1 Corinthians 16

Ndapî ngêêpî u danêmbum

1A tîdê mbwó yoo, kópu m꞉uu p꞉uu nmye nînê danê. Yesu u yoo yélini Njuda Wee u kwo wunê pyede, ndapîni ye nmye dyede ngmê, alanté dmyina a ngêêpî. Kópuni Nkalásiya tpémi ye nî vyu, myedmyinê d꞉uud꞉uu. 2Wiki yintómu knî yi k꞉oo, mwiyémwiyé wéni ngê, ndapî dmyinê kéké. Nmyo ngmêngmênté n꞉ii ngê ndapî ndîî choo kmênêkmênê, ndîî choo kéké. N꞉ii ngê ndapî têdê choo kmênêkmênê, têdê choo kéké. Yi ndapî dpî wiye yó. Dini ghi n꞉ii ngê p꞉aa t꞉aa, ndapî mêdaapînê ngee. 3Dini ghi n꞉ii ngê anî t꞉aa, pi miyó pyile dpî ngmidi yó, pweepwee pee ngmanî d꞉êê, ye wanî y꞉oo, yi ndapî Njedusalem y꞉oowa ńuw꞉o ngmê. 4Paa u ya a nga adî kwo knomomê, ye a k꞉ii nipi anmî lee dmi. - 1 Lóma 15꞉25-26, 2 Kódin 8꞉1-9, Nkal 2꞉10*

Póól paani p꞉uu dpîmo nuw꞉o

5Másîdóniya Wee u kwo p꞉aani p꞉aani mwiyé anî lê, kuwó y꞉i nmye anê lê. 6D꞉ââ miyó pyile nmyi vy꞉o anîn꞉aa kwo, ndoo apê tpii yópu y꞉i anîn꞉aa t꞉âât꞉ââ dê. U kuwó dini ghi ngê, kwéli anî lê, tpileni u ya a nga adnyi kwo, dpî ngee nódó. 7U ya a nga daa kwo, Wo pyile njini nmyi vy꞉o nîn꞉aa kwo. Nmî Lémi ngê ala kópu a ka daawa a kwódu knomomê, ye dye ghi daadîî nmyi vy꞉o anîn꞉aa kwo.

8Ngmênê Epeso ghêlî daanê kuwo, Péntikos u Naa mwiyé wa d꞉ii, u ngwo anê lê. 9K꞉omo tpile pi yilî a p꞉uu a d꞉uu té, ngmênê pi mê yilî knî y꞉oo yi ngópu dmi dê kpêmî t꞉oo, nmî Lémi u kópu dyuu a nyêmî tumo.

10Dini ghi n꞉ii ngê Timoti nmye wa lee knomomê, u kwo dmyinê vyuwo, myedmyinê chââchââ, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi p꞉uu ntee n꞉aa dpodo, yinté mye dpodo. 11U pi nangê ghîpî, ngmênê mb꞉aamb꞉aa ngê dpo ngee yó, a ka u ngwo pêdê lee we, mu kópu u dîy꞉o nmyi mbwó yoo yi k꞉ii anmîno t꞉âât꞉ââ.

12Nmî mbwó Apolosa p꞉uu kópu nmye ngmênînê tpapê. U ya a nga a kwo, Nmyi mbwó knî yi k꞉ii nipi nmye wa lee dmi, yi kópu p꞉uu dyaa u kwo nî chedê ngê, ngmênê nî dîpe, u yi u ngwo daa kwo, Ala ngwo nê lê. Dini ghi n꞉ii ngê u nuw꞉o ngê wa a vyi, u ngwo nmye wa a lê. - 5 Dpodo 19꞉21* - 9 Dpodo 19꞉1,8-10* - 10 1 Kódin 4꞉17* - 11 1 Tim 4꞉12* - 12 1 Kódin 3꞉6*

Póól u nd꞉uu tpapê

13A tîdê mbwó yoo, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê kêlîmî, namê nkîngê, dpodombiy꞉e dmyinê dpodo. 14Dye ghi yintómu nmyi nuu ghi dmi numo nódo dny꞉oo ya.

15A tîdê mbwó yoo, nînê kwunokwuno nmyo, Stepanas mupwoknî mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê chââchââ dé. Nmyi lama ka tóó, Kîdiki Wee u kwo Yesu u yoo vy꞉o mwiyé a ghê dniye, ntênê nmyi vy꞉o a dpodo nyédi, a wêdêwêdê kîgha nmyoo. 16Yi dnye dmi dmyinê nyêmî dé, yélini yi k꞉ii a dpodo nyédi, myedmyinê chââchââ dé. 17Dini ghi n꞉ii ngê Stepanas p꞉uu Pódyunatas pini dê Akaikas nmyinê t꞉ee dumo, a ka nmyinê dy꞉ââ tumo, a gha mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo. Noo a tpy꞉ootpy꞉oo nmyo, a nuw꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê y꞉oo mê pyódu ngópu. 18Kópuni yilî nmyi p꞉uu noo a nuw꞉onuw꞉o dé, yi kópu yilî ntênê a ka kîmînê nté tumo, a nuw꞉o u ngwo a ka mêdê diyé wo. Kópuni nmye adnyi tpapê dé, nmyi nuw꞉o dmi y꞉oowa l꞉âmo t꞉oo. Yinté pini yoo mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê chââchââ dé.

19Yesu u yoo p꞉aani p꞉aani yélini Esiya Wee u kwo a pyede, yi mb꞉aamb꞉aa nmye dê dy꞉ââ ngmê. Yesu u yoo yélini Akwila cha Pîdisila yi ngomo k꞉oo nipi wunê wuwó ngê, yi mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ ngmê. 20Al꞉ii Yesu u yoo vy꞉o yélini a pyede, yi mb꞉aamb꞉aa nmye myedê dy꞉ââ ngmê. Nmyi tîdê mbwó knî yi k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê dpo numo chipé tóó.

21Nê Póól, a chóó a kêê ngê nînê chipéchipé nmyo, ala pweepwee pee ngê.

22N꞉ii nódo nmî Lémi u nuu ghi daadî ya, nmî Lémi ngê dpî dyênê ngê. Nmî Lémi lîmîlîmî ngê dpo pwiyé we.

23Nmî Lémi Yesu ngê choo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye choo a vyuwo.

24Nmî Lémi Yesu Kédisu ngê yoo ngmidi ngê pyódu nmoo, nmyo yintómu nmyi nuu ghi dmi a nódo ka tóó.

Wu u dî. - 13 Epeso 6꞉10* - 15 1 Kódin 1꞉16* - 16 1 Tes 5꞉12* - 19 Lóma 16꞉3-5* - 22 Nkal 1꞉8-9, Tpyuu 22꞉20*

Copyright information for `YLE