyoko, Beteni numutoka hulikiki niwayoko, Jisesima nodemu elokaiyoko, 13mudaibo maya sigolokidana ya mako hoto neboya ailawa obe-loko neyoko, ihilawa jenetihe loko woko mudaibo maya, ihilawa jitibo onawa minaminako, ailawago neyoko mudakoko, 14aya yamidana maya sa-loko auha miye: Emoya ihilawaka jamoko ayamidana mino-loko woko minadeko emokutiya wewenasi ihilawaka liiki namitae loko liyoko unala ipalalesiya ele.

Monoka numuda napau lo hukobetaibo.

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15Sakiya Jelusalemu numuto maya wiki hetikiki Jisesimamo monoka numukuya yoweko mudaibo maya wewena ayauya miniki sainahena maketilo moliki li yolalo malo niayoko, aya wewenasida maya kohaidoko doli heko le hulikoko aito mikalokati ehadama li huliki aya mikauti ehadalo li moliki senisimi ikaka wesida namabetanipo maya leko hululu jeko hulikoko, Omailoka jokila hi mikaka nama, nama luhukidana li yolalo malo ikaka wesida namabetanipomaki leko hululu jeko hulikadanaki, 16monoka numuda napauya nesa makoya liki wamilo loko lo hukobetaiye. 17Sako lo hukobetokoko, Omailimo libo ga mako monoka bukuguya, nemo numudaneuya aito aito wewenasi Omailoka domuda likikaka numudae loko libo ga luhuwa ji-minabo maya neboya, edimo ukelelo wewenasi suna iki minikaka niabo muliya lolo ikae. 18Loko liyoko, Omailoka jokila hi mikaka weki ito monoka monawa api ibikaka we napakisiya Jisesidama kohatabo anumuya ohu jeboya, Jisesikahoya muki wewenasida monoka lo biboya lahelepa delaibomuya kohakuniyoko, aya monokala elebo wewenasiya lemoda lowa napa hi limikatae likiki hulitae. 19Sa-likayoko nenako, muki ludaka maya Jisesileki aya numuda maya hulikiki Beteni numutoka udakili wikaka ae.

  • 17 Aes 56:7; Jel 7:11

Sigolokidana ya opatibomidana monawa.

(Mat 21:20-22)

20Go maya lokaiyoko, nekewa maya anuloka niwiki sigolokidana ya maya monauti opatiyoko mudae. 21Sa-okaiyoko, Jisesimamo libo ga maya Pitamamo elekoko ujapa wenelika mudao, sigolokidana yamidanama auha medawo maya alo opatekoko ne. 22Loko liyoko, Jisesimamo Omaidamuya elewole iki data kilo loko lo biye. 23Nemoya wehe loko lo libekoloyo, elilo. We makolimoya bola makomidana enemane oko babiya oko lemekoko le ela noku hilo loko letiboya, atala lowe kamoko makoko elewole oko ke-minoko letibotoya, hitibo ne. 24Sa-onenako edimoya sainamamuya Omailoka data ki elewole i-miniki wako ni-liki aloya lekune liki wako litaboya aya nesaya litabo ne. 25Saniki maya Omailoka likaka itabo onawaloya we makomidana lihimala li-minatabo maya hulalo. Sa-ideko ahotipo okulumau welimoya asako edimo lahelamibo nesatipohenama hulolibetakolaiye loko lo biye. [ 26Ito edimoya iwetipolesida lihimanipo hulibitamitaboya okulumau ahotipokaho lihimatipo hulolibetamekolaiye.]

  • 23 Mat 17:20; 1 Kol 13:225-26 Mat 6:14-15

Jisesida abuha-wowolamu loka itae.

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Jelusalemu numutokaya aku li wili jiki nisikiki, Jisesima numuda napauma yoweko nomoniyoko, Omailoka jokila hi mikaka we napaki ito monoka monawa api ibikaka we napaki monoka ujapa weki nisikiki Jisesida maya sa-liki loka itae: 28Emo aijoma malo niseko monoka numuku lolo adawo nesa maya ekahida galalo sane liki lae. Ito ekahimamo lokaiyoko sa-okaka noane. 29Liki layoko, Jisesimamoya nemoki ga mako loka olibetatuyo, edimosiya ada li nimikadeko, nemoya ekahida galalo sa-okaka nohe alikaya lo libituwe. 30Jonimamo noku udobetokaka yowanu libo maya nakahaukati le soto molaibo ne. Ya yowanu maya Omaimidana galalo lihe, ito maya mikau wewenasida ganipolo lihe, yawa maya li nimideko elituwe. 31Loko loka obetaiyoko, edimonipoloka ligi hagi iki sa-liki lae: Okulumauti le soto molaibo ne loko letudawoya, sa-onetiboya edimosiya nenahamuya Jonida galalo emesalo molamae loko letibo maya nenako, 32ito muki wewenasiya Joniya Omaimidana epaloti ga wetome okaka we ne likigo lanako, Jonimamo aya yowanu liboya wewenasitoti le soto molaibo ne loko letudawoya, wewenasiya auha limikiki nenahama lolo ilitatahe loko lomodate wokaiye, 33likiki Jisesida maya onoto liki lemo Jonida monawala ma elamune liki lae. Liki likayoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Sa-ikiki maya nemo sainahena lolo nobomidana monawaya ekahida galalo sa-okaka nohe yawakiya nemo lo libamekoloe, loko lo biye.

Copyright information for `YBY