Revelation of John 7

Omaimidana anelaya Isilaelo wewena 44 tausenisida dotipanipolo ne.

Sa-okaiyoko mudaobotokaya okananipoki we loweki loweki maya mika lolowa loweki lowekilo maya liminayoko mudaoe. Sakiya maya mikauya lasi loweki lowekilo li-minabo wesiya mikauka ito ela nokuka ito mika mupilaloka maya lasi okatiye liki li pilikiki li-minae. Sa-okaiyoko mudaobo maya ho noyowibotoka maya okanaki we makolimo elewole oko minokaka Omaimidana anela maya leneyoko mudaoe. Sa-okaiyoko aya wemamo okananipoki we loweki loweki maya mikahena ito ela nohena le opa-napa itabo abuha-wowo liminabosida maya sa-loko lo biye: Edimosiya enemane iki ma mikauka nesa ela nokuka nesa ito jahenamaki li opa amilo. Lemoya omutoko Omaimidana wewenalale yuhasida otipanipolo maya ane molobetokuniyoko neyo. Loko lokaiyoko wewena otipanipolo Omaimidana anela neyoko mudaobo wewenaya Isilaelo wewenasida nalauti 144 tauseniya Omaimidana anela otipanipolo nebo nenako, aya wewenaya Judada nalalautiya 12 tauseni minae, ito Lubenida nalalautiya 12 tauseni minae, ito Gadida nalalauti 12 tauseni minae, ito Aseda nalalauti asaiki 12 tauseni minae, ito Natalaeda nalalauti asaiki 12 tauseni minae, ito Manasada nalalauti 12 tauseni minae, ito Simiyonida nalalauti asaiki 12 tauseni minae, ito Liwaeda nalalauti asaiki 12 tauseni minae, ito Isakaloda nalalauti 12 tauseniya minae, Sebulonida nalalauti 12 tauseniya minae, ito Josepuda nalalauti 12 tauseniya minae, ito Benisamenida nalalauti 12 tauseniya minaboya, muki duli duli lobo wewenasida awonipoloya Omaimidana anela dotipanipolo nebo wewenagoya minae.

  • 1 Jek 49:36; Den 7:23 Iji 9:4,6

Aito aito mikalokati wewena nala napa minabo.

Sa-okaiyoko muda maloka moloboya muki numuto namato wewena aito aito dupaki ito aito aito donoki ito aito aito nalautikiya muki wewenaya wavu-liki wewena makolimo lepeko suwametibo nesa liki minabo wewena maya onowelaki siyamidana owisalo maya sipisipi jamamidana amaitoka minayoko mudaoe. Aya wewenasiya dupalo nesa ukulogo olo jikiki Omaimidana epoka likili dadeu maya kokonasi ailawa hukiki li-minae. 10 Sakiya mini nupa iki miniki ga napauti sa-liki lae: Omaite maya onowelaki siyalo nebo ito sipisipi ja akalewa nebo edimotokatiya olisauti lilimekaka noibo nesaya soto pekaka noiye. 11 Sa-ikayoko okananipoki we muki ito olopa we loidawaki ito elewole oko minokaka noibo nesa loweki lowekimasiya onowelaki siya maya hiki wego ikiki aya siyamidana amaitoka dokepa hi-minadanaki Omaimidana uliwa li sawa jiki sa-liki lae: 12 Yotokoe. Omaitemidana upauka maya lahelepa adoha noiye. Maku bekaka ito emo luhuwaka lepekaka ito ele wewesokaka epoka loko uliwa le sawa jekaka ito abuha-wowo maya Omaitoka nebo maya eimolatokago mino luwato moloko minakolaiye. Yotokoe.

13 Liki li nihulayoko olopa we loidawa makolimoya loka onetoko sa-loko liye: Dupalo nesa hana-pana ukulo nesago olo jebo wewenaya ekahile ma minae. 14 Loko liyoko, onoto leko sa-loko loe: Uliki welika nemo elamoyo, emoya ele-minatadawo maya neyo, lo nemowo. Loko loyoko, sa-loko nonoto leko liye: Yatoka wewenaya dupa miluma niki delonipo wibo nesa maya ulanipolo wewenasi lolo ibitabotoya dupalo olisa soto pamiyoko minae. Sabo wewena maya sipisipi ja akalewamamidana oladaloti maya nokalawe iki li uliwitikiki minae. 15 Sabo maya nenako, aya wewena maya onowelaki siyaloya Omaimidana amaitoka miniki ludaka nekewa monoka numuda napau maya elekele itiki minikaka niae. Sa-iki minikaka niayoko onowelaki siyalo minokaka noibo wemamo ujapa obetoko minakolaiye. 16 Sa-ideko nodemu nomuya delametibo ne. Hoya lamideko saina makolimo dupalo kolametibo ne. 17 Sa-iki minowa minowa okakamidana no hihuwaloka dilipe-loko wekolaiye. Sa-okadeko Omailimo letiboto domuda nouwala maya sepo jeko suwekolaiye loko lo nimiye.

  • 14 Den 12:1 Mat 24:21; Mak 13:1916 Aes 49:10
  • 17 Sam 23:1-2; Aes 25:8
Copyright information for `YBY