Acts 4

Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Pita pini dê Njon u ngwo kóté kalê dumo

1Pita pini dê Njon y꞉oo pi knî ye danêmbum ghêlî k꞉ii dêpê kêlî ngópu, kpêê yiyé pyu yoo, Sadyusi yoo, Chóó Lémi u ngomo y꞉enê pyu u k꞉ii y꞉i u ngwo taa dniye. 2Yi yéli nod꞉e dniye, Pita pini dê Njon ye, mu kópu u dîy꞉o yi pini dê y꞉oo pi knî ye dpîmo tpapê, yipu, Yesu kî pwene, kîmêdê pii wo. Sadyusi knî y꞉oo noko vyi ngópu, apê, Lukwe dîy꞉o kî pini dê y꞉oo ala kópu a tpapê ngmê, Pi wa pw꞉onu, amêdê pyidu. Apê, Yinté daa tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nod꞉e dniye. 3Wod꞉oo yi pini pyile knî mgîmî tumo, mbwa k꞉oo kalê tumo, mu kópu u dîy꞉o apê, Mgîdî wunê ghayghay. Apê, Mââ wanmî kóté kalê té. 4N꞉ii knî y꞉oo Pita u kópu ny꞉ee ngópu, yi yéli yi vy꞉o yilî u kwo kêlîmî mbê wo. Yesu u yoo ndîî ngê u ngwo pyodo, mââ yintómu limo yono yono y꞉a. (5000)

5Womumo mw꞉aandiye Nju tpémi yi kada pini yoo, mââwe ndîî yoo, dêêpî pyu yoo Njedusalem mênê wó, kpêê yiyé pyu knî yi kada pini ndîî Anas u yoo knî yi k꞉ii, myenté Kayapas, Njon pini dê Aleksándê mye yi k꞉ii. 7Yi yéli y꞉oo Yesu u dyépi dê kóté kalê dumo, yepê, Angênté dpî d꞉uu ngmê? Yepê, Ló wêdêwêdê mbêmê dpî d꞉uu ngmê? Yepê, N꞉uu u pi ngê dpî d꞉uu ngmê? 8Wod꞉oo Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Pita a nt꞉ee ngê, yepê, A léma, nmî kada pini yoo. 9Yepê, U yi nmye a kwo, Nmyi lama yaa we, kpâlî kpêê nanê pyi, kópu mb꞉aa n꞉uu ngê u ngwo d꞉uu, apii? 10Yepê, Nmyi lama choo ya, Yisîléli tpémi yintómu yi lama myechoo ya, Yesu Kédisu Nasalet pi, pini n꞉ii kîdosi ńedê nmyi t꞉ee ngópu, Chóó Lémi ngê mêda pyidu ngê, yi pini u wêdêwêdê mbêmê, u pi mbêmê ala kpâlî kpêê nyi pyi. Yepê, Ngî m꞉uu yó, mb꞉aamb꞉aa ngê mêka m꞉ii. 11Yepê, Vyîlo Yesu p꞉uu ala kópu wunê a d꞉êê ngópu, apê,

Yi pââni nmyi kéé ngópu,

yi yini pââ pw꞉eni ngê vyîlo mêyi pyodo.

12Yepê, Yesu mu ngmidi nmî mbwámê. Yepê, Dyámê mbêmê pi yilî yi vy꞉o Chóó Lémi ngê pi mu ngmidi a ngmidi ngê, u ntââ yinê wa ngee nmo.

13Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Pita u kópu dyuu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, ghê dmi yi mênê ghipé wo, apê, Á! Apê, K꞉omo tpile daa ndiye pyu ndîî dê, ngmênê doo kede knopwo, nmo ka danêmbum mo. U kuwó dini ghi ngê a w꞉ee ngópu, apê, Kî pini dê Yesu p꞉uu dpîmo ya. 14Yed꞉oo kópu mêdaa vyi ngópu, mu kópu u dîy꞉o Pita pini dê Njon y꞉oo pini n꞉ii pyi ngópu, yi pini yi nkîgh꞉ê m꞉uu ngópu. 15Wod꞉oo yi pini pyile knî kuwa mwiyé mê dy꞉ââ tumo. 16Noko yepê, Lukwe y꞉e ngmanmî md꞉o? Noko yepê, Njedusalem pi yintómu yi lama a tóó, Wu pini dê y꞉oo mbwudu ngmê chaa ngmê. Noko yepê, Doo u ntââ daanmî vyi, A k꞉omodanê mo. 17Noko yepê, Ala kópu ndîî ngê kîngê pyódu, mwada y꞉i kîngê nî. Noko yepê, Wu pini dê ye paa kwódu koo, pi knî ye Yesu u pi mêkîngê vyi ngmê. 18Wod꞉oo yi pini pyile knî a dyé tumo, Pita Njon ye yepê, Kî tpódu. Yepê, Yesu u pi ngê pi kudungmê ndiye kalê ngmê. 19Pita Njon y꞉oo yepê, Nmyi chóó dpî vyi yó, nmyi dnye dmi ayiny꞉oo nyêm, ó Chóó Lémi u dnye ayiny꞉oo nyêm. 20Yepê, Kópuni nyinê m꞉uu too, kópuni nyinê ny꞉ee too, pi knî ye vyîlo y꞉ee tpapê té, ye danêmbum daanyi yé. 21Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo d꞉ud꞉umbiy꞉e ye kwódu ngópu, yed꞉oo mê kalê tumo. Doo u ntââ daapê kpada dumo, mu kópu u dîy꞉o pi yilî yintómu yi lama doo ya, Kî tpódu y꞉oo kpâlî kpêê y꞉oo pyi ngmê, Chóó Lémi u ngwo dnye chaa kîgha. 22Yi kpâlî kpêê mââwe ndîî, u m꞉ââ podo y꞉a ka mê mbêpê wo. - 3 Dpodo 5꞉18* - 4 Dpodo 2꞉41, 5꞉14* - 7-8 Mát 10꞉19-20* - 10 Dpodo 3꞉6,13-16* - 11 1 Pita 2꞉4,7* - 12 Njon 14꞉6* - 15-16 Njon 11꞉47* - 17-20 Dpodo 5꞉28-29,40*

Yesu u yoo Chóó Lémi ka u ngwo dnye ngêpê

23Pita Njon kada pini knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê kalê dumo, Yesu u yoo vy꞉o mê diyé knopwo, Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo kópuni ye vyi ngópu, yi kópu Yesu u yoo knî ye mîmî vyi ngópu. 24Yi yéli y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, wod꞉oo Chóó Lémi ka dnye ngêpê, kwo, Nmî Lémi. Kwo, Mbóó dyámê ntii nyi l꞉âmo too, tpileni y꞉i a pyede m꞉ii l꞉âmo too. 25Kwo, Nmî kn꞉ââ Dépidi m̱꞉uu doo a dpodo, ṉ́yóó Ṉgê Dmi ngê yinê a ngópu, ala kópu u ngwo a d꞉êê ngê, apê,

Kn꞉aa dyámê tpémi lukwe dîy꞉o Chóó Lémi ka a nod꞉enod꞉e nyédi?

A Lémi u pwele lukwe dîy꞉o a châpwo ngópu?

Dpî dêê dmi.

26Dyámê u kada pini yoo nipi dpo wó,

u yi y꞉e a kwo yédi,

Chóó Lémi p꞉uu nmî l꞉êê,

pini n꞉ii a ngmidi ngê, p꞉uu myenmî l꞉êê.

27Kwo, Yi kópu ndêndê ngê pyodo, dini ghi n꞉ii ngê Helodi pini dê Pontiyas Paléti y꞉oo a kââdî ngópu, Yisîléli tpémi kn꞉aa dyámê tpémi mye yi k꞉ii myedê kââdî ngópu, Yesu u ngwo mb꞉ii ngópu. Kwo, K꞉omo tpile nyinê ngmidi ngê, m̱꞉uu doo dpodo, kn꞉aa pini p꞉uu dêpwo dpodo, ngmênê mye mb꞉ii ngópu. 28Kwo, Yi kópu d꞉uu ngópu, mu kópu u dîy꞉o wunê nyinê vyu, anye, Yi kópu dîyo wa pyódu. 29Kwo, K꞉omo tpile kada pini knî y꞉oo nmo dê kwódu ngmê, nkîngê nmî mênê a ngini, a ngee nmédi, ṉgópu dyuu pi knî ye anmîn꞉aa tpapê. 30Kwo, Ṉgwêdêwêdê mbêmê pi yilî dpî pyi ngi, dpî ngee nmédi, yed꞉oo ṉmodo pyu mb꞉aa Yesu u pi ngê mbwudu yilî anmî chap.

31Dini ghi n꞉ii ngê ngêpê a kêlî ngópu, kwéli dnye ngêpê, yi ghi doo ghêdê. Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yi gha dmi a nt꞉ee ngê, yed꞉oo dêdnyimo nkîngê, Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye mêdnyimon꞉aa tpapê. - 25-26 Psalm 2꞉1-2* - 27 Luukî 23꞉7-11* - 28 Dpodo 2꞉23* - 29 Epeso 6꞉19*

Yesu u yoo y꞉oo yi tpile noko u ngwo dnyimo yêêpî

32Yesu ka yélini dnyimo ng꞉aa, yi gha dmi mu ngmidi, yi nuw꞉o dmi mu ngmidi. Pi ngê daa vyu, Ala a mo a tpile, ngmênê tpileni yilî yi ngópu dpîmo ya, noko dnyimo yêêpî. 33Yesu u dyépi knî y꞉oo pi knî ye dnyimon꞉aa tpapê, yipu, Ndêndê ngê Yesu ka a pii wo, nmî chóó nmî ngwolo knî y꞉oo nmî módu. Chóó Lémi ngê dpîmo wêdêwêdê kîgha dé, mbwudu yilî u ngwo dnyimo chap. 34Yesu u yoo vy꞉o pinté dêpwo kwo, mu kópu u dîy꞉o yélini yoo yi chóó yi têpê ghi dnyimo ya, ó yi ngomo dnyimo kwo, kuwa tpémi y꞉oo yi tpile yilî ye dnyimo pywupwi dé. 35Yélini knî y꞉oo ndapî yinté dnyimo kmênêkmênê, yi ndapî dyépi knî ye dnyimo yémî, yi ndapî p꞉uu nipi mêdnyimo kmaapî. 36Lipi u tii ńedê pini ngmê ngê yinté kópu ngmê d꞉uu ngê, u pi Njósép. Yi pini Saipîdîs pyodo. Dyépi knî y꞉oo yi pini u pi ntaa ngópu, apê, Mbanapas (u nt꞉u kópu, dêêpî pyu mb꞉aa). 37Yi pini ka kn꞉aa pini ngmê ngê u têpê ghi pwila ngê, wod꞉oo Mbanapas ngê yi ndapî dyépi knî ye a ńuwo, ye mî y꞉ângo. - 32 Dpodo 2꞉44* - 34-35 Dpodo 2꞉45* - 36 Dpodo 11꞉22-26, 13꞉2-3*

Copyright information for `YLE