Matthew 11

Jonikaho we lowe doli hekaiyoko Jisesi nebotoka waibo.

(Luk 7:18-35)

1Jisesimamo ga maya lo beko suwokoko unala ipalale 12-palaya minudawotoka minudawotokaya wewenasidaya monoka monawahena api-napi obetakolo wiye. 2Sa-okaiyoko, monoka noku udobetokaka we Joni maya nala numuku nedanaki, Jisesi Kalaestimamo yowanu libo ga maya elekadanaki, unala ipalale yuha lowe maya doli hekaiyoko Jisesitoka wiki sa-liki li meiye: 3Soto pitiye liki monoka bukugu luhuwa ji-minabo we maya emoya minape, ito alika mako soto pitibokumu ewa etune liki loka itaiye. 4Liki loka itaiyoko, Jisesimamo edimoya aku li wili jiki wiki oliwaki nesa mudaibomuya Jonida maya wetome iki li miliyo. 5Domuda likonebo we maya le pana kebetokaka noiye. Ito dilo lenebo wewenasida maya dilipe lalo okaka noiye. Mika ihi jelebosida dilipe olutokaka noiye. Ito data molonebo wewenasida maya le golotokaka noyoko aya elikaka niae. Ito lepa ono maya dilipe sinokaka noiye. Limiki minabo ito sainanipo minamibosiya gane laloya elikaka niae. 6Sa-onenako, nemo monawanemuya edimoya kata eli-minadawomidana oko nehekala, aitomidana oko yowanu lekaka obomu data lowe kamitabo wewenasiya elowa jiki minakilae.

7Loko lokaiyoko, Jonida unala ipala lowe maya aku li wili jiki Jonitoka niwaiyoko, Jisesimamo ayalo minabo wewenasida maya le wili jeko Jonidamuya sa-loko lo biye: Edimoya mumusopa mikaloka wabo maya nenamidana we muda-elatune liki wabo ne. We Joniya akepa lasilimo liyoko mino yeilaloka maloka ibomidana oko lowe alo we nedeko muda-elakili wabo nehe. 8Emo upaloya onowe lalo kolokoko neyoko mudatune liki wabo nehe. Eli-minahe. Luhuwaki onowe kolikaka weya duliki wesida numuku udiki siniki ikaka niae. 9Joni maya Omaimidana epaloti ga lokaka we neyoko mudatune liki wabo nehe, olo. Ga mako lo libituyo, elilo. Edimo mudabo we maya Omaimidana epaloti ga wetome okaka wekidana minamiye. Emoya aitomidana oko ne. 10Monoka bukuguya Omailimo libo ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo neyo:

Elilo. Nemo gane lo-lele monitibo we mako oli hekoyoko le omutoko woko dukau yowanu litibomidana anuwaya wiletakolaiye,
loko libo ga maya Jonitoya niseko pasiye.
11Sa-onenako, wehe loko lo libituyo, elilo: Mikauka soto piminabo wewenauti wewena makolimo noku udobetokaka we Jonidaya ma li asamaboya, Omaimidana ujapalalo muki limiki minabo ito yowiki minabo wewenasiya Jonida lasolasima asitiki minae. 12Joniya monoka noku udobetokaka ibo onawalotiya mino-loko yoweko Omaimidana ujapalaloya wehe loko soto piyoko, muki wewenasiya lowa-sawa iki Omaimidana ujapalalo yowiki minakili dabuha molikaka niae. 13Omaimidana epaloti ga likaka weki ito Mosesekiya mukitoka alikaya soto pitibo ga maya Omailimo uliki we lolo etibomuya likayoko, Joni maya alikaya soto pibo ne. 14Ito makoki eletune liki lidekoma, lo libituyo, elilo. We makoya Ilaijakidana nisitiye liki labo maya Joniya nisiye. 15Sa-oneyo, edimo dataki minatabo wewenasiya maya aya eli wehe liki elilo.

16Oloti maya onawalo minabo wewenaya nenahalo lo moloko lokoyoko wehe letiye. Edimoya eli osele iki pelesa jikaka oluhokidanaya minae. Oluho li esa ikaka ebatoya minadanaki oluho malokasida maya sa-liki ju liki li bikaka niae: 17Edimoya nenahamuya nama ludawotoya lemesalo moliki lamae. Ito malokaya wije nama ludawotoya nenahamuya wije nama lamae liki likaka niaboya, nemo Joniteya yamidana mamidana okaka noiyoko edimoya osele delokaka noiye. 18Jonikahoya aya yowanuya api okoko nodenesa lalo namidanaki no lalo namidanaki eto oko minokaka onebo ne. Sakoya eto oko neyoko mudaikiki oloha makolimo uka le opa okaiyoko ne liki likaka abo ne. 19Ito malokaya nemo okulumauti we utiya lemekoko nodenesa lalo noko no lalo noko okaka noyoko muda-nelikiki maya weya mudalo. Emoya aso we minokoko ito ekesa nolo we minokoko takisi ehada likaka weki ito maloka lahelamibo nesa lolo ikaka niae loko lata kekaka noudawo wewenaki magoina minoko nodenesa nokaka noinako, iwenipo netiye, liki likaka niabo maya neboya, Omailimo ele wehe lo-minoko saina-maina lolo okaka noibomidana ihilawa maya soto pekaiyoko, wewesoko minokaka noibomidana monawa maya soto pekoko ne, loko liye.

  • 5 Aes 35:5-6; Aes 61:110 Mal 3:112 Luk 16:16
  • 14 Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13

Duka li wili jamabo wewenaya miluma napa-napa elikilae.

(Luk 10:13-15)

20Jisesimamo eba maloka maloka yowanu le loko woko muki oliwaki nesa maya le soto piye. Le soto pekaiyoko, mudabo maya mudai hulikiki yoga lemega ikiki duka li wili jamayoko, Jisesikaho ga maya le api oko lo beko sa-loko auha biye: 21Agae, Kolajina wewenalika ito Betiseda wewenalikaya, edimotoka oliwaki nesa mako soto pekolaiye. Elewole ane edimotoka lolo oboya lahelamibo eba lowe Taeya ebatoka ito Sidoni ebato soto pibo minatidanako, edimoya hapa dukauya miluma eliki duka li wili jebomidana monawaya li soto moliki dupalo nesa bolotonetibo nesa li olo jikiki jo laku udiki minatine. 22Yamuya lo libituyo, elilo. Taeya ebatoka ito Sidoni ebatoka wewenaya onawa napaloya lihima litaboya, edimoya lihima napa edawaki likilae. 23Ito Kapaniyamu wewenalitaya, lulite maya okulumau yowitiye liki li sawa jiki likaka niahe. Sakoya minamiye. Jo ebaku limitabo ne. Ito oliwaki elewole nesa edimotoka soto pibo maya Sodomu numutoka soto petidanako, dukaya li wiji jikadeko aya eba maya tolowa ametine. Sakoya oloti maya onawaloya aya eba maya aha minatine. 24Yamuya lo libituyo, elilo: Lihimatipo libitibo onawalo maya Sodomu numutoka wewenasi lihima napa litabo neboya, edimodaya napa-napa edawakiya le ohelibetakolaiye, loko liye.

  • 21 Aes 23:1-18; Iji 26:1-28:26; Joe 3:4-8; Aim 1:9-10; Jek 9:2-4
  • 23 Aes 14:13-15; Jen 19:24-2824 Mat 10:15; Luk 10:12

Nemotoka nisikadeko dilipe eha jelibetatuwe.

(Luk 10:21-22)

25Ya yupekaya Jisesikaho sa-loko lone: Ahonelika, emoya yowa okulumaki ito ma mikaki ahonipoya minane. Sukulu loko ele wehe lominune liki likaka niabo wewenaya monoka elikiki eli wehe likatae loko le suna molobetokoko sukulu lamiki oluho aidamidana minabo wewenasidaya dukau molobikaka noane. Sa-okaka noadawomuya nemoya epoka noloe. 26Ahonelika, yamidanago soto pe-loko wetiye loko eledawoya wehe lone. 27Loko lokoko amida meko sa-loko liye: Ahonekahoya muki nesahenaya nadeu molo suwokaiye. Sa-oneboya, wewena makolimoya Omai ipalada monawala maya ele wehe lamiye. Ahone makokokahogoya elene. Ito ahoneda monawalaya muki wewenasi elamae. Nemo ipalakahogo ito lo soto moloko lo bekoyoko eli wehe litae loko letubo wewenakigoya lelimotego ahoteda monawala ele-minune. 28Osele pasele iki yoga lemega iki sainahenalimo eda delokaka noibo wewenalitaya, muki siniki nemotoka nisilo. Dilipe eha jituyo. 29Nemoya you loko minoko, nuka lalokiya minoe. Sakiya nisikadeko nemo gogoya mololibetatuwe. Sakoya mololibetokoyoko, nemotokati ga lalo elitayo. Sa-okoyoko weutipoya leso oko mino laloko netiye. 30Nemo gogoneya huluwa lalo ne, ito edawaki minamiye, loko liye.

  • 27 Jon 3:35; Jon 1:18; Jon 10:1529 Jel 6:16
Copyright information for `YBY