Acts 20

Póól Epeso a ndê wo, Kîdiki u ngwo mê diyé wo

Dini ghi n꞉ii ngê dnyengi pwaa wo, Póól ngê Yesu u yoo a danê ngê, mê wêdêwêdê kalê too, nd꞉uu ye vyu, wod꞉oo kada a y꞉ângo, liyé nkéli k꞉oo wo wo, Másîdóniya mî tee wo. Yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani dpîmo lêpî, Yesu u yoo dpîmon꞉aa wêdêwêdê kîgha dé. U kuwó dini ghi ngê liyé nkéli k꞉oo y꞉i mê wo wo, Kîdiki u ngwo mî tee wo. D꞉ââ pyile nt꞉ââ ngê, y꞉i doo ya. Póól ngê u yi doo kwo, Nju tpémi yi k꞉ii nkéli k꞉oo nipi nmî wo dmi, Njedusalem naa têdê nipi nmî lee dmi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê nyongo, apê, Nju tpémi y꞉oo a vyee u dy꞉oo kêdê châpwo ngmê, apê, nkéli k꞉oo mbywémî wa kéé nê, wod꞉oo yi nkéli k꞉oo mêdaa wo wo, u mo nkéli k꞉oo mê wo wo, Másîdóniya mîmî tee wo. U pyipe pyudu knî yi k꞉ii lee dniye, Sopata ngmê, Pidas tp꞉oo, Mbédiya pi, Nkayas myomo, Ndêêpi pi, Adistakas pini dê Sîkandas pyolo podo, Tesalonika pi dê, Tikikas pini dê Tîdopimas limo wono, Esiya pi dê, Timoti pii, Lisitîda pi. Póól ngê yepê, Nmî kada dmyinê kwo, Tîdówas dmyinên꞉aa t꞉âât꞉ââ nmo. Mbîdédi Pywápê Ngmê u Naa u kuwó dini ghi ngê liyé nkéli k꞉oo nmî wo dniye, Pilipay nmo kuwo ngê, liyé nkéli k꞉oo wo limi nmî chedê ngê, Tîdówas u ngwo nm꞉uu tee dniye, y꞉i nmee ya, wiki ngmê. - 4 Dpodo 19꞉29, 21꞉29, Epeso 6꞉21*

Póól ngê pi mgêmî wó u ngwo t꞉ângo, Tîdówas

Lîme wo ntumokwodo, kââdî dini ghi n꞉ii ngê gho, nipi nmo wó, u yi nmo doo kwo, Nté nipi nmî ma, Yesu ngê mbîdédi ntee puwâ, wain p꞉uu ndiye pyu knî ye ntee y꞉ângo, yinté kópu my꞉oonmî d꞉uu. Póól nmo doo danêmbum, danêmbum daa yó, mu kópu u dîy꞉o apê, Mââ mw꞉aandiye paa anê y꞉oo. Mudu ngomo ghi k꞉oo, kwéli nmee danêmbum, lam yilî doo pîpî. Pi mgêmî nmî vy꞉o ngmêdoo kwo, u pi Yutikas. Yi pini windówa t꞉âmo doo ya, Póól y꞉i doo ng꞉aang꞉aa, wod꞉oo dpîîdpîî kn꞉ââ chópu. Póól doo danêmbum, mgîdî ńuknîńuknî p꞉uu dini ghi yi yó, wod꞉oo Yutikas ngiy꞉a wo, yi ngomo dyêêdî pyoloni ghi k꞉oo mênê ghay wo, têpê mbêmê mê dyimê wo. Yinmo ngêêdî, nê ngmênê, Dê pw꞉onu. 10 Wod꞉oo Póól mbêpêmbêpê a ghêpê wo, u pwo dpî wo, dpodombiy꞉e mgîmî ngê, nmopê, Kîdmyimê nuw꞉onuw꞉o, ghê ka t꞉a. 11 U kuwó dini ghi ngê Póól tââ mê kee wo, mbîdédi puwâ, pi knî ye y꞉ângo, ma ngópu. Póól ye modoo danêmbum, u dî kââdî mênê kee wo, wod꞉oo a kuwo too. 12 Pi mgêmîni mînê ghay wo, p꞉o adê ńuw꞉o ngmê, wod꞉oo yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê mê pyodo.

Póól ngê Tîdówas ndini a yó, Militas u ngwo loo

13 Mgîdî vy꞉o Póól ngê nmopê, A kada ghê dmyeno, nkéli k꞉oo wo dmyeno, dêdê nînê lêpî, Asos dmyinên꞉aa t꞉âât꞉ââ nê. 14 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Asos mî m꞉uu nmoo, nmî p꞉uu y꞉i mê kele, nkéli k꞉oo u k꞉ii m꞉oo wo dniye, yi ndini nmî yó, Mitilini nm꞉uu tee dniye. 15 Yi ndini m꞉oo yó, u kuwó wéni ngê Kiyos nm꞉uu tee dniye. Womumo Epeso dpîpî tee dniye, mu kópu u dîy꞉o Póól ngê u yi dêpwo kwo, Esiya Wee u kwo mgî nî puwâ, apê, lîmîlîmî ngê Njedusalem nî lê, apê, Péntikos u wo a kada wa d꞉ii. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Epeso dpîpî tee dniye, ngmênê Samos nm꞉uu tee dniye, u kuwó wéni ngê Militas nm꞉uu tee dniye.

Yesu u yoo ye Epeso, Póól ngê nd꞉uu u ngwo ye mênê vyu

17 Póól ngê pi ngmê Epeso dy꞉ââ ngê, kwo, Yesu u yoo yi kada pini yoo ala Militas a pwiyé dniye. 18 Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, yepê, A mbwó yoo. Yepê, A dpodo kn꞉ââ Esiya Wee u kwo dini ghi n꞉ii ngê nî chópu, u dî Epeso mênên꞉aa kuwo ngê, yepê, kópuni noo d꞉uud꞉uu dé, yi kópu nmyi lama mb꞉aamb꞉aa ngê ka pyede. 19 Yepê, Lémilémi ngê kêê dîp꞉ê t꞉ângo, a yoo yi l꞉êê dîy꞉o nîmo mbê, yepê, k꞉omo tpile a yoo y꞉oo a vyee u dy꞉oo dnyimo a châpwo, ngmênê nmî Lémi u dpodo p꞉uu mênîmo dpodo. 20 Yepê, Pi knî yi ngîma ntee noo danêmbum, nmyi p꞉o nmyi p꞉o yinté nmye myenoon꞉aa danêmbum. Yepê, Kópuni knî y꞉oo a ngêêpî nmyo, yi kópu yilî yintómu nmye kînî vyu, myedêpêngmê wópu ngê. 21 Yepê, Pi yintómu knî ye yenê, Nmyi dono yilî yi l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê wa kpada nmyo. Yenê, Nmyi dono kéé tóó, yi yuu Chóó Lémi ka a y꞉ee tóó. Yenê, Nmî Lémi Yesu Kédisu ka dmyinê kêlîmî, yinê wa ngee nmyo.

22 Póól ngê yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê até dê dy꞉ââ nê, Njedusalem n꞉aa lêpî, a lama daa tóó ló kópu y꞉i a nga angmamî pyódu. 23 Yepê, P꞉aani p꞉aani nîmo lêpî, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê a ka dpîmo tpapê, Mu dini ghi ngê dono anyinê pyw꞉oo, mbwa k꞉oo wa km꞉êê ngi. 24 Yepê, K꞉omo tpile wanî pw꞉onu, ngmênê nmî Lémi Yesu ngê dpodoni a ka a kpo, nîmo, Yi dpodo nî chedê. Yepê, Yi dpodo alanté, pi knî ye ala kópu mb꞉aa u tpapê, Chóó Lémi ngê u yi a kwo, Nî ngee té.

25 Yepê, Dye ghi daadîî nmyi vy꞉o noon꞉aa paa, munmyenê, Chóó Lémi u dnye dmyinê nyêm, yinê ada a y꞉enê nmyo. Yepê, Ngmênê ala ngwo nînê kuwokuwo nmyo, daamunmyi m꞉uu nê. 26 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, Nmyi vy꞉o pini ngmê ngê Chóó Lémi u maa wa kn꞉aadi knomomê, chóó kn꞉ââ, nê kuu. 27 Yepê, Mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê kópu yilî n꞉ii yi dy꞉oo a châpwo too, yi kópu yilî nmye kînî vyu, dêp꞉angmê wópu ngê. 28 Yepê, Nmyi chóó nmye dmyinê a vyuwo, Chóó Lémi u yoo ye mb꞉aamb꞉aa ngê myedmyinê vyuwo, yélini tp꞉oo u wêê ngê pwila ngê, yi yéli chóó u yoo ngê u ngwo pyódu ngê. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yi yéli yi y꞉eey꞉ee pyu ngê yinê pyódu nmyoo. 29 Yepê, Ye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo, mu kópu u dîy꞉o a kuwó kêêmî kapî pyu yoo adnya a lêpî, Yesu u yoo yi némi dmi adnyin꞉aa dyede, yi kêlîmî wamye dyênê ngmê. 30 Yepê, Myenté, yepê, nmyi vy꞉o pini knî y꞉oo yinté kópu knî my꞉oowa d꞉uu ngmê, daa ndêndê kópu yilî amyidnyi tpapê, u yi y꞉e adî kwo, Yesu u yoo kn꞉aa máádi p꞉uu nmî ńuw꞉o té. 31 Yepê, Nmye mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a vyuwo. Yepê, Ala kópu dmyinê nuw꞉onuw꞉o, nmyi nuwo kêdangê kuwo, m꞉ââ pyile knî yi k꞉oo, w꞉êênî nmye noo dêêpî, mgîdî vy꞉o nmye myenoo dêêpî, nmyi l꞉êê dîy꞉o myenîmo mbê.

32 Póól ngê yepê, Ala ngwo nînê kuwokuwo nmyo, Chóó Lémi nmye ada a vyuwo. Yepê, Kópuni nmo a kpo, nmye kînê vyu, yepê, yi kópu ngê yinê wa wêdêwêdê kalê nmyo. Yepê, Dye ghi yintómu yi kópu dyuu dmyinê vyîlîvyîlî, yed꞉oo kópu mb꞉aa n꞉ii Chóó Lémi ngê u yoo njini ngê wa d꞉uu, yi kópu nmye wamye d꞉uu. 33 Yepê, U ya a nga dêdpîmo kwo, Pi ngê ndapî a ka ngma a kê ngê, ó kpîdî a ka my꞉oo a kê ngê. 34 Yepê, Nmyi lama ka tóó, a chóó a kêê dê y꞉e noo dpodo, yepê, yi tpile yilî u ngwo nî kmênê ngê, yélini a p꞉uu doo ya yi tpile yilî my꞉aa kmênê ngê. 35 Yepê, Dye ghi yintómu dpodombiy꞉e noo dpodo, pwopwokopwe yoo noo ngêêpî dé, mu kópu u dîy꞉o ala kópu nmî Lémi Yesu ngê vyu, Pini n꞉ii ngê tpile wa ngî té, u gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu, ngmênê n꞉ii ngê u tpile wa yêê, yini u gha Chóó Lémi ngê d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu. Póól ngê yepê, Dmyinê a nj꞉ii nê, ntee noo dpodo, yinté myedmyinê dpodo, pinté yoo myedmyinê ngêêpî dé.

36 Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê danêmbum a kêlî ngê, wod꞉oo yi mbodo dmi ngê ghê dniye, nipi dnye ngêpê. 37 Wod꞉oo dnye mbê, nt꞉uunt꞉uu vyêpîvyêpî u ngwo dóó tumo. 38 Kópuni Póól ngê ye vyu, yepê, Daamunmyi m꞉uu nê, yi kópu ngê yi gha dmi d꞉ud꞉umbiy꞉e yinê dyênê ngê. Wod꞉oo lee dniye, Póól ngm꞉êê ngópu, nkéli k꞉oo mî ché ngópu. - 22 Dpodo 19꞉21* - 23 Dpodo 21꞉11* - 24 2 Tim 4꞉7* - 28 1 Pita 5꞉2-4* - 29 Mát 7꞉15* - 32 Kîlosa 1꞉12, 2꞉7* - 34 Dpodo 18꞉3, 1 Tes 2꞉9* - 38 Dpodo 20꞉25*

Copyright information for `YLE