Matthew 17

Jisesida upala aitomidana ibo.

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Jisesi maya 6-pala onawaya wokaiyoko Pitale ito Jemisile Jemisida unala Jonilesida maya dilipe-loko bola hanau makoya yowiye. 2Yauya yoweyoko, domudaloya Jisesida upala maya aitomidana soto piye. Okulumau minokaka ibo upala maya le uho okoko okepala maya ho ijala hulaibomidana okoko upalo nesalokati maya ukulo hege-pege loko neyoko mudae. 3Sa-iyoko, Ilaijako Moseseko maya okulumauti limiki Jisesilemaki alo-nalo le. 4Alo nalo likayoko mudaikiki Pitamamo Jisesida maya sa-loko lo miye: We napane yamalae, maloya minudawoya dowa lokaiye. Sa-okainako, yamuya elekadeko maya, maloya olowala numuda loweki makoki volibetatuniyo. Makoya emoda ito makoya Moseseda ito makoya Ilaijadae. 5Loko nolibo epakiya limu ukulolimo lemeko jeko hitobikaiyoko, ayautima ga mako sa-loko soto piye: Maya nukane meminobo ipane maya nenako, muda-eloboya numu helekaiyo, emo gala maya eliki emesalo molalo, loko liye. 6Loko lokaiyoko, unala ipalale yuha maya domoda wokaiyoko, mikauka maya limiki dokepa hi-minayoko di dade maya pipi oko dupauya liye. 7Sa-iyoko, Jisesimamo woko dupaloka maya nolidanaki, sa-loko lo biye: Domoda wamideko sinalo. 8Loko lokaiyoko, siniki mudabo maya Jisesima eimolago neyoko mudae.

9Mudaikiki, bolauti maya nilemeyoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Bolauya sainahena mudaboya enemane iki wetome iki wewenasida li bamilo. Nemo okulumauti we uti maya helekoko sinoko yowekoyoko li bitayo. 10Loko lokaiyoko, Jisesida maya loka itiki lahelamibo nesauti lilimitibo we maya owaha nisamideko Ilaijaya omutoko nisitibo ne liki monoka monawa api-napi ibikaka wesiya nenahamuya lae, liki loka itae. 11Liki layoko, Jisesimamo sa-loko lo biye: Ilaijakidana weya omutoko niseko saina-painahena le lolowa etiye likiya wehe liki laboya, nemoya lo libituyo, elilo. 12Ilaijakidana we maya alo soto pekaiyoko, edimoya muda-eli wehe lamiki data eleboto lahelamibo nesa lolo itikayoko alo helekaibo maya ne. Sa-okaibo maya nenako, asaiki nemo okulumauti we utiya miluma nesa li ohinitakilae. 13Loko Ilaijakidana wemuya liboya noku udobetokaka we Jonikumuya liyo, liki elebo ne.

  • 1 2 Pit 1:17-185 Jen 22:2; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17
  • 5 Mat 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22; Dut 18:15
  • 10 Mal 4:512 Mat 11:14

Jisesimamo oloha ukau nebo oluhomidana ilime haka libo.

(Mak 9:14:29; Luk 9:37:43)

14Sakiya bolauti maya limikiki, muki wewena maya minabotoka nisikayoko, we makolimo eke loko Jisesida iguka maya niseko i bola heko sa-loko liye: 15We napane yamalae, ipanedamuya miluma elamane. Ipaneya nei molokadanaki, epaukaya etehu ilakilalimo waitokaiyoko nokukahe ito jokukaya lemeko pou loko udokaka noiye. 16Unakale ipakale yuhasiya ilimi haka litahe loko ilime-loko minabotoka woyoko, sa-imi waha waha haka loetamiyoko, aya nesalimoya newe newe lokaiye. 17Loko liyoko, Jisesimamo edimoya eli elewole amiki eli amanapa ikiki minabokumuya osele nelokaiye, loko liye. Edimotoka minoko muki yupeka maya lo libe-loko woko niseko noboto maya, elewole iki data kamanako, aya yowanuya nemogo leko minatuhe. Loko lokoko aya oluho maya namaitoka ilimi-liki nisilo. 18Loko lokaiyoko ilimi-liki nisikayoko, Jisesimamo aya oluhomidana maya auha miyoko hulomikoko wiye. Sakoya hulomikoko wokaiyoko, aya oluho maya aya onawasilo maya dowa lokaiyoko, 19unala ipalale yuha lemoya minudanaki, Jisesida maya loka itoko lemoya oloha maya nenaha iyokoma kohako oli hamune, loko loka otune. 20Loka lutuniyoko, Jisesimamo edimoya eli elewole ikakawatipoya lasolasi minokaiyokoyako, kohaiki oli hamae, loko lo limiye. Sa-ikayo, wehe loko wati aya lo libituyo, elilo. Maya mikauka masteti ihilawa lasolasilimoya wileko yoweko napa-napa okaka noibomidana iki eli elewole ikaka nesatipo netiboya, bolamidanaya mino olowe o liki litaboya aha mino olowe etibo ne. Sakiya edimo muki nesaya aha lolo itabo ne. [ 21Sa-oneboya, yamidanaya oloha nosamibomidana kohako oli hekaka anuwa mako minamiye, Omailoka lokakadunu ito monoka letune liki nodenesa mosikakadunuya kohako oli hetudawo ne, loko liye.]

  • 20 Mat 21:21; Mak 11:23; 1 Kol 13:2

Jisesima eimola helitibo onawamuya aku ohuwa hukoko libo.

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Sakoya onawa lasolasi mako minokoko Jisesiki lemokiya magoina noyowudanaki woko Galeli ebakukaya minuniyoko, sa-loko lo limiye: Okulumauti we uti nemodaya mini hana amiki ulanelo wewenasida dadeu nilimi molikadeko 23kohaneli helitaboya, onawa loweki makoki minoko helitubokutiya aku sinakoloe loko lo biyoko, lemo maya eke napa lune.

Monoka numuda napauya ehada hulokaka ga.

24Sakoya minoko Kapaniyamu numutoka maya wuniyoko, monoka numuda napamidana takisi ehada likaka wesiya Pita maya nebotoka wiki loka itiki sa-liki lae: Monoka monawa api-napi obetokaka noibo wetipoya monoka numudamidana takisi ehadala maya hulokaka noihe. 25Liki layoko, Pitamamo nenaha iye, molokakawaya neboyae, loko liye. Sa-loko lokaiyoko, numukuya yoweko Jisesida maya aya nesamu owaha lo mamiyoko, Jisesimamo loka oetoko Saimoniyo, emoya nenae loko noelene, loko liye. Maya mikauka duliki wesiya nakaha wewenalokati takisi ehada likaka niae. Edimonipo wewenanipolesitokatigoya likaka niahe, ito aito mikalokati wewenasitokatigoya likaka niae. 26Loko liyoko, Pitamamo aito mikalokati wewenasitokatigoya likaka niae loko liyoko, Jisesimamo sa-loko lo miye: Sa-okainako, mika aholaya dupa meina hamiki aha minatayo. 27Ito nemoya aya monoka numudamidana ahola maya minonako, takisi ehadaya hulamoko aha minatubo neboya, nemodamuya elitaboya lahelamo okatiyo. Yamuya emoya lemeko adugu maya lawaha hikaka owo maya hulikoko lawaha ada litadawomidana epala maya le ka oko mudao. Lawahamidana epalauya ehada nedeko mudakokoma leko yowekoko nemoki emokiya lupa meina hitane, loko lo miye.

  • 24 Eks 30:13; Eks 38:26
Copyright information for `YBY