Romans 11

Isilaelo wewena malokasiya Omaimidana gala eli lebo.

1Sa-onenako, Omailimoya eimola wewenala Juda wewenasidaya lina hulobetaibo nehe loko loka etadawoya, nemokahoya sako minamiye loko lekoloe. Nemoya Isilaelo we Aebalahamuda awola minoe. Nemoya Jekopuda ipala Benisamanida nalalautiya minoboya, Omailimo hulonetamiye. 2Omailimoya omutoko dilipe aka ibo wewenasidaya hulobetamibo ne. Edimoya Ilaijada gala monoka bukugu nebo maya lepiki elamahe. Emokahoya Isilaelo wewenasida obi nobetaidanaki, Omailoka newe newe ga loko sa-loko liye:

3We napanelika, epakauti ga likaka niabo wewenasida maya kohaidiki nisuwadanaki, jonano iki emotoka jokila hi imikaka niabo sipahenamakiya luko-mako iki li lahelamibo lolo ikayoko, neimonegoya minoboya, nemokiya kohanelakilae.
4Loko liyoko, Omailimoya sa-loko Ilaijada maya lo miye:

Emogo minamane. Nemo wewenanele yuha minatae loko suwa omailo monoka likaka abo nesa uliya Baeloya, di bola hiki monoka lamabo 7 tauseni wewenaya esenipo vobeto-minoe.
5Ayamidana oko oloti onawaloya Omailimoya nasahili ahola nenako, maloka Juda wewenasidaya lilime eto iyoko minune. 6Omailimoya lilime eto okaka noibo nesaya lemo oko moloko udawokuya woko lamiye. Eimola nasahililauya woko lekaka noiye. Lemo oko moloko udawokuya woko letidanako, suwa-sawalo nasahili minatidawo ne.

7Yamidana ulawaya sakoya ne: Isilaelo wewenasiya lihimate suwokadeko minatune liki ohu jebo nesa maya li soto molamae. Omailimo dilipe eto ibo wewenasigoya li soto molabo ne. Ito maloka wewenasida maya dukanipo heko li lokaiyoko nei nei moliki minae. 8Sabokumuya monoka bukuguya luhuwa mako sa-liki ji-minabo ne:

Omaimoya duka le opa oka ito data he li loka ito domuda he likokaiyoko minabo wewenaya aha minae.
9Ito sa-iki minabo wewenasidamuya Dewitikaho sa-loko luhuwa jiye:

Nodenesanipoya waitoko nedeko mudaikiki Omaimidana nasahilila maya alo le-minupe liki nielideko maya lowa wenipo lolo okoko okohimi obetakolaiye. Sakoya okohimi obetatibo elehuguya likilae.
10Sa-noideko maya, domuda hiki likiki opaya minatayo. Sa-ikiki maya demesaloya edawaki nesa mohikiki hilike hilike iki moniwa moniwa iki minatae.
  • 1 Pil 3:53 1 Kin 19:10,144 1 Kin 19:18
  • 8 Dut 29:4; Aes 29:109-10 Sam 69:22-23

Hetoka monoka elamabo wewenasida dilimitibo ga.

11Ito Isilaelo wewenasida maya okohimi delaiyoko, lina limiki pou liki udabo nehe loko loka etadawoya, nemokahoya sa-loko lo emekoloe: O'e, sako minamiye. Edimosiya lahelamibo nesa lolo niayoko mudaikiki lemo nesate lolo etibolae liki dukau yowi hilitae loko Omailimoya hetoka wewenasida maya lahelamibo nesauti dilimekaka nesa maya le ohebikaiye. 12Juda wewenasiya lihima liki minabokumuye loko monoka maya muki numuto namato maya pou loko wiye. Ito Juda wewena maya opa-napa abokumu hetoka wewenasida maya maku beko dilipe dowa libo nesaya wehe loko nenako, yamuya Omailimoya Juda wewenasida maya dilipe lika etibo nesalimoya saina ihilawaya aitomidana oko oliwaki soto pekolaiye.

13Nemoya hetoka wewenalita aposolotipo minobokumuye loko lo noliboe. Sa-oneboya, yowanunemuya eloyoko, nukauya lahelepa okaiyoko, elowa nojeko ga maya lo noliboe. 14Wewenanele yuha malokasiya monokamuya elikiki dumu helekaiyoko, dowa liye loko maya yowanuya lekolo noe. 15Omailimoya Isilaelo wewenasida hulobetaibomidana ihilawa maya hetoka wewenasidaya muki numuto namato wiki minabokuti maya akuya dilipe-loko nise-niseiye. Sa-onenako, Omailimoya Isilaelo wewenasida dilipe lika etiboya wewena helebokuti siniki nisebomidana elekolaiye. 16Aebalahamule yuhaya Omaimidana omudaloya wehe likigo minabo maya nenako, emo awolale yuha muki maya mikauka yomala yomala jiki minaboya wehe likigo minakilae. Emoya monawalakiya wehe loko minokadeko, awopilalalekiya asaikigo minatae, loko liye. 17Juda wewenaya olivi yakidana minayoko, ito Aebalahamulesidaya Omailimo maku bibo wewenaya olivi luhawakidana iki minayoko, ito hetoka wewenaya ekesa yamidana iki minae. Sa-okaiyoko, Omailimoya olivi ya lalomidana akawa maya hukoko le hulikoko, ekesa yauti maya akawa makoya hukokoko ya lalomidana akawa hukoko le hulaiboto maya le oko piye, sa-iyoko luhawamidana nouwalamamoya ohatama akawa hukoko le oko pibomidana maya amida mekaka noiye. 18Yamuya hetoka wewenalikaya omutoko hulaibo akawamuya ata lahelametibo kamo. Emoya luhawamidana amida ma mamane, luhawalimoya emodaya he elowo oetokaka noiye. Sa-okaka noiyo, upaka leko yowamo. 19Loko loyoko, emokahoya sa-loko lekolane: Omailimoya lemo hetoka wewenasidaya dilipe lemotoka le molatuwe loko we makolimo ya akawa makoya hukoko hulaibo nesa leko Juda wewenasida dilipe hulokaiye. 20Loko wehe loko letadawoya neha, Juda wewenasiya monokamuya elewole iki data kamabokumuya hukoko le hulonebo ne. Jisesidamu elewole iki data kikaka wewenaya hapa numutapoto minae. Sa-oneyoko, emotoka saina mako nosametibo nesaupaka leko yowamoko olika imideko mino. 21Ele-minape, Juda wewenaya olivi ya lalokidana iki minabo wewenakiya esenipo vamibo nenako, emokiya asako elewole oko ele mametadawoya eseka voetamekolaiye. 22Sa-etibo neyo, Omaimidana nasahilila netibo ito muki abuhala molokaka nesala maya ataka molamideyo. Abuhala molaiboya monokamidana demesa mebo wewenasitokaya soto pekaka noibo maya ne. Ito emo nasahililauya elewole oko minadawomidana ihilaya emotoka soto pekaka noibo maya ne. Ito sako sametadawoya, emodakiya hukoko le hulakolaiye. 23Ito Omaiya le oko ekaka elewoleyalakiya nenako, Juda wewenasiya elewole iki elikaka amabo nesanipoya hulataboya, omutiki minaboto le oko petatuwe loko letiboya aha le oko pebetakolaiye. 24Hetoka wewenaya yamidana iki minae. Omailimoya ekesa ya oliviguti maya akawa makoya hukokadanaki, aito suda leko niseko aito ya laloya le oko piboya edawaki nesa nenako, yamidana oko Juda wewenasidaya dilipe lika etuwe loko aha nesakidana dilipe-loko niseko numutaponipo viboku wehe loko hulobetadeko minakilae.

Isilaelo wewena mukisida maya dilipe lika etiye.

25Wewenanele yuhase, edimoya lemotego muki nesahenaya monawa hanawanipo ele-minune liki dupatipo liki yowiki likatayo. Sa-liki likaka niabokumuya sunauka ga maya lo liboyoko elitae loko lokaka noe. Isilaelo wewena malokasiya mukaha amae. Hetoka wewena malokasiya monokamidana ulau wetune liki litabo wewenaya wiki suwikadeko, 26alikaya Isilaelo wewenasida maya lahelametibo nesauti dilimekadeko dowa liki minakilae. Yamuya Omailimo libo ga mako sa-liki luhuwa ji-minabo ne:

Juda wewenasida luwawanipouti Jelusalemu ebakutiya lahelametibo nesauti dilimitibo we mako soto pekadeko, Jekopuda ouvamelalesitoka nuwama wibo nesahena netiboya, muki usoko le hulakolaiye.
27Sa-okadeko, nemokahoya lihimanipo maya nokalawe obetokoko magoina ouna jeko minatudawokumuye loko onuwa mekaka ga maya noloe.
28Isilaelo wewenasiya edimo hetoka wewenamuye liki Kalaestida gala lalo maya eli hulikaka niabolimoya Omaimidana ulalalo we lolo ikaka niae. Sa-oneboya, edimo hetoka wewenasida dilipe eto onebo nenako, latanipolemuye loko Omailimo ula kemekaka noibo wewena niae. 29Omailimoya dilipe ouna jeko lesa molo bituwe loko liboya epa uluma le welepa-alepa jametibo nenako, dilipe eto onebo Judiya wewenasida latanipolemuye loko Omailimo ukala bekaka noibo wewenaya minae. 30Omutikiya edimo hetoka wewenaya mukaha ikiki minaboya, Isilaelo wewenakiya oloti onawa asaiki minabo maya nenako, Omailimo ukala he libekoko dilipe molaiye. 31Asakoya edimosidaya ukala he libibomidana oko Juda wewenaya mukaha iki minabo wewenakiya he libekolaiye. 32Sa-okaka noinako, muki wewenasidaya alikaya ukala he bituyo lokadanaki, pelesa jikaka niabomidana adeuya hulobikaiye.

  • 26 Aes 59:20-2127 Jel 31:33-34

Omaimidana epoka libo ga.

33Agae, Omaiya ukala he lemeko ito muki uvaminala maya lemekaka noibo we maya ne. Muki nesahena monawa hanawa ele wehe lokaka nesaya emotokaya ne. Lo hukokaka gaya wewenalika elametudawo nesa leko ne. Yowanu lekaka anuwaya wewenalika mudaokaka nesa leko minamiye. 34Yamuya monoka bukuguya luhuwa mako sa-loko ne:

We napamidana ukau nebo gaya wewena mako ekahimamo eliye, ito ekahimamo ata le golotiyoko elenebo ne.
35Omaimidanaya wewena mako ekahimamo saina mako mekaiyoko pasoko mitiye, sakoya minamiye. Watiyae.
36Muki nesahenaya emotokatigo soto pekaiye. Ito emokaho makoko lokaiyoko soto pekaka noiye. Ito muki nesaya ilime sawa jitibo nesago ne. Sa-onenako, yamuya muki yupeka maya epoka loko lowa lowa oko minatune. Yotokoe.

  • 33 Aes 55:834 Aes 40:13
  • 35 Job 41:1136 1 Kol 8:6
Copyright information for `YBY