2 Corinthians 1

1Nê Póól, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo. Yélini Yesu u yoo vy꞉o nmyinê ghê dniye, Kódin, myenté yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani, nmî mbwó Timoti k꞉ii ala pweepwee pee nmye nyinê dyede. 2Nmî Mî, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.

Póól ngê Chóó Lémi u ngwo doo kwunokwuno

3Nmî Yâpwo ndêndê kwunokwuno koo, pini n꞉ii nmî Lémi Yesu Kédisu u Mî. Yi pini mye nmî Mî, u kwo nmo ch꞉anêch꞉anê nyédi. Dini ghi n꞉ii ngê nmî nuw꞉o dmi dono ngê dpî pyódu, yinê moo l꞉âmo té. 4Dini ghi n꞉ii ngê ló dono ngmênmînê vyîmî ngê, nmî nuw꞉o dmi yinê moo l꞉âmo, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo a kwo, Yélini y꞉oo dono wunê vyîmî ngmê, yi nuw꞉o dmi yinté nmî l꞉âmol꞉âmo té. Yi nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u ntââ ngê nmo pyede, mu kópu u dîy꞉o nmî Mî ngê nmî nuw꞉o dmi mwiyé a l꞉âmo ngê. Nmî nuw꞉o dmi mwiyé wodêpê l꞉âmo ngê, ye yoo yi nuw꞉o dmi lukwe mbêmê pînmo l꞉âmol꞉âmo té. 5Yesu Kédisu ngê dîngîdîngî ntee dnyinê ngê, dîngîdîngî yinté myino dnyinêdnyinê, nmî nuw꞉o dmi yinê moo l꞉âmo. 6Dini ghi n꞉ii ngê dîngîdîngî nmînê pyw꞉êmî ngê, nmyi nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo u l꞉êê dîy꞉o yi dîngîdîngî nmo dnyinêdnyinê ngê, u yi nmo daa kwo yédi, Nmî Lémi u maa kn꞉aadi y꞉e. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi ngê nmî nuw꞉o dmi moo l꞉âmo, nuw꞉o l꞉âmol꞉âmo pyu ngê dpî pyódu nmo. Dîngîdîngî n꞉ii nmînê vyîmî ngê, dini ghi n꞉ii ngê yinté dîngîdîngî nmyinê vyîmî ngópu, nmyi nuw꞉o dmi nmo l꞉âmol꞉âmo too. 7Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî lama ka tóó, nmî Lémi ngê daawa a kuwo nmyo. Dini ghi n꞉ii ngê dîngîdîngî anmy꞉aa a vyîmî, nmî Lémi ngê nmyi nuw꞉o dmi amaa l꞉âmol꞉âmo.

8A tîdê mbwó yoo, dononi Esiya Wee u kwo nîmo pyw꞉ee too, u ya a nga a kwo, Nmyi lama dny꞉oo a ya. Yi dono d꞉ud꞉umbiy꞉e a pwo nî módu, nê ngmênê, Yi dono vy꞉o daanê pwii, awêde n꞉aa pwopwo, 9pi knî y꞉oo a vyee nê. Yi kópu a nga pyodo, mu kópu u dîy꞉o a nuw꞉o a chóó a p꞉uu daadî kwo, ngmênê Chóó Lémi p꞉uu choo kwo, pini n꞉ii ngê pi ntóó kpêênî dpo pyidu. 10A vyee a nkîgh꞉ê chono nî módu, ngmênê yi kêlî yinê dyé noo, yinté dono vy꞉o amê dyé nê. A lama ka tóó, ntênê amê dyé nê, 11mu kópu u dîy꞉o a l꞉êê dîy꞉o nmyinê ngêpê nyédi. A l꞉êê dîy꞉o anmya a ngêpê, ye nmî Lémi ngê a vyee têdê amêdî dyédyé nê, pi yilî knî y꞉oo nmî Lémi u ngwo adnyi kwunokwuno. - 3 1 Pita 1꞉3, Lóma 15꞉5-6* - 8 Dpodo 19꞉23, 1 Kódin 15꞉30-32* - 10 2 Timoti 4꞉18*

Póól ngê Kódin tpémi ye u ngwo yepê, Dîpî dóó nmyoo

12Kódin tpémi, kópu ngmê u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê dê pyódu, a lama a tóó, dîpî dóó nmyoo. Dyámê wope wope pi knî ye ntee nîmo mbumu yédi, nmyi vy꞉o yinté myenoon꞉aa mbumu. Dîpîn꞉aa dóó nmyoo, kópu nmye myedîp꞉ê wópu ngê. Daa a chóó a nuw꞉o mbêmê nmye noon꞉aa mbumu, ngmênê Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê nmye noon꞉aa mbumu. 13Pweepwee pee yedê nmye dênoo a mgongo, nê, Pêdê kp꞉aa y꞉e, myepêdê w꞉ee y꞉e. Kópuni ala ngwo dnyinté nmyi lama a tóó, u ya a nga a kwo, Ntênê pêdê w꞉ee yó. Yi kópu ala. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi Yesu wa a diyé, a gha nmyi l꞉êê dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê ntee wa pyódu, nmyi gha dmi a l꞉êê dîy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê yinté amye pyódu.

15Dini ghi n꞉ii ngê nmyee a chââchââ nê, a nuw꞉o k꞉oo nê, Kódin tpémi my꞉oo an꞉uu wêdêwêdê kalê té. 16Nê, Kódin máádi mwiyé anî kwolo, yi ntini anî yé, Másîdóniya Wee u kwo u ngwo anî lê, myombó Kódin ye mêp꞉aa diyé, Njuda Wee u kwo paan꞉aa dy꞉ââ nêne. 17Ngmênê nmye máádi dîp꞉ê kwólu. Lukwe, nmyinê nmye nê k꞉omodanê pyu? Nmyinê nmye nê mgîdî u yoo vy꞉o pini ngmê? Nmyinê nmye nê ngê kópuni u komo ngê a tpapê too, doo u gha vy꞉o kópu dé? 18Kêle, d꞉aa yinté pini. Chóó Lémi p꞉uu k꞉omodanê pee tp꞉oo ntee daa t꞉a, yinté a p꞉uu myedaa t꞉a, dînî dódó nmyo, d꞉aa nuw꞉o miyó miyó pyu. 19Pini n꞉ii u pi nmye n꞉uu vyu, Yesu Kédisu Chóó Lémi Tp꞉oo, daa nuw꞉o miyó miyó pyu. Sailas pini dê Timoti yi k꞉ii, vyîlo yi pini p꞉uu nmye nmeen꞉aa danêmbum. Yi pini daa nuw꞉o miyó miyó pyu. Kópuni dpî vyi, ntênê dpî d꞉uu. 20Myenté, kópuni yilî yi pi dmi Chóó Lémi ngê wunê a vyi too, Yesu ngê ntiye too. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi nmo chaa kîgha ngê, Yesu Kédisu u pi mbêmê pi knî y꞉oo dpo, Ndê kópu yila. 21Chóó Lémi ngê yinê a ngmidi nmoo, myedê ngmidi nmyoo, Yesu Kédisu kóó k꞉oo nipi kaa nmoo, daawa kéé nmo. 22U l꞉ii nmî p꞉uu t꞉ângo, u Ghê Dmi nmî mênê yó. Pi ngê dy꞉âma ndîî ntee dpî y꞉oo, nmî Mî ngê u Ghê Dmi yinté nmî mênê yó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî lama ka tóó, dîyo ntênê wa ngee nmo, kóó k꞉oo wa kaa nmo. - 12 1 Kódin 1꞉17, 2 Kódin 2꞉17* - 13-14 Pilipay 2꞉16* - 20 Lóma 15꞉18-19, Tpyuu 3꞉14* - 21 1 Njon 2꞉27* - 22 Epeso 1꞉13-14, Lóma 8꞉16-17*

Kópuni u l꞉êê dîy꞉o Póól Kódin tpémi ye daa n꞉ee

23Chóó Lémi u ngópu nmye dênînê k꞉omodanê, a gha myekîyedê yenê, ala kópu a ny꞉ee yó. Nmye dîp꞉ê n꞉ee, mu kópu u dîy꞉o u ya a nga dêpwo kwo, N꞉uu kpada té. 24Kópuni knî ye nmye kêlîmî té, daa yi kópu knî yi wátiwáti u l꞉êê dîy꞉o nmye anê lê, nmî Lémi ka ntênê nmye kêlîmî té. Ala kópu u l꞉êê dîy꞉o nmyi vy꞉o anîn꞉aa dpodo, nê, W꞉aa pêdê pyw꞉ee y꞉e.

Copyright information for `YLE