1 Corinthians 15

Yesu u pyidepyide u danêmbum

A tîdê mbwó yoo, Yesu p꞉uu kópuni nmye n꞉uu vyi too, nmye mênînê vyîlîvyîlî té. Yi kópu dyuu nmyi ny꞉ee tumo, ye nmyi kêlîmî mbê dniye, nmyi nuw꞉o dmi yi p꞉uu my꞉ee kaa ngópu. Yi kópu dyuu ka ntênê anmyi kêlîmî knomomê, dpodombiy꞉e anmyi mgîmî knomomê, ye nmî Lémi ngê kóó k꞉oo wa kaa nmyo.

Kópuni nmye n꞉uu vyi too, ala yi ndîî kópu. Kópuni puku yedê a pyede, Yesu Kédisu ngê yinê ntiye too, nmî dono chedêchedê u l꞉êê dîy꞉o pwene. Puku yedê kópu m꞉uu Yesu ngê mye ntiye ngê, dini ghi n꞉ii ngê kmênê ngópu, wo pyoloni ngê mêdê pii wo. Myenté, Pita ka chóóchóó a kêma ngê, u dyépi y꞉a mê miyó knî ye chóóchóó myedê kêma ngê. U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu limo yono y꞉a pwodo knî ye chóóchóó ye a kêma ngê, nipi m꞉uu ngópu. Yi yéli ka pyede, knî ngmê wunê kî dpî dniye. U kuwó dini ghi ngê u mbwó Njems ka chóóchóó a kêma ngê, u dyépi yintómu knî ye chóóchóó mêdê kêma ngê.

K꞉omo tpile d꞉oo u pee pini ngmê, ngmênê kuwókuwó dini ghi ngê chóóchóó a ka myedê kêma ngê. Yesu u dyépi knî yi vy꞉o kuwó nînê tóó, a pi têdê, doo u ntââ dyépi ngê daap꞉aa pyodo, mu kópu u dîy꞉o Yesu u yoo kînoo a vyee dé. 10 Ngmênê Chóó Lémi ngê daa kpada noo, kópu mb꞉aa a nga yi d꞉uu ngê, a ngmidi noo, u dyépi ngê a pyódu noo. Daa módó a ngmidi noo, mu kópu u dîy꞉o dpodombiy꞉e n꞉aa dpodo yédi, dyépi yoo nî t꞉ee kalê too. Daa a chóó a wêdêwêdê mbêmê nî t꞉ee kalê too, Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê n꞉aa dpodo yédi. 11 Yi dyépi knî yi k꞉ii kópu mu ngmidi dyuu yino tpapê ngê, vyîlo yi kópu knî ye nmyi kêlîmî mbê dniye. - 3 Is 53꞉8-9* - 4 Dpodo 2꞉24-32, Luukî 24꞉46* - 5 Luukî 24꞉33-34,36* - 8 Dpodo 9꞉3-6* - 9 Dpodo 8꞉3*

Nmî pyidepyide u danêmbum

12 Pi knî ye nmo tpapê ngê, yenmîmo, Yesu ka a pii wo. Lukwe dîy꞉o nmyi vy꞉o pi ngmê knî y꞉oo ala kópu a tpapê ngmê, apu, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uudpo pyidu. 13 Yi kópu wo ndê kópu, ye pyidepyide daapê tóó, Yesu Kédisu myedaapêdê pii wo. 14 Yesu Kédisu wodêpê pii wo, ye u kópu dyuu módó pono tpapê, módó u kwo p꞉ee kêlîmî mbê dniye. 15 Pyidepyide wodaa tóó, ye Chóó Lémi p꞉uu nmye pono kêêmî kapî té, mu kópu u dîy꞉o nmyenmîmo, Chóó Lémi ngê Yesu Kédisu kpêênî mêdê pyidu ngê. 16 A tîdê mbwó yoo, pyidepyide wodaa tóó, ye Yesu Kédisu daapêdê pii wo. 17 Myenté, Yesu Kédisu wodêpê pii wo, ye módó u kwo p꞉ee kêlîmî té, nmyi dono daapî chedê too. 18 Yesu u yoo vy꞉o yélini wunê a dpî dniye, angênté pî pyaa dniye, yi l꞉âmo dmi pêdê ngêpa wo. 19 Pyidepyide wodaa tóó, ye daapod꞉o pii dmi, dyámê mbêmê kópu knî yi p꞉uu pono nuw꞉o té, dyámê mbêmê tpémi yi dono yilî módó pênmînê vyîmî té, kuwókuwó wéni ngê mb꞉aamb꞉aa daapod꞉o pyw꞉oo, ngópuch꞉anê ndîî ngê pudu pyaa dmi. Dini ghi n꞉ii ngê dyámê mbêmê dono nmînê vyîmî té, nmî nuw꞉o dmi nmî pyidepyide p꞉uu a kwo.

20 Ngmênê dp꞉oo ngópuch꞉anê yoo, Yesu Kédisu kpêênî mwiyé a pii wo, nmî kada ghê wo, yinté amyino pii dmi. 21 Adam ngê pwopwo u kn꞉ââ ntee a chópu, Yesu Kédisu ngê pyidepyide u kn꞉ââ yinté mye chópu. Nmo yintómu anmî pw꞉oo dmi, mu kópu u dîy꞉o nmî kn꞉ââ mu ngmidi, Adam. Yesu u yoo mye yinté. Yesu Kédisu ngê chóó u kwo a kââdî nmoo, yinê amêdê pyidu nmo. 23 Chóó Lémi ngê kópu yilî yintómu u mâlo dpî d꞉uu té. Yesu Kédisu mwiyé a pyidu ngê, nmî kada kââ. Dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé, yi ngwo wa a pyidu nmo, yélini yi k꞉ii u kwo nmo kêlîmî té. 24 Kuwókuwó wéni ayi d꞉ii, Yesu Kédisu ngê kada pini yoo wa a gh꞉ay té, nkwépi yoo wamyedê gh꞉ay té, pi yintómu adî y꞉enê dé, u Mî Chóó Lémi u maknopwo wa yé té. 25 Yesu king ngê adî ya, yélini p꞉uu adnyi l꞉êê, yu yodo u maknopwo wa yé té. 26 Kuwókuwó dini ghi ngê pwopwo yu yodo u maknopwo wamye yé, yélini pw꞉oo dniye wa a pyidu té. 27 Puku yedê alanté a tóó, tpile yintómu u maknopwo dny꞉oo ya. Nmî lama ka tóó, Chóó Lémi Tp꞉oo u maknopwo daawa yââ, 28 ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê tpile yintómu Tp꞉oo yu yodo u maknopwo wa yé té, Tp꞉oo Chóó Lémi u maknopwo wa yââ, tpile yintómu Chóó Lémi u maknopwo u ngwo adnyi ya.

29 Yélini wunê a pw꞉oo dniye yi l꞉êê dîy꞉o, pi woni knî y꞉oo mbápitisîm dpo ngee ngmê. Pyidepyide wodaa tóó, ye yinté daapî d꞉uu ngópu. 30 Pyidepyide wodaa tóó, ye pono nkîngê té, Yesu u pi pi knî ye daapono tpapê. 31 A tîdê mbwó yoo, nmî Lémi Yesu Kédisu ngê a ngee noo, u yoo vy꞉o n꞉uu kaa nmyoo. Yi kópu ngê nmye nînê kpaa, dînî k꞉omodanê, dye ghi yintómu pwopwo u keńe t꞉âmo n꞉aa kwo. 32 Layoni ngê pi ntee dpî vy꞉a, Epeso tpémi mye yinté dé, a vyee u yi y꞉e a kwo. Pyidepyide wodaa tóó, ye al꞉ii yi vy꞉o daapînîn꞉aa dpodo. Pyidepyide wodaa tóó, alanté p꞉oo nuw꞉o té, pînmî, Nté ndîî yilî ma koo, mbwaa yilî nda koo, mââ m꞉ii anmî pw꞉oo dmi. 33 A tîdê mbwó yoo, n꞉ii knî y꞉oo yinté kópu a tpapê tumo, maa dono p꞉uu kîngê kaa nmyo. Nmyi lama ka tóó, yoo dono yi vy꞉o pini n꞉ii a kwo yédi, u l꞉êê ghi dono ngê dpî pyódu. 34 Dono u maa a kuwo yó, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉o. Mywene nmye choo kwo. Nmyi vy꞉o knî ngmê yi lama Chóó Lémi daa tóó. - 15 Dpodo 4꞉33* - 20 1 Tes 4꞉14* - 21 Lóma 5꞉12,18* - 23 1 Tes 4꞉16* - 26 Tpyuu 20꞉14* - 27 Psalm 8꞉6* - 30-31 2 Kódin 4꞉10-11, 11꞉26* - 32 Luukî 12꞉19-20* - 34 Lóma 13꞉11, Dpodo 26꞉8*

Nmî Lémi ngê ntee wa a pyidu nmo

35 N꞉ii pyidepyide ka daa kêlîmî, a ka wa a póó, a ka wo, Pi dpî pw꞉onu, angênté amêdê pyidu? A ka wo, Doo u ntââ. A ka wo, Ntóó wa mg꞉eme, yi pini p꞉uu angênté too amêyi ya. 36 Yi pini mbodo podo. L꞉êê yini w꞉uu ó ló ntini w꞉uu ngomo k꞉oo adî ya, doo u ntââ daawa pyidu. Ngmênê têpê mênê anyi ntówo, u ngwo dpî pyidu. Pi mye yinté. N꞉ii a ya yédi, too yi ngwo d꞉uudpî ngmêê, ngmênê dpî pw꞉onu, u kuwó dini ghi ngê kamî ngê moo pyidu. 37 Myenté, têpê mênê daa yi ayi ntówo, ngmênê w꞉uu ayi ntówo, witi w꞉uu ó ló ntini w꞉uu. W꞉uu têpê mênê ntee anyi ntówo, yinté d꞉uudpî k꞉aa, ngmênê yi ngê dpî pyódu, yââ nkwodo yilî dpî ghê. 38 Chóó Lémi ngê dpo pyidu, yi ngê dpî pyódu. Ntee doo a nuw꞉o, yinté d꞉uu ngê. Yi yintómu yi dyêêdî dyêêdî a tóó, yi w꞉uu u mo u mo dé.

39 Tpileni yi ghê a pyede, mye yinté dé, yi dyêêdî dyêêdî a tóó. Pi too u mo, tpile tp꞉oo too u mo, ńmê too u mo, te too u mo.

40 Tpileni mbóó dyámê yi mbêmê a pyede, mye yinté. Woni knî yi wuu ndîî, woni knî yi wuu daa ndîî. 41 Kââdî u wuu ndîî, d꞉ââ u wuu pee tp꞉oo, pudu knî yi wuu têdê. Myenté pudu woni knî yi wuu ndîî dé, woni knî yi wuu têdê dé.

42 Pyidepyide mye yinté. Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, yinté mêdaawa a pyidu. Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, têpê ngê dpî ma, chedê ngê dpî pyódu. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, mêdaanmî pw꞉oo dmi, chedê ngê daanmî pyaa dmi. 43 Pini n꞉ii dpî pw꞉onu, u wêdêwêdê chedê ngê dpî pyódu, u pi dpo ghay. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, nmî pi dmi ndîî ngê wa pyódu té, nmî wêdêwêdê ndîî ngê wamye pyódu té. 44 Ala ngwo nmî nuw꞉o knî y꞉oo yinê a mbêpê kîgha nmoo, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê wa a pyidu nmo, nmî ghê dmi knî y꞉oo y꞉oo adnyi mbêpê kîgha nmo. Ala ngwo nmî pââ dmi ntee a pyede, mu dini ghi ngê nmî ghê dmi knî yi pââ dmi amyednyin꞉aa ya. 45 Yinté kópu puku yedê alanté mye tóó.

Mwiyémwiyé pini, Adam,

pi ngê pyodo, ghê u mênê yaa wo.

Adam nmî kn꞉ââ ngê ntee pyodo, Yesu ghê kamî u kn꞉ââ ngê yinté mye pyodo.
46 Too pee u kópu dé mwiyé pyaa dniye, ghê kamî u kópu dé kuwó pyaa dniye. 47 Chóó Lémi ngê mwiyémwiyé pini têpê ngê l꞉âmo ngê, myomoni mbóó p꞉uu a ndê wo. 48 Pini n꞉ii têpê ngê l꞉âmo ngê, ntee doo ya, yinté myeno pyede, u nt꞉anê nmî yaa dniye. Pini n꞉ii mbóó p꞉uu a ndê wo, u yoo mye yinté dé, ntee a tóó, yinté wa pyódu nmo.

50 A tîdê mbwó yoo, ntee nmo pyede, doo u ntââ Chóó Lémi kóó k꞉oo yinté daanm꞉uu ghê dmi. Mbyuu too n꞉ii nmî p꞉uu a t꞉a mo, nmî p꞉uu daadpî ya, chedê ngê wa pyaa knî. 51 Tumu kópu ngma ala, p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yesu u yoo vy꞉o yéli knî ngmê ghêlî daawa pw꞉oo dmi, Yesu u ngwo wa a diyé. Dini ghi n꞉ii ngê wa a diyé, nkéli dpuwo u dnye anmî ny꞉oo. Enjel knî y꞉oo mêdaamuwa wêê ngmê. Yélini mwiyé a pw꞉oo dniye, yi ngwo wa a pyidu té, mêdaawa pw꞉oo dmi. Lîmîlîmî ngê yi ngwo amye ngmêê nmo, kamî ngê wa pyódu nmo. 53 Ala ngwo n꞉ii dpî pw꞉onu, mbyuu too dpî mg꞉eme knî. Yi ngwo doo u ntââ mêdaanm꞉uu pw꞉oo dmi, myedaanm꞉uu mg꞉eme dmi. 54 Mbu ntee dpî kyopwo, dînê dpo kuwo, kamî ngê dpî pyódu, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi wa a diyé, yinté kamî ngê wa pyódu nmo. Kópuni puku yedê a tóó, nmî Lémi ngê wa ntiye, pwopwo wa a pw꞉ono, d꞉ud꞉umbiy꞉e wa chedê. 55 Kópuni puku yedê a tóó, nmo tpapê ngê, nmîmo,

Pwopwo wa dîpî, daawa t꞉ee kalê nmo,

nmî némi dmi daawa dyênê.

56 N꞉ii ngê Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu d꞉uudpî châpu, dono dpî d꞉uu, d꞉ud꞉umbiy꞉e dpî pw꞉onu. 57 Ngmênê nmî yikî dmi Yesu Kédisu u pwo ghay wo, pwopwo ka w꞉êê nmoo, kwunokwuno koo, Chóó Lémi mye kwunokwuno koo.

58 A tîdê mbwó yoo, nangmê kede, nmî Lémi p꞉uu dpodoni nmye dódó ngmê, dpodombiy꞉e p꞉uu dmyinê dpodo, mu kópu u dîy꞉o yinê a ngêêpî nmyo, doo u ntââ daanmyi dêê dmi. - 38 Gen 1꞉11* - 43 Pilipay 3꞉20-21* - 45 Gen 2꞉7, Njon 6꞉63* - 47 Njon 3꞉31* - 50 Njon 3꞉5-6* - 51 1 Tes 4꞉15-17* - 53 2 Kódin 5꞉4* - 56 Lóma 6꞉23* - 58 Nkal 6꞉9, Tpyuu 14꞉13*

Copyright information for `YLE