2 Timothy 4

Póól ngê Timoti u dpodo u l꞉êê dîy꞉o u ngwo wêdêwêdê kwólu

1Timoti a tp꞉ee, nmî Mî ngîma myenté Tp꞉oo Yesu Kédisu u ngîma, kópu ṉga ngmênînê tpapê. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu Kédisu wa a diyé, u pi ndîî ngê wa pyódu, wa kóté kalê nmo. Yélini mwiyé pw꞉oo dniye, wa kóté kalê té, yélini yi ngwo adnyi ya, wamye kóté kalê té. 2Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u kópu dyuu pi knî ye chi tpapê. K꞉omo tpile ṉga adnya a ng꞉aa, ó daadnya a ng꞉aa, ngmênê ye chi tpapê. Yélini dnyinté a nuw꞉o nyédi, chi wátiwáti dé. Yélini a dono nyédi, yi dono ye chi kwódukwódu dé. Yélini mb꞉aamb꞉aa ngê maa p꞉uu a wee, chi wêdêwêdê kîgha dé, chi ndiye kîgha dé, m̱odo l꞉âmo lîmîlîmî ngê kîdangê ngêpa. 3Ala ngwo dpodombiy꞉e chi dpodo, mu kópu u dîy꞉o mu dini ghi ngê yoo ndê kópu dyuu ka daadnyin꞉aa ng꞉aa, u yi y꞉e adî kwo, Kn꞉aa kópu knî m꞉uu nmî nyêmî. Yi ngwo n꞉ii knî y꞉oo yi nuu u kópu dé ye adnyi tpapê dé, vyîlo yi yéli ye adnyi ng꞉aa. 4Nmî Mî u ndê kópu dyuu u wépi wa pwaa ngmê, w꞉êê danêmbum knî yi p꞉uu adnyi nuw꞉o. 5Ngmênê yinté pini ngê nangmê pyódu. Dye ghi yintómu mb꞉aamb꞉aa ngê chi nuw꞉o, dono cha a vyîmî dé, pi knî ye nmî Lémi u kópu dyuu chin꞉aa tpapê dé, ntênê p꞉uu chi dpodo. - 1 Dpodo 10꞉42, Lóma 14꞉9-10* - 2 Dpodo 20꞉20,31* - 3 1 Timoti 4꞉1*

Póól, Timoti ka u pwopwo p꞉uu u ngwo doo d꞉êê

6A chóó a p꞉uu kópu ṉga ngmênînê tpapê. Pi knî y꞉oo tpile tp꞉oo kpêê ngê ntee dpî yé t꞉oo, Chóó Lémi u ngwo dpî châpu ngmê, daa kêmakêma dyámê nînê kuwokuwo, yinté n꞉aa pyodopyodo, Chóó Lémi u pi u ngwo anî knî. 7Mbêpê têdê dpodombiy꞉e noo mbêpê, dîpî kede wo, u ndê kópu dyuu d꞉oongê ngmópu. 8A dpodo u pywuu ngê mbóó p꞉uu kîyedê t꞉âât꞉ââ nê, Chóó Lémi ka d꞉ud꞉umbiy꞉e pi mb꞉aa ngê u ngwo an꞉uu pyódu. Kuwókuwó wéni ngê nmî Lémi ngê ntênê wa kóté kalê nmo, a pywuu u ngwo a ka wa a kê. Ngmênê daa a mo. Yélini yi k꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, nmî pywuu dmi kwodonkwodo nmo wa a kê. - 8 Tpyuu 2꞉10*

Póól ntee doo mgînî vyîmî

9Timoti, u ya a nga a kwo, Lîmîlîmî ngê a ka dpo pwiyé. 10Dimas ngê a kuwo noo, Tesalonika loo, mu kópu u dîy꞉o u nuw꞉o dyámê u kópu knî yi p꞉uu a kwo. Kîdesens Nkalásiya Wee u kwo loo, Taitas Dalîmesiya Wee u kwo loo. 11Luukî mu ngmidi a p꞉uu ayedê t꞉a. Mak amîm꞉aa dpo ngépi, u k꞉ii nipi dpo lee cho, mu kópu u dîy꞉o a dpodo têdê yinê pîchoo ngêêpî nê. 12Tikikas Epeso kînî dy꞉ââ ngê. 13Dini ghi n꞉ii ngê Tîdówas nê kuwo ngê, a nkuwo kpîdî puku dmi péé Kapas u ngomo k꞉oo nê kuwo doo, u kwo dpo ngee dé, a ka dpo ńuw꞉o dé. A puku dmi n꞉ii tpile tp꞉oo too pee ngê l꞉âmo tumo, yi yi dmi a nga mb꞉aamb꞉aa ngê a kwo.

14Pini n꞉ii ngê nkéli chêêpî pee ngê tpile a l꞉âmol꞉âmo too, Aleksándê, a pi yono dyênê ngê. Nmî Lémi ngê ntââ u ngwo wa a vy꞉u. 15Ṉga cha a vyuwo, kîngê dyênê ngi. Kópuni noo tpapê dé, d꞉ud꞉umbiy꞉e doo u nuu u kópu ngê pyaa dniye, a ka doo a kwopwepe.

16Dini ghi n꞉ii ngê kada pini ngê mwiyé a kóté kalê noo, pi a nkîgh꞉ê dêpwongmê kwo, a pyipe knî y꞉oo a mo a kuwo noo. U ya a nga daa kwo, Nmî Mî ngê ntââ ye dpo vy꞉ee ngê. 17Pi a nkîgh꞉ê dêpwongmê kwo, ngmênê nmî Lémi a nkîgh꞉ê vyîlo yidoo kwo, yinê doo wêdêwêdê kîgha nê. U yi u ngwo doo kwo, Yélini daa Nju tpémi nê ngê a kópu dyuu ye vyi ngê, yi yéli y꞉oo ny꞉ee y꞉e. Nmî Lémi ngê wodêpê ngee noo, ye a vyee têdê pî dy꞉ââ noo, layóni knî y꞉oo pî ma noo. 18Yi ngwo ntee a ngee noo, dono yintómu yi kêlê yinté amye dyé nê, kóó k꞉oo amî kaa nê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o dye ghi yintómu u pi kmîmî koo, chedê ngê kîngê pyódu. Yinté choo ya. - 11 Dpodo 15꞉37-39* - 12 Epeso 6꞉21-22* - 13 Dpodo 20꞉6* - 14 1 Timoti 1꞉20, Lóma 2꞉6* - 17 Dpodo 23꞉11, 27꞉23*

Póól u nd꞉uu tpapê

19Akwila cha Pîdisila ye a mb꞉aamb꞉aa dpî yéni, Onésipódas mupwoknî ye a mb꞉aamb꞉aa myoo yéni. 20Edastas Kódin nê kuwo ngê, Tîdopimas Militas nê kuwo ngê, mu kópu u dîy꞉o doo a mbii. 21Yópu ndîî u dye ghi ghêlî k꞉ii kîngê d꞉ii, u ngwo dpo pwiyé.

Yupulas, Pudens, Lainas, yi pini pyile knî yi k꞉ii nmî mb꞉aamb꞉aa ṉga dpo dy꞉ââ, nmî tîdê Kîlódiya ngê u mb꞉aamb꞉aa ṉga myeda dy꞉ââ. Yélini nmî Lémi ka al꞉ii wunê kêlîmî té, yi mb꞉aamb꞉aa ṉga myedê dy꞉ââ ngmê.

22Nmî Lémi ṉga choo a vyuwo, nmî Mî ngê choo a ngêêpî nmyo.

Wu u dî. - 19 Dpodo 18꞉2-3* - 20 Dpodo 19꞉22*

Copyright information for `YLE