Philippians 1

Pilipi wewenasida dilimidanaki luhuwa je bibo ga.

1Nemo Poloma Timotite magoina minoidanaki Jisesi Kalaestida elekele welalita Pilipi numutoka wewenasiya Jisesi Kalaestikumu eli elewole ikadanaki Jisesida wewenala yuha lolo i-minabo wewena ito pastaki ito monokamidana elekele welaki edimo luhuwa maya je noliboe. 2Ahote Omai ito We napate Jisesi Kalaestitokati hulu ito nasahili edimotoka mino-loko woko minowa minowa oko netiye loko noloe.

  • 1 Apo 16:12

Pilipi wewenamu Omailoka libo.

3Nemokahoya edimokumu ele-loko nowodanaki Omaineda epoka lokaka noe. 4Edimoya ga laloya api iki elikadanaki ayahasilo li nupa iki yowanuwa likaka abo ito nilebomuya elekoko muki yupeka edimokumuye loko Omailoka lokaka noboya muluneuka wati iyoko We napamidana epoka lokaka noe. 6Ito sa-loko ele wehe loko ele-minoe: Yowanuwa lalo edimotoka api ibo we Omaimo le-loko woko le su-noiyoko Jisesi Kalaesti nisitibo onawaya alili ekolaiye. 7Edimoya nemo ulawaneu minaboma nenako, nemokahoya edimo mukikumu sa-loko elekaka noboya wati one: Nemoya malokaya nala numuku hulinitikayoko minoyoko, ito ga lalomuye loko ga yowanu leko le wehe loko noloyoko edimoki nemokiya Omaimidana nasahilila maya ona moloko lekaka noune. 8Jisesi Kalaestikaho emo ukala lemekaka noibomidana ulautiya nemokaho edimokumuye loko milumatipo elekaka noboya Omailimo makoko elene lina wati gaya noloe. 9Ito dukatipo bitabomo ito elekakatipomo ito eliki eli wehe litabomo napa o-loko wetiye loko Omailoka lo molokaka noe. 10Sa-okadeko saina ohalawa mudai sa-iki ideko Jisesi Kalaesti nisitibo onawaloya duka laloki lihimatipo minametibo minikiki, 11Jisesi Kalaestida li ikitiki li-minadeko emokaho dilipe wehe lolibetadeko, wehe liki minatabomidana sainahenala wavu-liki li soto pideko, Omaimidana luhuwala lamedala soto mino wehe loko netiye loko Omailoka lokaka noe.

Kalaestikaho minoko leko nesateya lolo okaiye.

12Wewenanelita, eli opa ikatae loko maya lo noliboe. Nemoya lahelamibo nesalimo nupalo soto pibolimoya Jisesida ga laloya anuwa heko li letihekala, ga lalo maya hutili oko woko suwetiye loko soto pibo maya ne. 13Nemoya Kalaestikumuye liki nala numuku hulinitikayoko minobo weya aneya maloka uliki we napanipomidana imi welaki ito maloka wewenakiya datalo woko suwone. 14Ito nemoya nala numuku minobomuye liki malokati wewenatele malokaya We napamu eliki olo likadanaki Omaimidana gala domoda wamiyoko eli elewole i-miniki li soto molikaka niae.

15Ito Kalaestida monokalaya maloka wewenasi emo asetokaiyoko emo asetokaiyoko iki likaka niae. Edimoya suwaki pelesa jiki nemo sa-obokidana sa-etudawolae liki edimonipo ulinipo liki yowikili sa-niadanaki Kalaestida uliwa likaka niaboya, nala numuku minobo mupilaloya edawaki yowanu nimikili sa-ikaka niae. Ito maloka wewenasiya mulunipou wati iyoko Jisesi Kalaestida gala wehe liki likaka niae. 17Edimoya elikiki ukanipo nimikadanaki, Omailimo maloka minoko ga laloya elewole oko ilimitiye loko lokadanaki nilime molaibo ne liki likaka niae. 18Ito yamidana mamidana oko monokauya suwa dukakihe, ito duka lalouti li moliki litabomuya lowa-sawa ametune. Ito aha Kalaestida galalimoya hutili okaka noiye. Yalimoya ihilawa le soto pekaiyoko nenako, muluneuya wati okaka noiye.

19Ito edimosiya nemokumuye liki Omailoka likaka yowanuya likadeko ito Jisesi Kalaestida weuna oluholimo nilime wati ideko wati oko minatubo nesa le soto molonetakolaiye loko muluneuya elekoko wati okogo minakoloe. 20Ito minokakamuhe, helekakamuheya, nukane olo lo-minadeko ito nuka nepaya Kalaestida mekoyoko yalimoya luhuwane lolo etiye loko sa-loko woko minobo maya ne. Ito sa-loko woko minatuwe loko owane helekaka nesaneya ma le soto molamoko ele wati okoko nukanedunu ewa oko ele-minakoloe. 21Minokaka ito helekaka nesamidana monawaya nemotoka sakoya ne: Kalaestikahoya minoko leko nesaneya lolo okaiye. Ito helekaka nesalimoya yoweko nebo nesaya le soto molonetatiye. 22Ito maya mikauka kolo meko minatubo nesalimoya aku yowanunemidana ihilawa maya le soto molatiye. Yamuya nenahamu le lolowa etiye loko lobo nesalimoya natau upe-nape okaiye. 23Nemoya saina makomamuhe ito makomamuhe nelokaka noiye. Maya mikaya hulikoko Kalaestida le soto molokoko emoki minokaka nesamuya nelokaiyoko nenako, aya nesaya yoweko ne. 24Sa-oneboya, edimoya lahelamikatae loko akuya edimoki magoina ma mikauka koloko minoyoko wati etiye. 25Ito yatoka nesamuya elewole oko ele-minobo nenako, nemo olotiya helamoko edimoki minoko dilipe wati oyoko eli elewole ikakatipoya ito mulutipou aila uluma silekaka noibolimoya napa o-loko wetiye. 26Ito edimotoka aku woko minoyoko, nemokumuye liki Jisesi Kalaestitoka likaka niabosi aku koli miki eke litatae loko ele-minoe.

27Edimoya iki moliki itabo nesa makokolimoya Kalaestida gala lalomidana aweyahalo minokadeko duka moli makoko ikiki mutihiki miniki gala lalomidana yowanuwa elewole iki nilideko ito ihilawa li soto nimoladeko edimotoka alikaya nowoko maya mudatuwe. Ito hotoka minoko gatipogoya elituwe. 28Ulatipolo wemu ma domoda wamiyoko elewole iki minadanaki abuha-wowotipoya woko aha nesa lolo amideyo. Omailimoya aya ganeya dilipekadeko, aya wesiya sima natabomidana monawa li soto molakilae. Ito Omailimo lilimitibomidana monawaya li soto molakilae. 29Monokamidana ulalalo wemuya sa-liki elitae: Kalaestidaya sainahena lolo itatae loko ito eli elewole itatae lokogo minamiye. Emokumuye liki miluma nesamidana mupilalo minatae loko ele libenebo maya ne. 30Ito nemoya monokamuye loko hapa lowauya elewole yowanu noloyoko mudaneli-minabo maya ne. Sa-ikaka i-minabo maya nenako, olotiyaki asaoko noloyoko anewaya mudaikaka niae. Ito monokamuye liki aya lowauya edimoki asaikiya litae loko ele libenebo maya ne.

  • 13 Apo 28:3030 Apo 16:19-40
Copyright information for `YBY