Acts 13

Mbanapas pini dê Sóól Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ngwo a ngmidi doo

1Yesu u yoo vy꞉o Antiyóka, dêêpî pyu yoo ngmêdoo kwo, Chóó Lémi u komo y꞉oo dnyimo kapî, yi pi dmi Mbanapas ngmê, Simiyón myomo (u pi Too Pee Kpêdêkpêdê), Lusiyas pyolo, Sadéni pi, Manayén podo (pini n꞉ii Helodi k꞉ii nipi kaa knopwo), Sóól limo. 2Wo ngmê ngê nté yi chóó noko kwódu ngópu, dpodo mu ngmidi yidnye dódó, nmî Lémi ka dnye ngêpê. Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yepê, Mbanapas pini dê Sóól d꞉a ngmidi dê, yi dpodo têdê dpî dy꞉ââ dóó. 3Nté ghêlî daa ma ngópu, nmî Lémi ka u ngwo dnye ngêpê, yi pini dê yi mbêmê yi kêê dmi yé ngópu, yi l꞉êê dîy꞉o dnye ngêpê, wod꞉oo dy꞉ââ dumo. - 1 Dpodo 11꞉27* - 2 Dpodo 9꞉15, Nkal 1꞉15-16* - 3 Dpodo 6꞉6*

Saipîdîs kópuni pyodo

4Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Mbanapas pini dê Sóól dy꞉ââ doo, Njon Mak mye ńuw꞉o ngópu, Antiyóka a kuwo ngópu, Selyusiya lee dniye, liyé nkéli k꞉oo y꞉i mî wo dniye, dyámê w꞉uu ngmê mbêmê mî tee dniye, u pi Saipîdîs. 5P꞉aani n꞉ii mî tee dniye, u pi Salamîs. Y꞉i dnye ya, Nju tpémi yi ngêpê ngomo knî yi k꞉oo dnyimo koko, Chóó Lémi u kópu p꞉uu ye dnyimon꞉aa danê.

6U kuwó dini ghi ngê yi dyámê w꞉uu mwada pee lee dniye, Papós mî taa dniye, pi y꞉i ngmê m꞉uu ngópu, u pi Mba-Yesu, Nju pi, Kîdiki dnye ngê u pi Elimas, pipi kópu knî yi mbêmê kópu ndîî yilî dpîmo d꞉uud꞉uu. Pi knî ye k꞉omodanê ngê dpîmo tpapê, yipu, Nê nmî yâpwo ndîî u komo kapî pyu ngmê. 7Yi pini ngê yi dyámê w꞉uu u kada pini dpîmo yâmuyâmu, u pi Sêênjîs Póólîs. Yi dyámê w꞉uu u kada pini mb꞉aamb꞉aa ngê dpîmo nuw꞉o, u yi u ngwo doo kwo, Yâpwo ndîî u kópu ngmênî ny꞉oo, u l꞉êê dîy꞉o pi knî ye yepê, Mbanapas pini dê Sóól a pwiyé dniye. 8Dini ghi n꞉ii ngê kópu u kwo ngmêdpîmo tpapê, Elimas yi kwo doo kwopwepe, mââwe ka kópu, Ye kidimê ng꞉aa, ngee k꞉omodanê mo. U yi u ngwo dêpwo kwo, Yi mââwe Yesu u yoo vy꞉o ghê we. 9Wod꞉oo Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Sóól a nt꞉ee ngê, u pi mye Póól, Elimas ka ngwolo dy꞉ââ ngê vyu wo, kwo, Nyi Setan ntee pini. 10Kwo, Doo u ntââ kópu mb꞉aa daangmanyi d꞉uu, kwo, nmî Lémi u ndêndê kópu dyuu u wépi nyi puwâ, kwo, k꞉omodanê kópu yilî nyinê ngêêdî. 11Kwo, Nmî Lémi ngê ala ngwo wunê kpadakpada ngi, kwo, ngwolo kopwe ngê a pyépi ngi, yélî daanyi y꞉enê, u dî yinê amêdê vyi. Yi ngwo mgo kpêdêkpêdê Elimas ngîma até yi kéé ngê, wod꞉oo doo maa nmy꞉uu, apê, A ngêêpî pyu ngmênê pyw꞉oo, maa a ka yinê pêdê kêma ngê. 12Dyámê w꞉uu u kada pini ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê módu, wod꞉oo nmî Lémi ka kêlîmî mbê wo. Nmî Lémi u kópu dyuu u nyepênyepê u kópu ngê u kwo pyaa dniye. - 6-8 2 Tim 3꞉8* - 9-10 Dpodo 4꞉8, Njon 8꞉44*

Ántiyóka n꞉ii Pisidiya Wee u kwo a tóó, Yesu u kópu y꞉i u ngwo ye mî vyi ngópu

13Póól u pyipe knî yi k꞉ii liyé nkéli k꞉oo mê wo dniye, Papós a kuwo ngópu, Pamîpiliya mî tee dniye, Pêêka u ngwo mî lee dniye. Njon Mak ngê u pyipe dê y꞉i mînê kuwo doo, Njedusalem mêdê diyé wo. 14Póól Mbanapas y꞉oo Pêêka a kuwo ngópu, Pisidiya Wee u kwo lee knopwo, p꞉aa ndîî ngmê taa knopwo, u pi mye Antiyóka, mwiyé p꞉aani n꞉ii a ndê knopwo, yi p꞉aani dê yi pi mu ngmidi. Nju tpémi yi lîme wo dini ghi n꞉ii ngê dyimê wo, ngêpê ngomo k꞉oo yi k꞉ii kee dniye, mbwódo yaa dniye. 15Pi ngmê ngê Mósisi u dêêpî kópu dyuu ghi ngma a kp꞉aa ngê, pi myomoni ngê Chóó Lémi u komo kapî pyu u kópu dyuu ghi myedê kp꞉aa ngê, u kuwó dini ghi ngê ngêpê ngomo y꞉enê pyu knî y꞉oo Póól pini dê Mbanapas ye pi ngma a dy꞉ââ ngópu, yepê, Nmî mbwó dê. Yepê, U ntââ pi knî ye kópu ngma dpî vyi ngmê, yi gha dmi wêdêwêdê kîgha u l꞉êê dîy꞉o. 16Wod꞉oo Póól a ghêêdî wo, kóó ntênê ye kââ, danêmbum kn꞉ââ ye chópu.

Yepê, Mw꞉ââkó a lémi ch꞉ama, Yisîléli tpémi, yélini yi k꞉ii Chóó Lémi ka nmye ngêpê té, yepê, ala kópu ny꞉ee yó.
17Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê nmî kn꞉ââ yoo Yisîléli tpémi Yichip mudnya a ya, yepê, daa yi chóó yi dyámê pee p꞉uu dnya a ya, yepê, yi dini ghi ngê Chóó Lémi ngê yi yéli yilî ngê pyódu ngê, u wêdêwêdê mbêmê Yichip u mênê a pw꞉ii too. 18Yepê, K꞉omo tpile Chóó Lémi u nódo kópu yilî a t꞉ee ngópu, ngmênê myedaa kéé too, yepê, maa p꞉uu m꞉ââ podo y꞉a a ma ngópu, Kenan u ngwo mî taa dniye. 19Yepê, Chóó Lémi ngê Kenan yoo dyêêdî pyudu a pw꞉oo ngê, yi dyámê pee chóó u yoo knî ye y꞉ângo. Yepê, M꞉ââ podo yono y꞉a mê limo y꞉a mî loo, (450) yi kópu yintómu u ngwo a pyaa dniye.

20Yepê, U kuwó dini ghi ngê yi yéli yi kada pini knî ngma a pyw꞉ângo, kuwókuwóni u pi Samuwel, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê. 21Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê yi yéli y꞉oo king u yi y꞉e ngmêdoo kwo, wod꞉oo Chóó Lémi ngê Sóól yi king ngê pyódu ngê, yi pini Kisi tp꞉oo, Mbenjîmîn u tii ńedê pini ngmê. 22Yepê, Yi king ngê doo ya, m꞉ââ podo y꞉a, wod꞉oo Chóó Lémi ngê Sóól mî ngmópu, Dépidi yi king ngê mê pyódu ngê. Yepê, Chóó Lémi ngê ala kópu p꞉uu ye vyu, yepê, A gha ntee, Njési tp꞉oo Dépidi u gha mye yinté, a nuu u kópu amyedê d꞉uud꞉uu dé. 23Póól ngê yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo ala kópu dnyimo a tpapê, apu, Dîyo Dépidi u yoo vy꞉o Chóó Lémi ngê pi ngmê wa a ngmidi, yi pini ngê Yisîléli tpémi yinê wa ngee té. Póól ngê yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Yi kópu wunê kêdê pyódu. Yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini nmî Mbwámê, u pi Yesu. 24Yepê, Yesu ngê u dpodo kn꞉ââ ghêlî daa chópu, Njon Yisîléli tpémi ye doon꞉aa danêmbum, yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, mbwaa paa n꞉aa kmênêkmênê nmyo. 25Yepê, Njon ngê u dpodo ghêlî dêpê kêlî ngê, pi knî ye ala kópu dpîmo tpapê, yipu, Nmyinê nmye nê n꞉uu? Yipu, Pini n꞉ii nmye t꞉âât꞉ââ ngmê, d꞉aa vyîlo. Yipu, Nê têdê. Yipu, Doo u ntââ u nkîgh꞉ê daa nî nî. Yipu, Yi pini ngê u dpodo kn꞉ââ doongê chópu.

26Póól ngê yepê, A tîdê mbwó yoo, yélini yi k꞉ii nmî kn꞉ââ Epîlaham, myenté yélini Chóó Lémi ka nmye ngêpê té. Yepê, Yesu daa pi yintómu yi mbwámê ngê pyodo, mu kópu u dîy꞉o yélini Njedusalem a kwo, yi kada pini knî mye yi k꞉ii, nmî Mbwámê Yesu dpîp꞉e mya ngópu, yepê, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yi yéli y꞉oo Yesu mb꞉ii ngópu. Yepê, K꞉omo tpile lîme wo yintómu knî yi k꞉oo Chóó Lémi u komo kapî pyu yoo yi kópu dyuu pi knî y꞉oo yi ngêêdî dnyimo a kpââ dé, yepê, ngmênê yi kópu dyuu vyîlo yi ntiye ngópu, noko yepê, Yesu paa vya koo, paa pw꞉oo we. 28Póól ngê yepê, K꞉omo tpile Yesu u pwopwo u nt꞉u kópu dêpê pyw꞉ee ngópu, ngmênê Paléti ka kwo, Vya ngi. Kwo, Pw꞉oo we. 29Yepê, Yesu p꞉uu kópuni puku yedê a pyede, yi kópu yilî ntiye ngópu, kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, u kuwó dini ghi ngê mêdê ngee ngópu, kmênê ngópu. 30Yepê, Chóó Lémi ngê mêdê pyidu ngê, wo yilî yi k꞉oo p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo dnyimo mumu. Yepê, Yesu ghêlî daa pwene yélini yi k꞉ii Nkálili Wee a kuwo ngópu, Njedusalem u ngwo lee dniye, yepê, yi yéli y꞉oo ala ngwo pi knî ye a tpapê ngmê, yipu, Yesu ndêndê ngê a pii wo, nmî ngwolo knî y꞉oo nmî módu. 32Yepê, Ala ngwo nmyi ngîma anye kwo mo, ala kópu mb꞉aa nmye ngmênye tpapê. Yepê, Chóó Lémi ngê nmî kn꞉ââ knî ye kópuni wunê a vyu, yi kópu nmî l꞉êê dîy꞉o kêdê pyódu, Chóó Lémi ngê Yesu a pyidu ngê. Yepê, Wéti myomoni u mênê Chóó Lémi u kópu dyuu alanté a kwo, nmî Mbwámê ka kwo, Nyi a tp꞉ee, awêde m̱î ngê dî pyódu. 34Yepê, Chóó Lémi ngê yi pini a pyidu ngê, mêdaawa pw꞉onu, kpêênî daawa mg꞉ee. Yepê, Chóó Lémi ngê u nuu u yoo knî ye yepê, Tpileni p꞉uu Dépidi ka ndêndê ngê noo a danê, yi tpile nmye wanê kê. 35Póól ngê yepê, Puku yedê kópu m꞉uu a tóó, apê, Chóó Lémi u nuu u pi kpêênî daawa mg꞉ee. 36Póól ngê yepê, Daa Dépidi p꞉uu dnya a d꞉êê, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê Dépidi doo a ya, Chóó Lémi p꞉uu doo a dpodo, yed꞉oo pwene, u kn꞉ââ knî yi nkîgh꞉ê mî kmênê ngópu, kpêênî mgee wo. 37Yepê, Ngmênê pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a pyidu ngê, yi pini kpêênî daa mgee wo. 38Yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Yi pini Yesu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê nmî dono yilî u kuwó wa kéé té. Yepê, Komo tpile dono yilî knî y꞉oo mgîmî nmyoo, Mósisi u dêêpî kópu dyuu dêê wo, daa pywálî nmyoo, ngmênê pini n꞉ii Yesu ka wa kêlîmî mb꞉anê, Yesu ngê yi dono vy꞉o u ngwo wa a y꞉oo. 40Yepê, Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê paa. Yepê, Chóó lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo kópuni a d꞉êê ngópu, yi kópu nmye kîngê pyódu. 41Yepê, Chóó Lémi u kópu yedê d꞉êê ngópu, apê,

A ka wépi dnyangê pyu yoo, ala kópu ny꞉ee yó.

Tpéé kópu wanmyi vyi ngmê, yed꞉oo wanmyi pw꞉oo dmi,

mu kópu u dîy꞉o kópuni nmyi dye ghi ngê wanî d꞉uu,

yi kópu ka daanmyi kêlîmî,

k꞉omo tpile pi ngê nmye wa vyi, u kwo myedaanmyi kêlîmî.

42Dini ghi n꞉ii ngê pwii dniye, pi knî y꞉oo Póól Mbanapas ye yepê, Pyimê modo diyé cho, yepê, yi kópu knî nmo m꞉uu dp꞉uu vyi nyoo. 43Dini ghi n꞉ii ngê nyalê wo, Nju pi yilî y꞉oo Póól Mbanapas dnye yâmuyâmu dê, kn꞉aa yéli mye yi k꞉ii, wunê yélini Nju pi ngê a pyaa dniye. Yi tpódu y꞉oo yepê, Chóó Lémi ngê Tp꞉oo nmo a kpo, nmî Mbwámê ngê vyîlo yi pyódu ngê. Yepê, Dpodombiy꞉e u kwo dmyinê kêlîmî. - 17 Ex 6꞉6, 12꞉51* - 18 Ex 16꞉35* - 21 1 Sam 8꞉5,19* - 22 1 Sam 13꞉14, 16꞉13, Psalm 89꞉20* - 23 Is 11꞉1* - 24 Mát 3꞉1-2* - 25 Njon 1꞉20,27* - 28 Mát 27꞉22-23* - 30-31 Dpodo 2꞉24, 1꞉3,8* - 32-33 Psalm 2꞉7* - 34 Is 55꞉3* - 35 Psalm 16꞉10* - 36 Dpodo 2꞉29* - 38 Dpodo 10꞉43* - 39 Lóma 10꞉4* - 41 Hab 1꞉5*

Nju tpémi y꞉oo Yesu u kópu wépi u ngwo pwaa ngópu, Antiyóka

44U kuwó lîme wo ngê mêdê diyé knopwo, Antiyóka pi dêpwo a ya, u yi y꞉e doo kwo, Lémi Ndîî u kópu u nkwo ngmênm꞉uu ny꞉oo. 45Dini ghi n꞉ii ngê Nju tpémi y꞉oo yi yéli m꞉uu tumo, ń꞉ee ye kaa ngópu, kópuni Póól ngê doo tpapê dé, yi kópu mîdnya a wópuwópu dé, Póól p꞉uu myednye peede tpapê, yepê, Kî pini nmye ka k꞉omodanê, u kwo kîdmyoma ng꞉aa. Póól u kópu yinté dnya a wópuwópu dé. 46Ngmênê Póól pini dê Mbanapas daa nkîngê mbê knopwo, Nju tpémi ye yepê, Doo u ntââ nyi chóó daanyi kéé nmyo, Chóó Lémi u kópu nmye mwiyé nyi vyu, ngmênê yi kópu u yi nmye daa kwo. Yepê, Ghê kamîni chedê ngê daawa pyódu, u wépi dmye pwaa ngmê, wod꞉oo nyinê kuwokuwo nmyo, kn꞉aa yéli ye nye lêpî mo. 47Yepê, Chóó Lémi ngê pini n꞉ii a ngmidi ngê, yi pini ka ala kópu u kwo a vyu, kwo,

Daa Nju tpémi yi mo yi pywápê ngê dî pyódu ngi,

dyámê mbêmê tpémi yintómu yi mbwámê ngê wanyi pyódu.

Yepê, Yi kópu awêde até dmye ntiye ngmê.
48Yélini daa Nju tpémi, yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê pyodo, nmî Lémi u kópu dyuu mê chaa kalê ngópu. Chóó Lémi ngê yélini a ngmidi ngê, apê, Yi yéli y꞉oo ghê kamî dmi pêdê pyw꞉ee y꞉e, yi yéli Yesu ka kêlîmî mbê dniye.

49Nmî Lémi u kópu ngê yi wee u kwo yélî a ngêêdî. 50Ngmênê Nju tpémi y꞉oo Antiyóka u kada pini yoo yi mbodo dmi vyuwo ngópu, ch꞉am ndîî knî ngmê, n꞉ii dé Chóó Lémi ka dnye ngêpê, yi mbodo dmi mye vyuwo ngópu, Póól pini dê Mbanapas ngm꞉ii kalê dumo, yepê, Ala wee u kwo n꞉aamungê nî. 51Yi tpódu y꞉oo yi p꞉aani u têpê yi yi yodo p꞉uu vyaa ngópu, yinté Nju tpémi ye yepê, Dp꞉ee Chóó Lémi u yoo. Kada u ngwo a y꞉ee ngópu, Yikóniyêm lee knopwo. 52Yesu u yoo yélini Antiyóka doo kwo, w꞉aa a pyw꞉ee ngópu, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê myedê nt꞉ee too. - 45 Dpodo 14꞉2, 17꞉5* - 46 Dpodo 18꞉6* - 47 Is 49꞉6*

Copyright information for `YLE