Mark 6

Naseleti numutokati wewenasi Jisesida muda-eli hulae.

(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

1Jisesimamo aya eba maya hulikoko eimola oto numudalaloka wiyoko, unala ipapalale yuhamasiya magoina wae. 2Wikiya holi onawa maya alili okaiyoko monoka numuku maya yoweko monoka lo beko neyoko, maloka wewenamasiya elikadanaki agae liki sa-liki lae: Maya welimoya ele wehe lokaka nesaya nakahauti elekoko niseko nolihelae. Maya welimoya oliwaki elewole nesaya nakahaukati le soto molokaka noihelae. 3Lemoya monawala ele-minune. Emoya numuda vokaka wemidana ipala maya ne, ito Meleda ipala maya neboya, Jemisile Josile Judasile ito Saimonile yatonipo maya ne, ito emo olu emonalate maloya minikaka nianako, yatokaya lemokidana we maya ne. Sa-liki laboyamo eda delokaiyoko, Jisesimamoya sa-liki labo ga maya elekoko sa-loko lo biye: 4Nemoki maloka Omaimidana epaloti ga lokaka wesida uliteya pou loko muki numuto namato wetiboya, lemo oto ebate ito lemo wewenatesitoka lemoda numudateukaya lulite minametibo ne. 5Loko lokadanaki, yaloka maya Omaimidana abuha-wowola le soto molatuwe loko sa-ibo maya eda elokaiyoko hulikoko, saina delaibo wewena malokasidagoya adeloti sisiwanipo jebetoko dilipe haka liye. 6Sa-iboya elewole iki data ki mamabokumuya eliyoko edala elaiye.

  • 4 Jon 4:44

Unala ipapalale yuha 12-pala monoka yowanulo wae.

(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)

Sa-ikayoko, Jisesimamoya aya numudala maya hulikoko moneko numuto namato monoka lo beikaka oko ne.
7Sa-okadanaki, unala ipalale yuha 12-pala maya dilipe nupa idanaki edimoya moniki oloha lahelamibo wewena dukauti kohaidiki doli hitae loko elewoleya beko lowe lowe oko doli nohidanaki sa-loko lo biye: 8Anu witabotokaya sainahena mako lamiki akusagola dadeu likiki wilo. Beleti lamiki, ito asa owoya uka jamiki, ehada owotipo maya lamiki, 9dilo suya jiki, olo jikaka dupalo nesaya lowe olo jamiki aha muki nesatipoya hulikiki wilo. 10Loko lokoko sa-loko lo biye: Numuda makomauya yowikiki maya ayauya mini-liki wikiki aito numutokaya wilo. 11Ito numuda emesa makomalotiya dilipi wati amidekoma, ito gatipo elamidekoma, aya numuda eba maya hulikiki huka biki dilotiya mumusopa hopo i hulikiki wilo. Sa-itaboya, Omailimo emesalo molamitabo wewenasidaya miluma yowanu bitibo ne liki elitae. 12Sa-loko lo bekaiyoko, wikiya wewenasida maya duka li wili jitae liki li soto moliki li bikiki, 13wavu-liki oloha wewenasida dukauti maya kohaidiki doli hiki ito saina delaibo wewenasida maya netupa hilibitiki dilipi haka haka limi wae.

  • 8-11 Luk 10:4-1111 Apo 13:5113 Jem 5:14

Noku udobetokaka we Joni maya helibo ga.

(Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; Luk 9:7-9)

14Sa-ikayoko, awa maya hutili oko muki ebakuka moneko ulilaki we Helotima nebotoka wiyoko eliye. Aya yupekaya maloka wewenasiya Jisesidamuya sa-liki likaka ae: Joni noku udobetokaka we maya helenebokuti sinokoko oliwaki anehena aito-aitomidana le soto nomolaiye. 15Liki layoko, malokasiya Ilaija maya aku okulumauti limibo ne liki layoko, malokasiya hapa yeikalaya Omaimidana epaloti ga wetome ikaka weuti makomanipoya ne liki likaka aboya, 16Helotimamoya Joni maya enola hukobo wemamoya aleuti sinokoko moneko aya nesa lolo okaka noihe loko ata kiya.

17Loko ata kibomidana monawaya sakoya ne: Hapa yeikalaya Heloti maya yatola Pilipida menala Helodiyasida maya hipo oko liyoko, Jonimamoya yatokada menala hipo oko ledawoya wehe lamiye loko lo-loko wiye. Sa-loko liyoko, Helotimamoya menalada ukau yowe hilekoko we mako doli hekaiyoko wiki Jonida maya adelo liki nisiki nala numuku hulitae. 19Sa-iyoko, Helodiyasimamoya epalo molokaiyoko, Jonida maya koha helituyo loko ata kiboya, Joniya lihimala minamibo we ito monoka we nenako, kohatuboya Omailimo nenaha onetatihe loko omodala wokaiyoko, Helotikahoya ujapa lalo nesa oetainako lokoko Helodiyasimamoya Jonida maya kohatibo nesa lamiye. Jonimamoya muki yupeka libo gamuya Helotimamo ata lowe kiboya, Helotida upauka lahelepa ibo gagoya liye.

21Sakoya nedanaki, Heloti maya dolakaho etaibo onawama aku data kebo onawa nisiyokoya, muki duliki wehena ito lowa ujapalo wehena ito Galeli mikauka wewena napawakiya dilipe nupa okadanaki, nodenesa ataina iyoko yauya nisiki niki minayoko, Helodiyasimamoya Jonida maya kohatibo onawa le alili molaiye. 22Sakiya nodenesa niki minayoko, Helodiyasida oluwa maya yoweko domudalo maya meleke liyoko, mudai lahelepa ikayoko, ulilaki we napalimoya aya olumidana maya meleke dowa loko lekaniyo, saina mako elonetibo nesamuya lideko imituwe. 23Loko Omaimidana omudaloya lo hukoko emoya sainamamuya letadawo nesaya aha emekoloe, ito nemo ujapa nobo mikamukiya letadawoya hukoko malokaya emo ujapa oo loko emekoloe. 24Loko liyoko, aya oluma hetoka lemekoko dolada maya ujapa wemamoya sa-loko lokainako nenahamu nelone loko letuwe loko liyoko, dolamamoya sa-loko lo miye: Aloya helekaiye loko elituwe loko noku udobetokaka we Jonida enola maya hukoko madona nimitane loko lowo.

25Loko lo mekaiyoko, aya olumamo enemane oko uliki we napama nebotoka yowekoko sa-loko loka oetaiye: Noku udobetokaka we Jonida madona maya olotiya hukoko lapeu moloko leko niseko nimitane loko noloe. 26Loko liyoko, uliki wemamoya eliboya eda iboya, aloma Omaimidana omudalo lo hukokobo maya nenako, ito lesa moloyoko nisiki minabo wewenasida domudalo lo hukonako loko elekadanaki 27enemane oko imi we mako leko oli hekaiyoko, nala numuku maya woko Jonida enola maya hukoko, 28lapeu maya moloko leko niseko aya olumidana miyoko. leko woko dolada maya miye. 29Sa-okaiyoko Jonida unala ipalale yuhamasiya aya ga maya elikadanaki wiki nala numukuti onowa maya liki wiki ehada numuku molitae.

  • 14 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

5000 we nodenesa beko naiye.

(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)

30Aposolo maya lowe lowe oko doli hibototi maya aku nisiki Jisesi nebotoka maya li nupa ikiki yauka moniki numuto namato sabo nesahenamamuya wetome iki Jisesida maya li miki suwayoko, 31wewena muki maya wiki nisiki ayoko nodenesa natabo onawa minamiyoko, Jisesimamoya sa-loko lo biye: Lemotegoya ametoka woko lasola ma mino aso jeletune. 32Loko lokaiyoko, edimonipogoya noku lapeu maya yowikiki wiki ametoya wae. 33Sakiya niwayoko, muki wewenasiya mudaidi wehe likadanaki, muki muki taonilokati maya lolosa jiki wiki omutiki yalo maya hetae. 34Sa-iki noku lapeu maya wiki hetikadanaki, wavu-liki wewena li esa iki minayoko, Jisesimamo oloto lemeko mudaiboya, sipisipi ja ujapa wenipo minamiyoko minabomidana iki minayoko mudaidokoko edimokumu ukala hiyoko, muki gahena maya wetome oko lo bebe oko ne.

35Sakoya lo bebe iyoko, miniki ho maya lemekaiyoko, oluholale yuhamasiya Jisesitoka maya nisiki sa-liki lae: Maya ameto maya minuniyoko onawa maya aloya suwokaiyo, 36doli hideko wiki numudanipo lasolaukatihe napaukatihe nodenesanipo meina hitae. 37Liki layoko, edimo laboto donoto leko edimotipoya nodenesa biki nalowo loko liyoko, unala ipalale yuhamasiya sa-liki li me: Ehada owo makokolotiya beleti meina hekoko betudawolimoya woko aya wewenaloya kohametibo nesa lekaiye. 38Liki layoko, Jisesimamo sa-loko loka obetaiye: Edimotokaya beleti nenakima nehe, wiki mudalo loko lokaiyoko, wiki mudaikiki nisiki sa-liki lae: Beleti lade maloka suwiyokoki loku lawaha libo lowekiya ne. 39Liki likayoko, aya wewenasida maya hi letika hi letika iki ohatama ohulo maya minatae loko lokaiyoko, 40hiki letabolawaya 100 wewena minae, ito mini-liki lemebolawaya 50 wewenaya sa-iki minae. 41Sakiya minayoko, lade maloka suwoko beletimaki ito lawaha lowemakiya lekoko omuda hulo okulumauka moloko Omaimidana epoka lokoko aya beleti maya posekadanaki wewenasida maya ona moliki bitae loko unala ipalale yuhasida maya bekadanaki, lawaha lowemaki muki wewenasi natae loko ona moloko biye. 42Sa-okaiyoko, yalo li esa abo wewena maya niki niki ohumanipo okaiyoko, 43lumawa nebolawaya li nupa iki manoda lape 12-palaya waitiyoko li molae. 44Ito aya nodenesa nabo wewenaya 5 tauseni weya minae. Menakipa oluhoki lepamune.

  • 34 Nam 27:17; 1 Kin 22:17; 2 Klo 18:16; Iji 34:5
  • 34 Jek 10:2; Mat 9:36

Jisesimamo no mupilalo anu moloko wiye.

(Mat 14:22-23; Jon 6:15-21)

45Sakiya nikiki minayoko, muki wewenasida maya doli heko hulo numudanipoloka mola mola noidanaki, unala ipalale yuhasida maya noku lapeu maya yowikiki Betiseda numutoka omutiki witae loko doli hiye. 46Sakoya muki wewenasida maya depoka loko doli hekadanaki, emo maya bola makomauya Omaimitoka omuda likakolo yowiye. 47Sa-noiyoko, lubu maya jekaiyoko, unala ipalale yuha maya wiki wiki no luwaku maya niwayoko, Jisesi maya eimolago no akelo nedanaki mudaibo 48maya lasi napa napalimo nisekoko noku lape maya domudalokati leko dipisoko leko nisekolainako likadanaki no kohaikaka oijoloti maya noma kohaiwa kohaiwa niayoko, okululuwa maya nohokiyoko Jisesima no mupilalo maya anu moloko woko edimo minabotoka maya hetiye. Sakoya niseko unala ipalalalesidama asebetatibo nesa leko 49no mupilalo maya nonisiyoko muda-elikadanaki, oloha mako nonisiye likiki muki unala ipalale yuhamasiya domodanipo adoha wokaiyoko opa ga lae. 50Sa-inayoko Jisesimamo enemane oko sa-loko lo biye: Domoda wamideko, mulutipo lepa hideyo, nemoma nonisoyo. 51Loko lokadanaki noku lapeu maya yowekaiyoko, lasi maya suwiboya, 52nodenesa 5 tauseni wewenasida biboloti Jisesida elewolelamidana monawa maya data golotamiyoko eli wehe lamiki aha epoka liki aiyo waiyo liki minae.

Genesaleti ebatoka saina delaibo wewenasida dilipe haka liye.

(Mat 14:34-36)

53Sakiya wiki yola helegaloka Genesaleti ebatoka wiki hetikadanaki, noku lape maya li ilikaloka moliki nala jikadanaki, 54noku lapeuti maya ekimi lemeyoko, muki wewenasiya enemane iki muda-eli wehe likadanaki, 55lolosa jiki numuto numuto wiki suwikadanaki, saina delaibo wewenasida maya dilipi mokololo molikiki Jisesi maya nebo numuto numutoka wae. 56Minabokuti minabokuti taoniloka ito numuda lasolaukati saina lasolaki napaki delaibo wewena li esa ikaka ebatoka maya dilipimi molikadanaki sa-liki li me: Upakalohe ito aha lawolawokalohe dadeloti li elikiki haka litae. Liki loka loka iki likayoko, asaiki lebo wewena maya haka liki suwae.

Copyright information for `YBY